Join Instagram   Join Now
Telegram Group  Join Now

यवतमाळ जिल्हा २ एप्रिल २०२३ लेखी परीक्षा गुणपत्रिका ! – Yavatmal Police Bharti Answer key 2022 Check Online

Yavatmal Police Bharti result 2022

Yavatmal Police Bharti Written Exam Marklist

Yavatmal Police Bharti result 2022: Written examination for the post of Yavatmal District Police constable was conducted on 02/04/2023 at 6 examination center. Regarding the Answer Key of the said question paper, objections / objections were invited on 03/04/2023 at 14.00 hrs. Now the list of marks obtained by the candidates in the written examination conducted for the post of police constable is being published herewith.

यवतमाळ जिल्हा पोलीस शिपाई पदाकरिता लेखी परीक्षा दिनांक ०२/०४/२०२३ रोजी ६ परीक्षा केंद्रावर घेण्यात आली होती. सदर प्रश्नपत्रिकेच्या Answer Key की संबंधाने दिनांक ०३/०४/२०२३ रोजीचे १४.०० वाजेपावेतो हरकती / आक्षेप मागविण्यात आले होते. आता पोलीस शिपाई पदाकरिता घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेमध्ये उमेदवारांना प्राप्त झालेल्या गुणांची यादी या सोबत प्रसिध्द करण्यात येत आहे. तसेच पुढील सर्व अपडेट्ससाठी या लिंक वरून महाभारती अँप डाउनलोड करा, म्हणजे पुढील सर्व अपडेट्स आपल्याला वेळेवर मिळतील. 

तसेच महाराष्ट्र पोलीस शिपाई (सेवाप्रवेश) नियम, २०११ मधील तरतुदी व त्यामध्ये शासनाने वेळोवेळी केलेल्या सुधारित तरतुदीनुसार पोलीस शिपाई पदाकरीता उमेदवारांना लेखी परीक्षेमध्ये किमान ४० टक्के गुण मिळवणे अनिवार्य आहे. लेखी परीक्षेमध्ये ४० टक्के पेक्षा कमी गुण असलेले उमेदवार अपात्र समजण्यात येतील.
उमेदवारांनी याबाबत नोंद घेऊन प्रसिध्द करण्यात आलेल्या गुणांच्या यादीबाबत काही हरकती / आक्षेप असल्यास दिनांक ०७/०४/२०२३ रोजीचे १८.०० वाजेपर्यंत या कार्यालयाचे ईमेल sp.yavatmal@mahapolice.gov.in किंवा जनसंपर्क अधिकारी अभ्यांगत कक्ष, पोलीस अधिक्षक कार्यालय, यवतमाळ यांचेकडे लेखी स्वरुपात आक्षेप उचित कागदपत्रासह समक्ष नोंदवावा. तद्नंतर प्राप्त होणा-या कोणत्याही आक्षेप / हरकती विचारात घेतल्या जाणार नाही. याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.

02-04-2023पोलीस शिपाई भरती-२०२१ Answer Key DOWNLOAD

04-04-2023यवतमाळ जिल्हा पोलीस शिपाई भरती-२०२१ लेखी परीक्षा – आक्षेपाबाबत खुलासा. DOWNLOAD

06-04-2023यवतमाळ पोलीस भरती २०२१ – गुणपत्रिका DOWNLOAD


Yavatmal Police Bharti 2022Answer Key Download

Yavatmal Police Bharti results 2022 – Maharashtra Yavatmal Police Bharti result 2022 is published today. The Written Examinations eligible candidates list is declared now. The written Exam carried on 2nd April 2023.  Students can their names in Yavatmal Police Bharti List link given below PDF

 

Answer Key Download Link

 


 

यवतमाळ चालक पोलीस पदभरती अंतर्गत लेखी परीक्षेसाठी निवड येथे झालेल्या  उमेदवारांची यादी खाली दिलेली आहे. या भरती संबंधित महाराष्ट्र पोलिस कॉन्स्टेबल अभ्यासक्रम आणि परीक्षेचे स्वरूप येथे तपासा तसेच पुढील सर्व अपडेट्ससाठी या लिंक वरून महाभारती अँप डाउनलोड करा, म्हणजे पुढील सर्व अपडेट्स आपल्याला वेळेवर मिळतील. 

