NHM नाशिक अंतर्गत लॅब टेक्निशियनसाठी पात्र आणि अपात्र उमेदवारांची पुनर्सुधारित यादी प्रकाशित !! – NHM Nashik Eligibility and Non-Eligibility List

NHM Nashik Bharti Result

NHM Nashik Re-Revised Eligible List

NHM Nashik Bharti Result : 15th FINANCE COMMISSION(RURAL), NATIONAL HEALTH MISSION, DISTRICT HEALTH SOCIETY NASHIK, has Published Re-revised List of candidates who are eligible and Non Eligible after objection received for Lab Technician. Candidates can download NHM Nashik New List form below Link :

15 व्या वित्त आयोग (ग्रामीण), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा आरोग्य संस्था नाशिक, यांनी लॅब टेक्निशियनसाठी आक्षेप घेतल्यानंतर पात्र आणि अपात्र उमेदवारांची पुनर्सुधारित यादी प्रकाशित केली आहे. उमेदवार खालील लिंकवर NHM नाशिक नवीन यादी डाउनलोड करू शकतात:

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

NHM Nashik Bharti Eligible and Non Eligible List

 
NRHM Nashik MO Document Verification TimeTable

NHM Nashik Bharti Result: For recruitment of contract manpower under 15th Finance Commission. As per the notification published in the newspaper on 10/06/2022 and 25/08/2023, regarding the list of eligible and ineligible candidates for the post of MEDICAL OFFICER MBBS, after the objections received through email, the candidates in the final eligible merit list are invited as per the attached list for verification of original documents and counseling process as follows.

१५ व्या वित्त आयोगा अंतर्गत कंत्राटी मनुष्यबळ पदभरती करीता दि. १०/०६/२०२२ व दि.२५/०८/२०२३ रोजी वृत्तपत्रामध्ये प्रसिध्द् केलेल्या जाहीरातीनुसार MEDICAL OFFICER MBBS या पदाकरीता पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी संदर्भात इमेलद्वारे प्राप्त आक्षेपाअंती अंतिम पात्र गुणवत्ता यादीतील उमेदवारांना सोबत जोडलेल्या यादीनुसार मुळ कागदपत्रे पडताळणी व समुपदेशन प्रक्रियेकरीता खालीलप्रमाणे बोलविण्यात येत आहे.

 • स्थळ :- कै.रावसाहेब थोरात सभागृह (जुने), जिल्हा परिषद नाशिक
 • दिनांक :- १०/०४/२०२३
 • वेळ :- स.१०.०० वा. ( मुळ कागदपत्रे पडताळणी) व स. ११.३० वा. ( समुपदेशन)
 • सदर प्रक्रियेत उमेदवारांचे मुळ कागदपत्रे पडताळणी करुन पात्र उमेदवारांचे गुणवत्ता यादीप्रमाणे समुपदेशन घेण्यात येईल.

उमेदवारांसाठी सुचना – List Of Documents Required for NHM Nashik MO Bharti 2023

१) उमेदवारांनी मुळ कागदपत्रांच्या पडताळणीकरीता सदर पदाकरीताचे सर्व आवश्यक कागदपत्रेसमुपदेशनाच्या अगोदर सादर करावेत. उदा. शैक्षणिक अर्हता सर्व वर्षांचे गुणपत्रक व प्रमाणपत्र, वयाचा दाखला / १० वी ची सनद, MSCIT प्रमाणपत्र, मराठी टायपिंग ३० श.प्र.मि., इंग्रजी टायपिंग ४० श.प्र.मि. प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र, अनुभवाचे प्रमाणपत्र इ. उमेदवार सदरील मुळकागदपत्रे सादर करण्यास असमर्थ असल्यास त्याची निवड होणार नाही.
२) मुळ कागदपत्रांची एक छायांकित प्रत सोबत आणावी.
३) उमेदवाराने इतर कोणाला ही सोबत आणू नये.

