Join Instagram   Join Now
Telegram Group  Join Now

परभणी पोलीस पाटील भरती २०२४ प्रथम उत्तरतालिका जाहीर | Police Patil Result 2024 Link

Police Patil Result 2024 Link, Police Patil Answer Key

Parbhani Police Patil Answer Key 2024

Police Patil Result 2024 Link: Parbhani Police Patil Recruitment 2024 Answer Sheet Set A, B, C, D of the examination held on 28-01-2024 has been published. Candidates who appeared in the exam on January 28 can download the answer sheet from the link below. The first answer sheet of the Police Patil Recruitment Examination-2024 conducted on 28.01.2024 by the Collector Office is being published on the website of the Collector Office and on the notice board of all Tehsildars for the information of the candidates. If there is any doubt regarding the correctness of the option given in the question paper of the said examination or if the question or the option is found to be wrong, the candidates should send an email to rdcparbhani@gmail.com by 6:00 PM on 29.01.2024. If the said representation is received after the prescribed period, it will not be considered or the complaint will not be entertained.

परभणी पोलीस पाटील भरती २०२४ ची दि. २८-०१-२०२४ रोजी झालेल्या परीक्षेचे उत्तरतालिका संच A, B, C, D प्रकाशित करण्यात आलेली आहे. ज्या उमेदवारांनी २८ जानेवारीला परीक्षा दिली ते उत्तरतालिका खालील लिंकद्वारे डाउनलोड करू शकता. पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत दि. 28.01.2024 रोजी घेण्यात आलेल्या पोलीस पाटील पदभरती परिक्षा-2024 या परिक्षेची प्रथम उत्तरतालिका उमेदवारांच्या माहितीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर व सर्व तहसिलदार यांच्या नोटीस बोर्डवर प्रसिध्द करण्यात येत आहे. सदर परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेतील कोणत्याही प्रश्नावाचन तमेच त्यांच्या उत्तरादाखल असलेल्या पर्यायाच्या अचुकतेवायत शंका असल्यास किंवा प्रश्न अथवा पर्याय चुकीचा वाटल्यास उमेदवारांनी दिनांक 29.01.2024 रोजी सायंकाळी 6:00 वाजेपर्यंत सबळ पुराव्यानिशी rdcparbhani@gmail.com यावर email करावा. सदर निवेदन विहीत मुदतीनंतर प्राप्त झाल्यास त्याचा विचार केला जाणार नाही किंवा तक्रार विचारात घेतली जाणार नाही.

Download Parbhani Police Patil Answer KEY PDF 2024

Nashik Police Patil Final Merit List 

Police Patil Result 2023 Link: Nashik Niphad Police Patil Recruitment-2023 Final Merit List has been Published on Official handle. Candidates can download Niphad Police Patil Final Merit List PDF Form below Link. Nashik Police Patil has also declared the Final Selection List of candidates for Police Patil Posts. Students can check this List also at below

नाशिक निफाड पोलीस पाटील भरती-2023 अंतिम गुणवत्ता यादी अधिकृत हँडलवर प्रकाशित करण्यात आली आहे. उमेदवार निफाड पोलीस पाटील अंतिम गुणवत्ता यादी पीडीएफ फॉर्म खालील लिंकवरून डाउनलोड करू शकतात.. नाशिक पोलीस पाटील यांनी पोलीस पाटील पदासाठी उमेदवारांची अंतिम निवड यादी देखील जाहीर केली आहे. विद्यार्थी ही यादी खाली देखील तपासू शकतात.. पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

Niphad Police Patil Final Merit List PDF

List of Selected Candidates for the Post of Police Patil -Niphad Police Patil Recruitment-2023 List of Selected Candidates for the Post of Police Patil- Niphad Police Patil Recruitment-2023 24/12/2023 24/01/2024 View (1,003 KB) 
Final merit list of candidates eligible for interview for the post of Police Patil – Niphad Police Patil Recruitment-2023 Final merit list of candidates eligible for interview for the post of Police Patil – Niphad Police Patil Recruitment-2023 24/12/2023 24/01/2024 View (1 MB) 
Direct Oral Interview of Candidates Qualified in Written Exam – Niphad Police Patil Recruitment-2023 Direct Oral Interview of Candidates Qualified in Written Exam – Niphad Police Patil Recruitment-2023 22/12/2023 23/01/2024 View (825 KB) 
Direct Oral Interview of Candidates Qualified in Written Exam – Niphad Police Patil Recruitment-2023 Direct Oral Interview of Candidates Qualified in Written Exam – Niphad Police Patil Recruitment-2023 22/12/2023 22/01/2024 View (822 KB) 
Direct Oral Interview of Candidates Qualified in Written Exam – Niphad Police Patil Recruitment-2023 Direct Oral Interview of Candidates Qualified in Written Exam – Niphad Police Patil Recruitment-2023 21/12/2023 21/01/2024 View (825 KB) 

Nanded Police Patil Result 2023

Police Patil Result 2023 Link: Nanded Police Patil Bharti Result is Out now. Those candidates who have attended the Interview can check their List of Selection at below. Download Nanded Police Bharti Selection and Waiting List and the Marks of Candidates got in the Written Exam.

