MPSC राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2021 ची प्रथम उत्तरतालिका जाहीर

MPSC Answer Key

State Services Main Examination 2021 First Answer Key

MPSC Answer Key  : Maharashtra Public Service Commission has been declared the First Answer Key of State Services Main Examination 2021. Click on the link below to download the answer sheet.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) अंतर्गत आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2021 ची प्रथम उत्तरतालिका जाहीर करण्यात आलेली आहे. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

State Services Main Examination 2021 – First Answer Key – Language paper II – https://bit.ly/3Nn5zo8

State Services Main Examination 2021 – First Answer Key – GS Paper I – https://bit.ly/3sNwDFA

State Services Main Examination 2021 – First Answer Key – GS Paper II – https://bit.ly/384l45u

State Services Main Examination 2021 – First Answer Key – GS Paper III – https://bit.ly/3sNwJNs

State Services Main Examination 2021 – First Answer Key – GS Paper IV – https://bit.ly/3wyI7id


MPSC ASO Exam 2021 Final Answer Key

MPSC Answer Key  : The final answer sheet of Assistant Divisional Officer Limited Divisional Competitive Examination 2021 organized under the Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has been announced. Click on the link below to download the answer sheet.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) अंतर्गत आयोजित सहाय्यक विभाग अधिकारी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा 2021 ची अंतिम उत्तरतालिका जाहीर करण्यात आलेली आहे. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

ASO Exam 2021-Papar 1 – Final Answer Key – https://bit.ly/3sArHnb

ASO Exam 2021-Papar 2 – Section A and B – Final Answer Key – https://bit.ly/3sArHnb

ASO Exam 2021-Papar 2 – Section A and C – Final Answer Key – https://bit.ly/3sArHnb


MPSC Duyyam Seva Group B Exam Answer Key 

MPSC Answer Key  : Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has announced the final answer sheet for Maharashtra Secondary Service Group-B (Non-Gazetted) Joint (East) Competitive Examination 2021. Click on the link below to download the answer sheet.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (MPSC) महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट-ब (अराजपत्रित) संयुक्त (पूर्व) स्पर्धा परीक्षा 2021 ची अंतिम उत्तरतालिका जाहीर करण्यात आलेली आहे. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

MPSC Answer Key

उत्तरतालिका जाहीर – https://bit.ly/3FpKUx1


MPSC Technical Services Exam Answer Key

MPSC Answer Key : Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has announced the first answer sheet of Maharashtra Gazetted Technical Services Joint (East) Competitive Examination – 2021. Click on the link below to download the answer sheet.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (MPSC) महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त (पूर्व) स्पर्धा परीक्षा – 2021 ची प्रथम उत्तरतालिका जाहीर करण्यात आलेली आहे. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

MPSC Answer Key

उत्तरतालिका डाउनलोड – https://bit.ly/3sboRFb


MPSC Civil Judge Exam Final Answer Key 

MPSC Answer Key : Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has announced the revised answer sheet of Civil Judge (Junior Level) and Judicial Magistrate (First Class) (Pre) Examination – 2021. Click on the link below to download the answer sheet.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (MPSC) आयोजित दिवाणी न्यायधीश (कनिष्ठ स्तर) व न्याय दंडाधिकारी (प्रथम वर्ग) (पूर्व) परीक्षा – 2021 ची सुधारित उत्तरतालिका जाहीर करण्यात आलेली आहे. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

या उत्तरतालिकेतील उत्तरे अंतिम समजण्यात येतील. यासंदर्भात आलेली निवेदने विचारात घेतली जाणार नाहीत व त्याबाबत कोणताही पत्रव्यवहार केला जाणार नाही.

उत्तरतालिका डाउनलोड – https://bit.ly/3EXMmXc


MPSC Police Limited Divisional Competition (Pre) Examination 2021 Answer Key 

MPSC Answer Key : The first answer sheet of Sub-Inspector of Police Limited Divisional Competition (Pre) Examination 2021 organized by the Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has been made available on the website. Click on the link below to download the answer sheet.

