JOIN Telegram

PMC Bharti List Of Documents Required -Document Verification

PMC Bharti List Of Documents Required

PMC Bharti List Of Documents Required – PMC Notification for 320 vacancies has been issued. You can download it from this link. Studnets who will get selected for PMC Arogya Vibhag, PMC Udyan, PMC Agnishamak Vibhag will be called for an Online exam. And Those candidates who got shortlisted will be called for PMC document verification Process. For this they need to know about which Document should be carried out during the PMC Document Verification. Below is the list of Documents required for Verification Download this List :

👉पुणे महानगरपालिका टेस्ट सिरीज, अपेक्षित प्रश्नसंच सोडवण्यासाठी येथे क्लिक करा 

👉पुणे महानगरपालिका परीक्षा पद्धती तसेच परीक्षा सिल्याबस

320 रिक्त पदांसाठी पीएमसी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. पीएमसी आरोग्य विभाग, पीएमसी उद्यान, पीएमसी अग्निशमक विभाग यांसाठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन परीक्षेसाठी बोलावले जाईल. आणि जे उमेदवार निवडले गेले आहेत त्यांना PMC दस्तऐवज पडताळणी प्रक्रियेसाठी बोलावले जाईल. यासाठी त्यांना पीएमसी दस्तऐवज पडताळणी दरम्यान कोणते दस्तऐवज केले जावे हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. पडताळणीसाठी आवश्यक कागदपत्रांची यादी खाली दिली आहे ही यादी डाउनलोड करा:

तसेच या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्ससाठी या लिंक वरून आपण आमच्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करावे किंवा या लिंक वरून महाभरती एक्सामची अधिकृत अँप आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करावी आणि अधिक ताज्या आणि अधिकृत महाराष्ट्र परीक्षेच्या अपडेटसाठी MahaBharti.in/exam फॉलो करा:

PMC Clerk Question Paper 2022 PDF, Answer Key, Solution-13th Oct

PMC Junior Engineer Exam 2022 Paper PDF Download, Answer key, Analysis, Solution

Pune Mahanagarpalika Previous Year Question Paper PDF -3rd Oct 2022

PCM Document List 2023 | List Of Document Required for Pune Mahanagarpalika Bharti Exam

कागदपत्र पडताळणी वेळेस विहित कागदपत्रे / प्रमाणपत्रे सादर करणे.

सदर परीक्षेच्या निकालानंतर अंतिम निवड झालेल्या उमदेवारांना कागदपत्र पडताळणीसाठी आवश्यकतेनुसार खालील कागदपत्रे/प्रमाणपत्रे (लागू असलेली) सादर करणे अनिवार्य आहे…
अ.क्र कागदपत्रे / प्रमाणपत्रे
१ अर्जदाराची माहिती बरोबर असल्याचे स्वयंघोषणा पत्र
२ एस.एस.सी. अथवा तत्सम शैक्षणिक अर्हता
३ वयाचा पुरावा
४ शैक्षणिक अर्हता इत्यादीचा पुरावा
५ आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील असल्याबाबतचा पुरावा
६ राखीव प्रवर्गातून निवड झालेल्या उमदेवारांचे संबंधित प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र (अज प्रवर्गासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र आवश्यक) वैध नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र
८ पात्र दिव्यांग व्यक्ती असल्याचा पुरावा
९ पात्र माजी सैनिक असल्याचा पुरावा
१० खेळाडूसाठीच्या आरक्षणाकरीता पात्र असल्याचा पुरावा
११ अनाथ आरक्षणासाठी पात्र असल्याचा पुरावा
१२ अराखीव माहिला, खेळाडू, दिव्यांग, माजी सैनिक, अनाथ आरक्षणाचा दावा असल्यास अधिवास प्रमाणपत्र
१३ विवाहित स्त्रियांच्या नावात बदल झाल्याचा पुरावा
१४ मराठी भाषेचे ज्ञान असल्याचा पुरावा
१५ लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापन
१६ महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र (डोमासाईल)
१७ पदवीधर/पदविकाधारक अंशकालीन असल्या बाबतचे प्रमाणपत्रे (शासन निर्णय क्र. पअंक १००९/प्र.क्र.२००/२००९/१६- अ, दि. २७/१०/२००९ नुसार )
१८ शासन निर्णय मातंस२०१२/प्र.क्र.२७७/३९ दि.४.०२.२०१३ मध्ये नमूद प्रमाणे MSCIT अथवा समकक्ष प्रमाणपत्र.


