RTE Admission Process 2022-23 Maharashtra Stated Student can Apply Online : आर.टी.ई.२०२२-२३ या वर्षाकरिता लॉटरी दिनांक ४ एप्रिल २०२२ रोजी दुपारी ४

image not found प्रवेश पात्र बालकांच्या पालकांना अर्ज करताना नोंदवलेल्या मोबाईलवर SMS प्रप्त होतील परंतु फक्त sms वर अवलंबून न राहता RTE पोर्टलवरील अर्जाची स्थिती या tab वर अर्ज क्रमांक लिहून लॉटरी लागली अथवा नाही याची माहिती मिळेल
image not found लॉटरी लागलेल्या पालकांनी allotment letter ची प्रिंट काढण्यासाठी Rte पोर्टल वर जाऊन online application या टॅब वर क्लिक करावे
image not found User login या टॅब वर आपला प्रवेश अर्ज क्रमांक आणि पासवर्ड लिहून login करावे
image not found Login केल्यावर admit card वर क्लिक करावे आणि allotment लेटरची प्रिंट काढावी
image not found प्रवेश घेण्याकरता allotment letter ची प्रिंट आणि आवशयक कागदपत्रे घेऊन नजिकच्या पडताळणी केंद्रावर जावे आणि आपला प्रवेश निश्चित करावा व प्रवेश निश्चित झाल्याची रिसीट घेऊन मग शाळेत जावे..
image not found Allotment letter वरील सर्व सूचना काळजी पूर्वक वाचून मगच प्रवेश घेण्यास जावे
image not found अलॉटमेंट लेटरची प्रिंट काढण्यास अडचण आल्यास नजीकच्या पडताळणी केंद्राशी संपर्क करावा
image not found लॉगिन करत असताना पासवर्ड विसरल्यास फॉरगेट पासवर्ड करावे
image not foundआर.टी.ई.२०२२-२३ या वर्षाकरिता लॉटरी द्वारा निवड झालेल्या आणि प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांची यादी सोमवार दिनांक ४ एप्रिल २०२२ रोजी दुपारी ४ नंतर RTE पोर्टल वर प्रसिद्ध केली जाईल. तसेच प्रवेश पात्र बालकांच्या पालकांना अर्ज करताना नोंदवलेल्या मोबाईलवर SMS प्रप्त होतील परंतु फक्त sms वर अवलंबून न राहता RTE पोर्टलवरील अर्जाची स्थिती या tab वर अर्ज क्रमांक लिहून लॉटरी लागली अथवा नाही याची माहिती मिळेल

image not found Rte 25 % ऑनलाईन प्रवेश सन 2022-23 साठी पालकांनी ऑनलाईन अर्ज भरणे दिनांक 16/02/2022 पासून होत आहे. गोंदिया जिल्हा दुपारी 3 नंतर सुरू होत आहे. उर्वरित जिल्हे दिनांक 17/02/2022 दुपारी 3 नंतर अर्ज भरू शकतील.

RTE Admission Process 2022 Maharashtra

RTE Admission Process 2022 Maharashtra:RTE (Right to Education) Admissions  in Maharashtra 2022-23 Under Right of online admission RTE will be started from Feb 17 2022 Parent who wish to make use of admission under the  RTE in Maharashtra 2022-23 application form the official website. Candidates can fill the application form till March 2022 in online mode only at student .maharashtra.gov.in. RTE- the Right to free and compulsory education came into force in 2010 from April 1st in the state. According to the rule, the non-governmental schools are required to reserve 25 percent of seats for the children of weaker section classes in entry-level classes and ensure their free education till 8th class. Get here the complete details of RTE Admission 2022-23 Maharashtra, form this page.

School Education and Sports Department Portal, Government of Maharashtra student.maharashtra.gov.in
Right To Education portal of Maharashtra Click Here
Application Link Click Here
RTE User Manual Click Here

पालकांकरीता  सूचना (२०२२-२३)

१)  आर.टी.ई. प्रवेश प्रक्रिया २०२२-२३  या वर्षाकरिता पालकांनी अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली आहे. पालकांनी पुढील सूचना पाळूनच अर्ज भरून पूर्ण करावा.

२) पालकांनी अर्ज भरताना आपल्या राहत्या निवासाचा पूर्ण पत्ता आणि google location पुन्हा पुन्हा तपासून पाहावे .पूर्ण अर्ज बरोबर असल्याची खात्री झाल्या शिवाय अर्ज सबमिट करू नये.