नांदेड पोलीस पाटील भरतीचा निकाल जाहीर झाला आहे. जे उमेदवार मुलाखतीला हजर होते ते त्यांची निवड यादी खाली तपासू शकतात. नांदेड पोलीस भरती निवड आणि प्रतीक्षा यादी डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध आहे तसेच लेखी परीक्षेत मिळालेल्या उमेदवारांचे गुण देखील प्रकाशित करण्यात आलेले आहे. पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

Police Patil Bharti List Of Documents Required – महाराष्ट्र पोलीस पाटील भरतीसाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे यादी तयार ठेवा!

निवड यादीवरील आक्षेप घेण्याबाबत सूचना

पोलीस पाटील पदभरती- 2023 करीता दि. 14 जानेवारी 2024 रोजी लेखी परीक्षा घेण्यात आली असून सदर लेखी परीक्षेत गुणानुक्रमे प्रथम पाच उमेदवारांना मुलाखतीस बोलवण्यात आले होते. लेखी परीक्षेतील प्राप्त गूण व मुलाखतीमध्ये मिळालेल्या एकूण गुणानुसार अंतिम निवड यादी तयार करून दि.20 जानेवारी 2024 रोजी या कार्यालयाच्या www.nanded.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
तसेच, लेखी परीक्षेला बसलेल्या सर्व उमेदवारांची गुणतालिका, मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांचा निकाल व अंतिम निवड यादी या कार्यालयाच्या www.nanded.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

तेव्हा, निवड यादी व सदर यादीतील उमेदवारांच्या पात्र, अपात्रतेसंबंधी काही आक्षेप असल्यास, संबंधित उपविभागीय अधिकारी यांचेकडे दि. 24 जानेवारी 2024 रोजी कार्यालयीन वेळेत संबंधित पुराव्यांसह समक्ष सादर करावेत. सदर वेळेनंतर प्राप्त आक्षेप विचारात घेतले जाणार नाहीत.
विहित अवधीत प्राप्त आक्षेपावर निर्णय घेण्यात येवून अंतिम निवड यादीतील उमेदवारांना पोलीस पाटील पदी नियुक्ती देण्यात येईल, याची दखल घ्यावी

1 newनिवड व प्रतिक्षा यादी- 1)नांदेड  2) अर्धापूर  3) भोकर  4) मुदखेड  5)हदगांव  6) हिमायतनगर  7) किनवट  8)माहूर  9) धर्माबाद  10) उमरी  11) बिलोली  12)नायगांव  13) देगलूर  14)मुखेड  15)कंधार  16)लोहा    (16.1 सुधारीत निवड व प्रतिक्षा यादी – रुपसिंगतांडा ता. लोहा )  20-01-2024
2 newलेखी परीक्षेत उमेदवारांना प्राप्त गुणांची यादी  20-01-2024

 


Nanded Police Patil Bharti Interview List & Answer Key

Police Patil Result 2023 Link: Nanded Police Patil Bharti exam was conducted on 14th January 2024. For this Exam Set wise answer key is published on the official Nanded Police Patil Portal. Those candidates who have attended this exam can download their Nanded Police Patil Answer Key PDf from the below link. An eligible candidate list for the Interview has also been published. Students can check Taluka Wise Nanded Police Patil Bharti Interview List and Schedule:

नांदेड पोलीस पाटील भरती परीक्षा 14 जानेवारी 2024 रोजी घेण्यात आली. या परीक्षेसाठी संचनिहाय उत्तर तालिका अधिकृत नांदेड पोलीस पाटील पोर्टलवर प्रकाशित केली आहे. या परीक्षेत सहभागी झालेले उमेदवार खाली दिलेल्या लिंकवरून त्यांची नांदेड पोलीस पाटील उत्तर तालिका पीडीएफ डाउनलोड करू शकतात. मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांची यादीही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. विद्यार्थी तालुकानिहाय नांदेड पोलीस पाटील भरती मुलाखत यादी आणि वेळापत्रक पाहू शकतात.पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