Download NMC MO Document Verification List

NHM Nashik Bharti Result

NHM Nashik Bharti Result – Specialist and MO MBBS Bharti Under National Health Mission Jilha Arogya Society Nashik Has has issued Document verification List and date for candidates who got shortlisted for NHM Nashik MO Bharti. Students who have applied for NHM Nashik Can download their NHM Nashik Bharti Result Document Verification Date from below pdf

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत दि.०३/११/२०२२ रोजी दै. पुण्यनगरी वृत्तपत्रामध्ये प्रसिध्द् केलेल्या जाहीरातीनुसार SPECIALIST या पदाकरीता पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी संदर्भात इमेलद्वारे प्राप्त आक्षेपाअंती अंतिम पात्र गुणवत्ता यादीतील उमेदवारांना तसेच MEDICAL OFFICER MBBS या पदाकरीता प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांना सोबत जोडलेल्या यादीनुसार मुळ कागदपत्रे पडताळणी व समुपदेशन प्रक्रियेकरीता खालीलप्रमाणे बोलविण्यात येत आहे. सदर प्रक्रियेत उमेदवारांचे मुळ कागदपत्रे पडताळणी करुन पात्र उमेदवारांचे गुणवत्ता यादीप्रमाणे समुपदेशन घेण्यात येईल.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

 • स्थळ :- रुग्णालय प्रशिक्षण केंद्र, जिल्हा रुग्णालय आवार, नाशिक , वेळ :- स. १०.०० वा. ( मुळ कागदपत्रे पडताळणी) व स. ११.३० वा. ( समुपदेशन)
 • दिनांक :- १४/०२/२०२३

उमेदवारांसाठी सुचना
१) उमेदवारांनी मुळ कागदपत्रांच्या पडताळणीकरीता सदर पदाकरीताचे सर्व आवश्यक कागदपत्रेसमुपदेशनाच्या अगोदर सादर करावेत. उदा. शैक्षणिक अर्हता सर्व वर्षांचे गुणपत्रक व प्रमाणपत्र, वयाचा दाखला / १० वी ची सनद MSCIT प्रमाणपत्र, मराठी टायपिंग ३० श.प्र.मि., इंग्रजी टायपिंग ४० श.प्र.मि. प्रमाणपत्र, ” जात/वैधता प्रमाणपत्र, अनुभवाचे प्रमाणपत्र इ. उमेदवार सदरील मुळकागदपत्रे सादर करण्यास असमर्थ असल्यास त्याची निवड होणार नाही.
२) मुळ कागदपत्रांची एक छायांकित प्रत सोबत आणावी.
३) समुपदेशनावेळी उमेदवाराने मास्कचा वापर करणे. तसेच सोशल डिस्टंसिंगचे पालन करणे अनिवार्य राहील. ४) उमेदवाराने इतर कोणाला ही सोबत आणू नये.
या विषयीची अधिक माहिती www.zpnashik.maharashtra.gov.in, www.nrhm.maharashtra.gov.in & https://arogya.maharastra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल.

Download NRHM Nashik Bharti Result PDF – मुळ कागदपत्रे पडताळणी गुणवत्ता यादी 

NHM Nashik Lab Technical Eligibel List

NHM Nashik Bharti Result:  National Health Mission Nashik Under 15th Finance Commission post name lab technician has published Eligible and Non Eligible List for candidates. Students can download NHM Nashik Lab Technician Result from below Link.  If have any Objection can raise their NHM nashik List Objection before 12th February 2023:

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत १५ वा वित्त आयोग (ग्रामीण) अंतर्गत कंत्राटी मनुष्यबळ पदभरती जाहीरात क्र. ०६/२०२२, दि. १०/०६/ २०२२ नुसार LAB TECHNICIAN या पदाकरीता प्राप्त अर्जाच्या अनुषंगाने पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी सोबत जोडण्यात येत आहे. सदर पात्र व अपात्र यादी संदर्भात उमेदवारांना आक्षेप / हरकत असल्यास nashik2nrhmddhsnsk@gmail.com या इमेलवर दि. ०९/०२/२०२३ ते दि. १२/०२/२०२३ रोजी सायं. ०५.०० वा. पर्यंत पाठविण्यात यावे. आक्षेप नोंदवितांना उमेदवारांनी पदाचे नाव, उमेदवाराचे पुर्ण नाव, अर्ज क्रमांक नमुद करण्यात यावा. विहित वेळेनंतर प्राप्त झालेल्या हरकतींचा विचार करण्यात येणार नाही.

