Join Instagram   Join Now
Telegram Group  Join Now

MPSC गट-क सेवा मुख्य परीक्षा 2023 अंतिम उत्तर तालिका जाहीर!! | MPSC Group C Answer Key 2023

MPSC Answer Key 2024

MPSC Group C Answer Key 2023 Download

जा.क्र.111/2023 महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा 2023 ची अंतिम उत्तरतालिका आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. मोफत MPSC मॉक टेस्ट सिरीज साठी येथे क्लिक करा. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

 

https://mpsc.gov.in/downloadFile/english/8700

https://mpsc.gov.in/downloadFile/english/8701

 


 

MPSC Answer Key 2024 : The first answer sheet of the “Maharashtra Non-Gazetted Service, Group-B (Main) Examination-2023” examination conducted by the Maharashtra Public Service Commission on November 5, 2023 was published on the website of the Commission for the information of the candidates. In this regard, taking into consideration the objections submitted online by the candidates with authentic explanations, as well as the feedback of the experts, the commission has revised the answer sheet. Please note that the answers in this answer sheet will be considered final, representations made in this regard will not be considered and no correspondence will be entertained in this regard,

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक ५ नोव्हेंबर, २०२३ रोजी आयोजित “महाराष्ट्र अराजपत्रित सेवा, गट-ब (मुख्य) परीक्षा-२०२३” या परीक्षेची प्रथम उत्तरतालिका उमेदवारांच्या माहितीसाठी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली होती. त्यासंदर्भात उमेदवारांनी अधिप्रमाणित (Authentic) स्पष्टीकरण देऊन ऑनलाईन पध्दतीने सादर केलेल्या हरकती, तसेच तज्ञांचे अभिप्राय विचारात घेऊन, आयोगाने उत्तरतालिका सुधारित किली आहे. या उत्तरतालिकेतील उत्तरे अंतिम समजण्यात येतील, यासंदर्भात आलेली निवेदने विचारात घेतली जाणार नाहीत व त्याबाबत कोणताही पत्रव्यवहार केला जाणार नाही, याची कृपया नोंद घ्यावी.

 Maharashtra Non-Gazetted Group B Services Main Examination 2023- Paper 2- Final Answer Key
 Maharashtra Non-Gazetted Group B Services Main Examination 2023- Paper 1- Final Answer Key

MPSC Group C Mains Answer Key 2023

MPSC Answer Key: The first answer sheet of the “Maharashtra Group-C Service (Main) Examination-2023 Paper No-1” conducted by the Maharashtra Public Service Commission on 17th December, 2023 has been published on the website of the Commission for the information of the candidates. If the candidates want to submit objections regarding the said answer sheet, they should submit them online only as per the provisions of the circular published by the Commission on November 17, 2021 and July 01, 2022 on the website.

 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक १७ डिसेंबर, २०२३ रोजी आयोजित “महाराष्ट्र गट-क सेवा (मुख्य) परीक्षा-२०२३ पेपर क्रमांक-१ व २ची” या परीक्षेची प्रथम उत्तरतालिका उमेदवारांच्या माहितीसाठी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर उत्तरतालिकासंदर्भात उमेदवारांना हरकती सादर करावयाच्या असल्यास त्यांनी आयोगाकडून दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०२१ व ०१ जुलै, २०२२ रोजी संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेल्या प्रसिध्दीपत्रकातील तरतुदीनुसारच ऑनलाईन पध्दतीने सादर कराव्यात. मोफत MPSC मॉक टेस्ट सिरीज साठी येथे क्लिक करा. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

 

Download MPSC group C Mains Paper 1 First Answer Key PDF

विहीत ऑनलाईन पध्दती व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही नमुन्यातील अथवा अन्य कोणत्याही मार्गाने /पध्दतीने सादर केलेल्या हरकती कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारल्या जाणार नाहीत. यासंदर्भात दिनांक १४ जानेवारी, २०२४ पर्यंत आयोगाकडे प्राप्त झालेल्या हरकतींचीच दखल घेतली जाईल,

MPSC Group C Mains Exam First Answer Key PDF

MPSC Group C Mains Exam First Answer Key PDFDownload MPSC group C Mains Paper 2 First Answer Key PDF

Advt.No- 061/2022 – Maharashtra Group C Services Main Examination 2021- Technical Assistant – Regarding recommendation from waiting list (Lot 5)

Advt.No- 061/2022 – Maharashtra Group C Services Main Examination 2021- Technical Assistant – Recommendation from waiting list (Lot 5)


MPSC JMFC Answer Key Download

MPSC Answer Key: The first answer sheet of the “Civil Judge Junior Level and Judicial Magistrate First Class Preliminary Examination-2023” conducted on November 18, 2023 by the Maharashtra Public Service Commission has been published on the website of the Commission for the information of the candidates. If the candidates want to submit objections regarding the said answer sheet, they should submit them online as per the provisions of the circular published by the Commission on November 17, 2021 and July 1, 2022 on the website.
Objections submitted in any form or through any other mode other than the prescribed online mode will not be entertained under any circumstances. In this regard only the objections received by the Commission up to 23.59 on November 27, 2023 will be considered.

