Join Instagram   Join Now
Telegram Group  Join Now

NHM नाशिक अंतर्गत पात्र आणि अपात्र उमेदवारांची यादी प्रकाशित !! NHM Nashik Eligibility and Non-Eligibility List

NHM Nashik Bharti Result

NHM Nashik Bharti Result

NHM Nashik Bharti Result: List of Eligible/Not Eligible candidates for the post of Full Time Medical Officer (BAMS) under National Urban Health Mission has been released. Download the list.

राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान अंतर्गत पूर्णवेळ वैद्यकीय अधिकारी (बीएएमएस) या पदासाठी पात्र/अपात्र नसलेल्या उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करा. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

यादी डाउनलोड करा : https://t.co/DRyF8lqs9B


NHM Nashik Bharti Result

NHM Nashik Bharti Result: Under the National Health Mission. As per notification published on 18/06/2023 for the post of PHARMACIST (RBSK) according to social reservation in the merit list, the following candidates are invited for verification of original documents and second round of counselling

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत दि. १८/०६/२०२३ रोजी प्रसिध्द केलेल्या जाहीरातीनुसार PHARMACIST (RBSK) या रिक्त पदाकरीता गुणवत्ता यादीतील सामाजिक आरक्षणानुसार खालील यादीत नमुद उमेदवारांना मुळ कागदपत्रे पडताळणी व समुपदेशन द्वितीय फेरी करीता खालीलप्रमाणे बोलविण्यात येत आहे. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

स्थळ :- श्री. रावसाहेब थोरात सभागृह (जुने ) / आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद, नाशिक
दिनांक :- २४/०१/२०२४
वेळ : स.१०.०० वा. (मुळ कागदपत्रे पडताळणी) व स. ११.३० वा. (समुपदेशन)
सदर प्रक्रियेत उमेदवारांचे मुळ कागदपत्रे पडताळणी करुन पात्र उमेदवारांचे गुणवत्ता यादीप्रमाणे समुपदेशन घेण्यात येईल.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ,नाशिक अंतर्गत कंत्राटी पदभरती मूळ कागदपत्रे पडताळणी व समुपदेशन प्रक्रिया द्वितीय फेरी सूचना व यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत दै. गांवकरी मध्ये दि. २१/१०/२०२३ रोजी प्रसिध्द् केलेल्या जाहीरातीनुसार खालील पदाकरीता प्राप्त अर्जाच्या अनुषंगाने पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी सोबत जोडण्यात आलेली आहे.
सदर यादी संदर्भात उमेदवारांना आक्षेप / हरकत असल्यास nashik2nrhmddhsnsk@gmail.com या इमेलवर दि. १९/०१/२०२४ रोजी सायं. ६.०० वा. पर्यंत पाठविण्यात यावे. आक्षेप मध्ये पदाचे नाव व उमेदवाराचे नाव व अर्ज क्रमांक नमुद करावा. विहित वेळेनंतर प्राप्त झालेल्या हरकतींचा विचार करण्यात येणार नाही.
उमेदवारांच्या प्राप्त आक्षेपाअंती सुधारित गुणवत्ता यादीनुसार मुळ कागदपत्रे पडताळणी व समुपदेशन प्रक्रियेबाबत पुढील सुचना विषयीची अधिक माहिती www.zpnashik.maharashtra.gov.in. www.nrhm.maharashtra.gov.in & https://arogya.maharastra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ,नाशिक अंतर्गत कंत्राटी पदभरती पात्र व अपात्र यादी आक्षेपाकरिता

NHM Nashik Bharti Result

NHM Nashik Bharti Result : Under the National Health Mission. As per advertisement published in Gaonkari on 21/10/2023 “MPW Male (15th FC-UHWC), Dental Assistant, District Program Manager (AYUSH), Data Entry Operator (AYUSH), Audiologist (NPPCD, DEIC), Audiometric Assistant (NPPCD) , the list of eligible and ineligible candidates has been attached as per the application received for the post of Dental Technician.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत दै. गांवकरी मध्ये  २१/१०/२०२३ रोजी प्रसिध्द् केलेल्या जाहीरातीनुसार “MPW Male (15th FC-UHWC), Dental Assistant, District Programme Manager (AYUSH), Data Entry Operator (AYUSH), Audiologist (NPPCD, DEIC), Audiometric Assistant (NPPCD), Dental Technician पदाकरीता प्राप्त अर्जाच्या अनुषंगाने पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी जोडण्यात आलेली आहे.

यादी डाउनलोड करा : https://shorturl.at/bwBIM 


NHM Nashik Bharti Result

NHM Nashik Bharti Result : Under the National Health Mission. As per the advertisement published in Gaonkari on 21/10/2023, the list of eligible and ineligible candidates is being enclosed as per the application received for the following posts.
If the candidates have any objection/objection regarding the said list, they can email nashik2nrhmddhsnsk@gmail.com from 16/12/2023 to 19/12/2023 in the evening. 6.00 hrs. should be sent by Name of post and name of candidate and application number should be mentioned in the objection. Objections received after the prescribed time will not be considered.

 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत दै. गांवकरी मध्ये दि. २१/१०/२०२३ रोजी प्रसिध्द केलेल्या जाहीरातीनुसार खालील पदाकरीता प्राप्त अर्जाच्या अनुषंगाने पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी सोबत जोडण्यात येत आहे.
सदर यादी संदर्भात उमेदवारांना आक्षेप / हरकत असल्यास nashik2nrhmddhsnsk@gmail.com या इमेलवर दि. १६/१२/२०२३ ते दि. १९/१२/२०२३ रोजी सायं. ६.०० वा. पर्यंत पाठविण्यात यावे. आक्षेप मध्ये पदाचे नाव व उमेदवाराचे नाव व अर्ज क्रमांक नमुद करावा. विहित वेळेनंतर प्राप्त झालेल्या हरकतींचा विचार करण्यात येणार नाही.