PMC Bharti List Of Documents Required – Applications are invited from the candidates to fill up the vacancies of Junior Engineer (Civil) in Group C at the establishment of Pune Municipal Corporation through direct service and their online examination was conducted on 03/10/2022. Result are already published. Students along with copy of online form along with original documents and certificates along with 1 photocopies thereof as well as your online A copy of the filled application form should be submitted along with the below mentioned documents and certificates. The original certificates required for the reservation for which the reservation is applied for must be brought along. If incomplete documents are submitted at the time of document verification, the candidate will not be considered for further selection process. Also, no complaint or excuse will be considered in this regard. Check PMC Bharti List Of Documents Required

पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील गट क मधील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या पदांच्या जागा थेट सेवेद्वारे भरण्यासाठी उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून त्यांची ऑनलाइन परीक्षा ०३/१०/२०२२ रोजी घेण्यात आली. निकाल आधीच प्रकाशित झाले आहेत. विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन फॉर्मची प्रत मूळ कागदपत्रे आणि प्रमाणपत्रांसह त्याच्या 1 छायाप्रतीसह तसेच तुमच्या ऑनलाइन भरलेल्या अर्जाची एक प्रत खाली नमूद केलेल्या कागदपत्रांसह आणि प्रमाणपत्रांसह सादर करावी. ज्या आरक्षणासाठी अर्ज केला आहे त्या आरक्षणासाठी आवश्यक असलेली मूळ प्रमाणपत्रे सोबत आणणे आवश्यक आहे. कागदपत्र पडताळणीच्या वेळी अपूर्ण कागदपत्रे सादर केल्यास, पुढील निवड प्रक्रियेसाठी उमेदवाराचा विचार केला जाणार नाही. तसेच याबाबत कोणतीही तक्रार किंवा सबब विचारात घेतली जाणार नाही. आवश्यक कागदपत्रांची PMC Bharti यादी तपासा

१) काही उमेदवार पदविका प्राप्त आहेत व त्यांनी अर्ज करतेवेळी पदवी बाबत माहिती दिलेली नाही अश्या उमेदवारांनी अनुभव प्रमाणपत्र खोटे सादर केल्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही . तरी अश्या उमेदवारांनी इतर Exam जसे की MPSC मध्ये आपली पदवी झालेल्याचा उल्लेख केला आहे तो तपासण्यात यावा .

२) कोव्हीड -१९ च्या काळात संपूर्ण भारतामध्ये lockdown जाहीर करण्यात आले होते त्या काळात शासकीय कार्यालय सोडून इतर सर्व खाजगी संस्था बंद होत्या तरी त्या कालावधीतील अनुभव दाखवण्याचा प्रयत्न उमेदवारांनी केला आहे.

३) काही उमेदवारांनी त्यांच्या परिचयाच्या बांधकाम व्यावसायिक, कंत्राटदार यांच्याकडून खोटे अनुभव प्रमाणपत्र, नियुक्ती प्रमाणपत्र, कंत्राटदाराचा अधवा बांधकाम व्यावसायिकचे GST registration आणि License, रोख पगार मिळाल्याबाबतचे पगार दाखले आणि form No. १६ बनवून घेतलेले आहेत.

४) पात्र उमेदवारानी अनभव कालावधीतील ३ वर्षाचा ITR हा निकाल जाहीर झाल्यानंतर भरलेला आहे . तरी जाहिरातीमध्ये नमद केलेप्रमाणे ITR भरण्याची तारीख ही अर्ज सादर करण्याच्या आधीची किंवा अर्ज भरण्याची अंतिम तारीखेच्या आतील असणे बंधनकारक करावे.