 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक १८ नोव्हेंबर, २०२३ रोजी घेण्यात आलेल्या ‘दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्याय दंडाधिकारी प्रथम वर्ग पूर्व परीक्षा-२०२३’ (जाहिरात क्रमांक ०४७/२०२३) या स्पर्धा परीक्षेच्या वस्तुनिष्ठ स्वरुपाच्या प्रश्नपुस्तिकेच्या चारही संचाच्या प्रथम उत्तरतालिका आयोगाच्या https://mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आल्या आहेत. मोफत MPSC मॉक टेस्ट सिरीज साठी येथे क्लिक करा. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

 

Download MPSC JMFC Answer Key PDF

MPSC Answer Key 2023 Download 

जा.क्र.026/2023 दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग पूर्व परीक्षा 2022 ची अंतिम उत्तरतालिका आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. मोफत MPSC मॉक टेस्ट सिरीज साठी येथे क्लिक करा. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

???? https://mpsc.gov.in/downloadFile/english/7827

 

 


MPSC Answer Key: Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has declared Answer Key for Advt.No- 089/2022 – Executive Engineer (Electrical), Maharashtra Electrical Engineering Service, Group-A – Screening Test and Advt.No- 081/2022 – Deputy Engineer (Electrical and Mechanical), Maharashtra Elect. and Mech Engg. Services, Group A – Screening Test dated. Exam was Conducted on 20th March 2023. Candidates can download Question Paper alogwith Answer Key from below link:

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) Advt. No- 089/2022 – कार्यकारी अभियंता (इलेक्ट्रिकल), महाराष्ट्र इलेक्ट्रिकल इंजिनीअरिंग सेवा, गट-A – स्क्रीनिंग टेस्ट आणि Advt. No- 081/2022 – उपअभियंता (इलेक्ट्रिकल आणि मेकॅनिकल), महाराष्ट्र इलेक्ट. आणि मेक इंजी. सेवा, गट अ – स्क्रीनिंग चाचणी साठी Answer Key जाहीर केली आहे.  दि. 20 मार्च 2023 रोजी परीक्षा घेण्यात आली. उमेदवार खालील लिंकवरून उत्तरतालिका सह प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करू शकतात

Advt.No- 081/2022 – Deputy Engineer (Electrical and Mechanical), Maharashtra Elect. and Mech Engg. Services, Group A – Screening Test dated – 20-03-2023 – Answer Key


Answer key for Computer based Screening Test

MPSC Answer Key – The procedure for finalizing the answer sheets of various objective-type examinations conducted by the Commission has been prescribed by the Commission. The said procedure has been implemented for all competitive, screening, limited departmental objective type examinations conducted by the Commission. The first answer sheets of the Computer Based Online Screening Examinations conducted by the Commission and henceforth will not be released for the objections of the candidates. Students can check latest update about MPSC Answer Key at below

आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या विविध वस्तुनिष्ठ स्वरूपाच्या परीक्षांच्या उत्तरतालिका अंतिम करण्यासंदर्भात कार्यपद्धती आयोगाकडून विहित करण्यात आली आहे. सदरहू कार्यपद्धती आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या सर्व स्पर्धा, चाळणी, मर्यादित विभागीय वस्तुनिष्ठ स्वरूपाच्या परीक्षांसाठी लागू करण्यात आली आहे.

 

आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या चाळणी परीक्षा या संगणकावर आधारीत घेण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला असून, त्यानुसार सर्व चाळणी परीक्षा संगणकावर आधारित ऑनलाईन स्वरूपात घेण्यात येत आहेत.
सरळसेवा भरतीअंतर्गत आयोगाकडे मोठ्या प्रमाणात मागणीपत्रे प्राप्त झाली असून, त्यांच्या निवड प्रक्रियेसाठी चाळणी परीक्षांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या संगणकावर आधारित ऑनलाईन चाळणी परीक्षांच्या उत्तरतालिकांसंदर्भातील कार्यवाही पुढीलप्रमाणे करण्यात येईल.
आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या व यापुढे घेण्यात येणाऱ्या संगणकावर आधारित ऑनलाईन चाळणी परीक्षांच्या प्रथम उत्तरतालिका उमेदवारांच्या हरकतींसाठी प्रसिद्ध करण्यात येणार नाहीत.
संबंधित चाळणी परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नांच्या योग्य उत्तरांचे पर्याय विचारात घेऊन एकच उत्तरतालिका तयार करण्यात येईल व ती अंतिम राहील.
सदर उत्तरतालिकेच्या आधारे संबंधीत चाळणी परीक्षेच्या निकालाची प्रक्रिया पार पाडण्यात येईल.
आयोगामार्फत संबंधित चाळणी परीक्षांचा निकाल आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी संबंधीत परीक्षेची उत्तरतालिका उमेदवारांच्या माहितीसाठी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल.
सदर प्रसिध्दीपत्रक निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून सदरची कार्यपध्दत अस्तित्वात येईल व ती प्रलंबित प्रकरणांसह सर्व प्रकरणी लागू राहील.

 


MPSC Answer Key 2022

MPSC Answer Key : The Computer based examination question paper and the copy of answers selected by the candidates have been made available in the candidate’s profile for advertise Number . 12/2022, 16/2022, 39/2022, 40/2022, 41/2022, 42/2022, 43/2022, 44/2022/. Candidates can login to their MPSC Account and check Your MPSC Computer Based Exam Question Paper And Answer Sheet

संगणक प्रणालीवर आधारित परीक्षांची प्रश्नपत्रिका व उमेदवारांनी निवडलेल्या उत्तरांची प्रत उमेदवारांच्या प्रोफाईलमध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे

MPSC Answer Key

 


MPSC ATP Answer Key 2022

MPSC Answer Key:  Assistant Town Planner, Maharashtra Town Planning and Valuation Service, Group B Screening Test 2022 Final Answer Key  has been Published On Commission Website. On 20th November 2022, MPSC Had conducted ATP Screening Exam. Those candidates who have attended MPSC Assistant Town Planner Screening Test 2022 can check Assistant Town Planner Final Answer Key PDF at below Or You can download Assistant Town Planner Answer Key 2022 for future reference :