येथे डाउनलोड करा : https://shorturl.at/koCER

 


NHM Nashik Bharti Result

NHM Nashik Bharti Result :Candidates in the final merit list for the post of STAFF NURSE under National Health Mission are invited for the fourth round of original document verification and counseling process as follows.

 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत STAFF NURSE या रिक्त पदाकरीता अंतिम गुणवत्ता यादीतील उमेदवारांना मुळ कागदपत्रे पडताळणी व समुपदेशन प्रक्रिया चतुर्थ फेरी करीता खालीलप्रमाणे बोलविण्यात येत आहे. उमेदवारांनी मुळ कागदपत्रांच्या पडताळणीकरीता सदर पदाकरीताचे सर्व आवश्यक कागदपत्रे समुपदेशनाच्या अगोदर सादर करावेत

येथे डाउनलोड करा :https://shorturl.at/klEN3


NHM Nashik Bharti Result

NHM Nashik Bharti Result :Under the National Health Mission, the recruitment process for the vacant post of Tutor at Health and Family Welfare Training Center, Nashik level is being implemented from this office level as per the guidelines of the senior office. Accordingly, a list of eligible and ineligible candidates has been prepared from the applications received between 22/11/2023 to 01/12/2023, and as per this suggestion, objections are being invited from the candidates between 18/12/2023 to 20/12/2023.

 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत आरोग्य व कुटूंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, नाशिक स्तरावरील टयुटर या रिक्त पदाची भरती प्रक्रिया वरिष्ठ कार्यालयाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार या कार्यालयाच्या स्तरावरुन राबविण्यात येत आहे. त्यानुसार दि. २२/११/२०२३ ते दि. ०१/१२/२०२३ या कालावधीमध्ये प्राप्त अर्जावरुन पात्र व अपात्र उमेदवरांची यादी तयार केलेली असुन, या सुचनेनुसार दि. १८/१२/२०२३ ते दि.२०/१२/२०२३ या कालावधी दरम्यान उमेदवारांकडुन हरकती मागविण्यात येत आहे.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

येथे डाउनलोड करा : https://shorturl.at/qCEF3


NHM Nashik Tutor Bharti Result

 

NHM Nashik Bharti Result :  National Urban Health Mission DY. Director, Health Services, Nashik Circle, Nashik Epidemiologist, Faculty Member posts result has be declared on their official website. Applicants may check their result through the given below link :

राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान डी.वाय. संचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक सर्कल, नाशिक एपिडेमियोलॉजिस्ट, फॅकल्टी सदस्य पदांचा निकाल त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाहीर करण्यात आला आहे. अर्जदार खालील लिंकद्वारे त्यांचा निकाल पाहू शकतात.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

डाउनलोड राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक भरती पात्र व अपात्र यादी  -1

डाउनलोड राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक भरती पात्र व अपात्र यादी  -2


NHM Nashik Bharti Result : Under the National Health Mission, the recruitment process for Health and Family Welfare Training Center, Nashik level tutor and female branch member vacancies is being implemented from this office level as per the guidelines of the senior office. Accordingly, a list of eligible and ineligible candidates has been prepared from the applications received during the period from 03/08/2023 to 11/08/2023, and as per this suggestion, objections are invited from the candidates during the period from 22/09/2023 to 26/09/2023. DOwnload NHM Nashik Tutor Bharti Eligible List from below link of NHM Nashik Bharti Result :

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत आरोग्य व कुटूंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, नाशिक स्तरावरील टयुटर व शाखा सदस्य स्त्री या रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया वरिष्ठ कार्यालयाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार या कार्यालयाच्या स्तरावरुन राबविण्यात येत आहे. त्यानुसार दि. ०३/०८/२०२३ ते दि. ११/०८/२०२३ या कालावधीमध्ये प्राप्त अर्जावरून पात्र व अपात्र उमेदवरांची यादी तयार केलेली असुन, या सुचनेनुसार दि. २२/०९/२०२३ ते दि. २६ / ०९ / २०२३ या कालावधी दरम्यान उमेदवारांकडुन हरकती मागविण्यात येत आहे.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

सदर हरकतींमध्ये खालीलप्रमाणे हरकती स्विकारल्या जाणार नाहीत.
१) अपूर्ण / चुकीचे अर्ज,
२) डिमांड ड्राफट चुकीचा असल्याने किंवा जोडलेला नसल्याने, नविन डिमांड ड्राफट स्विकारल्या जाणार नाही

स्विकारल्या जाणाऱ्या हरकती खालीलप्रमाणे
१) शैक्षणिक कागदपत्रांची पुर्तता ( गुणपत्रक, वयाचा पुरावा, जातीचा दाखला, कौन्सिल नोंदणी प्रमाणपत्र )
२) शासकीय संस्थेत काम केल्याचे अनुभव प्रमाणपत्र
३) नाव, ई-मेल आयडी, पत्ता, भ्रमणध्वनी क्रमांक या प्रकारच्या दुरुस्ती
सदर हरकती वरिल कालावधील सुट्टीचे दिवस वगळुन कार्यालयीन वेळेत लेखी स्वरुपात खालील प्रत्यक्षात पत्त्यावर सादर कराव्यात. ई-मेलद्वारे प्राप्त होणाऱ्या व मुदतबाहय हरकती स्विकारल्या जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
पत्ता
उपसंचालक कार्यालय, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक, संदर्भ सेवा रुग्णालय परिसर, शालिमार, नाशिक ४२२००१

