लोहमार्ग नागपूर पोलीस लेखी परीक्षेस पात्र यादी व परीक्षा तारीख जाहीर … ! – Nagpur Police Bharti result 2022 Check Online

Nagpur Police Bharti 2022 Result

Nagpur Police Bharti 2022 Result PDF

Nagpur Police Driver Bharti result 2022 – Maharashtra Nagpur Police Bharti result 2022 is published today. The Physical Examinations Result of 2nd Jan 2023 is declared now.

Police Constable Driver (Entry to Service), Rules, 2019 and Rules, 2022 on the basis of physical test conducted on the basis of the marks obtained by the candidates for the post of 121 Police Constable Drivers in the establishment of Commissioner of Police, Nagpur City from 04/09/2023 to 11/01/2023 Final selection list of 1587 candidates for driving skill test and instructions to candidates Police Headquarters, Nagpur City in the ratio of 1:10 to the vacancies mentioned in the advertisement in the concerned category of candidates securing at least 50% marks in the physical test as per the provisions of the amendments made from time to time under rule 8 (a) Notice Board at N.IT Hall Nagpur and Commissioner of Police, Nagpur City on website www.nagpurpolice.gov.in and Director General of Police, Maharashtra State, Mumbai on website www.mahapolice.gov.in. Published on 10/02/2023

नागपूर ग्रामीण  चालक पदभरती अंतर्गत येथे झालेल्या आजच्या ग्राउंड ची मार्कलिस्ट चेक करा. खाली डाउनलोड लिंक दिलेली आहे, त्यावर पूर्ण PDF दिलेली आहे. उमेदवारांचे नाव, चेस्ट नंबर, प्राप्त गुण इत्यादी माहिती PDF मध्ये दिलेली आहे. या भरती संबंधित महाराष्ट्र पोलिस कॉन्स्टेबल अभ्यासक्रम आणि परीक्षेचे स्वरूप येथे तपासा तसेच पुढील सर्व अपडेट्ससाठी या लिंक वरून महाभारती अँप डाउनलोड करा , म्हणजे पुढील सर्व अपडेट्स आपल्याला वेळेवर मिळतील.   • Name : Nagpur Physical Exam Result 2023 -नागपूर
  • Exam Date : 6th to 2nd Jan 2023

तारखेनुसार निकालाच्या लिंक खाली दिलेल्या आहे: 

👉Nagpur Gramin Police Bharti 2022

 

List Of Eligible Candidates For Nagpur Railway Police Bharti Written Exam

उपरोक्त संदर्भाकित विषयान्वये सविनय सादर करण्यात येते की, चालक पोलीस शिपाई या पदाकरीता एकुण २६८ उमेदवार दोन्ही कौशल्य चाचण्यांमध्ये एकत्रित किमान ४० टक्के गुण मिळवून लेखी परिक्षे करीता पात्र झाले असुन त्याबाबतची माहिती उपरोक्त संदर्भ क्रमांक २ अन्वये सादर करण्यात आली होती. परंतु उपरोक्त संदर्भ क्रमांक ३ अन्वये उमेदवार यांची लेखी परिक्षा ही दिनांक १९ मार्च २०२३ ऐवजी २६ मार्च २०२३ रोजी घेण्याचे ठरलेले असुन, परिक्षेची तारीख, वेळ आणि सुचना याबाबतची माहिती खालील प्रमाणे सादर करण्यात येत आहे.