उमेदवारांच्या प्राप्त आक्षेपाअंती सुधारित पात्र व अपात्र यादी, गुणवत्ता यादी, मुळ कागदपत्रे पडताळणी समुपदेशन प्रक्रिया ब इ. बाबत पुढील सुचना विपयीची अधिक माहिती www.nrhm.maharashtra.gov.in & https://arogya.maharastra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द् करण्यात येईल.

Download NHM Nashik Revised Eligible And Non-Eligible List

NHM Nashik Bharti Eligibility and Non-Eligibility List

NHM Nashik Bharti Result: Nashik Health Mission Nashik (NHM Nashik) has declared the Eligible and Ineligible List for the post of  Medical Officer BAMS, Medical Officer AYUSH (UG), Medical Officer RBSK Male, Medical Officer RBSK Female, Counselor – RKSK, Immunization Field Monitor, EMS Coordinators, CT Scan Technician, Blood Bank/OT Technician, Audiometric Assistant, Facility Manager Telemedicine, Dental Assistant (NOHP). Click on the below link to download the list.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी बीएएमएस, वैद्यकीय अधिकारी आयुष (यूजी), वैद्यकीय अधिकारी आरबीएसके पुरुष, वैद्यकीय अधिकारी आरबीएसके महिला, समुपदेशक – आरकेएसके, लसीकरण फील्ड मॉनिटर, ईएमएस समन्वयक, सीटी स्कॅन तंत्रज्ञ, रक्त बँक/ओटी तंत्रज्ञ, ऑडिओमेट्रिक सहाय्यक, सुविधा व्यवस्थापक टेलिमेडिसिन, डेंटल सहाय्यक (NOHP) पदभरती परीक्षेची पात्र & अपात्र यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. उमेदवारांना काही आक्षेप असल्यास दिलेल्या ई-मेल पत्त्यावर 02 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत आपले आक्षेप पाठवावे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

NHM Nashik Bharti Result

सदर यादी संदर्भात उमेदवारांना आक्षेप / हरकत असल्यास nashik2nrhmddhsnsk@gmail.com या इमेलवर दि. ०२/०२/२०२३ रोजी सायं. ५.०० वा. पर्यंत पाठविण्यात यावे. आक्षेप नोंदवितांना उमेदवारांनी पदाचे नाव, उमेदवाराचे पुर्ण नाव, अर्ज क्रमांक नमुद करण्यात यावा. विहित वेळेनंतर प्राप्त झालेल्या हरकतींचा विचार करण्यात येणार नाही..

उमेदवारांच्या प्राप्त आक्षेपाअंती सुधारित गुणवत्ता यादीनुसार मुळ कागदपत्रे पडताळणी व समुपदेशन प्रक्रियेबाबत पुढील सुचना विषयीची अधिक माहिती www.nrhm.maharashtra.gov.in & https://arogya.maharastra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल.

 

 • पदाचे नाव – वैद्यकीय अधिकारी बीएएमएस, वैद्यकीय अधिकारी आयुष (यूजी), वैद्यकीय अधिकारी आरबीएसके पुरुष, वैद्यकीय अधिकारी आरबीएसके महिला, समुपदेशक – आरकेएसके, लसीकरण फील्ड मॉनिटर, ईएमएस समन्वयक, सीटी स्कॅन तंत्रज्ञ, रक्त बँक/ओटी तंत्रज्ञ, ऑडिओमेट्रिक सहाय्यक, सुविधा व्यवस्थापक टेलिमेडिसिन, डेंटल सहाय्यक (NOHP)
 • ई-मेल पत्ता – nashik2nrhmddhsnsk@gmail.com
 • शेवटची तारीख02 फेब्रुवारी 2023  
यादी डाउनलोड करा – shorturl.at/ajmzU

NHM Nashik Bharti Result 2022

NHM Nashik Bharti Result: Nashik Health Mission Nashik (NHM Nashik) has declared the Medical Officer Final Merit List. Click on the below link to download the list.