Download DDHS नाशिक विभागातील Tutor पदाकरीता पात्र अपात्र उमेदवारांची यादी

NHM Nashik Selection List

NHM Nashik Bharti Result: National Health Mission, District Health Society Nashik has published a list of candidates who got selected for various posts like PSYCOLOGIST (DMHP), Medical Officer (RBSK ) Female, AUIDOLOGIST & SPEECH THERAPIST (DEIC), Pharmacist, PARAMEDICAL WORKER (NLEP), NICU TECHNICIAN (SNCU-NICU), Lab Technician, Those candidates who have applied for NHM nashik Bharti in a month of July- Aug can download below NHM Nashik Eligibile, Non Eligible List. Check NHM Nashik Bharti Result at below :

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत , नाशिक स्तरावरील सायकोलॉजिस्ट (DMHP), वैद्यकीय अधिकारी (RBSK) महिला, AUIDOLOGIST & Speech Therapist (DEIC), फार्मासिस्ट, पॅरामेडिकल वर्कर अशा विविध पदांसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी प्रकाशित केली आहे. (NLEP), NICU TECHNICIAN (SNCU-NICU), लॅब टेक्निशियन हे रिक्त पद नियुक्त करण्यासाठी NHM कार्यालयाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार या कार्यालयाच्या स्तरावरून भरतीप्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. कार्यालयास विहीत मुदतीत प्राप्त असलेल्या पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी प्रसिध्द करण्यात येत आहे.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

डाउनलोड राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक भरती पात्र व अपात्र यादी 


NHM Nashik Bharti Result

NHM Nashik Bharti Result: Under the National Health Mission According to the notification published on 18/06/2023, the list of eligible and ineligible candidates is being attached as per the applications received for the post of 1) MEDICAL OFFICER RBSK (MALE) 2) MEDICAL OFFICER RBSK (FEMALE) 3) BIOMEDICAL OR ELECTRICAL TECHNICIAN (SNCU-NICU) 4) PARAMEDICAL WORKER (NLEP).

 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत दि. १८/०६/२०२३ रोजी प्रसिध्द् केलेल्या जाहीरातीनुसार १ ) MEDICAL OFFICER RBSK (MALE) 2) MEDICAL OFFICER RBSK (FEMALE) 3)BIOMEDICAL OR ELECTRICAL TECHNICIAN (SNCU-NICU) 4) PARAMEDICAL WORKER (NLEP) या पदाकरीता प्राप्त अर्जांच्या अनुषंगाने पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी सोबत जोडण्यात येत आहे.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

सदर यादी संदर्भात उमेदवारांना आक्षेप / हरकत असल्यास nashik2nrhmddhsnsk@gmail.com या इमेलवर दि. २६/०७/२०२३ रोजी सायं. ६.०० वा. पर्यंत पाठविण्यात यावे. विहित वेळेनंतर प्राप्त झालेल्या हरकतींचा विचार करण्यात येणार नाही.
उमेदवारांच्या प्राप्त आक्षेपाअंती सुधारित गुणवत्ता यादीनुसार मुळ कागदपत्रे पडताळणी व समुपदेशन प्रक्रियेबाबत पुढील सुचना विषयीची अधिक माहिती www.zpnashik.maharashtra.gov.in, www.nrhm.maharashtra.gov.in & https://arogya.maharastra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल.

वै अ व शा खा सदस्‍य स्‍त्री निवड यादी आ व कु क प्र केंद्र नाशिक

रा आ अ नाशिक अंतर्गत जाहीरात क्र ४ २०२३ वैद्यकीय अधिकारी पात्र अपात्र यादी post name MO RBSK male MO RBSK female Biomedical or Electrical Technician S

राष्‍ट्रीय आरोग्‍य अभियान नाशिक अंतर्गत कंत्राटी मनुष्‍यबळ पदभरती जाहीरात क्र २ नुसार गुणवत्‍ता यादी


NHM Nashik Bharti Docuement Verification List

NHM Nashik Bharti Result: Under the National Health Mission Health and Family Welfare Training Center, Nashik Level Branch Member Female Vacancy is being conducted from this office level as per the guidelines of the Senior Office. The list of eligible and ineligible candidates received by the office within the prescribed period is being published. Document verification will be done for appointing the eligible candidates through scoring system.
Eligible candidates as per attached list. On 24/07/2023 at 11:30 a.m. for document verification should be present in person at the given time along with original educational documents, experience certificate, caste certificate, caste verification certificate, etc.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत आरोग्य व कुटूंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, नाशिक स्तरावरील शाखा सदस्य स्त्री हे रिक्त पद नियुक्त करण्यासाठी वरिष्ठ कार्यालयाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार या कार्यालयाच्या स्तरावरून भरतीप्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. कार्यालयास विहीत मुदतीत प्राप्त असलेल्या पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी प्रसिध्द करण्यात येत आहे. त्यापैकी पात्र उमेदवरांची गुणांकन पध्दतीने नियुक्ती करण्यासाठी कागदपत्र पडताळणी करण्यात येणार आहे.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

सोबतच्या यादी नुसार पात्र उमेदवारांनी दिनाक. २४/०७/२०२३ रोजी सकाळी ११:३० वाजता कागदपत्र पडताळणीसाठी खाली नमुद ठिकाणी मुळ शैक्षणिक कागदपत्र, अनुभव प्रमाणपत्र, जातीचा दाखला, जात पडताळणी प्रमाणपत्र, इत्यादी आवश्यक मुळ कागदपत्रांसह दिलेल्या वेळेत प्रत्यक्ष हजर राहावे.