असिस्टंट टाउन प्लॅनर, महाराष्ट्र टाउन प्लॅनिंग आणि व्हॅल्युएशन सर्व्हिस, गट-ब स्क्रीनिंग टेस्ट 2022 अंतिम उत्तरतालिका आयोगाच्या वेबसाइटवर प्रकाशित करण्यात आली आहे. 20 नोव्हेंबर 2022 रोजी, MPSC ने असिस्टंट टाउन प्लॅनर स्क्रीनिंग परीक्षा घेतली होती. एमपीएससी असिस्टंट टाउन प्लॅनर स्क्रीनिंग टेस्ट 2022 ला उपस्थित असलेले उमेदवार खाली दिलेल्या लिंक द्वारे सहाय्यक नगररचनाकार अंतिम उत्तरतालिका PDF पाहू शकतात किंवा भविष्यातील संदर्भासाठी तुम्ही असिस्टंट टाउन प्लॅनर उत्तरतालिका 2022 डाउनलोड करू शकता:

 

उत्तरतालिका डाउनलोड करा – http://bit.ly/3OKCfdi

MPSC Answer Key : Advt.No.15/2020 Senior Research Officer, Tribal Development Department, Group A Screening Test Answer Key has been declared. To submit an Objection on Answer Key Candidates have given time till 27th December 2022. After that No One can file an Objection. Students who have attended SRO Group A screening test on 1st December 2022 can download SRP Group A Screeing Exam Answer Key and send their Objections if any. Download Senior Research Officer First Answer Key from below Link:

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत आयोजित वरिष्ठ संशोधन अधिकारी, गट-अ संवर्गाच्या चाळणी परीक्षेची प्रथम उत्तरतालिका जाहीर करण्यात आलेली आहे. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक 1 डिसेंबर 2022 रोजी आयोजित वरिष्ठ संशोधन अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, गट A परीक्षा-२०२२ या चाळणी परीक्षेच्या वस्तुनिष्ठ स्वरुपाच्या प्रश्नपुस्तिकेच्या चारही संचाच्या प्रथम उत्तरतालिका आयोगाच्या https://mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आल्या आहेत.

  • प्रस्तुत परीक्षेसाठी उपस्थित उमेदवारांना उत्तरतालिकेवर हरकती सादर करावयाच्या असल्यास, आयोगाच्या संकेतस्थळावरील दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०२१ व १ जुलै, २०२२ रोजीच्या प्रसिध्दीपत्रकामध्ये नमूद कार्यपध्दतीनुसार केवळ ऑनलाईन पध्दतीने व विहित शुल्काचा भरणा करुन हरकती सादर करणे आवश्यक आहे.
  • विहित ऑनलाईन पध्दती व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही नमुन्यातील अथवा अन्य कोणत्याही मार्गाने/पध्दतीने सादर करण्यात आलेल्या हरकती तसेच विहित शुल्काचा भरणा न केलेल्या हरकती विचारात घेतल्या जाणार नाहीत.
  • उत्तरतालिकेबाबत हरकती सादर करण्याची सुविधा दिनांक 27 डिसें.2022 रोजी २३.५९ वाजेपर्यंत सुरु राहील.

ऑनलाईन पध्दतीने सादर करण्यात कोणत्याही तांत्रिक अडचणी उद्भवल्यास आयोगाच्या सुविधा केंद्राच्या १८००-१२३४-२७५ व ७३०३८२१८२२ या टोल फ्री क्रमांकावर तसेच support- online@mpsc.gov.in या ईमेलवरुन विहित कालावधीत आवश्यक मदत प्राप्त करुन घेता येईल.

उत्तरतालिका डाउनलोड करा – http://bit.ly/3OKCfdi

MPSC Answer Key : Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has declared by the Assistant Town Planner, Maharashtra Town Planning and Valuation Service, Grade-1, Group-B Examination-2022 first answer sheet. Click on the below link to download the answer key.

MPSC Maharashtra Town Planning and Valuation Service Exam Answer Key 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत आयोजित सहायक नगर रचनाकार, महाराष्ट्र शहर नियोजन आणि मूल्यनिर्धारण सेवा, श्रेणी-1, गट-ब परीक्षा-2022 ची प्रथम उत्तरतालिका जाहीर करण्यात आलेली आहे. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक २० नोव्हेंबर, २०२२ रोजी आयोजित सहायक नगर रचनाकार, महाराष्ट्र शहर नियोजन आणि मूल्यनिर्धारण सेवा, श्रेणी-१, गट-ब परीक्षा-२०२२या चाळणी परीक्षेच्या वस्तुनिष्ठ स्वरुपाच्या प्रश्नपुस्तिकेच्या चारही संचाच्या प्रथम उत्तरतालिका आयोगाच्या https://mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आल्या आहेत.

  • प्रस्तुत परीक्षेसाठी उपस्थित उमेदवारांना उत्तरतालिकेवर हरकती सादर करावयाच्या असल्यास, आयोगाच्या संकेतस्थळावरील दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०२१ व १ जुलै, २०२२ रोजीच्या प्रसिध्दीपत्रकामध्ये नमूद कार्यपध्दतीनुसार केवळ ऑनलाईन पध्दतीने व विहित शुल्काचा भरणा करुन हरकती सादर करणे आवश्यक आहे.
  • विहित ऑनलाईन पध्दती व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही नमुन्यातील अथवा अन्य कोणत्याही मार्गाने/पध्दतीने सादर करण्यात आलेल्या हरकती तसेच विहित शुल्काचा भरणा न केलेल्या हरकती विचारात घेतल्या जाणार नाहीत.
  • उत्तरतालिकेबाबत हरकती सादर करण्याची सुविधा दिनांक ४ डिसेंबर, २०२२ रोजी २३.५९ वाजेपर्यंत सुरु राहील.