सोबत येतांना खालील मुळ कागदपत्रे आणावेत.
1) मुलाखतीकरीता दिलेले पत्र तसेच ऑनलाईन भरलेल्या अर्जाची पोहोचपावती
2) 10 वी सनद / वयाचा पुरावा
3) जातीचे मुळ प्रमाणपत्र (राखीव जागा असल्यास)
4) लागू असल्यास नॉनक्रिमीलेअर प्रमाणपत्र
5) लागू असल्यास आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचे (EWS) प्रमाणपत्र,
6) सर्व शैक्षणीक प्रमाणपत्रे
7) रहिवासी प्रमाणपत्र (तहसिलदार किंवा तलाठी यांनी निर्गमीत केलेले प्रमाणपत्र)
8) पोलीस पाटील यांचे वारस असल्यास त्याबाबत अभिलेख
9) माजी सैनिक असल्यास तसा पुरावा
10) शेतकरी आत्महत्याग्रस्त असल्यास त्याचा पुरावा
11) इतर प्राविण्य असल्यास त्याबाबतचे प्रमाणपत्र (एन.सी.सी., एन.एस.एस. खेळाडू)
12) सर्व प्रमाणपत्रांचा (स्वयंम साक्षाकीत) एक संच कार्यालयात जमा करण्यासाठी सोबत आणावा. (वरील सर्व कागदपत्रे व्यवस्थित रित्या मुळ प्रतीत तयार करुन आणावे.)

Nanded Police Patil Recruitment 2023 ( Office of Sub Divisional Magistrate All, District Nanded)

Sr. No.                              Title Published date
1   Notification    01-01-2024
2   Advertisement     01-01-2024
3  Click here for Online Application  01-01-2024
4  Corrigendum     04-01-2024
5 Information Letter  04-01-2024
6 Eligible candidates List  09-01-2024
7 Non Eligible candidates List  09-01-2024
8   Important Notice-Candidates are not allowed to exam without a Hall ticket and Adhar Card/Driving Licence/Passport/Election Card ,Any One Original Identity  Proof. 12-01-2024
9  AnswerKey –  Set-A    Set-B      Set-C     Set-D  14-01-2024
10  Eligible candidate list for Interview –  1)Nanded     2) Ardhapur     3) Bhokar     4) Mudkhed    5)Hadgaon     6)Himayatnagar    7) Kinwat    8)Mahur    9) Dharmabad     10) Umri    11) Biloi     12) Naigaon     13) Degloor     14) Mukhed   15)Kandhar     16)Loha    15-01-2024

 


Nashik Police Patil Bharti Interview & Document Verification

Nashik Police Patil Bharti Interview & Document Verification  – A written examination was conducted for the vacancies of 61 police stations in Yevala and Nandgaon taluks. Provincial Officer Babasaheb Gadhave has appealed that the candidates who have obtained minimum qualifying marks in the examination and qualified for the interview should appear at the Sub-Divisional Officer’s office with the necessary documents from Monday (18th) and Wednesday (20th) for document verification. 61 posts of police stations are vacant in Yevala and Nandgaon talukas. Many applications were filed for this. 225 candidates have qualified for interview by securing minimum qualifying marks among them.

 

येवला व नांदगाव तालुक्यांतील रिक्त ६१ पोलिसपाटलांच्या जागांसाठी लेखी परीक्षा घेण्यात आली होती. परीक्षेत किमान अर्हता गुण मिळवून मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांनी कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी सोमवार (ता.१८)पासून तर बुधवार (ता. २०)पर्यंत आवश्यक त्या कागदपत्रांसह येवल्याच्या उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात वेळेत हजर राहावे, असे आवाहन प्रांताधिकारी बाबासाहेब गाढवे यांनी केले आहे. येवला व नांदगाव तालुक्यांत ६१ ठिकाणी पोलिसपाटलांची पदे रिक्त आहेत. यासाठी अनेक अर्ज दाखल झाले होते. त्यांच्यातील किमान अर्हता गुण मिळवून मुलाखतीसाठी २२५ जण पात्र ठरले आहेत.

 

पोलिसपाटीलपदाचा फॉर्म भरताना अपलोड केलेल्या कागदपत्रांच्या मूळ प्रती व छायांकित स्वसाक्षांकित प्रतींसह उपस्थित राहावे. उमेदवारांनी नमूद केलेल्या शैक्षणिक अर्हतेसंबंधी प्रमाणपत्रामधील त्यांना लागू असलेली प्रमाणपत्रे सोबत ठेवावीत. नेमून दिलेल्या तारखेस अनुपस्थित राहिल्यास त्यांच्या कागदपत्रांची पडताळी केली जाणार नाही, अशी माहिती श्री. गाढवे यांनी दिली. याबाबत गावनिहाय वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे.