आरोग्‍य कुटूंब कल्‍याण व प्रशिक्षण केंद्र नाशिक या ठीकाणी शाखा सदस्‍य स्‍त्री पात्र उमेदवार कागदपत्र पडताळणी करीता व ट्युटर या पदाच्‍या उमेदवारांकरीता


NHM Nashik Re-Revised Eligible List

NHM Nashik Bharti Result : 15th FINANCE COMMISSION(RURAL), NATIONAL HEALTH MISSION, DISTRICT HEALTH SOCIETY NASHIK, has Published Re-revised List of candidates who are eligible and Non Eligible after objection received for Lab Technician. Candidates can download NHM Nashik New List form below Link :

15 व्या वित्त आयोग (ग्रामीण), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा आरोग्य संस्था नाशिक, यांनी लॅब टेक्निशियनसाठी आक्षेप घेतल्यानंतर पात्र आणि अपात्र उमेदवारांची पुनर्सुधारित यादी प्रकाशित केली आहे. उमेदवार खालील लिंकवर NHM नाशिक नवीन यादी डाउनलोड करू शकतात:

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

NHM Nashik Bharti Eligible and Non Eligible List

 


NRHM Nashik MO Document Verification TimeTable

NHM Nashik Bharti Result: For recruitment of contract manpower under 15th Finance Commission. As per the notification published in the newspaper on 10/06/2022 and 25/08/2023, regarding the list of eligible and ineligible candidates for the post of MEDICAL OFFICER MBBS, after the objections received through email, the candidates in the final eligible merit list are invited as per the attached list for verification of original documents and counseling process as follows.

१५ व्या वित्त आयोगा अंतर्गत कंत्राटी मनुष्यबळ पदभरती करीता दि. १०/०६/२०२२ व दि.२५/०८/२०२३ रोजी वृत्तपत्रामध्ये प्रसिध्द् केलेल्या जाहीरातीनुसार MEDICAL OFFICER MBBS या पदाकरीता पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी संदर्भात इमेलद्वारे प्राप्त आक्षेपाअंती अंतिम पात्र गुणवत्ता यादीतील उमेदवारांना सोबत जोडलेल्या यादीनुसार मुळ कागदपत्रे पडताळणी व समुपदेशन प्रक्रियेकरीता खालीलप्रमाणे बोलविण्यात येत आहे.

 • स्थळ :- कै.रावसाहेब थोरात सभागृह (जुने), जिल्हा परिषद नाशिक
 • दिनांक :- १०/०४/२०२३
 • वेळ :- स.१०.०० वा. ( मुळ कागदपत्रे पडताळणी) व स. ११.३० वा. ( समुपदेशन)
 • सदर प्रक्रियेत उमेदवारांचे मुळ कागदपत्रे पडताळणी करुन पात्र उमेदवारांचे गुणवत्ता यादीप्रमाणे समुपदेशन घेण्यात येईल.

उमेदवारांसाठी सुचना – List Of Documents Required for NHM Nashik MO Bharti 2023

१) उमेदवारांनी मुळ कागदपत्रांच्या पडताळणीकरीता सदर पदाकरीताचे सर्व आवश्यक कागदपत्रेसमुपदेशनाच्या अगोदर सादर करावेत. उदा. शैक्षणिक अर्हता सर्व वर्षांचे गुणपत्रक व प्रमाणपत्र, वयाचा दाखला / १० वी ची सनद, MSCIT प्रमाणपत्र, मराठी टायपिंग ३० श.प्र.मि., इंग्रजी टायपिंग ४० श.प्र.मि. प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र, अनुभवाचे प्रमाणपत्र इ. उमेदवार सदरील मुळकागदपत्रे सादर करण्यास असमर्थ असल्यास त्याची निवड होणार नाही.
२) मुळ कागदपत्रांची एक छायांकित प्रत सोबत आणावी.
३) उमेदवाराने इतर कोणाला ही सोबत आणू नये.

Download NMC MO Document Verification List

NHM Nashik Bharti Result

NHM Nashik Bharti Result – Specialist and MO MBBS Bharti Under National Health Mission Jilha Arogya Society Nashik Has has issued Document verification List and date for candidates who got shortlisted for NHM Nashik MO Bharti. Students who have applied for NHM Nashik Can download their NHM Nashik Bharti Result Document Verification Date from below pdf

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत दि.०३/११/२०२२ रोजी दै. पुण्यनगरी वृत्तपत्रामध्ये प्रसिध्द् केलेल्या जाहीरातीनुसार SPECIALIST या पदाकरीता पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी संदर्भात इमेलद्वारे प्राप्त आक्षेपाअंती अंतिम पात्र गुणवत्ता यादीतील उमेदवारांना तसेच MEDICAL OFFICER MBBS या पदाकरीता प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांना सोबत जोडलेल्या यादीनुसार मुळ कागदपत्रे पडताळणी व समुपदेशन प्रक्रियेकरीता खालीलप्रमाणे बोलविण्यात येत आहे. सदर प्रक्रियेत उमेदवारांचे मुळ कागदपत्रे पडताळणी करुन पात्र उमेदवारांचे गुणवत्ता यादीप्रमाणे समुपदेशन घेण्यात येईल.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

 • स्थळ :- रुग्णालय प्रशिक्षण केंद्र, जिल्हा रुग्णालय आवार, नाशिक , वेळ :- स. १०.०० वा. ( मुळ कागदपत्रे पडताळणी) व स. ११.३० वा. ( समुपदेशन)
 • दिनांक :- १४/०२/२०२३