NHM Nashik Recruitment Final Merit List

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी पदभरती परीक्षेची अंतिम गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत दि. ०३/११/२०२२ रोजी दै.पुण्यनगरी वृत्तपत्रामध्ये प्रसिध्द् केलेल्या जाहीरातीनुसार MEDICAL OFFICER MBBS या पदाकरीता पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी संदर्भात इमेलद्वारे प्राप्त आक्षेपाअंती अंतिम पात्र गुणवत्ता यादीतील उमेदवारांना सोबत जोडलेल्या यादीनुसार मुळ कागदपत्रे पडताळणी व समुपदेशन प्रक्रियेकरीता खालीलप्रमाणे बोलविण्यात येत आहे.

 • स्थळ :- रुग्णालय प्रशिक्षण केंद्र, जिल्हा रुग्णालय आवार, नाशिक
 • दिनांक :- ०१/१२/२०२२
 • वेळ :- स.१०.०० वा. ( मुळ कागदपत्रे पडताळणी) व स. ११.३० वा. ( समुपदेशन )

सदर प्रक्रियेत उमेदवारांचे मुळ कागदपत्रे पडताळणी करुन पात्र उमेदवारांचे गुणवत्ता यादीप्रमाणे समुपदेशन घेण्यात येईल. उमेदवारांसाठी सुचना

 • उमेदवारांनी मुळ कागदपत्रांच्या पडताळणीकरीता सदर पदाकरीताचे सर्व आवश्यक कागदपत्रेसमुपदेशनाच्या अगोदर सादर करावेत. उदा. शैक्षणिक अर्हता सर्व वर्षांचे गुणपत्रक व प्रमाणपत्र, वयाचा दाखला / १० वी ची सनद, MSCIT प्रमाणपत्र, मराठी टायपिंग ३० श.प्र.मि., इंग्रजी टायपिंग ४० श.प्र.मि. प्रमाणपत्र, जात/वैधता प्रमाणपत्र, अनुभवाचे प्रमाणपत्र इ. उमेदवार सदरील मुळकागदपत्रे सादर करण्यास असमर्थ असल्यास त्याची निवड होणार नाही.
 • मुळ कागदपत्रांची एक छायांकित प्रत सोबत आणावी.
 • समुपदेशनावेळी उमेदवाराने मास्कचा वापर करणे. तसेच सोशल डिस्टंसिंगचे पालन करणे अनिवार्य राहील.
 • उमेदवाराने इतर कोणाला ही सोबत आणू नये.
यादी डाउनलोड करा – http://bit.ly/3Uz3jxD

Previous Update –

NHM Nashik Staff Nurse Merit List 

NHM Nashik Bharti Result: National Health Mission Nashik has been declared the merit List of Staff Nurse posts. Click on the link below to download the list. 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक अंतर्गत स्टाफ नर्स पदभरती परीक्षेची गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.

यादी डाउनलोड करा – https://cutt.ly/lNYCdl5

NHM Nashik MO Merit List 

NHM Nashik Bharti Result: National Health Mission Nashik has been declared the merit List of Medical Officer posts. Click on the link below to download the list. 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी पदभरती परीक्षेची गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा. यादीनुसार पात्र उमेदवारांनी 21 सप्टेंबर 2022 रोजी दिलेल्या पत्त्यावर मुलाखतीकरिता हजर राहावे.

 • पदाचे नाव – वैद्यकीय अधिकारी
 • पद संख्या – 07 जागा
 • निवड प्रक्रिया – मुलाखत
 • मुलाखतीची तारीख21 सप्टेंबर 2022
 • मुलाखतीचा पत्ता – रुग्णालय प्रशिक्षण केंद्र, जिल्हा रुग्णालय आवार, नाशिक
NHM Nashik Bharti Result
NHM Nashik MO Merit List