MPSC PSI Exam Answer Key

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (MPSC) आयोजित पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय स्पर्धा (पूर्व) परीक्षा 2021 या परीक्षेची प्रथम उत्तरतालिका संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेली आहे. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

सदर उत्तरतालिका संदर्भात उमेदवारांना हरकती सादर करावयाच्या असल्यास त्यांनी आयोगाकडून दिनांक 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकातील तरतुदीनुसारच ऑनलाईन पद्धतीने सादर कराव्यात. विहित ऑनलाईन पद्धती व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही नमुन्यातील अथवा अन्य कोणत्याही मार्गाने/ पद्धतीने सादर केलेल्या हरकती कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारल्या जाणार नाहीत. यासंदर्भात 29 एप्रिल 2022 पर्यंत आयोगाकडे प्राप्त झालेल्या हरकतींचीच दखल घेतली जाईल.

उत्तरतालिका डाउनलोड – https://bit.ly/3rNmBDA


MPSC Maharashtra Group-C Service Joint Pre-Examination 2021 Answer Key

MPSC Answer Key : The first answer sheet of Maharashtra Group-C Service Joint Pre-Examination 2021 organized by the Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has been announced. Click on the link below to download the answer sheet.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (MPSC) आयोजित महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 ची प्रथम उत्तरतालिका जाहीर करण्यात आलेली आहे. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

उत्तरतालिका डाउनलोड – https://bit.ly/3NTmRus


MPSC State Service Pre Exam 2021 Answer Key 

MPSC Answer Key : The answer sheets have been announced of State Service Pre-Examination 2021 organized by Maharashtra Public Service Commission (MPSC). Click on the link below to download the answer sheet.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (MPSC) आयोजित राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2021 च्या सुधारित उत्तरतालिका जाहीर करण्यात आलेल्या आहेत. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

उत्तरतालिका I – https://bit.ly/3IDSzaV

उत्तरतालिका II – https://bit.ly/3LbqJo7


MPSC Maharashtra Civil Engineering Services (Main) Exam 2020 Revised Answer Sheet

MPSC Answer Key : Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has announced the revised answer sheet of Maharashtra Civil Engineering Services (Main) Examination 2020. Click on the link below to download the answer sheet.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (MPSC) आयोजित महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा (मुख्य) परीक्षा 2020 ची सुधारित उत्तरतालिका जाहीर करण्यात आलेली आहे. परीक्षा 18 डिसेंबर 2021 रोजी आयोजित करण्यात आलेली होती. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

उत्तरतालिका डाउनलोड (पेपर-1) – https://bit.ly/3CAreoX

उत्तरतालिका डाउनलोड (पेपर-2) – https://bit.ly/3q118WZ


MPSC Maharashtra Secondary Service Group-B (Non-Gazetted) Joint Competitive Examination – 2021 

MPSC Answer Key : The first answer sheet of Maharashtra Secondary Service Group-B (Non-Gazetted) Joint Competitive Examination – 2021 organized by Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has been announced. Click on the link below to download the answer sheet.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (MPSC) आयोजित महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट-ब (अराजपत्रित) संयुक्त स्पर्धा परीक्षा – 2021 या परीक्षेची प्रथम उत्तरतालिका जाहीर करण्यात आलेली आहे. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

उत्तरतालिका डाउनलोड – https://bit.ly/3MkzsG0


MPSC Assistant Motor Vehicle Inspector (Chief) Exam 2022 Answer Key

MPSC Answer Key  : The final answer sheet of the Assistant Motor Vehicle Inspector (Chief) Examination 2022 organized by the Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has been announced. Click on the link below to download the answer sheet.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे आयोजित सहायक मोटार वाहन निरीक्षक (मुख्य) परीक्षा 2022 ची अंतिम उत्तरतालिका जाहीर करण्यात आलेली आहे. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

उत्तरतालिका डाउनलोड – https://bit.ly/3slNn73


MPSC State Service Pre-Examination 2021 Paper I & II Answer Key 

MPSC Answer Key  : The answer sheet of State Service Pre-Examination 2021 Paper I & II organized by the Maharashtra Public Service Commission has been announced. Click on the link below to download the answer sheet.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे आयोजित राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2021 पेपर I & II ची उत्तरतालिका जाहीर करण्यात आलेली आहे. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2021 पेपर I उत्तरतालिका – https://bit.ly/3o4dsVw

राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2021 पेपर II उत्तरतालिका – https://bit.ly/3r415KU


अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स १२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्स पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्स इंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्स ITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरात सरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरात रेल्वे जाहिराती

Leave A Reply

Your email address will not be published.

जाहिराती
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
अँप डाउनलोड