उमेदवारांसाठी सुचना
१) उमेदवारांनी मुळ कागदपत्रांच्या पडताळणीकरीता सदर पदाकरीताचे सर्व आवश्यक कागदपत्रेसमुपदेशनाच्या अगोदर सादर करावेत. उदा. शैक्षणिक अर्हता सर्व वर्षांचे गुणपत्रक व प्रमाणपत्र, वयाचा दाखला / १० वी ची सनद MSCIT प्रमाणपत्र, मराठी टायपिंग ३० श.प्र.मि., इंग्रजी टायपिंग ४० श.प्र.मि. प्रमाणपत्र, ” जात/वैधता प्रमाणपत्र, अनुभवाचे प्रमाणपत्र इ. उमेदवार सदरील मुळकागदपत्रे सादर करण्यास असमर्थ असल्यास त्याची निवड होणार नाही.
२) मुळ कागदपत्रांची एक छायांकित प्रत सोबत आणावी.
३) समुपदेशनावेळी उमेदवाराने मास्कचा वापर करणे. तसेच सोशल डिस्टंसिंगचे पालन करणे अनिवार्य राहील. ४) उमेदवाराने इतर कोणाला ही सोबत आणू नये.
या विषयीची अधिक माहिती www.zpnashik.maharashtra.gov.in, www.nrhm.maharashtra.gov.in & https://arogya.maharastra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल.

Download NRHM Nashik Bharti Result PDF – मुळ कागदपत्रे पडताळणी गुणवत्ता यादी 

NHM Nashik Lab Technical Eligibel List

NHM Nashik Bharti Result:  National Health Mission Nashik Under 15th Finance Commission post name lab technician has published Eligible and Non Eligible List for candidates. Students can download NHM Nashik Lab Technician Result from below Link.  If have any Objection can raise their NHM nashik List Objection before 12th February 2023:

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत १५ वा वित्त आयोग (ग्रामीण) अंतर्गत कंत्राटी मनुष्यबळ पदभरती जाहीरात क्र. ०६/२०२२, दि. १०/०६/ २०२२ नुसार LAB TECHNICIAN या पदाकरीता प्राप्त अर्जाच्या अनुषंगाने पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी सोबत जोडण्यात येत आहे. सदर पात्र व अपात्र यादी संदर्भात उमेदवारांना आक्षेप / हरकत असल्यास nashik2nrhmddhsnsk@gmail.com या इमेलवर दि. ०९/०२/२०२३ ते दि. १२/०२/२०२३ रोजी सायं. ०५.०० वा. पर्यंत पाठविण्यात यावे. आक्षेप नोंदवितांना उमेदवारांनी पदाचे नाव, उमेदवाराचे पुर्ण नाव, अर्ज क्रमांक नमुद करण्यात यावा. विहित वेळेनंतर प्राप्त झालेल्या हरकतींचा विचार करण्यात येणार नाही.

उमेदवारांच्या प्राप्त आक्षेपाअंती सुधारित पात्र व अपात्र यादी, गुणवत्ता यादी, मुळ कागदपत्रे पडताळणी समुपदेशन प्रक्रिया ब इ. बाबत पुढील सुचना विपयीची अधिक माहिती www.nrhm.maharashtra.gov.in & https://arogya.maharastra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द् करण्यात येईल.

Download NHM Nashik Revised Eligible And Non-Eligible List

NHM Nashik Bharti Eligibility and Non-Eligibility List

NHM Nashik Bharti Result: Nashik Health Mission Nashik (NHM Nashik) has declared the Eligible and Ineligible List for the post of  Medical Officer BAMS, Medical Officer AYUSH (UG), Medical Officer RBSK Male, Medical Officer RBSK Female, Counselor – RKSK, Immunization Field Monitor, EMS Coordinators, CT Scan Technician, Blood Bank/OT Technician, Audiometric Assistant, Facility Manager Telemedicine, Dental Assistant (NOHP). Click on the below link to download the list.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी बीएएमएस, वैद्यकीय अधिकारी आयुष (यूजी), वैद्यकीय अधिकारी आरबीएसके पुरुष, वैद्यकीय अधिकारी आरबीएसके महिला, समुपदेशक – आरकेएसके, लसीकरण फील्ड मॉनिटर, ईएमएस समन्वयक, सीटी स्कॅन तंत्रज्ञ, रक्त बँक/ओटी तंत्रज्ञ, ऑडिओमेट्रिक सहाय्यक, सुविधा व्यवस्थापक टेलिमेडिसिन, डेंटल सहाय्यक (NOHP) पदभरती परीक्षेची पात्र & अपात्र यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. उमेदवारांना काही आक्षेप असल्यास दिलेल्या ई-मेल पत्त्यावर 02 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत आपले आक्षेप पाठवावे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

NHM Nashik Bharti Result

सदर यादी संदर्भात उमेदवारांना आक्षेप / हरकत असल्यास nashik2nrhmddhsnsk@gmail.com या इमेलवर दि. ०२/०२/२०२३ रोजी सायं. ५.०० वा. पर्यंत पाठविण्यात यावे. आक्षेप नोंदवितांना उमेदवारांनी पदाचे नाव, उमेदवाराचे पुर्ण नाव, अर्ज क्रमांक नमुद करण्यात यावा. विहित वेळेनंतर प्राप्त झालेल्या हरकतींचा विचार करण्यात येणार नाही..

उमेदवारांच्या प्राप्त आक्षेपाअंती सुधारित गुणवत्ता यादीनुसार मुळ कागदपत्रे पडताळणी व समुपदेशन प्रक्रियेबाबत पुढील सुचना विषयीची अधिक माहिती www.nrhm.maharashtra.gov.in & https://arogya.maharastra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल.