ऑनलाईन पध्दतीने सादर करण्यात कोणत्याही तांत्रिक अडचणी उद्भवल्यास आयोगाच्या सुविधा केंद्राच्या १८००-१२३४-२७५ व ७३०३८२१८२२ या टोल फ्री क्रमांकावर तसेच support- online@mpsc.gov.in या ईमेलवरुन विहित कालावधीत आवश्यक मदत प्राप्त करुन घेता येईल.

उत्तरतालिका डाउनलोड करा – http://bit.ly/3OKCfdi

Previous Update –

MPSC Agriculture Services Mains 2022 Answer Key 

MPSC Answer Key : Maharashtra Public Service Commission has declared the “Maharashtra Agriculture (Non-Technical) Services (Main) Examination – 2022” first answer key. Candidates can submit their objections before the 19th of October 2022. Click on the below link to download the answer key.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत “महाराष्ट्र कृषी सेवा (मुख्य) परीक्षा 2022 पेपर – 1 & 2” परीक्षेची प्रथम उत्तरतालिका उमेदवारांच्या माहितीसाठी संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक ०१ ऑक्टोबर, २०२२ रोजी आयोजित ‘महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा (मुख्य) स्पर्धा परीक्षा -२०२१ कृषि सेवा (मुख्य) परीक्षा (पेपर क्र. १)’ या परीक्षेची प्रथम उत्तरतालिका उमेदवारांच्या माहितीसाठी संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर उत्तरतालिकेसंदर्भात उमेदवारांना हरकती सादर करावयाच्या असल्यास त्यांनी आयोगाकडून दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०२१ व १ जुलै, २०२२ रोजी संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेल्या प्रसिध्दीपत्रकातील तरतुदीनुसारच ऑनलाईन पध्दतीने सादर कराव्यात.

विहीत ऑनलाईन पध्दती व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही नमुन्यातील अथवा अन्य कोणत्याही मार्गाने/पध्दतीने सादर हरकती कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारल्या जाणार नाहीत. यासंदर्भात दि. १९ ऑक्टोबर, २०२२ पर्यंत आयोगाकडे प्राप्त झालेल्या हरकतींचीच दखल घेतली जाईल.

उत्तरतालिका डाउनलोड करा – https://bit.ly/3rYYVfh

MPSC Duyyam Seva Pre Exam 2022 – First Answer Key

MPSC Answer Key : Maharashtra Public Service Commission has declared the “Maharashtra Secondary Services, Group-B (Non-Gazetted) Combined (Pre) Examination – 2022” first answer key. Candidates can submit their objections before the 17th of October 2022. Click on the below link to download the answer key.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत “महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब (अराजपत्रित) संयुक्त (पूर्व) परीक्षा – 2022” परीक्षेची प्रथम उत्तरतालिका उमेदवारांच्या माहितीसाठी संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

MPSC Answer Key

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक ०८ ऑक्टोबर, २०२२ रोजी आयोजित “महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट-ब (अराजपत्रित) संयुक्त (पूर्व) स्पर्धा परीक्षा-२०२२ “या परीक्षेची प्रथम उत्तरतालिका उमेदवारांच्या माहितीसाठी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर उत्तरतालिकासंदर्भात उमेदवारांना हरकती सादर करावयाच्या असल्यास त्यांनी आयोगाकडून दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०२१ व १ जुलै, २०२२ रोजी संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेल्या प्रसिध्दीपत्रकातील तरतुदीनुसारच ऑनलाईन पध्दतीने सादर कराव्यात. २. विहीत ऑनलाईन पध्दती व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही नमुन्यातील अथवा अन्य कोणत्याही मार्गाने/पध्दतीने सादर केलेल्या हरकती कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारल्या जाणार नाहीत. यासंदर्भात दि. १७ ऑक्टोबर , २०२२ पर्यंत आयोगाकडे प्राप्त झालेल्या हरकतींचीच दखल घेतली जाईल.

प्रथम उत्तरतालिका डाउनलोड करा – https://bit.ly/3S2KkKd

Previous Post –

MPSC Duyyam Seva Main Exam 2020 Answer Key

MPSC Answer Key : Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has been declared the Maharashtra Secondary Services, Group-B (Non-Gazetted) (Main) Examination – 2020 Combined Paper No. 2 First answer key. Click on the below link to download the answer key.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत “महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब (अराजपत्रित) (मुख्य) परीक्षा – 2020 संयुक्त पेपर क्र. 2 या परीक्षेची प्रथम उत्तरतालिका उमेदवारांच्या माहितीसाठी संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

MPSC Answer Key

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक २५ सप्टेंबर, २०२२ रोजी आयोजित “महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट-ब (अराजपत्रित) (मुख्य) परीक्षा२०२० ( पेपर क्र. २ – पोलिस उप निरीक्षक)” या परीक्षेची प्रथम उत्तरतालिका उमेदवारांच्या माहितीसाठी संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर उत्तरतालिकेसंदर्भात उमेदवारांना हरकती सादर करावयाच्या असल्यास त्यांनी आयोगाकडून दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०२१ व १ जुलै, २०२२ रोजी संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेल्या प्रसिध्दीपत्रकातील तरतुदीनुसारच ऑनलाईन पध्दतीने सादर कराव्यात. २. विहीत ऑनलाईन पध्दती व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही नमुन्यातील अथवा अन्य कोणत्याही मार्गाने/ पध्दतीने सादर हरकती कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारल्या जाणार नाहीत. यासंदर्भात दि. १२ ऑक्टोबर, २०२२ पर्यंत आयोगाकडे प्राप्त झालेल्या हरकतींचीच दखल घेतली जाईल.