यादी डाउनलोड करा – https://bit.ly/3RO4mcj


NHM Nashik Immunization Field Monitor Bharti Eligibility List

NHM Nashik Bharti Result: National Health Mission Nashik has been declared on the final Selection & waiting List of Full-Time Medical Officer, Paediatrics posts. Click on the link below to download the list.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक अंतर्गत पूर्णवेळ वैद्यकीय अधिकारी, पेडीयास्ट्रेशन पदभरती परीक्षेची अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

यादी डाउनलोड – https://cutt.ly/zXGRjVb


NHM Nashik Immunization Field Monitor Bharti Eligibility List

NHM Nashik Bharti Result: National Health Mission Nashik has been declared on the Eligible and Ineligible List of Immunization Field Monitor (Tribal) posts. Click on the link below to download the list.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक अंतर्गत लसीकरण फील्ड मॉनिटर (आदिवासी) पदभरती परीक्षेची पात्रता व अपात्रता यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

यादी डाउनलोड – https://cutt.ly/bXlYF0i


NHM Nashik Tribal Supervisor Bharti Eligibility List

NHM Nashik Bharti Result: Eligibility and Non-Eligibility List of Tribal Supervisor Recruitment Examination has been announced under National Health Mission Nashik. Click on the link below to download the list 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक अंतर्गत आदिवासी पर्यवेक्षक पदभरती परीक्षेची पात्र & अपात्र यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. उमेदवारांना काही आक्षेप असल्यास दिलेल्या ई-मेल पत्त्यावर 31 जुलै 2022 पर्यंत आपले आक्षेप पाठवावे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.

 • पदाचे नाव – आदिवासी पर्यवेक्षक
 • ई-मेल पत्ता – nashik2nrhmddhsnsk@gmail.com
 • शेवटची तारीख31 जुलै 2022  

यादी डाउनलोड – https://cutt.ly/AZoo7Py


NHM Nashik Programme Assistant Bharti Eligibility List

NHM Nashik Bharti Result: Eligibility and Non-Eligibility List of Programme Assistant Recruitment Examination has been announced under National Health Mission Nashik. Click on the link below to download the list 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक अंतर्गत कार्यक्रम सहाय्यक (गुणवत्ता हमी) पदभरती परीक्षेची पात्र & अपात्र यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. उमेदवारांना काही आक्षेप असल्यास दिलेल्या ई-मेल पत्त्यावर 10 जून 2022 पर्यंत आपले आक्षेप पाठवावे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.

 • पदाचे नाव – कार्यक्रम सहाय्यक (गुणवत्ता हमी)
 • ई-मेल पत्ता – nashik2nrhmddhsnsk@gmail.com
 • शेवटची तारीख10 जून 2022 

यादी डाउनलोड – https://cutt.ly/RJF3C81


NHM Nashik ANM Bharti Merit List

NHM Nashik Bharti Result: National Health Mission Nashik has been declared on the merit list of ANM posts. Click on the link below to download the list.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक अंतर्गत ANM पदभरती परीक्षेची गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

यादी डाउनलोड –  https://cutt.ly/UGkJvpc


NHM Nashik Bharti Eligibility and Non-Eligibility List

NHM Nashik Bharti Result: Eligibility and Non-Eligibility List of Senior Tuberculosis Laboratory Supervisor & Tuberculosis Health Visitor Recruitment Examination has been announced under National Health Mission Nashik. Click on the link below to download the list 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक अंतर्गत वरिष्ठ क्षयरोग प्रयोगशाळा पर्यवेक्षक आणि क्षयरोग आरोग्य अभ्यागत पदभरती परीक्षेची पात्र & अपात्र यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. उमेदवारांना काही आक्षेप असल्यास दिलेल्या ई-मेल पत्त्यावर 9 एप्रिल 2022 पर्यंत आपले आक्षेप पाठवावे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.