 

 • पदाचे नाव – वैद्यकीय अधिकारी बीएएमएस, वैद्यकीय अधिकारी आयुष (यूजी), वैद्यकीय अधिकारी आरबीएसके पुरुष, वैद्यकीय अधिकारी आरबीएसके महिला, समुपदेशक – आरकेएसके, लसीकरण फील्ड मॉनिटर, ईएमएस समन्वयक, सीटी स्कॅन तंत्रज्ञ, रक्त बँक/ओटी तंत्रज्ञ, ऑडिओमेट्रिक सहाय्यक, सुविधा व्यवस्थापक टेलिमेडिसिन, डेंटल सहाय्यक (NOHP)
 • ई-मेल पत्ता – nashik2nrhmddhsnsk@gmail.com
 • शेवटची तारीख02 फेब्रुवारी 2023  
यादी डाउनलोड करा – shorturl.at/ajmzU

NHM Nashik Bharti Result 2022

NHM Nashik Bharti Result: Nashik Health Mission Nashik (NHM Nashik) has declared the Medical Officer Final Merit List. Click on the below link to download the list.

NHM Nashik Recruitment Final Merit List

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी पदभरती परीक्षेची अंतिम गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत दि. ०३/११/२०२२ रोजी दै.पुण्यनगरी वृत्तपत्रामध्ये प्रसिध्द् केलेल्या जाहीरातीनुसार MEDICAL OFFICER MBBS या पदाकरीता पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी संदर्भात इमेलद्वारे प्राप्त आक्षेपाअंती अंतिम पात्र गुणवत्ता यादीतील उमेदवारांना सोबत जोडलेल्या यादीनुसार मुळ कागदपत्रे पडताळणी व समुपदेशन प्रक्रियेकरीता खालीलप्रमाणे बोलविण्यात येत आहे.

 • स्थळ :- रुग्णालय प्रशिक्षण केंद्र, जिल्हा रुग्णालय आवार, नाशिक
 • दिनांक :- ०१/१२/२०२२
 • वेळ :- स.१०.०० वा. ( मुळ कागदपत्रे पडताळणी) व स. ११.३० वा. ( समुपदेशन )

सदर प्रक्रियेत उमेदवारांचे मुळ कागदपत्रे पडताळणी करुन पात्र उमेदवारांचे गुणवत्ता यादीप्रमाणे समुपदेशन घेण्यात येईल. उमेदवारांसाठी सुचना

 • उमेदवारांनी मुळ कागदपत्रांच्या पडताळणीकरीता सदर पदाकरीताचे सर्व आवश्यक कागदपत्रेसमुपदेशनाच्या अगोदर सादर करावेत. उदा. शैक्षणिक अर्हता सर्व वर्षांचे गुणपत्रक व प्रमाणपत्र, वयाचा दाखला / १० वी ची सनद, MSCIT प्रमाणपत्र, मराठी टायपिंग ३० श.प्र.मि., इंग्रजी टायपिंग ४० श.प्र.मि. प्रमाणपत्र, जात/वैधता प्रमाणपत्र, अनुभवाचे प्रमाणपत्र इ. उमेदवार सदरील मुळकागदपत्रे सादर करण्यास असमर्थ असल्यास त्याची निवड होणार नाही.
 • मुळ कागदपत्रांची एक छायांकित प्रत सोबत आणावी.
 • समुपदेशनावेळी उमेदवाराने मास्कचा वापर करणे. तसेच सोशल डिस्टंसिंगचे पालन करणे अनिवार्य राहील.
 • उमेदवाराने इतर कोणाला ही सोबत आणू नये.
यादी डाउनलोड करा – http://bit.ly/3Uz3jxD

Previous Update –

NHM Nashik Staff Nurse Merit List 

NHM Nashik Bharti Result: National Health Mission Nashik has been declared the merit List of Staff Nurse posts. Click on the link below to download the list. 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक अंतर्गत स्टाफ नर्स पदभरती परीक्षेची गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.

यादी डाउनलोड करा – https://cutt.ly/lNYCdl5

NHM Nashik MO Merit List 

NHM Nashik Bharti Result: National Health Mission Nashik has been declared the merit List of Medical Officer posts. Click on the link below to download the list. 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी पदभरती परीक्षेची गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा. यादीनुसार पात्र उमेदवारांनी 21 सप्टेंबर 2022 रोजी दिलेल्या पत्त्यावर मुलाखतीकरिता हजर राहावे.

 • पदाचे नाव – वैद्यकीय अधिकारी
 • पद संख्या – 07 जागा
 • निवड प्रक्रिया – मुलाखत
 • मुलाखतीची तारीख21 सप्टेंबर 2022
 • मुलाखतीचा पत्ता – रुग्णालय प्रशिक्षण केंद्र, जिल्हा रुग्णालय आवार, नाशिक
NHM Nashik Bharti Result
NHM Nashik MO Merit List

यादी डाउनलोड करा – https://bit.ly/3RO4mcj


NHM Nashik Immunization Field Monitor Bharti Eligibility List

NHM Nashik Bharti Result: National Health Mission Nashik has been declared on the final Selection & waiting List of Full-Time Medical Officer, Paediatrics posts. Click on the link below to download the list.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक अंतर्गत पूर्णवेळ वैद्यकीय अधिकारी, पेडीयास्ट्रेशन पदभरती परीक्षेची अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

यादी डाउनलोड – https://cutt.ly/zXGRjVb


NHM Nashik Immunization Field Monitor Bharti Eligibility List

NHM Nashik Bharti Result: National Health Mission Nashik has been declared on the Eligible and Ineligible List of Immunization Field Monitor (Tribal) posts. Click on the link below to download the list.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक अंतर्गत लसीकरण फील्ड मॉनिटर (आदिवासी) पदभरती परीक्षेची पात्रता व अपात्रता यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

यादी डाउनलोड – https://cutt.ly/bXlYF0i


NHM Nashik Tribal Supervisor Bharti Eligibility List

NHM Nashik Bharti Result: Eligibility and Non-Eligibility List of Tribal Supervisor Recruitment Examination has been announced under National Health Mission Nashik. Click on the link below to download the list 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक अंतर्गत आदिवासी पर्यवेक्षक पदभरती परीक्षेची पात्र & अपात्र यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. उमेदवारांना काही आक्षेप असल्यास दिलेल्या ई-मेल पत्त्यावर 31 जुलै 2022 पर्यंत आपले आक्षेप पाठवावे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.