उत्तरतालिका डाउनलोड करा – https://bit.ly/3CfRKnL

MPSC Duyyam Seva Main Exam 2019 Answer Key

MPSC Answer Key : Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has been declared the Maharashtra Secondary Services, Group-B (Non-Gazetted) (Main) Examination – 2019 Combined Paper No. 1 final answer key. Click on the below link to download the answer key.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत “महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब (अराजपत्रित) (मुख्य) परीक्षा – 2019 संयुक्त पेपर क्र. 1 या परीक्षेची अंतिम उत्तरतालिका उमेदवारांच्या माहितीसाठी संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

MPSC Maharashtra Secondary Services Main Exam 2019 Answer Key

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक ०९ जुलै, २०२२ रोजी आयोजित “महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट-ब (अराजपत्रित) (मुख्य) परीक्षा२०२१” (संयुक्त पेपर क्र. १) या परीक्षेची उत्तरतालिका उमेदवारांच्या माहितीसाठी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली होती. त्यासंदर्भात उमेदवारांनी अधिप्रमाणित (Authentic) स्पष्टीकरण देऊन ऑनलाईन पध्दतीने सादर केलेल्या हरकती, तसेच तज्ञांचे अभिप्राय विचारात घेऊन, आयोगाने उत्तरतालिका सुधारित केली आहे. या उत्तरतालिकेतील उत्तरे अंतिम समजण्यात येतील. यासंदर्भात आलेली निवेदने विचारात घेतली जाणार नाहीत व त्याबाबत कोणताही पत्रव्यवहार केला जाणार नाही, याची कृपया नोंद घ्यावी.

उत्तरतालिका डाउनलोड करा – https://bit.ly/3y6J1TG

MPSC Maharashtra Secondary Services Main Exam 2020 Answer Key

MPSC Answer Key : Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has been declared the Maharashtra Secondary Services, Group-B (Non-Gazetted) (Main) Examination – 2020 Combined Paper No. 1 answer key. Click on the below link to download the answer key.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत “महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब (अराजपत्रित) (मुख्य) परीक्षा – 2020 संयुक्त पेपर क्र. 1” या परीक्षेची प्रथम उत्तरतालिका उमेदवारांच्या माहितीसाठी संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक ११ सप्टेंबर, २०२२ रोजी आयोजित ‘महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब (अराजपत्रित) (मुख्य) परीक्षा – २०२० संयुक्त पेपर क्र. १’ या स्पर्धा परीक्षेच्या वस्तुनिष्ठ स्वरुपाच्या प्रश्नपुस्तिकेच्या चारही संचाच्या प्रथम उत्तरतालिका आयोगाच्या https://mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आल्या आहेत.

प्रस्तुत परीक्षेसाठी उपस्थित उमेदवारांना उत्तरतालिकेवर हरकती सादर करावयाच्या असल्यास, आयोगाच्या संकेतस्थळावरील दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०२१ व १ जुलै, २०२२ रोजीच्या प्रसिध्दीपत्रकामध्ये नमूद कार्यपध्दतीनसार केवळ ऑनलाईन पध्दतीने व विहित शुल्काचा भरणा करुन हरकती सादर करणे आवश्यक आहे. विहित ऑनलाईन पध्दती व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही नमुन्यातील अथवा अन्य कोणत्याही मार्गाने/पध्दतीने सादर करण्यात आलेल्या हरकती तसेच विहित शुल्काचा भरणा न केलेल्या हरकती विचारात घेतल्या जाणार नाहीत. उत्तरतालिकेबाबत हरकती सादर करण्याची सुविधा दिनांक ०४ ऑक्टोबर, २०२२ रोजी २३.५९ वाजेपर्यंत सुरु राहील.

ऑनलाईन पध्दतीने सादर करण्यात कोणत्याही तांत्रिक अडचणी उद्भवल्यास आयोगाच्या सुविधा केंद्राच्या १८००-१२३४-२७५ व ७३०३८२१८२२ या टोल फ्री क्रमांकावर तसेच supportonline@mpsc.gov.in या ईमेलवरुन विहित कालावधीत आवश्यक मदत प्राप्त करुन घेता येईल.

PDF जाहिरात – https://bit.ly/3y2h9zP
उत्तरतालिका डाउनलोड करा – https://bit.ly/3SDPYE5

MPSC Subordinate Services Main Exam 2021 – First Answer Key

MPSC Answer Key  : Maharashtra Public Service Commission has been declared the Maharashtra Subordinate Services Non Gazetted Group B Main Exam 2021-ASO Paper 2-First Answer Key. Click on the below link to download the Answer Key.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत “महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट-ब (अराजपत्रित) (मुख्य) परीक्षा-२०२१ पेपर क्र. २ (सहायक कक्ष अधिकारी)” या परीक्षेची प्रथम उत्तरतालिका उमेदवारांच्या माहितीसाठी संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक ३१ जुलै, २०२२ रोजी आयोजित “महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट-ब (अराजपत्रित) (मुख्य) परीक्षा-२०२१ पेपर क्र. २ (सहायक कक्ष अधिकारी)” या परीक्षेची प्रथम उत्तरतालिका उमेदवारांच्या माहितीसाठी संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर उत्तरतालिकेसंदर्भात उमेदवारांना हरकती सादर करावयाच्या असल्यास त्यांनी आयोगाकडून दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०२१ व १ जुलै, २०२२ रोजी संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेल्या प्रसिध्दीपत्रकातील तरतुदीनुसारच ऑनलाईन पध्दतीने सादर कराव्यात. २. विहीत ऑनलाईन पध्दती व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही नमुन्यातील अथवा अन्य कोणत्याही मार्गाने/ पध्दतीने सादर हरकती कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारल्या जाणार नाहीत. यासंदर्भात दि. १० ऑगस्ट, २०२२ पर्यंत आयोगाकडे प्राप्त झालेल्या हरकतींचीच दखल घेतली जाईल.

