Category: News

MahaBharti University

सन २०२१ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (१२ वि ) परीक्षेची आवेदन सादर करावयाच्या तारखांबाबत

Maharashtra State Board of Secondary & Higher Secondary Education, Pune 411004   विषय – सन २०२१ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च…

MahaBharti University

RTMNU New Cources and Syllabus 2021 – 2022

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीच्या बहुत आराखड्यातील तरतुदीनुसार शैक्षणिक  सत्र २०२०-२०२२ करीत नवीन महाविद्यालये / नवीन विद्याशाखा / नवीन अभ्यासक्रम…