 • पदाचे नाव – आदिवासी पर्यवेक्षक
 • ई-मेल पत्ता – nashik2nrhmddhsnsk@gmail.com
 • शेवटची तारीख31 जुलै 2022  

यादी डाउनलोड – https://cutt.ly/AZoo7Py


NHM Nashik Programme Assistant Bharti Eligibility List

NHM Nashik Bharti Result: Eligibility and Non-Eligibility List of Programme Assistant Recruitment Examination has been announced under National Health Mission Nashik. Click on the link below to download the list 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक अंतर्गत कार्यक्रम सहाय्यक (गुणवत्ता हमी) पदभरती परीक्षेची पात्र & अपात्र यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. उमेदवारांना काही आक्षेप असल्यास दिलेल्या ई-मेल पत्त्यावर 10 जून 2022 पर्यंत आपले आक्षेप पाठवावे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.

 • पदाचे नाव – कार्यक्रम सहाय्यक (गुणवत्ता हमी)
 • ई-मेल पत्ता – nashik2nrhmddhsnsk@gmail.com
 • शेवटची तारीख10 जून 2022 

यादी डाउनलोड – https://cutt.ly/RJF3C81


NHM Nashik ANM Bharti Merit List

NHM Nashik Bharti Result: National Health Mission Nashik has been declared on the merit list of ANM posts. Click on the link below to download the list.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक अंतर्गत ANM पदभरती परीक्षेची गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

यादी डाउनलोड –  https://cutt.ly/UGkJvpc


NHM Nashik Bharti Eligibility and Non-Eligibility List

NHM Nashik Bharti Result: Eligibility and Non-Eligibility List of Senior Tuberculosis Laboratory Supervisor & Tuberculosis Health Visitor Recruitment Examination has been announced under National Health Mission Nashik. Click on the link below to download the list 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक अंतर्गत वरिष्ठ क्षयरोग प्रयोगशाळा पर्यवेक्षक आणि क्षयरोग आरोग्य अभ्यागत पदभरती परीक्षेची पात्र & अपात्र यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. उमेदवारांना काही आक्षेप असल्यास दिलेल्या ई-मेल पत्त्यावर 9 एप्रिल 2022 पर्यंत आपले आक्षेप पाठवावे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.

 • पदाचे नाव – रिष्ठ क्षयरोग प्रयोगशाळा पर्यवेक्षक आणि क्षयरोग आरोग्य अभ्यागत
 • ई-मेल पत्ता – nashik2nrhmddhsnsk@gmail.com
 • शेवटची तारीख9 एप्रिल 2022 

यादी डाउनलोड – https://cutt.ly/BFtDxGy


NHM Nashik Physiotherapist Bharti Eligibility and Non-Eligibility List

NHM Nashik Bharti Result: Eligibility and Non-Eligibility List of Physiotherapist & Paramedical Worker Recruitment Examination has been announced under National Health Mission Nashik. Click on the link below to download the list 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक अंतर्गत फिजिओथेरपिस्ट आणि पॅरामेडिकल वर्कर पदभरती परीक्षेची पात्र & अपात्र यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. उमेदवारांना काही आक्षेप असल्यास दिलेल्या ई-मेल पत्त्यावर 2 एप्रिल 2022 पर्यंत आपले आक्षेप पाठवावे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.

 • पदाचे नाव – फिजिओथेरपिस्ट आणि पॅरामेडिकल वर्कर
 • ई-मेल पत्ता – nashik2nrhmddhsnsk@gmail.com
 • शेवटची तारीख2 एप्रिल 2022 

यादी डाउनलोड –  https://cutt.ly/0DO2OHH


NHM Nashik Taluka Group Organizer Bharti Eligibility List

NHM Nashik Bharti Result : National Health Mission Nashik has been declared the merit list of Taluka group organizer posts. Click on the link below to download the list.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक अंतर्गत तालुका समूह संघटक पदभरती परीक्षेची पात्रता व अपात्रता यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

यादी डाउनलोड – https://cutt.ly/uPFF5Q8 


NHM Nashik Staff Nurse Bharti Merit List

NHM Nashik Bharti Result : National Health Mission Nashik has been declared the merit list of Staff Nurse posts. Click on the link below to download the list.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक अंतर्गत स्टाफ नर्स पदभरती परीक्षेची गुणवत्ता यादी जाहिर करण्यात आलेली आहे. गुणवत्ता यादीतील पात्र उमेदवारांनी मूळ कागदपत्र तपासणी व समुपदेशना करिता हजर राहावे. कागदपत्र तपासणी व समुपदेशनाची तारीख 5, 6 & 7 ऑक्टोबर 2021 आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

 • पदाचे नाव – स्टाफ नर्स
 • कागदपत्र तपासणी व समुपदेशनाची तारीख – 5, 6 & 7 ऑक्टोबर 2021
 • पत्ता – नर्सिंग कॉलेज/ रुग्णाक्य प्रशिक्षण केंद्र, जिल्हा रुग्णालय आवार, नाशिक