३)  आपल्या बालकाचा अर्ज भरत असताना जन्मदाखल्या वरीलच जन्म दिनांक लिहावा.

४) १ कि.मी, १ ते ३ कि.मी आणि ३ कि.मी पेक्षा जास्त अंतरावर शाळा निवडत असताना कमाल १० च शाळा निवडाव्यात.

५)  ३ कि.मी पेक्षा शाळा निवडली आणि बालकाला  लॉटरी  लागली तर शाळेत जाण्या येण्याचा खर्च पालकांना करावा लागेल याची नोंद  घ्यावी.

६) अर्ज भरत असताना  आवश्यक कागदपत्र   पालकांनी तयार ठेवावेत. लॉटरी लागली आणि कागदपत्र नसतील तर प्रवेश रद्द होऊ शकतो याची नोंद घ्यावी.

७) अर्ज भरून झाल्यावर जर तो चुकला आहे असे समजले तर पहिला अर्ज सबमिट करण्यापूर्वी डिलीट करावा आणि नवीन अर्ज भरावा.

८) एका पालकाने आपल्या बालकासाठी डुप्लिकेट अर्ज भरू नये. एकाच बालकाचे  २ अर्ज आढळून आल्यास त्या बालकाचे  दोन्ही अर्ज बाद होतील व ते अर्ज  लॉटरी प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट केले जाणार नाहीत.

९)  अर्ज भरल्यावर पालकांनी अर्ज क्रमांक , अर्जात लिहिलेला  मोबाइल नंबर आणि अर्जाची प्रत स्वत: जवळ लॉटरी प्रक्रिया होईपर्यंत जपून ठेवावी.

१०) अर्ज भरत असताना अर्जातील माहिती खोटी अथवा चुकीची आढळल्यास मिळालेला प्रवेश रद्द होईल.

११) अर्ज करताना पासवर्ड विसरल्यास तो Recover Password यावर क्लिक करून रिसेट करावा .

१२) RTE २५ % प्रवेश २०२२-२०२३ या वर्षाकरिता पालकांनी ओंनलाईन अर्ज भरण्याची मुदत १० मार्च २०२२ पर्यंत राहील.

१३) दिव्यांग बालकांना अर्ज करण्यासाठी दिव्यांगत्वाचे प्रमाण पत्र 40% आणि त्या पुढील ग्राह्य धरण्यात येईल.

१४) सन २०२२-२०२३ या वर्षाकरिता निवासी पुरावा म्हणून गॅस बुक रद्द करण्यात येत आहे .

१५) सन २०२२-२०२३ या वर्षाकरिता निवासी पुरावा म्हणून बँकेचे पासबूक दिल्यास फक्त राष्ट्रीय कृत बँकेचेच पासबुक ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.

१६) अर्ज भरताना location चुकू नये म्हणून google वर पत्ता टाकून ते lattitude,longitude प्रवेश अर्जावर टाकल्यास location चुकणार नाही.

image not found बालकाच्या जन्मतारखेबाबत : दिव्यांग बालकाचा अर्ज भरत असताना जन्मतारखेबाबत काही समस्या आल्यास त्वरित rtemah2020@gmail.com इमेल वर मेल पाठवावा.

 

 

 

पालकांकरीता  सूचना (२०२२-२३)

१)  आर.टी.ई. प्रवेश प्रक्रिया २०२२-२३  या वर्षाकरिता पालकांनी अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली आहे. पालकांनी पुढील सूचना पाळूनच अर्ज भरून पूर्ण करावा.

२) पालकांनी अर्ज भरताना आपल्या राहत्या निवासाचा पूर्ण पत्ता आणि google location पुन्हा पुन्हा तपासून पाहावे .पूर्ण अर्ज बरोबर असल्याची खात्री झाल्या शिवाय अर्ज सबमिट करू नये.

३)  आपल्या बालकाचा अर्ज भरत असताना जन्मदाखल्या वरीलच जन्म दिनांक लिहावा.

४) १ कि.मी, १ ते ३ कि.मी आणि ३ कि.मी पेक्षा जास्त अंतरावर शाळा निवडत असताना किमान १० च शाळा निवडाव्यात.

५)  ३ कि.मी पेक्षा शाळा निवडली आणि बालकाला  लॉटरी  लागली तर शाळेत जाण्या येण्याचा खर्च पालकांना करावा लागेल याची नोंद  घ्यावी.