उत्तरतालिका डाउनलोड  – https://bit.ly/3vI1RPz


MPSC Secondary Services Group-B Exam First Answer Sheet

MPSC Answer Key  : Maharashtra Public Service Commission has been declared the Maharashtra Secondary Services Group-B (Non-Gazetted) (Main) Examination-2021 Paper 2 (State Tax Inspector) Answer Sheet. Click on the below link to download the answer key.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक २४ जुलै, २०२२ रोजी आयोजित “महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट-ब (अराजपत्रित) (मुख्य) परीक्षा-२०२१ पेपर क्र. २ (राज्य कर निरीक्षक)” या परीक्षेची प्रथम उत्तरतालिका उमेदवारांच्या माहितीसाठी संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर उत्तरतालिकेसंदर्भात उमेदवारांना हरकती सादर करावयाच्या असल्यास त्यांनी आयोगाकडून दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०२१ व १ जुलै, २०२२ रोजी संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेल्या प्रसिध्दीपत्रकातील तरतुदीनुसारच ऑनलाईन पध्दतीने सादर कराव्यात.

विहीत ऑनलाईन पध्दती व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही नमुन्यातील अथवा अन्य कोणत्याही मार्गाने/ पध्दतीने सादर हरकती कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारल्या जाणार नाहीत. यासंदर्भात दि. ०५ ऑगस्ट, २०२२ पर्यंत आयोगाकडे प्राप्त झालेल्या हरकतींचीच दखल घेतली जाईल.

MPSC Answer Key

उत्तरतालिका डाउनलोड – https://bit.ly/3vp6nTf

Other Important Related Link –

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) अंतर्गत 454 रिक्त पदांची नवीन भरती सुरू

MPSC गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 भरती जाहिरात प्रकाशित; 228 पदे

MPSC तांत्रिक सेवा मुख्य परीक्षा भरती जाहिरत प्रकाशित; 588 रिक्त पदे

विविध स्पर्धा परीक्षांचे मोफत सराव प्रश्नसंच – त्वरित नोंदणी करा    

MPSC नवीन टेस्ट सिरीज


MPSC Duyyam Seva Group B Exam 2021 – First Answer Key

MPSC Answer Key : Maharashtra Public Service Commission has been declared the first answer key of Maharashtra Secondary Services Group-B (Non-Gazetted) (Main) Examination-2021 (Paper No. 2) Sub-Inspector of Police. The exam was held on the 17th of July 2022. Click on the below link to download the answer key.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) अंतर्गत आयोजित महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट-ब (अराजपत्रित) (मुख्य) परीक्षा-2021 (पेपर क्र. 2) ची प्रथम उत्तरतालिका जाहीर करण्यात आलेली आहे. सदर परीक्षा 9 जुलै 2022 रोजी आयोजित करण्यात आलेली होती. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे. 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक १७ जुलै, २०२२ रोजी आयोजित “महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट-ब (अराजपत्रित) (मुख्य) परीक्षा-२०२१ (संयुक्त पेपर क्र. १)” या परीक्षेची प्रथम उत्तरतालिका उमेदवारांच्या माहितीसाठी संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर उत्तरतालिकेसंदर्भात उमेदवारांना हरकती सादर करावयाच्या असल्यास त्यांनी आयोगाकडून दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०२१ व १ जुलै, २०२२ रोजी संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेल्या प्रसिध्दीपत्रकातील तरतुदीनुसारच ऑनलाईन पध्दतीने सादर कराव्यात.

विहीत ऑनलाईन पध्दती व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही नमुन्यातील अथवा अन्य कोणत्याही मार्गाने/पध्दतीने सादर हरकती कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारल्या जाणार नाहीत. यासंदर्भात दि. २९ जुलै, २०२२ पर्यंत आयोगाकडे प्राप्त झालेल्या हरकतींचीच दखल घेतली जाईल.

उत्तरतालिका डाउनलोड – https://bit.ly/3PFyyVK


MPSC Duyyam Seva Group B Exam 2021 Paper I – First Answer Key

MPSC Answer Key : Maharashtra Public Service Commission has been declared the first answer key of Maharashtra Secondary Services Group-B (Non-Gazetted) (Main) Examination-2021 (Combined Paper No. 1). The exam was held on the 9th of July 2022. Click on the below link to download the answer key.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) अंतर्गत आयोजित महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट-ब (अराजपत्रित) (मुख्य) परीक्षा-2021 (संयुक्त पेपर क्र. 1) ची प्रथम उत्तरतालिका जाहीर करण्यात आलेली आहे. सदर परीक्षा 9 जुलै 2022 रोजी आयोजित करण्यात आलेली होती. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे. 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक ०९ जुलै, २०२२ रोजी आयोजित “महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट-ब (अराजपत्रित) (मुख्य) परीक्षा-२०२१ (संयुक्त पेपर क्र. १)” या परीक्षेची प्रथम उत्तरतालिका उमेदवारांच्या माहितीसाठी संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर उत्तरतालिकेसंदर्भात उमेदवारांना हरकती सादर करावयाच्या असल्यास त्यांनी आयोगाकडून दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०२१ व १ जुलै, २०२२ रोजी संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेल्या प्रसिध्दीपत्रकातील तरतुदीनुसारच ऑनलाईन पध्दतीने सादर कराव्यात.