  • Name : Yavatmal Physical Exam Result 2023 -यवतमाळ
  • Exam Date : 2th Apr 2023

पोलीस भरती २०२२ सर्व जिल्ह्यांचे निकाल चेक करा

 

पोलीस भरती Written Exam यादी

Yavatmal District Police Constable Driver Recruitment-2021 List of Candidates Qualified in Field Test and Preliminary Document Verification.

Yavatmal Police Bharti Nikal 

यवतमाळ जिल्हा पोलीस आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या ५८ पोलीस शिपाई चालक पदासाठी दिनांक ०२/०१/२०२३ ते ०७/०१/२०२३ या कालावधीत शारीरिक मोजमाप, कागदपत्र पडताळणी व मैदानी चाचणी घेण्यात आली होती. त्यानंतर मैदानी चाचणीमध्ये पार पाडलेल्या उमेदवारांचे दैनंदिन गुणपत्रक जाहीर करण्यात आलेले होते.
१. संबंधित दैनंदिन गुणपत्रकामधून मैदानी चाचणीत पात्र ठरलेल्या व प्राथमिक कागदपत्रे पडताळणीमध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची एकत्रित यादी सोबत जाहीर करीत आहोत.
२. तसेच संबंधित दैनंदिन गुणपत्रकामधून मैदानी चाचणीमध्ये पात्र ठरलेल्या परंतु आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता करु न शकलेल्या (उदा. विहित मुदतीतील वैध वाहन परवाना नसणे ) अपात्र उमेदवारांची एकत्रित यादी सुध्दा सोबत जाहीर करीत आहोत.
सदर यादया हया पोलीस अधीक्षक, यवतमाळ येथील पोलीस कवायत मैदान, पळसवाडी, दारव्हा रोड, यवतमाळ येथील नोटीस बोर्डवर तसेच पोलीस अधीक्षक, यवतमाळ कार्यालयाचे संकेतस्थळावर https://yavatmalpolice.gov.in यावर प्रसिध्द करण्यात आलेल्या आहेत.
सोबत जोडलेल्या यादयांमध्ये उमेदवारांस काही आक्षेप / हरकती असल्यास त्यांनी यादया प्रसिध्द झाल्यापासून ४८ तासाचे आत पोलीस भरतीकरिता देण्यात आलेले ओळखपत्र स्वतः सोबत घेऊन पोलीस अधीक्षक कार्यालय यवतमाळ येथील अभ्यांगत कक्षात जनसंपर्क अधिकारी यांचेकडे लेखी स्वरुपात उचित कागदपत्रासह समक्ष नोंदवाव्यात.

तारखेनुसार निकालाच्या लिंक खाली दिलेल्या आहे: 

  • 02 जानेवारी निकाल –  Click Here
  • 03 जानेवारी निकाल –  Click Here
  • 04 जानेवारी निकाल –  Click Here
  • 05 जानेवारी निकाल –  Click Here
  • 06 जानेवारी निकाल –  Click Here
  • 07 जानेवारी निकाल  Female –  Click Here
  • 07 जानेवारी निकाल Ex Service –  Click Here
  • 09 जानेवारी निकाल Ex Service –  Click Here

107-02-2023यवतमाळ जिल्हा पोलीस शिपाई चालक भरती -२०२१, मैदानी चाचणी व प्राथमिक कागदपत्र पडताळणीमध्ये पात्र ठरलेल्या उम्मेदवारांची यादी DOWNLOAD


महाभरती महत्वाच्या लिंक्स

अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स १२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्स पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्स इंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्स ITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरात सरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरात रेल्वे जाहिराती

Leave A Reply

Your email address will not be published.

जाहिराती
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
अँप डाउनलोड