५) काही उमेदवारांनी बैंक स्टेटमेंट सादर करावे लागू नये म्हणून पगार रोख रकमेत प्राप्त झाले असल्याबाबतचे कागदपत्रे, तपासणीवेळी सादर केले आहेत आणि त्याच पद्धतीने फॉर्म नंबर १६ देखील बनावट पद्धतीने बनवून घेतलेले आंत. तरी ज्या उमेदवारांनी मासिक पगार RTGS, NEFT, PFMS, Cheque किंवा अन्य clectronic Modi नेन करना रोख रकमने प्राप्त झाले आहे असे, दर्शविले आहे; अश्या उमेदवारांची सखोल चौकशी होणे अपेक्षित आहे. तसेच ते काम करत असलेल्या बांधकाम व्यावसायिक अथवा कंत्राटदार यांच्या खाजगी संस्थेच्या आयकर विभागात सादर केलेल्या खर्चात संबंधीत कर्मचाऱ्याच्या पगारापोटी खर्च 

Pune Mahanagarpalika Letter

Candidates in this list to remain present with all original documents fulfilling the eligibility criteria mentioned in the Recruitment Advertisement for document verification on dt. 14/11/2022 to 18/11/2022 (Timetable will be shared soon), at Shri Chhatrpati Shivaji Maharaj hall, 3rd Floor, Pune Municipal Corporation, Main Building, Shivajinagar, Pune – 411005

Candidates in this list to remain present with all original documents fulfilling the eligibility criteria mentioned in the Recruitment Advertisement for document verification after verification of candidates in main list and communication made by Email/Updates on website about date by Pune Municipal Corporation at Shri Chhatrpati Shivaji Maharaj hall, 3rd Floor, Pune Municipal Corporation, Main Building, Shivajinagar, Pune – 411005.

Pune Mahanagarpalika Clerk document verification Date

कागदपत्रे तपासणीसाठी पात्र उमेदवार यादीमधील सर्व उमेदवारांची कागदपत्रे पडताळणीनंतर प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांनी पुणे महानगरपालिकेद्वारे इमेल / संकेतस्थळावर दिलेल्या दिनांकास श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृह, तिसरा मजला, पुणे मनपा मुख्य इमारत, शिवाजीनगर, पुणे – ४११००५ या ठिकाणी सेवाभरती जाहिरातीमध्ये नमूद केलेले पात्रतेचे निकष पूर्ण करणारे सर्व मूळ कागदपत्रे घेऊन समक्ष उपस्थित राहावे.

सदर यादीमधील उमेदवारांनी दि. २८/११/२०२२ ते ०२/१२/२०२२ (वेळापत्रक लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल) दरम्यान, श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृह, तिसरा मजला, पुणे मनपा मुख्य इमारत, शिवाजीनगर, पुणे – ४११००५ या ठिकाणी सेवाभरती जाहिरातीमध्ये नमूद केलेले पात्रतेचे निकष पूर्ण करणारे सर्व मूळ कागदपत्रे घेऊन समक्ष उपस्थित राहावे.

 

या यादीतील उमेदवारांनी कागदपत्र पडताळणीसाठी भरतीच्या जाहिरातीत नमूद केलेल्या पात्रता निकषांची पूर्तता करणाऱ्या सर्व मूळ कागदपत्रांसह उपस्थित राहावे. 14/11/2022 ते 18/11/2022 (वेळपत्रक लवकरच शेअर केले जाईल), श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृह, 3रा मजला, पुणे महानगरपालिका, मुख्य इमारत, शिवाजीनगर, पुणे – 411005

या यादीतील उमेदवारांनी मुख्य यादीतील उमेदवारांची पडताळणी केल्यानंतर दस्तऐवज पडताळणीसाठी भरतीच्या जाहिरातीमध्ये नमूद केलेल्या पात्रतेच्या निकषांची पूर्तता करणाऱ्या सर्व मूळ कागदपत्रांसह उपस्थित राहावे आणि पुणे महानगरपालिकेच्या वेबसाइटवर श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या तारखेबाबत ईमेल/अपडेट्सद्वारे संपर्क साधावा. हॉल, 3रा मजला, पुणे महानगरपालिका, मुख्य इमारत, शिवाजीनगर, पुणे – 411005.

पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर गट क मधील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या हुद्द्यांची रिक्त पदे सरळसेवेने भरणे करिता उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येऊन त्यांची ऑनलाईन परीक्षा दिनांक ०३/१०/२०२२ रोजी घेण्यात आली. पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर दिनांक १७/१०/२०२२ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) वर्ग ३ या पदाकरिता पात्र उमेदवारांच्या यादी मध्ये आपले नावाचा समावेश आहे. तरी, आपण दिनांक, १७/१०/२०२२ रोजीचे जाहीर प्रकटना नुसार दि. ३१/१०/२०२२ रोजी श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृह (जुना GB हॉल ), तिसरा मजला, मुख्य इमारत, मनपा भवन पुणे – ०५ येथे सकाळी ११.०० वाजता ऑनलाईन फॉर्मची प्रत, मूळ कागदपत्रे व प्रमाणपत्रे व त्यांच्या १ छायांकित प्रतिसह तसेच आपण ऑनलाइन भरलेल्या अर्जाच्या प्रतीसह खालील नमूद कागदपत्रे व प्रमाणपत्रा सह समक्ष उपस्थित राहावे. ज्या आरक्षित जागेकरिता अर्ज केला आहे त्या आरक्षणासाठी आवश्यक असलेली मूळ प्रमाणपत्रे सोबत आणणे आवश्यक आहे. कागदपत्र तपासणीचे वेळी अपूर्ण कागदपत्रे सादर केल्यास पुढील निवड प्रक्रियेसाठी उमेदवाराचा विचार केला जाणार नाही. तसेच याबाबत कोणतीही तक्रार अथवा सबब विचारात घेतली जाणार नाही.

 

वेळापत्रक : पात्र व प्रतीक्षा यादी कागदपत्रे तपासणीसाठी

PMC Bharti List Of Documents Required

कागदपत्रे तपासणीसाठी पात्र व प्रतीक्षा यादी मधील उमेदवारांनी कागदपत्रे तपासणीसाठी सर्व मूळ कागदपत्र / प्रमाणपत्र व त्यांच्या एका छायांकित प्रतिसह उमेदवारांनी सोबत जोडलेल्या वेळापत्रकातील विहित दिवशी कागदपत्रे तपासणीसाठी पात्र व प्रतीक्षा यादीमधील RANK NO. प्रमाणे श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृह, तिसरा मजला, पुणे मनपा मुख्य इमारत, शिवाजीनगर, पुणे – ४११००५ या ठिकाणी सकाळी १०.०० वाजता सेवाभरती जाहिरातीमध्ये नमूद केलेले पात्रतेचे निकष पूर्ण करणारे सर्व मूळ कागदपत्रे/ प्रमाणपत्रे घेऊन समक्ष उपस्थित राहावे. कृपया सोबत जोडलेले वेळापत्रक व कागदपत्र तपासणी यादी पहावी.
महत्वाची सूचना, सदर दिवशी छाननी पूर्ण न होऊ शकलेस दुसऱ्यादिवशी पूर्ण करणेत येईल त्यादृष्टीने उमेदवाराने स्वखर्चाने मुक्कामाच्या तयारीने यावे.

सोबत आणावयाची मूळ कागदपत्रे | Documents Required For PMC Exam 2022

PMC Bharti List Of Documents Required

PMC Bharti List Of Documents Required

 

✔️Download PMC Document Verification Instruction 2022


test99

Leave a Comment

Available for Amazon Prime