Category: RTE Admission Process

RTE Admission Process 2024-25 Maharashtra

RTE Admission Process 2024-25 Maharashtra State Online Apply आरटीई ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेची

RTE Admission Process 2024-25 Maharashtra State Online Apply @ rte25admission.maharashtra.gov.in : आरटीई ऑनलाईन प्रवेश  सन 2024-25 या वर्षी करिता RTE 25 % प्रवेश प्रक्रिये अंतर्गत RTE प्रवेश पात्र शाळांचे व्हेरिफिकेशन…

RTE Admission Process 2023-24 Maharashtra

RTE Admission Process 2023 Maharashtra State Online Apply आरटीई ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेची लॉटरी जाहीर

RTE Admission Process 2023 Maharashtra State (Started) Online Apply @ rte25admission.maharashtra.gov.in : आरटीई ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेची लॉटरी जाहीर महत्वाची सूचना :  निवड यादीतील प्रवेश पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची प्रक्रिया पूर्ण…

RTE 2022-23 Lottery

RTE 2022-23 Lottery Released – Maharashtra State ऑनलाईन प्रवेशासाठी लॉटरी काढण्यात आली.

RTE Admission 2022-23 Lottery Released – Maharashtra State ऑनलाईन प्रवेशासाठी लॉटरी काढण्यात आली. RTE Admission Process 2022-23  ज्या बालकांचे नाव प्रतीक्षा यादीत आहे त्यांनी आत्ता ADMIT CARD ची प्रिंट काढू…

RTE Admission Process 2022 Maharashtra

RTE Admission Process 2022-23 Maharashtra Online Registration Started

RTE Admission Process 2022-23 Maharashtra Stated Student can Apply Online : आर.टी.ई.२०२२-२३ या वर्षाकरिता लॉटरी दिनांक ४ एप्रिल २०२२ रोजी दुपारी ४  प्रवेश पात्र बालकांच्या पालकांना अर्ज करताना नोंदवलेल्या मोबाईलवर…

RTE Admission 2021-22

RTE Admission 2022-23 लॉटरी

RTE Admission 2021-22 Lottery – Maharashtra State ऑनलाईन प्रवेशासाठी लॉटरी काढण्यात आली. RTE Admission Process 2022-23 Maharashtra Stated Student can Apply Online  प्रवेश पात्र बालकांच्या पालकांना अर्ज करताना नोंदवलेल्या मोबाईलवर…