Month: April 2022

RTE 2022-23 Lottery

RTE 2022-23 Lottery Released – Maharashtra State ऑनलाईन प्रवेशासाठी लॉटरी काढण्यात आली.

RTE Admission 2022-23 Lottery Released – Maharashtra State ऑनलाईन प्रवेशासाठी लॉटरी काढण्यात आली. RTE Admission Process 2022-23  ज्या बालकांचे नाव प्रतीक्षा यादीत आहे त्यांनी आत्ता ADMIT CARD ची प्रिंट काढू…

RTE Admission Process 2022 Maharashtra

RTE Admission Process 2022-23 Maharashtra Online Registration Started

RTE Admission Process 2022-23 Maharashtra Stated Student can Apply Online : आर.टी.ई.२०२२-२३ या वर्षाकरिता लॉटरी दिनांक ४ एप्रिल २०२२ रोजी दुपारी ४  प्रवेश पात्र बालकांच्या पालकांना अर्ज करताना नोंदवलेल्या मोबाईलवर…

RTE Admission 2021-22

RTE Admission 2022-23 लॉटरी

RTE Admission 2021-22 Lottery – Maharashtra State ऑनलाईन प्रवेशासाठी लॉटरी काढण्यात आली. RTE Admission Process 2022-23 Maharashtra Stated Student can Apply Online  प्रवेश पात्र बालकांच्या पालकांना अर्ज करताना नोंदवलेल्या मोबाईलवर…