JOIN Telegram

Police Patil Bharti Syllabus And Exam Pattern PDF – परभणी पोलीस पाटील अभ्यासक्रम डाउनलोड करा

Police Patil Bharti Syllabus And Exam Pattern PDF

Police Patil Bharti Syllabus And Exam Pattern PDF – After Maharashtra Police Constable Notification, State Government is hiring for Maharashtra Police Patil. For this recruitment, Written Exam will be conducted. Candidates will get selected on the basis of the Police Patil Written Exam, and Interview. Candidates who are applying for Police Patil Exam can download Police Patil Syllabus 2023, Police Patil Exam Pattern 2023 at below and start preparing for Maha Police Patil Exam 2023. You can also practice police Patil Question paper Online By clicking on this link.

Sangli Police Patil new syllabus PDF Download !! Sangli Police Patil Syllabus 2023 in PDF or Word format through online mode from official site.

Police Patil Bharti List Of Documents Required – महाराष्ट्र पोलीस पाटील भरतीसाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे यादी तयार ठेवा!

महाराष्ट्र पोलीस कॉन्स्टेबल अधिसूचनेनंतर, राज्य सरकार महाराष्ट्र पोलीस पाटलांची भरती करत आहे. या भरतीसाठी लेखी परीक्षा घेतली जाईल. पोलीस पाटील लेखी परीक्षा, मुलाखत या आधारे उमेदवारांची निवड केली जाईल. पोलीस पाटील परीक्षेसाठी अर्ज करणारे उमेदवार पोलीस पाटील अभ्यासक्रम 2023, पोलीस पाटील परीक्षा पॅटर्न 2023 खाली डाउनलोड करू शकतात आणि महा पोलीस पाटील परीक्षा 2023 ची तयारी सुरू करू शकतात. या लिंकवर क्लिक करून तुम्ही पोलीस पाटील प्रश्नपत्रिकेचा ऑनलाइन सराव देखील करू शकता. अर्ज करण्यासाठी व पूर्ण जाहिरात बघण्यासाठी येथे क्लिक करा 

तसेच या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्ससाठी या लिंक वरून आपण आमच्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करावे किंवा या लिंक वरून महाभरती एक्सामची अधिकृत अँप आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करावी आणि अधिक ताज्या आणि अधिकृत महाराष्ट्र परीक्षेच्या अपडेटसाठी MahaBharti.in/exam फॉलो करा:

पोलीस पाटील पदभारती २०२३ लेखी व मुलाखत एकूण गुणांकन व उमेदवाराच्या उत्तरपत्रिकेची स्कॅन प्रत जाहीर | Police Patil Result Out 

Parbhani Police Patil Syllabus 

Parbhani Police Patil Syllabus 

3. तोंडी परीक्षेकरीता किमान गुण
पोलीस पाटील भरती / निवडीसाठी घेण्यात येणा-या 80 गुणांच्या लेखी परीक्षेत किमान 36 गुण (45%) प्राप्त करणारे उमेदवार तोंडी परीक्षेस पात्र ठरतील. परंतू एका पदास गुणवत्तेप्रमाणे सर्वाधिक गुण मिळालेल्या पाच उमेदवारांना मुलाखतीस पात्र ठरविण्यात येईल.
4. सामान्य प्रशासन विभागाकडील शासन निर्णय क्र. प्रनिम/2010/2009/प्र.क्र.66/10/13-अ दिनांक 16/06/2010 मधील तरतुदीनुसर लेखी परीक्षा घेतेवेळी उत्तरपत्रिकेवर उत्तर लिहीण्यासाठी अथवा चिन्हांकित करण्यासाठी फक्त काळया शाईचा बॉलपेन वापर करावा लागेल.

Below is the syllabus Which is Same for Chandrapur Police Patil Exam also !!

Mouda Police Patil Bharti Syllabus

Exam Stages, Exam Syllabus, Book List etc. must be known while preparing for Maharashtra Police Patil Exam. That’s why we have brought you Maharashtra Police Patil Syllabus in PDF format. Maharashtra Police Patil Syllabus is available in this article. More information about Bhandara Police Patil Subject Wise Syllabus, Detailed Marks, Exam Duration is given below.

पोलीस पदासाठी लेखी परीक्षेसाठी 80 गुण असून तोंडी परीक्षेसाठी 20 गुण असे 100 गुण राहील.

Mouda Police Patil Bharti Exam Pattern 2023

Mouda Police Patil Bharti Syllabus

Tumsar Police Patil Exam Pattern 

लेखी परिक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेचे स्वरुप साधारणपणे खालील प्रमाणे राहील : –
1. पोलीस पाटील पदाची लेखी परिक्षा 80 गुणांची असेल प्रत्येक प्रश्न एक गुणाचा राहील.
2. लेखी परिक्षेची प्रश्नपत्रिका वस्तुनिष्ठ व बहुपर्यायी स्वरुपाची असले.
3. लेखी परिक्षा इयत्ता दहावी (एस. एस. सी.) पर्यतच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असेल यात सामान्य ज्ञान, गणित, पोलीस पाटलांचे अधिकार व कर्तव्य, बुध्दीमत्ता चाचणी, स्थानिक परिसराची माहिती व चालु घडामोडी इत्यादी विषयाचा समावेश असेल.
4. लेखी परिक्षेत एकुण 80 गुणापैकी किमाण 36 गुण (45%) प्राप्त केलेल्या अर्जदारामधील उच्चतम गुण मिळालेल्या पर्याप्त प्रमाणातील अर्जदाराची तोंडी परिक्षा घेण्यात येईल.
5. सामान्य प्रशासन विभागाकडील शासन निर्णय क्र. प्रनिम/2010/2009/प्र.क्र.66/10/13-अ दिनांक 16/06/2010 मधील तरतुदीनुसार लेखी परिक्षा घेतेवेळी उत्तर पत्रिकेवर उत्तर लिहीण्यासाठी अथवा चिन्हांकित करण्यासाठी फक्त काळया शाईचा बॉलेपेन वापर करावा लागेल.