 

Police Patil Result 2023 Link: The Nashik Police Patil Bharti exam was successfully conducted on 10th December 2023. Those candidates who had appeared in Nashik Police Patil Exam can now download Nashik Police Patil Bharti Answer Key. Nashik Police Patil Answer Lkey is out now. Candidates can check Set wise Nashik Police Patil Answer Key PDF at below:

नाशिक पोलीस पाटील भरती परीक्षा 10 डिसेंबर 2023 रोजी यशस्वीरीत्या पार पडली. जे उमेदवार नाशिक पोलीस पाटील परीक्षेत बसले होते ते आता नाशिक पोलीस पाटील भरती उत्तर तालिका डाउनलोड करू शकतात. नाशिक पोलीस पाटील उत्तरतालिका जाहीर करण्यात आलेली आहे. सदर लेखी परीक्षा निफाड, मालेगाव व येवला उपविभाग पुरती मर्यादित असून बाकी उपविभागाचे परीक्षेवर स्थगिती आहे. उमेदवार सेटनुसार नाशिक पोलीस पाटील उत्तरतालिका PDF खाली तपासू शकतात.  या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

Police Patil Bharti List Of Documents Required – महाराष्ट्र पोलीस पाटील भरतीसाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे यादी तयार ठेवा!

Nashik Police Patil Bharti Answer Key PDF

Nashik Police Patil Bharti Answer Key PDF

 

Police Patil Recruitment Exam 2023 – Answer Key
Title Description Start Date End Date File
Police Patil Recruitment Exam 2023 – Answer Key Answer Keys- Police Patil Recruitment Exam 2023 10/12/2023 10/01/2024 View (4 MB)

Dhule Police Patil Written Result 2023

Police Patil Result 2023 Link: Dhule Sub Division Dhule, Village Wise Candidates List of Marks Obtained in Written Test has been published on official site. Candidates who have applied for Dhule Police Patil 129 vacancies can download their Final Dhule Police patil Result from below link. We have given you Direct Dhule Police Patil Result PDF for download. Check Police Patil Result 2023 Link at below

धुळे उपविभाग धुळे, गावनिहाय उमेदवारांची लेखी परीक्षेत मिळालेल्या गुणांची यादी अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. ज्या उमेदवारांनी धुळे पोलीस पाटील 129 रिक्त जागांसाठी अर्ज केले आहेत ते त्यांचा अंतिम धुळे पोलीस पाटील निकाल खालील लिंकवरून डाउनलोड करू शकतात. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

????Police Patil Bharti List Of Documents Required – महाराष्ट्र पोलीस पाटील भरतीसाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे यादी तयार ठेवा!

Dhule PP Written Test Marks 2023

Police Patil Recruitment Exam – 2023 Dhule Sub Division Dhule, Village Wise Candidates List of Marks Obtained in Written Test. Police Patil Recruitment Exam – 2023 Dhule Sub Division Dhule, Village Wise Candidates List of Marks Obtained in Written Test. 06/11/2023 11/11/2023 View (10 MB) 
Sub Divisional Office Dhule, Police Patil Selection List Sub Divisional Office Dhule, Police Patil Selection List 03/11/2023 11/11/2023 View (3 MB) पोलीस पाटील भरती परीक्षा 2023 धुळे उपविभाग जिल्हा धुळे गावनिहाय अंतिम निवड यादी (681 KB) 
Contractual Medical Officer Recruitment Regarding the Recruitment of Medical Officers on Contract basis 03/11/2023 07/11/2023 View (541 KB) 
Sub Divisional Office Shirpur Police Patil Selection List and Merit List – 2023 Sub Divisional Office Shirpur Police Patil Selection List and Merit List – 2023. 01/11/2023 09/11/2023 View (7 MB) पोलीस पाटील भरती परीक्षा 2023 शिरपूर उपविभाग जिल्हा धुळे गावनिहाय निवड यादी (1 MB) उमेदवारांना मिळालेले गुणांची उतरत्या क्रमाने गावनिहाय यादी (3 MB) 

 


Dhule Police Patil Bharti Final Merit List OUT

Police Patil Result 2023 Link : Dhule Police Patil has declared Final Merit List for Shirpur Taluka. Candidates who have applied for these Talukas Can download their Dhule Police Patil Recruitment 2023 Final Merit List taluka-wise. The reason for not being selected is given in PDF. If you are not shortlisted for Dhule Police Patil Bharti you can check your reason in front of your Roll Number and Name. Check Police Patil Result 2023 Link

धुळे पोलीस पाटील अंतर्गत  शिरपूर तालुक्यासाठी अंतिम गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. ज्या उमेदवारांनी या तालुक्यांसाठी अर्ज केले आहेत ते त्यांची जळगाव पोलीस पाटील भरती 2023 ची अंतिम गुणवत्ता यादी तालुकानिहाय डाउनलोड करू शकतात. निवड न होण्याचे कारण पीडीएफमध्ये दिले आहे. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