Nagpur Police Bharti Written Exam Date 2023

लोहमार्ग नागपूर पोलीस शिपाई चालक भरती 2021 – लेखी परिक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची अंतिम गुणवत्ता यादी Download

List Of Eligible Candidates For Nagpur Police Shipai Bharti Written Exam

उपरोक्त संदर्भाकित विषयान्वये सविनय सादर करण्यात येते की, चालक पोलीस शिपाई या पदाकरीता एकुण २६८ उमेदवार दोन्ही कौशल्य चाचण्यांमध्ये एकत्रित किमान ४० टक्के गुण मिळवून लेखी परिक्षे करीता पात्र झाले आहे.
उमेदवार यांची लेखी परिक्षा ही दिनांक १९ मार्च २०२३ रोजी सकाळी ११.०० वाजता NEW APOSTOLIC
ENGLISH HIGH SCHOOL, Plot No 48, Kukade Lay out, Rameshwari, Opposite Railways Police Head Quarter, Ajani, Nagpur 27 येथे उपरोक्त संदर्भाकिंत पत्राच्या अनुषंगाने घेण्याचे निश्चित करण्यात आले असुन सोबत सादर करण्यात येत असलेली यादी पोलीस महासंचालक यांचे वेबसाईटवर अपलोड करण्यास विनंती आहे.

Download Nagpur Police Written Exam List

पोलीस आयुक्त, नागपूर शहर यांचे आस्थापनेवर रिक्त असलेल्या १२१ पोलीस शिपाई चालक पदासाठी दिनांक ०४/०९/२०२३ ते ११/ ०१ / २०२३ पर्यन्त शारिरीक चाचणी घेण्यात येवून त्यामध्ये उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांच्या आधारे पोलीस शिपाई चालक (सेवाप्रवेश), नियम, २०१९ व नियम २०२२ यामधील नियम ८ (अ) नुसार वेळोवेळी केलेल्या सुधारणा यामधील तरतुदीनुसार शारिरीक चाचणीत किमान ५० टक्के गुण प्राप्त करणारे उमेदवार यांची संबधीत प्रवर्गामधील जाहिरातीत नमुद केलेल्या रिक्त पदांच्या १:१० या प्रमाणात १५८७ उमेदवारांची वाहन चालविण्याच्या कौशल्य चाचणीसाठी अंतिम निवड यादी व उमेदवारांसाठी सुचना पोलीस मुख्यालय, नागपूर शहर N.IT हॉल नागपूरयेथील नोटीस बोर्डवर व पोलीस आयुक्त, नागपूर शहर यांचे www.nagpurpolice.gov.in या संकेतस्थळावर तसेच पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे www.mahapolice.gov.in या संकेतस्थळावर दि. १०/०२/२०२३ रोजी प्रसिध्द करण्यात आली होती
तसेच वाहन चालविण्याच्या कौशल्य चाचणी ही दिनांक १४/०२/२०२३ ते २०/०२/२०२३ पर्यंत घेण्यात आलेली आहे. तसेच वाहन चालविण्याच्या कौशल्य चाचणीच्या वेळापत्रकानुसार कौशल्य चाचणी करीता अनुपस्थित राहिलेल्या ९६ उमेदवारांना कौशल्य चाचणी करीता दिनांक २३/०२/२०२३ रोजी अंतीम संधी देण्यात येवून त्यानुसार सदर उमेदवारांची कौशल्य चाचणी घेण्यात आलेली आहे.

वाहन चालविण्याच्या कौशल्य चाचणी करीता पात्र ठरलेल्या १५८७ उमेदवारांपैकी एकूण ४१ उमेदवार अनुपस्थित होते, व १३ उमेदवार कौशल्य चाचणी मध्ये किमान ४० टक्के गुण प्राप्त न केल्यामुळे अनुत्तीर्ण ठरले आहेत. त्यामुळे वाहन चालविण्याच्या कौशल्य चाचणीस अनुपस्थित राहिलेल्या/अनुत्तीर्ण झालेल्याएकूण ५४ उमेदवारांना वगळून, पोलीस शिपाई चालक पदाच्या लेखी परिक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उर्वरित १५३३ उमेदवारांची सूची पोलीस मुख्यालय, नागपूर शहर N. IT हॉल नागपूरयेथील नोटीस बोर्डवर व पोलीस आयुक्त, नागपूर शहर यांचे · www.nagpurpolice.gov.in या संकेतस्थळावर तसेच पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे www.mahapolice.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत आहे.