६) अर्ज भरत असताना  आवश्यक कागदपत्र   पालकांनी तयार ठेवावेत. लॉटरी लागली आणि कागदपत्र नसतील तर प्रवेश रद्द होऊ शकतो याची नोंद घ्यावी.

७) अर्ज भरून झाल्यावर जर तो चुकला आहे असे समजले तर पहिला अर्ज सबमिट करण्यापूर्वी डिलीट करावा आणि नवीन अर्ज भरावा.

८) एका पालकाने आपल्या बालकासाठी डुप्लिकेट अर्ज भरू नये. एकाच बालकाचे  २ अर्ज आढळून आल्यास त्या बालकाचे  दोन्ही अर्ज बाद होतील व ते अर्ज  लॉटरी प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट केले जाणार नाहीत.

९)  अर्ज भरल्यावर पालकांनी अर्ज क्रमांक , अर्जात लिहिलेला  मोबाइल नंबर आणि अर्जाची प्रत स्वत: जवळ लॉटरी प्रक्रिया होईपर्यंत जपून ठेवावी.

१०) अर्ज भरत असताना अर्जातील माहिती खोटी अथवा चुकीची आढळल्यास मिळालेला प्रवेश रद्द होईल.

११) अर्ज करताना पासवर्ड विसरल्यास तो Recover Password यावर क्लिक करून रिसेट करावा .

image not found बालकाच्या जन्मतारखेबाबत : दिव्यांग बालकाचा अर्ज भरत असताना जन्मतारखेबाबत काही समस्या आल्यास त्वरित rtemah2020@gmail.com इमेल वर मेल पाठवावा.

RTE Admission 2022-23 Date available in this article. RTE Maharashtra Admission 2022-2023 Online Application Form starts from March 2022. Children who are eligible for RTE 25 Admission 2022-23 Maharashtra can submit their details. Parents are requested to fill all details correct in RTE Admission Application Form. 

Documents Required

 • Address proof
 • Date of birth certificate
 • Aadhaar card
 • Photograph
 • Caste certificate
 • Income certificate
 • Disability certificate
 • Complete List

RTE Admission Process 2022 Maharashtra

How To Apply For RTE Maharashtra Admission 2022-23 Online Application Form

Follow the given below steps to apply for RTE 25 Admission Maharashtra Online.

 • First of all you need to visit the official website of RTE 25 Admission Maharashtra i. e https://student.maharashtra.gov.in/.
 • Click Here on “Online Application” link.
 • Now you need to click on “New Registration” link.
 • Enter details correctly such as Child Name, Date of Birth, Mobile Number, Email Id, etc.
 • And click on Register button.
 • Now fill all required details and upload required documents.
 • Recheck your RTE Maharashtra Admission Online Application Form. And click on Submit.

Admission Scheduled 2022-23

District School Registration Online Application
From To Open Close
Ahmadnagar 25/01/2022 18/02/2022 17/02/2022 28/02/2022
Akola 25/01/2022 18/02/2022
Amravati 25/01/2022 18/02/2022
Aurangabad 25/01/2022 18/02/2022 17/02/2022 28/02/2022
Bhandara 25/01/2022 18/02/2022
Bid 25/01/2022 18/02/2022
Buldana 25/01/2022 18/02/2022
Chandrapur 25/01/2022 18/02/2022
Dhule 25/01/2022 18/02/2022
Gadchiroli 25/01/2022 18/02/2022 16/02/2022 28/02/2022
Gondiya 25/01/2022 15/02/2022 16/02/2022 28/02/2022
Hingoli 25/01/2022 18/02/2022
Jalgaon 25/01/2022 18/02/2022 17/02/2022 28/02/2022
Jalna 25/01/2022 18/02/2022
Kolhapur 25/01/2022 18/02/2022
Latur 25/01/2022 18/02/2022
Mumbai 25/01/2022 18/02/2022 16/02/2022 28/02/2022
Nagpur 25/01/2022 18/02/2022 16/02/2022 28/02/2022
Nanded 25/01/2022 18/02/2022
Nandurbar 25/01/2022 18/02/2022
Nashik 25/01/2022 18/02/2022
Osmanabad 25/01/2022 18/02/2022
Palghar 25/01/2022 18/02/2022
Parbhani 25/01/2022 18/02/2022
Pune 25/01/2022 18/02/2022
Raigarh 25/01/2022 18/02/2022
Ratnagiri 25/01/2022 18/02/2022
Sangli 25/01/2022 18/02/2022
Satara 25/01/2022 18/02/2022
Sindhudurg 25/01/2022 18/02/2022 16/02/2022 28/02/2022
Solapur 25/01/2022 18/02/2022
Thane 25/01/2022 18/02/2022
Wardha 25/01/2022 18/02/2022
Washim 25/01/2022 18/02/2022
Yavatmal 25/01/2022 18/02/2022