Dhule Police Patil Final Merit List

Sub Divisional Office Dhule-2023 Police Patil Selection List for Interview Sub Divisional Office Dhule-2023 Police Patil Selection List for Interview 29/10/2023 06/11/2023 View (3 MB) 
Sub Divisional Office Shirpur-2023 Police Patil Selection List for Interview Sub Divisional Office Shirpur-2023 Police Patil Selection List for Interview 29/10/2023 06/11/2023 View (3 MB) 

Jalgaon Police Patil Bharti Final Merit List OUT

Police Patil Result 2023 Link : Jalgaon Police Patil has declared Final Merit List for Amalner and Chopda Taluka. Candidates who have applied for these Talukas Can download their Jalgaon Police Patil Recruitment 2023 Final Merit List taluka-wise. The reason for not being selected is given in PDF. If you are not shortlisted for Jalgaon Police Patil Bharti you can check your reason in front of your Roll Number and Name. Check Police Patil Result 2023 Link

जळगाव पोलीस पाटील अंतर्गत अमळनेर व चोपडा तालुक्यासाठी अंतिम गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. ज्या उमेदवारांनी या तालुक्यांसाठी अर्ज केले आहेत ते त्यांची जळगाव पोलीस पाटील भरती 2023 ची अंतिम गुणवत्ता यादी तालुकानिहाय डाउनलोड करू शकतात. निवड न होण्याचे कारण पीडीएफमध्ये दिले आहे. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

Jalgaon Police Patil Final Merit List

Police Patil Recruitment 2023- Amalner Taluka Final Merit List

Police Patil Recruitment 2023- Amalner Taluka Final Merit List

25/08/2023 28/08/2023 View (2 MB) 
Police Patil Recruitment 2023- Chopda Taluka Final Merit List

Police Patil Recruitment 2023- Chopda Taluka Final Merit List

25/08/2023 28/08/2023 View (2 MB) 

Nagpur Umred Police Patil  Answer Key

Police Patil Result 2023 Link :Government of Maharashtra, Sub Divisional Level Selection Committee Sub Divisional Officer and Sub Divisional Magistrate Office Umred final marks has been announced. You can see the list of candidates for interview through the link below. Click on the link below to download the list

महाराष्ट्र शासन, उपविभाग स्तरीय निवड समिती उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी यांचे कार्यालय उमरेड अंतिम गुणांकन जाहीर करण्यात आलेले आहे. मुलाखतीसाठी उमेदवारांची यादी  खालील लिंकद्वारे बघू शकता. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा 

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

????Police Patil Bharti List Of Documents Required – महाराष्ट्र पोलीस पाटील भरतीसाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे यादी तयार ठेवा!

महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम, 1967 चे कलम 3 अन्वये पोलीस पाटलांचा नेमणुका करण्याचे अधिकार उप विभागीय दंडाधिकारी तथा उप विभागीय अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार नागपुर जिल्ह्यातील उमरेड उप विभागा अंतर्गत येणारे उमरेड, भिवापुर व कुही या तीन तालुक्यातील रिक्त असलेली पोलीस पाटील या पदांची भरती करण्याचे नियोजन करण्यात आल्याने मा. जिल्हाधिकारी, नागपुर यांचे निर्देशानुसार दिनांक 19 ते व 27 जुलै, 2023 पर्यंत मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची तोंडी परिक्षा (मुलाखात) घेण्यात आली. मुलाखती अंती उमेदवारांना मिळालेल्या एकुण गुणांची यादी उपविभागीय अधिकारी, उमरेड यांचे नोटीस बोर्ड व www.sdoumredpp.in या संकेतस्थळावर उमेदवाराची माहिती यासह प्रसिध्द करण्यात येत आहे.
सदर यादी बद्दल कोणासही उजर किंवा हरकत असल्यास त्यांनी 7 दिवसाचे आत त्यांचे लेखी आक्षेप आवश्यक कागदपत्रे व पुराव्यासह या कार्यालयास कार्यालयीन वेळेत स्वतः उपस्थित राहुन सादर करावे.

www.sdoumredpp.in Answer Key


Jalgaon Police Patil Bharti Result 2023

Police Patil Result 2023 Link: Government of Maharashtra, Sub-division Level Selection Committee, Office of Sub Divisional Officer and Sub Divisional Magistrate Jalgaon has issued Jalgaon Police Patil Written Exam Result on official website jalgaon.gov.in. Jalgaon Police Patil exam was conducted on 13th August 2023. Jalgaon Police Patil Bharti Exam was conducted for Dharangaon Taluka And Erandol Taluka . Candidates can download their Written Exam Results from below link:

महाराष्ट्र शासन, उपविभाग स्तरीय निवड समिती उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी यांचे कार्यालय जळगाव अंतिम गुणांकन जाहीर करण्यात आलेले आहे. मुलाखतीसाठी उमेदवारांची यादी  खालील लिंकद्वारे बघू शकता. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा 

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

????Police Patil Bharti List Of Documents Required – महाराष्ट्र पोलीस पाटील भरतीसाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे यादी तयार ठेवा!

