Category: Board

Maharashtra Board

Maharashtra Board

माहे एप्रिल-मे २०२१ परीक्षा पूर्व काळात मंडळाशी निगडीत वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न व उत्तरे

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे माहे एप्रिल-मे २०२१ परीक्षा पूर्व काळात मंडळाशी निगडीत वारंवार विचारले जाणारे…

MahaBharti University

Form No 17  २०२१ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र १० वी  व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र १२ वी  परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विद्याथ्यच्या  नाव नोंदणी प्रमाणपत्राबाबत व विद्यांथ्याची परीक्षेची  आवेदनपत्र ऑनलाईन सादर करण्याच्या तारखांबाबत 

Maharashtra State Board of Secondary & Higher Secondary Education, Pune 411004 सन  २०२१ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र १०…