 

RTE Admission Process 2022 Maharashtra

 Essential documents as mention below:

 • Category certificate
 • Printout of the duly filled application form
 • Photograph passport size
 • Domicile certificate
 • Income certificate
 • Educational qualification mark sheets
 • Birth certificate
 • Disability certificate

RTE (Right to Education) Maharashtra Admission 2022-23:  State of Maharashtra an admission process will be Started which is organized by the School Education and Support Department, Government of Maharashtra. Guardians who are paying attention in applying for the RTE 25% reserved seats may apply through online mode. You need to check he complete eligibility norms before applying for RTE Maharashtra Admission. Maharashtra RTE Admission Online application form filling procedure will commence on the official website. Apply for the admission of your child by following  instructions as mentioned here. Get complete details of RTE admission from the below-uttered section.

RTE Admission Process 2022 Maharashtra

Apply Online:

 • Apply for RTE Admission 2022-23. : Click here

 • Required Documents for RTE online application (for references). : Click here 

 • Self Declaration letter.:  Click here

 • Official Website : Click here 

 • Application Date :  17 Feb 2022

RTE Admission Required Documents 

 • Birth certificate of the student
 • Caste certificate if the seat is claimed on reservation
 • Disability certificate (if required)
 • Income certificate of the parents
 • Proof of residence (Aadhar Card/ Passport/telephone bill/ water bill/driving
  license)

RTE Admission District wise Vacancies Details

RTE STATUS
District RTE Schools RTE Vacancy
Ahmadnagar 402 3013
Akola 202 1960
Amravati 244 2076
Aurangabad 603 3625
Bhandara 94 791
Bid 233 2195
Buldana 231 2142
Chandrapur 196 1571
Dhule 104 1171
Gadchiroli 76 624
Gondiya 146 876
Hingoli 79 530
Jalgaon 296 3065
Jalna 299 2262
Kolhapur 345 3181
Latur 238 1740
Mumbai 290 5227
Mumbai 62 1236
Nagpur 680 5729
Nanded 261 1697
Nandurbar 51 379
Nashik 450 4544
Osmanabad 125 641
Palghar 268 4273
Parbhani 162 856
Pune 985 14741
Raigarh 272 4236
Ratnagiri 95 864
Sangli 233 1667
Satara 234 1916
Sindhudurg 51 345
Solapur 326 2228
Thane 677 12074
Wardha 116 1129
Washim 103 718
Yavatmal 202 1275
Total 9431 96597

Admission Process 2022-23 : Admission Process for RTE 25% reservation through online application.

Part – I : School
Eligible schools to fill following details and get the approval of Cluster / URC head to make the school available for Selection
a) School Contacts
b) Valid age limit for admission
c) Total strength,(30 sept 2014) intake and vacancies for RTE 25% reservation
d) Accurate school location on Google map
Part – II : Child
The steps involved are as follows.
1) Get your application number registered on the system. The application number and password will be communicated on your registered mobile.
2) Enter child details, parent details.
3) Locate the address accurately to list schools within 1 KM and within 1-3 KM range from your house.
4) Select the required standard.
5) Upload required documents.
6) Confirm the application.
7) After confirmation, take the printed application along with the required documents to help desk provided.
Part – III : Lottery
1) The schools having more vacancies and less number of applications will allot the seats to all applicants.
2) The schools having less vacancy will use lottery system. The lottery will be drawn and generated by the district administration i.e. Education officer, Primary for the district.
3) The selection list will be published on the system.
4) The list will be made available under application login for parents. The admit card can be printed.
5) Schools will admit the students as approached by parents after completing necessary requirements.

RTE Admission Process 2022-23 Maharashtra Waiting List, Merit List 2022-23

RTE Admission 2022-23 Process Selection List, Merit list & Waiting link updates & Links are given here. We keep adding more details on this page. Keep visiting us.

School Education and Sports Department Portal, Government of Maharashtra student.maharashtra.gov.in
Right To Education portal of Maharashtra Click Here
Application Link Click Here
RTE User Manual Click Here