टिप – सर्व पात्र उमेदवारांनी मुलाखतीसाठी दि. २३/०८/२०२३ रोजी सकाळी ११.०० वाजता उपविभागीय अधिकारी कार्यालय (प्रांत कार्यालय), गिरणा कॉलनी, म्हसावद रोड, एरंडोल येथे उपस्थित राहावे.

पोलीस पाटील अंतिम गुणपत्रक-एरंडोल प्रांत

मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी- एरंडोल प्रांत(पारोळा)

Dharangaon Taluka – Police Patil Interview Eligible, Ineligible Candidates List Dharangaon Taluka – Police Patil Interview Eligible, Ineligible Candidates List 22/08/2023 25/08/2023 View (1 MB) 
Erandol Taluka – Police Patil Interview Eligible, Ineligible Candidates List

Erandol Taluka – Police Patil Interview Eligible, Ineligible Candidates List

22/08/2023 25/08/2023 View (838 KB) 

Jalgaon Police Patil Answer Key – Download

Region Wise Result of Jalgaon Police Patil Written Exam


Hinganghat Police Patil Result PDF

Police Patil Result 2023 Link: Government of Maharashtra, Sub-division Level Selection Committee, Office of Sub Divisional Officer and Sub Divisional Magistrate Hinganghat has issued Hinganghat Police Patil Written Exam Result on 24th July 2023. Hinganghat Police Patil Bharti Exam was conducted on 22nd July 2023. Candidates can download their Written Exam Results from below link:

महाराष्ट्र शासन, उपविभाग स्तरीय निवड समिती उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी यांचे कार्यालय हिंगणघाट अंतिम गुणांकन जाहीर करण्यात आलेले आहे. मुलाखतीसाठी उपस्थित उमेदवार त्यांचे  अंतिम मार्क्स खालील लिंकद्वारे बघू शकता. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा 

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.


Chandrapur Police Patil Result 

Police Patil Result 2023 Link: The vacant post of Police Patil in Chandrapur Taluk is to be filled under Sub Divisional Magistrate Office, Chandrapur. However, in the declaration in this regard, a condition was imposed that the candidate should have land or immovable property in that village. As a result, many people could not apply for the post of Police Patil despite their desire.

However, this has now been changed so that the candidate should be a local resident of the same village, a joint certificate of Talathi and village sevak should be attached with the application form. Police Patil Selection Committee Chairman and Sub Divisional Magistrate, Chandrapur has issued a letter in this regard

पोलिस पाटील पदाकरिता उमेदवार माध्यमिक शालांत परीक्षा दहावी उत्तीर्ण असावा. उमेदवाराचे वय २५ ते ४५ असावे. सुदृढ शरीरयष्टी असावी. उमेदवार स्थानिक रहिवासी असावा, अशा अटी आहेत. मालमत्तेसंदर्भातील अट रद्द केल्यामुळे काही उमेदवारांना अर्ज भरता येणार आहे. तसेच या भरतीचे संपूर्ण अभ्यासक्रम व परीक्षेचे पेपर्स सोडवण्यासाठी येथे क्लिक करा

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर अंतर्गत चंद्रपूर तालुक्यातील रिक्त झालेले पोलिस पाटील पद भरण्यात येणार आहे. मात्र, यासंदर्भातील जाहीरनाम्यात पात्रतेमध्ये उमेदवाराची त्या गावात जमीन किंवा स्थावर मालमत्ता असावी, अशी अट लादण्यात आली होती. परिणामी इच्छा असूनही अनेकांना यामुळे पोलिस पाटील पदासाठी अर्ज भरता येत नव्हता. मात्र, यामध्ये आता बदल करीत उमेदवार त्याच गावाचा स्थानिक रहिवासी असावा, यासाठी तलाठी व ग्रामसेवकांचा संयुक्त दाखला अर्जासोबत जोडावा, असा बदल करण्यात आल्याने आता उमेदवारांनी पोलिस पाटील बनण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. यासंदर्भात पोलिस पाटील निवड समितीचे अध्यक्ष तथा उपविभागीय दंडाधिकारी, चंद्रपूर यांनी पत्रक काढले आहे.

या गावात होणार पदभरती
नकोडा, पांढरकवडा, बोर्डा ( इंदा), डोनी, झरी, जांभरला अडेगाव, चक बोर्डा, महादवाडी, धानोरा, पिपरी, वढा, शेनगांव, सिदूर, शिवनीचोर, गोंडसावरी, ताडाळी, वढोली, नागाळा(म), लोहारा, चक वायगाव, देवाडा, चोराळा.