Police Patil Selection Process

  • Written Exam
  • Interview

लेखी परिक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेचे स्वरुप साधारणपणे खालील प्रमाणे राहील :-
1. पोलीस पाटील पदाची लेखी परिक्षा 80 गुणांची असेल प्रत्येक प्रश्न एक गुणाचा राहील.
2. लेखी परिक्षेची प्रश्नपत्रिका वस्तुनिष्ठ व बहुपर्यायी स्वरुपाची असेल.
3. लेखी परिक्षा इयत्ता दहावी (एस. एस. सी.) पर्यतच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असेल यात सामान्य ज्ञान, गणित, पोलीस पाटलांचे अधिकार व कर्तव्य, बुध्दीमत्ता चाचणी, स्थानिक परिसराची माहिती व चालु घडामोडी इत्यादी विषयाचा समावेश असेल.
4. लेखी परिक्षेत एकुण 80 गुणांपैकी किमाण 36 गुण (45%) प्राप्त केलेल्या अर्जदारामधील उच्चतम गुण मिळालेल्या पर्याप्त प्रमाणातील अर्जदाराची तोंडी परिक्षा घेण्यात येईल.
5. सामान्य प्रशासन विभागाकडील शासन निर्णय क्र. प्रनिम / 2010 /2009/प्र. क्र. 66/10/13-अ दिनांक 16/06/2010 मधील तरतुदीनुसार लेखी परिक्षा घेतेवेळी उत्तर पत्रिकेवर उत्तर लिहीण्यासाठी अथवा चिन्हांकित करण्यासाठी फक्त काळया शाईचा बॉलपेन वापर करावा लागेल.

Sangli Police Patil Syllabus PDF & Exam Pattern 2023 | Bhandara Police Patil Syllabus

अर्जदार व्यक्तीस वर नमूद केलेल्या पात्रते बरोबरच निवडीकरिता इयत्ता 10 वी पर्यंतच्या अभ्यासक्रमावर आधारित 80 गुणांची वस्तुनिष्ठ व बहुपर्यायी (Objective & Multiple Choices) स्वरूपाची लेखी परीक्षा घेण्यात येईल यामध्ये सामान्य ज्ञान, गणित, स्थानिक परिसराची माहिती व चालू घडामोडीचा समावेश असेल. प्रत्येक प्रश्न 1 गुणाचा राहील. लेखी परीक्षेमध्ये 80 गुणापैकी किमान 36 गुण (45% ) प्राप्त करणारे उमेदवार तोंडी परीक्षेस पात्र ठरतील.

  • अर्जासोबत आवश्यक प्रमाणपत्राच्या सत्यप्रती जोडाव्यात. अर्जदाराने परिक्षेस येताना स्वखर्चाने यावे.
  • लेखी परीक्षेत मुलाखतीस पात्र उमेदवारास 20 गुणांच्या तोंडी ( मुलाखत) परिक्षेस उपस्थित राहणे अनिवार्य आहे. तोंडी परीक्षेस येतेवेळी जन्म तारीख, शैक्षणिक पात्रता, जातीचा दाखला, संबंधित पोलीस निरीक्षक/सहा. पोलीस निरीक्षक यांच्या दाखल्याच्या मूळ प्रती आणाव्यात. तोंडी परीक्षेस अनुपस्थित राहणारा उमेदवार अंतिम निवडीकरिता अपात्र ठरेल.
  • अर्जदारास मराठी भाषेचे ज्ञान असणे अनिवार्य आहे.

Sangli Police Patil Exam Pattern 2023 | Bhandara Police Patil Exam Pattern 2023

Subject Marks
सामान्य ज्ञान 20
गणित 20
स्थानिक परिसराची माहिती 20
चालू घडामोडीचा समावेश 20
Total 80

Police Patil Bharti Syllabus 2023

Subject Syllabus
सामान्य ज्ञान इतिहास, भूगोल, भारताची राज्यघटना, सामान्य विज्ञान, चालू घडामोडी, माहिती व तंत्रज्ञान (संगणकाशी संबंधित प्रश्न) आणि इतर जनरल टॉपिक
गणित संख्याज्ञान व संख्यांचे प्रकार, मसावि आणि लसावि, दशांश अपूर्णांक, वर्गमूळ घनमूळ, गुणोत्तर प्रमाण, पदावली, काळ-काम-वेग, सरळव्याज व चक्रवाढ व्याज, नफा-तोटा, वयवारी, बेरीज, वजाबाकी, व्यवहारी अपूर्णांक, घातांक, काळ-काम-वेग, सरासरी, शेकडेवारी, भूमितीतील संकल्पना, परिमाणे
स्थानिक परिसराची माहिती तुमच्या जिल्ह्या विषयी सखोल माहिती
चालू घडामोडीचा समावेश राष्ट्रीय घडामोडी पर्यावरण पर्यावरणशास्त्र आणि हवामान आंतरराष्ट्रीय घडामोडी खेळ आणि खेळ, अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय जग विज्ञान/तंत्रज्ञान

test99

Leave a Comment

Available for Amazon Prime
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
कॉन्टेस्ट
अँप डाउनलोड