विहीत ऑनलाईन पध्दती व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही नमुन्यातील अथवा अन्य कोणत्याही मार्गाने/पध्दतीने सादर हरकती कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारल्या जाणार नाहीत. यासंदर्भात दि. २७ जुलै, २०२२ पर्यंत आयोगाकडे प्राप्त झालेल्या हरकतींचीच दखल घेतली जाईल.

उत्तरतालिका डाउनलोड – https://bit.ly/3IPMjid


MPSC Maharashtra Gazetted Technical Services Joint (Pre) Competitive Exam 2021

MPSC Answer Key  : Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has been declared the final answer key of Maharashtra Gazetted Technical Services Joint (Pre) Competitive Examination 2021. Click on the below link to download the answer key.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) अंतर्गत आयोजित महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त (पूर्व) स्पर्धा परीक्षा 2021 ची अंतिम उत्तरतालिका जाहीर करण्यात आलेली आहे. सदर परीक्षा 30 एप्रिल 2022 रोजी आयोजित करण्यात आलेली होती. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत ३० एप्रिल, २०२२ रोजी आयोजित “महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त (पूर्व) स्पर्धा परीक्षा -२०२१- ” या परीक्षेची उत्तरतालिका उमेदवारांच्या माहितीसाठी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली होती. त्यासंदर्भात उमेदवारांनी अधिप्रमाणित (Authentic) स्पष्टीकरण देऊन ऑनलाईन पध्दतीने सादर केलेल्या हरकती, तसेच तज्ञांचे अभिप्राय विचारात घेऊन, आयोगाने उत्तरतालिका सुधारित केली आहे. या उत्तरतालिकेतील उत्तरे अंतिम समजण्यात येतील. यासंदर्भात आलेली निवेदने विचारात घेतली जाणार नाहीत व त्याबाबत कोणताही पत्रव्यवहार केला जाणार नाही, याची कृपया नोंद घ्यावी.

उत्तरतालिका डाउनलोड – https://bit.ly/3QrUIvG


State Services Main Examination 2021 First Answer Key

MPSC Answer Key  : Maharashtra Public Service Commission has been declared the First Answer Key of State Services Main Examination 2021. Click on the link below to download the answer sheet.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) अंतर्गत आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2021 ची प्रथम उत्तरतालिका जाहीर करण्यात आलेली आहे. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

State Services Main Examination 2021 – First Answer Key – Language paper II – https://bit.ly/3Nn5zo8

State Services Main Examination 2021 – First Answer Key – GS Paper I – https://bit.ly/3sNwDFA

State Services Main Examination 2021 – First Answer Key – GS Paper II – https://bit.ly/384l45u

State Services Main Examination 2021 – First Answer Key – GS Paper III – https://bit.ly/3sNwJNs

State Services Main Examination 2021 – First Answer Key – GS Paper IV – https://bit.ly/3wyI7id


MPSC ASO Exam 2021 Final Answer Key

MPSC Answer Key  : The final answer sheet of Assistant Divisional Officer Limited Divisional Competitive Examination 2021 organized under the Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has been announced. Click on the link below to download the answer sheet.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) अंतर्गत आयोजित सहाय्यक विभाग अधिकारी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा 2021 ची अंतिम उत्तरतालिका जाहीर करण्यात आलेली आहे. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

ASO Exam 2021-Papar 1 – Final Answer Key – https://bit.ly/3sArHnb

ASO Exam 2021-Papar 2 – Section A and B – Final Answer Key – https://bit.ly/3sArHnb

ASO Exam 2021-Papar 2 – Section A and C – Final Answer Key – https://bit.ly/3sArHnb


MPSC Duyyam Seva Group B Exam Answer Key 

MPSC Answer Key  : Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has announced the final answer sheet for Maharashtra Secondary Service Group-B (Non-Gazetted) Joint (East) Competitive Examination 2021. Click on the link below to download the answer sheet.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (MPSC) महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट-ब (अराजपत्रित) संयुक्त (पूर्व) स्पर्धा परीक्षा 2021 ची अंतिम उत्तरतालिका जाहीर करण्यात आलेली आहे. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

MPSC Answer Key

उत्तरतालिका जाहीर – https://bit.ly/3FpKUx1


MPSC Technical Services Exam Answer Key

MPSC Answer Key : Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has announced the first answer sheet of Maharashtra Gazetted Technical Services Joint (East) Competitive Examination – 2021. Click on the link below to download the answer sheet.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (MPSC) महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त (पूर्व) स्पर्धा परीक्षा – 2021 ची प्रथम उत्तरतालिका जाहीर करण्यात आलेली आहे. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

MPSC Answer Key

उत्तरतालिका डाउनलोड – https://bit.ly/3sboRFb


MPSC Civil Judge Exam Final Answer Key 

MPSC Answer Key : Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has announced the revised answer sheet of Civil Judge (Junior Level) and Judicial Magistrate (First Class) (Pre) Examination – 2021. Click on the link below to download the answer sheet.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (MPSC) आयोजित दिवाणी न्यायधीश (कनिष्ठ स्तर) व न्याय दंडाधिकारी (प्रथम वर्ग) (पूर्व) परीक्षा – 2021 ची सुधारित उत्तरतालिका जाहीर करण्यात आलेली आहे. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

या उत्तरतालिकेतील उत्तरे अंतिम समजण्यात येतील. यासंदर्भात आलेली निवेदने विचारात घेतली जाणार नाहीत व त्याबाबत कोणताही पत्रव्यवहार केला जाणार नाही.