यादी डाउनलोड – https://bit.ly/3ilFIQo


NHM Nashik Staff Nurse Bharti Eligibility and Non-Eligibility List

NHM Nashik Bharti Result : Eligibility and Non-Eligibility List of Staff Nurse Recruitment Examination has been announced under National Health Mission Nashik. Click on the link below to download the list 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक अंतर्गत स्टाफ नर्स पदभरती परीक्षेची पात्रता व अपात्रता यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. उमेदवारांना काही आक्षेप असल्यास दिलेल्या ई-मेल पत्त्यावर 3 जुलै 2021 पर्यंत आपले आक्षेप पाठवावे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा…

 • पदाचे नाव – स्टाफ नर्स
 • ई-मेल पत्ता – nashik2nrhmddhsnsk@gmail.com
 • शेवटची तारीख3 जुलै 2021

यादी डाउनलोड – https://bit.ly/3qzKnRT


NHM Nashik Pharmacist Bharti Result

NHM Nashik Bharti Result : Eligibility & Non-Eligibility list for Pharmacist Recruitment Examination under National Health Mission Nashik has been announced. Click on the link below to download the list

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक अंतर्गत फार्मासिस्ट पदभरती परीक्षेची पात्र/ अपात्रत गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. उमेदवारांना यादीबाबत काही आक्षेप असल्यास दिलेल्या ई-मेल पत्त्यावर आपले आक्षेत पाठवावे. आक्षेप पाठविण्याची शेवटची तारीख 15 जून 2021 आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

 • पदाचे नावफार्मासिस्ट
 • ई-मेल पत्ताnashik2nrhmddhsnsk@gmail.com
 • आक्षेप पाठविण्याची शेवटची तारीख15 जून  2021 आहे.

Important Links

? यादी डाउनलोड
https://bit.ly/3iLYKAq
✅ अधिकृत वेबसाईट
arogya.maharashtra.gov.in

NHM Nashik Programme Assistant Bharti Result

NHM Nashik Bharti Result : Eligibility & Non-Eligibility list for Programme Assistant Recruitment Examination under National Health Mission Nashik has been announced. Click on the link below to download the list

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक अंतर्गत कार्यक्रम सहाय्यक पदभरती परीक्षेची पात्र/ पात्रता यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. उमेदवारांना यादीबाबत काही आक्षेप असल्यास दिलेल्या ई-मेल पत्त्यावर आपले आक्षेत पाठवावे. आक्षेप पाठविण्याची शेवटची तारीख 28 मे 2021 आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

Important Links

? यादी डाउनलोड
https://bit.ly/2TheYah
✅ अधिकृत वेबसाईट
nashik.gov.in

NHM Nashik Senior Treatment Supervisor Bharti Result

NHM Nashik Bharti Result : Eligibility & Non-Eligibility list for Senior Treatment Supervisor Recruitment Examination under National Health Mission Nashik has been announced. Click on the link below to download the list

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक अंतर्गत वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक पदभरती परीक्षेची पात्र/ पात्रता यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. उमेदवारांना यादीबाबत काही आक्षेप असल्यास दिलेल्या ई-मेल पत्त्यावर आपले आक्षेत पाठवावे. आक्षेप पाठविण्याची शेवटची तारीख 18 मे 2021 आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

 • पदाचे नाववरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक
 • आक्षेप करण्याच्या शेवटची तारीख – 18 मे 2021
 • आक्षेप ई-मेल पत्ता – nashik2nrhmddhsnsk@gmail.com

Important Links NHM Nashik Bharti Result

? यादी डाउनलोड
https://bit.ly/3fnzfCy
✅ अधिकृत वेबसाईट
nashik.gov.in

NHM नाशिक डेटा एंट्री ऑपरेटर पात्र/ पात्रता यादी जाहीर

NHM Nashik Bharti Result : Eligibility list for Data Entry Operator Recruitment Examination under National Health Mission Nashik has been announced. Click on the link below to download the list

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक अंतर्गत डेटा एंट्री ऑपरेटर पदभरती परीक्षेची पात्र/ पात्रता यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

यादी डाउनलोड – https://bit.ly/3efOgp4


NHM Nashik Bharti Result : The selection list of Pharmacist Recruitment Examination under National Health Mission Nashik has been announced. Click on the link below to download the list.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक अंतर्गत फार्मासिस्ट पदभरती परीक्षेची निवड यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे.. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

NHM Nashik Bharti Result

अधिक माहिती करिता कृपया दिलेली PDF जाहिरात वाचावी.

Important Links For NHM Nashik Recruitment Result

 पात्र यादी : https://bit.ly/3wZCbNA

NHM Nashik Result : Interviews were conducted for the post of Data Entry Operator under National Health Mission Nashik. The list of eligible and ineligible candidates has been announced along with the applications received in the interview. Click on the link below to download the list

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक अंतर्गत डाटा एन्ट्री ऑपरेटर या पदाकरिता मुलाखती राबविण्यात आलेल्या होत्या. मुलाखतीमध्ये प्राप्त अर्जांच्या अनुषंगाने पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

 • पदाचे नाव – डाटा एन्ट्री ऑपरेटर

अधिक माहिती करिता कृपया दिलेली PDF जाहिरात वाचावी.

Important Links For NHM Nashik Result

 पात्र/ अपात्रता यादी : https://bit.ly/3a16OYZ

Table of Contents


महाभरती महत्वाच्या लिंक्स

अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स १२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्स पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्स इंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्स ITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरात सरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरात रेल्वे जाहिराती

3 Comments
 1. Shalini Raosaheb Abhang says

  Shalini Raosaheb Abhang
  Mala paricharika mhanun kam karayche aahe

 2. Sarika says

  9 वी पास आहे चालेल का

 3. मला नरसिंग होण्याची इच्छा आहे

Leave A Reply

Your email address will not be published.

जाहिराती
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
अँप डाउनलोड