अशी राहील प्रक्रिया
१५ जूनपर्यंत अर्ज स्वीकारणे, १७ ते २१ जूनपर्यंत प्राप्त अर्जाची छाननी करून पात्र उमेदवारांना परीक्षेकरिता प्रवेशपत्र देण्यात येणार आहे. २५ ला लेखी परीक्षा सकाळी ११ ते १२ वाजेपर्यंत. २७ जून रोजी लेखी परीक्षेचा निकाल प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. २९ जून ते २ जुलैपर्यंत लेखी परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना मौखिक परीक्षेकरिता उपस्थित राहण्यास पत्र देण्यात येणार असून ५ जुलै रोजी मुलाखत आणि १० जुलै रोजी अंतिम निकाल जाहीर करण्यात येणार आहे.


Umred Police Patil Result 2023


Mouda Police Patil Result 2023


Tumsar Police Patil Result 2023 Link

Tumsar Police Patil Answer Key : Tumsar Police Patil Answer Key has been Published on an Official Website. Tumsar Police Patil Written Exam was conducted on 6th May 2023.  Police Patil Recruitment Committee has decided to award total 6 marks to all the candidates due to typographical errors in options 72, 73, 77, 78, 79, 80 in the question paper.

तुमसर पोलीस पाटील उत्तरपत्रिका अधिकृत संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात आली आहे. तुमसर पोलीस पाटील लेखी परीक्षा 6 मे 2023 रोजी घेण्यात आली. प्रश्नपत्रिकेमधील अ.क्र. 72.73.77,78,79,80 मधील पर्यायामध्ये टंकलेखन चुक असल्याने सर्व उमेदवार यांना एकुण 6 गुण देण्याबाबत पोलीस पाटील पदभरती समितीने निर्णय घेतलेला आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा 

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

????Police Patil Bharti List Of Documents Required – महाराष्ट्र पोलीस पाटील भरतीसाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे यादी तयार ठेवा!

पोलीस पाटलांची १५ मेपासून भरतीप्रक्रिया, संपूर्ण वेळापत्रक बघा | Police Patil Bharti 2023


Sakoli Police Patil Bharti Final Mark List

Police Patil Result 2023 Link: Sub Divisional Office Sakoli, Sub Division Level Selection Committee, Sub Division Sakoli, Police Patil Bharti 2023 final marks have been announced. Candidates appearing for the interview and written exam can check their final marks through the link below. Click on the link below to download the list of candidates selected for Sakoli Police Patil Bharti 2023

उपविभागीय कार्यालय साकोली, उपविभाग स्तरीय निवड समिती, उपविभाग साकोली, पोलीस पाटील पदभरती २०२३ अंतिम गुणांकन जाहीर करण्यात आलेले आहे. मुलाखतीसाठी उपस्थित उमेदवार त्यांचे  अंतिम मार्क्स खालील लिंकद्वारे बघू शकता. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा 

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

????Police Patil Bharti List Of Documents Required – महाराष्ट्र पोलीस पाटील भरतीसाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे यादी तयार ठेवा!

 

Police Patil Recruitment Sakoli Division Antim Guntalika Lakhani Taluka Antim Guntalika Lakhani Taluka 26/04/2023 10/05/2023 View (4 MB) 
Police Patil Recruitment Sakoli Division Antim Guntalika Sakoli Taluka Antim Guntalika Sakoli Taluka 26/04/2023 10/05/2023 View (3 MB) 
Police Patil Recruitment Sakoli Division Antim Guntalika Lakhandur Taluka Antim Guntalika Lakhandur Taluka 26/04/2023 10/05/2023 View (3 MB) 
Sakoli Sub division police patil exam 2023 Result Sakoli Sub division police patil exam 2023 Result 23/04/2023 23/05/2023 View (539 KB) 
Sakoli Sub division police patil exam 2023 answerkey Sakoli Sub division police patil exam 2023 answerkey 23/04/2023 29/04/2023 View (1 MB) 

 

 


SDO Bhandara Police Patil Result 2023 Download

Police Patil Result 2023 Link: Finally After Publishing the Final Mark List Bhandara Police has Published Results for Police Patil Bharti Based On Marks Obtained in Interview and Written Exam. Students can check their Interview and Written Total Marks at the below link. To Check Your Bhandara Police Patil Result candidates need to enter their Roll Number and Date Of Birth. And then click on submit you will get your result on the screen. Students can also download Scan copy of the answer sheet of the candidate.