उत्तरतालिका डाउनलोड – https://bit.ly/3EXMmXc


MPSC Police Limited Divisional Competition (Pre) Examination 2021 Answer Key 

MPSC Answer Key : The first answer sheet of Sub-Inspector of Police Limited Divisional Competition (Pre) Examination 2021 organized by the Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has been made available on the website. Click on the link below to download the answer sheet.

MPSC PSI Exam Answer Key

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (MPSC) आयोजित पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय स्पर्धा (पूर्व) परीक्षा 2021 या परीक्षेची प्रथम उत्तरतालिका संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेली आहे. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

सदर उत्तरतालिका संदर्भात उमेदवारांना हरकती सादर करावयाच्या असल्यास त्यांनी आयोगाकडून दिनांक 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकातील तरतुदीनुसारच ऑनलाईन पद्धतीने सादर कराव्यात. विहित ऑनलाईन पद्धती व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही नमुन्यातील अथवा अन्य कोणत्याही मार्गाने/ पद्धतीने सादर केलेल्या हरकती कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारल्या जाणार नाहीत. यासंदर्भात 29 एप्रिल 2022 पर्यंत आयोगाकडे प्राप्त झालेल्या हरकतींचीच दखल घेतली जाईल.

उत्तरतालिका डाउनलोड – https://bit.ly/3rNmBDA


MPSC Maharashtra Group-C Service Joint Pre-Examination 2021 Answer Key

MPSC Answer Key : The first answer sheet of Maharashtra Group-C Service Joint Pre-Examination 2021 organized by the Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has been announced. Click on the link below to download the answer sheet.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (MPSC) आयोजित महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 ची प्रथम उत्तरतालिका जाहीर करण्यात आलेली आहे. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

उत्तरतालिका डाउनलोड – https://bit.ly/3NTmRus


MPSC State Service Pre Exam 2021 Answer Key 

MPSC Answer Key : The answer sheets have been announced of State Service Pre-Examination 2021 organized by Maharashtra Public Service Commission (MPSC). Click on the link below to download the answer sheet.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (MPSC) आयोजित राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2021 च्या सुधारित उत्तरतालिका जाहीर करण्यात आलेल्या आहेत. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

उत्तरतालिका I – https://bit.ly/3IDSzaV

उत्तरतालिका II – https://bit.ly/3LbqJo7


MPSC Maharashtra Civil Engineering Services (Main) Exam 2020 Revised Answer Sheet

MPSC Answer Key : Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has announced the revised answer sheet of Maharashtra Civil Engineering Services (Main) Examination 2020. Click on the link below to download the answer sheet.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (MPSC) आयोजित महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा (मुख्य) परीक्षा 2020 ची सुधारित उत्तरतालिका जाहीर करण्यात आलेली आहे. परीक्षा 18 डिसेंबर 2021 रोजी आयोजित करण्यात आलेली होती. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

उत्तरतालिका डाउनलोड (पेपर-1) – https://bit.ly/3CAreoX

उत्तरतालिका डाउनलोड (पेपर-2) – https://bit.ly/3q118WZ


MPSC Maharashtra Secondary Service Group-B (Non-Gazetted) Joint Competitive Examination – 2021 

MPSC Answer Key : The first answer sheet of Maharashtra Secondary Service Group-B (Non-Gazetted) Joint Competitive Examination – 2021 organized by Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has been announced. Click on the link below to download the answer sheet.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (MPSC) आयोजित महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट-ब (अराजपत्रित) संयुक्त स्पर्धा परीक्षा – 2021 या परीक्षेची प्रथम उत्तरतालिका जाहीर करण्यात आलेली आहे. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

उत्तरतालिका डाउनलोड – https://bit.ly/3MkzsG0


MPSC Assistant Motor Vehicle Inspector (Chief) Exam 2022 Answer Key

MPSC Answer Key  : The final answer sheet of the Assistant Motor Vehicle Inspector (Chief) Examination 2022 organized by the Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has been announced. Click on the link below to download the answer sheet.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे आयोजित सहायक मोटार वाहन निरीक्षक (मुख्य) परीक्षा 2022 ची अंतिम उत्तरतालिका जाहीर करण्यात आलेली आहे. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

उत्तरतालिका डाउनलोड – https://bit.ly/3slNn73


MPSC State Service Pre-Examination 2021 Paper I & II Answer Key 

MPSC Answer Key  : The answer sheet of State Service Pre-Examination 2021 Paper I & II organized by the Maharashtra Public Service Commission has been announced. Click on the link below to download the answer sheet.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे आयोजित राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2021 पेपर I & II ची उत्तरतालिका जाहीर करण्यात आलेली आहे. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2021 पेपर I उत्तरतालिका – https://bit.ly/3o4dsVw

राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2021 पेपर II उत्तरतालिका – https://bit.ly/3r415KU

Table of Contents


महाभरती महत्वाच्या लिंक्स

अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स १२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्स पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्स इंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्स ITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरात सरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरात रेल्वे जाहिराती

Leave A Reply

Your email address will not be published.

जाहिराती
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
अँप डाउनलोड