 • पदाचे नाव – रिष्ठ क्षयरोग प्रयोगशाळा पर्यवेक्षक आणि क्षयरोग आरोग्य अभ्यागत
 • ई-मेल पत्ता – nashik2nrhmddhsnsk@gmail.com
 • शेवटची तारीख9 एप्रिल 2022 

यादी डाउनलोड – https://cutt.ly/BFtDxGy


NHM Nashik Physiotherapist Bharti Eligibility and Non-Eligibility List

NHM Nashik Bharti Result: Eligibility and Non-Eligibility List of Physiotherapist & Paramedical Worker Recruitment Examination has been announced under National Health Mission Nashik. Click on the link below to download the list 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक अंतर्गत फिजिओथेरपिस्ट आणि पॅरामेडिकल वर्कर पदभरती परीक्षेची पात्र & अपात्र यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. उमेदवारांना काही आक्षेप असल्यास दिलेल्या ई-मेल पत्त्यावर 2 एप्रिल 2022 पर्यंत आपले आक्षेप पाठवावे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.

 • पदाचे नाव – फिजिओथेरपिस्ट आणि पॅरामेडिकल वर्कर
 • ई-मेल पत्ता – nashik2nrhmddhsnsk@gmail.com
 • शेवटची तारीख2 एप्रिल 2022 

यादी डाउनलोड –  https://cutt.ly/0DO2OHH


NHM Nashik Taluka Group Organizer Bharti Eligibility List

NHM Nashik Bharti Result : National Health Mission Nashik has been declared the merit list of Taluka group organizer posts. Click on the link below to download the list.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक अंतर्गत तालुका समूह संघटक पदभरती परीक्षेची पात्रता व अपात्रता यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

यादी डाउनलोड – https://cutt.ly/uPFF5Q8 


NHM Nashik Staff Nurse Bharti Merit List

NHM Nashik Bharti Result : National Health Mission Nashik has been declared the merit list of Staff Nurse posts. Click on the link below to download the list.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक अंतर्गत स्टाफ नर्स पदभरती परीक्षेची गुणवत्ता यादी जाहिर करण्यात आलेली आहे. गुणवत्ता यादीतील पात्र उमेदवारांनी मूळ कागदपत्र तपासणी व समुपदेशना करिता हजर राहावे. कागदपत्र तपासणी व समुपदेशनाची तारीख 5, 6 & 7 ऑक्टोबर 2021 आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

 • पदाचे नाव – स्टाफ नर्स
 • कागदपत्र तपासणी व समुपदेशनाची तारीख – 5, 6 & 7 ऑक्टोबर 2021
 • पत्ता – नर्सिंग कॉलेज/ रुग्णाक्य प्रशिक्षण केंद्र, जिल्हा रुग्णालय आवार, नाशिक

यादी डाउनलोड – https://bit.ly/3ilFIQo


NHM Nashik Staff Nurse Bharti Eligibility and Non-Eligibility List

NHM Nashik Bharti Result : Eligibility and Non-Eligibility List of Staff Nurse Recruitment Examination has been announced under National Health Mission Nashik. Click on the link below to download the list 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक अंतर्गत स्टाफ नर्स पदभरती परीक्षेची पात्रता व अपात्रता यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. उमेदवारांना काही आक्षेप असल्यास दिलेल्या ई-मेल पत्त्यावर 3 जुलै 2021 पर्यंत आपले आक्षेप पाठवावे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा…

 • पदाचे नाव – स्टाफ नर्स
 • ई-मेल पत्ता – nashik2nrhmddhsnsk@gmail.com
 • शेवटची तारीख3 जुलै 2021

यादी डाउनलोड – https://bit.ly/3qzKnRT


NHM Nashik Pharmacist Bharti Result

NHM Nashik Bharti Result : Eligibility & Non-Eligibility list for Pharmacist Recruitment Examination under National Health Mission Nashik has been announced. Click on the link below to download the list

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक अंतर्गत फार्मासिस्ट पदभरती परीक्षेची पात्र/ अपात्रत गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. उमेदवारांना यादीबाबत काही आक्षेप असल्यास दिलेल्या ई-मेल पत्त्यावर आपले आक्षेत पाठवावे. आक्षेप पाठविण्याची शेवटची तारीख 15 जून 2021 आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

 • पदाचे नावफार्मासिस्ट
 • ई-मेल पत्ताnashik2nrhmddhsnsk@gmail.com
 • आक्षेप पाठविण्याची शेवटची तारीख15 जून  2021 आहे.