लेखी परिक्षेचा दिनांक निश्चित होताच, सदरचा दिनांक व त्याअनुषंगाने आवश्यक असलेल्या उमेदवारांसाठीच्या सुचना पोलीस आयुक्त, नागपूर शहर यांचे www.nagpurpolice.gov.in या संकेतस्थळावर व पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे www.mahapolice.gov.in या संकेतस्थळावर तसेच महाराष्ट्र माहीती तंत्रज्ञान महामंडळ कॉर्पोरेशन लि. मुंबई (महाआयटी) policerecruitment2022.mahait.org या संकेतस्थळावर स्वतंत्रपणे प्रसिध्द करण्यात येतील. याबाबत उमेदवारांनी नोंद घेवुन, उपरोक्त तिन्ही संकेतस्थळ
नियमितपणे पाहावे.

Nagpur Police Driver Bharti result 2022

Nagpur Railway Police Bharti Result

नागपूर पोलीस भरती निकाल 

पोलीस शिपाई चालक भरती – २०२१ उमेदवारांसाठी सुचना

पोलीस शिपाई चालक भरती सन – २०२१ दि. १५/०१/२०२३ रोजी कौशल्य चाचणी असणाऱ्या उमेदवारांची यादी

पोलीस शिपाई चालक भरती सन – २०२१ दि. १४/०१/२०२३ रोजी कौशल्य चाचणी असणाऱ्या उमेदवारांची यादी

पोलीस शिपाई चालक भरती सन – २०२१ दि. १३/०१/२०२३ रोजी कौशल्य चाचणी असणाऱ्या उमेदवारांची यादी

पोलीस शिपाई चालक भरती सन – २०२१ दि. १२/०१/२०२३ रोजी कौशल्य चाचणी असणाऱ्या उमेदवारांची यादी

पोलीस शिपाई चालक भरती सन – २०२१ दि. ११/०१/२०२३ रोजी कौशल्य चाचणी असणाऱ्या उमेदवारांची यादी

पोलीस शिपाई चालक भरती सन – २०२१ दि. १०/०१/२०२३ रोजी कौशल्य चाचणी असणाऱ्या उमेदवारांची यादी

कौशल्य चाचणी करीत पात्र उमेदवारांची यादी

दिनांक ०२.०१.२०२३ ते ०६.०१.२०२३ रोजी पर्यंत झालेल्या मैदानी चाचणीची एकत्रित गुणतालिका

दिनांक ०६.०१.२०२३ रोजी झालेल्या मैदानी चाचणीचे गुण

दिनांक ०५.०१.२०२३ रोजी झालेल्या मैदानी चाचणीचे गुण

Recruitment – Nagpur Gramin Police Bharti Result 2022 | Nagpur Rural Police Bharti 2022 Physical Test Marklist

Sr No. Title
1 Driver Police Constable 2021Select list for Driving Skill Test
2 Police Constable 2021 Physical Test Mark List Dated 10_01_2023
3 Police Constable 2021 Physical Test Mark List Dated 09_01_2023
4 Police Constable 2021 Physical Test Mark List Dated 07_01_2023
5 Police Constable 2021 Physical Test Mark List Dated 06_01_2023
6 Police Constable 2021 Physical Test Mark List Dated 05_01_2023
7 Police Constable 2021 Physical Test Mark List Dated 04_01_2023
8 Driver Police Constable 2021 Physical Test Mark List Dated 02_01_2023 And 03_01_2023

Table of Contents


महाभरती महत्वाच्या लिंक्स

अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स १२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्स पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्स इंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्स ITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरात सरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरात रेल्वे जाहिराती

1 Comment
  1. […] Nagpur Police Driver Bharti result 2022 […]

Leave A Reply

Your email address will not be published.

जाहिराती
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
अँप डाउनलोड