अंतिम गुण यादी प्रकाशित केल्यानंतर भंडारा पोलिसांनी मुलाखत आणि लेखी परीक्षेत मिळालेल्या गुणांच्या आधारे पोलीस पाटील भरतीचा निकाल प्रकाशित केला आहे. उमेदवार खालील लिंकवर त्यांची मुलाखत आणि लेखी एकूण गुण तपासू शकतात.भंडारा पोलीस पाटील निकाल तपासण्यासाठी उमेदवारांनी त्यांचा रोल नंबर आणि जन्मतारीख टाकणे आवश्यक आहे. आणि नंतर सबमिट वर क्लिक करा तुम्हाला तुमचा निकाल स्क्रीनवर दिसेल. विद्यार्थी उत्तरपत्रिकेची स्कॅन कॉपी देखील डाउनलोड करू शकतात.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

Bhandara Police Patil Result 2023 Link : sdobhnpolicepatil.in

Bhandara Police Patil Result 2023

Police Patil Result 2023 Link

????Police Patil Bharti List Of Documents Required – महाराष्ट्र पोलीस पाटील भरतीसाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे यादी तयार ठेवा!


Bhandara Police Patil Bharti Final Mark List

Police Patil Result 2023 Link: Sub Divisional Office Bhandara, Sub Division Level Selection Committee, Sub Division Bhandara, Police Patil Bharti 2023 final marks has been announced. Candidates appearing for the interview and written exam can check their final marks through the link below. Click on the link below to download the list of candidates selected for Bhandara Police Patil Bharti 2023

उपविभागीय कार्यालय भंडारा, उपविभाग स्तरीय निवड समिती, उपविभाग भंडारा, पोलीस पाटील पदभरती २०२३ अंतिम गुणांकन जाहीर करण्यात आलेले आहे. मुलाखतीसाठी उपस्थित उमेदवार त्यांचे  अंतिम मार्क्स खालील लिंकद्वारे बघू शकता. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा 

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

????Police Patil Bharti List Of Documents Required – महाराष्ट्र पोलीस पाटील भरतीसाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे यादी तयार ठेवा!

 

Download Bhandara SDO Police Patil Final Marklist 2023

Police Patil Bharti Written Exam Result 2023

Police Patil Result 2023 Link – The police Patil Exam was Conducted on 8th April 2023. Based on that a list of candidates has been Prepared who got shortlisted for an Interview. Students can download Police Patil Bharti Eligible List for an Interview from below link.

पोलीस पाटील परीक्षा 8 एप्रिल 2023 रोजी आयोजित करण्यात आली होती. त्या आधारे मुलाखतीसाठी निवडलेल्या उमेदवारांची यादी तयार करण्यात आली आहे. विद्यार्थी खालील लिंकवरून मुलाखतीसाठी पोलीस पाटील भरतीची पात्रता यादी डाउनलोड करू शकतात. तसेच पोलीस पाटील भरती मुलाखत वेळापत्रक येथे डाउनलोड करा 

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

LIST OF ELIGIBLE CANDIDATES FOR INTERVIEW – मुलाखातीकरिता पात्र उमेदवारांची यादी
Police Patil Bharti Model Answer key Download

Police Patil Result 2023 Download

Police Patil Result 2023 Link: Bhandara Police Patil  Bharti Exam is scheduled on 8th April 2023. Applications are invited by eligible candidates. Based On the application received a List of candidates has been Prepared. Students who have applied for Bhandara Police Patil can download their Eligible List form below the Link. Check Police Patil Result 2023 Link, Bhandara Police Patil Eligible and Non Eligible List, Bhandara Police Patil Final Eligible List 2023 on MahaBharti.in:

भंडारा पोलीस पाटील भरती परीक्षा ८ एप्रिल २०२३ रोजी होणार आहे. पोलीस पाटील भरती करीता उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते . प्राप्त अर्जाच्या आधारे उमेदवारांची यादी तयार करण्यात आली आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी भंडारा पोलीस पाटलांसाठी अर्ज केला आहे ते त्यांची पात्रता यादी खालील लिंकवरून डाउनलोड करू शकतात. पोलीस पाटील भरती 2023 चे प्रवेशपत्र प्रकाशित

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

तसेच या भरतीचे संपूर्ण अभ्यासक्रम बघण्यासाठी येथे क्लिक करा व पेपर सोडवण्यासाठी या लिंक वर क्लिक करा..

????Police Patil Bharti List Of Documents Required – महाराष्ट्र पोलीस पाटील भरतीसाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे यादी तयार ठेवा!

Table of Contents


महाभरती महत्वाच्या लिंक्स

अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स १२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्स पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्स इंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्स ITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरात सरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरात रेल्वे जाहिराती

Leave A Reply

Your email address will not be published.

जाहिराती
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
अँप डाउनलोड