Important Links

? यादी डाउनलोड
https://bit.ly/3iLYKAq
✅ अधिकृत वेबसाईट
arogya.maharashtra.gov.in

NHM Nashik Programme Assistant Bharti Result

NHM Nashik Bharti Result : Eligibility & Non-Eligibility list for Programme Assistant Recruitment Examination under National Health Mission Nashik has been announced. Click on the link below to download the list

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक अंतर्गत कार्यक्रम सहाय्यक पदभरती परीक्षेची पात्र/ पात्रता यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. उमेदवारांना यादीबाबत काही आक्षेप असल्यास दिलेल्या ई-मेल पत्त्यावर आपले आक्षेत पाठवावे. आक्षेप पाठविण्याची शेवटची तारीख 28 मे 2021 आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

Important Links

? यादी डाउनलोड
https://bit.ly/2TheYah
✅ अधिकृत वेबसाईट
nashik.gov.in

NHM Nashik Senior Treatment Supervisor Bharti Result

NHM Nashik Bharti Result : Eligibility & Non-Eligibility list for Senior Treatment Supervisor Recruitment Examination under National Health Mission Nashik has been announced. Click on the link below to download the list

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक अंतर्गत वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक पदभरती परीक्षेची पात्र/ पात्रता यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. उमेदवारांना यादीबाबत काही आक्षेप असल्यास दिलेल्या ई-मेल पत्त्यावर आपले आक्षेत पाठवावे. आक्षेप पाठविण्याची शेवटची तारीख 18 मे 2021 आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

 • पदाचे नाववरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक
 • आक्षेप करण्याच्या शेवटची तारीख – 18 मे 2021
 • आक्षेप ई-मेल पत्ता – nashik2nrhmddhsnsk@gmail.com

Important Links NHM Nashik Bharti Result

? यादी डाउनलोड
https://bit.ly/3fnzfCy
✅ अधिकृत वेबसाईट
nashik.gov.in

NHM नाशिक डेटा एंट्री ऑपरेटर पात्र/ पात्रता यादी जाहीर

NHM Nashik Bharti Result : Eligibility list for Data Entry Operator Recruitment Examination under National Health Mission Nashik has been announced. Click on the link below to download the list

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक अंतर्गत डेटा एंट्री ऑपरेटर पदभरती परीक्षेची पात्र/ पात्रता यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

यादी डाउनलोड – https://bit.ly/3efOgp4


NHM Nashik Bharti Result : The selection list of Pharmacist Recruitment Examination under National Health Mission Nashik has been announced. Click on the link below to download the list.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक अंतर्गत फार्मासिस्ट पदभरती परीक्षेची निवड यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे.. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

NHM Nashik Bharti Result

अधिक माहिती करिता कृपया दिलेली PDF जाहिरात वाचावी.

Important Links For NHM Nashik Recruitment Result

 पात्र यादी : https://bit.ly/3wZCbNA

NHM Nashik Result : Interviews were conducted for the post of Data Entry Operator under National Health Mission Nashik. The list of eligible and ineligible candidates has been announced along with the applications received in the interview. Click on the link below to download the list

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक अंतर्गत डाटा एन्ट्री ऑपरेटर या पदाकरिता मुलाखती राबविण्यात आलेल्या होत्या. मुलाखतीमध्ये प्राप्त अर्जांच्या अनुषंगाने पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

 • पदाचे नाव – डाटा एन्ट्री ऑपरेटर

अधिक माहिती करिता कृपया दिलेली PDF जाहिरात वाचावी.

Important Links For NHM Nashik Result

 पात्र/ अपात्रता यादी : https://bit.ly/3a16OYZ

Table of Contents


महाभरती महत्वाच्या लिंक्स

अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स १२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्स पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्स इंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्स ITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरात सरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरात रेल्वे जाहिराती

3 Comments
 1. Shalini Raosaheb Abhang says

  Shalini Raosaheb Abhang
  Mala paricharika mhanun kam karayche aahe

 2. Sarika says

  9 वी पास आहे चालेल का

 3. मला नरसिंग होण्याची इच्छा आहे

Leave A Reply

Your email address will not be published.

जाहिराती
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
अँप डाउनलोड