Join Instagram   Join Now
Telegram Group  Join Now

कारागृह भरती : ८ ते ११ जुलैला कागदपत्र तपासणी, वेळापत्रक जाहीर, येथे चेक करा! | Maharashtra Prison Department Result 2024

Maharashtra Prison Department Result 2024

Maha Karagruh Vibhag Final Result PDF

Karagruh Vibhag Document Verification Schedule –  कारागृह विभाग सरळ सेवा लिपिक, वरिष्ठ लिपिक पद भरती २०२३-२४ अंतर्गत घेण्यात आलेल्या ऑनलाइन परीक्षेत पात्र असलेल्या उमेदवारांसाठी कागदपत्र पडताळणी, वैद्यकीय तपासणी व पूर्व चारित्र्य पडताळणी यासाठीचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. या वेळापत्रकानुसार ८ ते ११ जुलै या कालावधीत ही प्रक्रिया पार पडणार आहे. कारागृह विभाग कागदपत्र वेळापत्रक आज  प्रकाशित झाले आहे. खाली जाऊन आपण डाऊनलोड करु शकता.

Karagruh Vibhag Document Verification 2024

कारागृह विभागाने लिपिक व वरिष्ठ लिपिक संवर्गातील निवड यादीत नमूद असलेल्या उमेदवारांनी ऑनलाइन अर्जात अपलोड केलेले कागदपत्र ज्यात शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, जात प्रमाणपत्र, क्याचा पुरावा, अधिवास प्रमाणपत्र, समांतर आरक्षण संबंधी पुरावा व इतर सर्व मूळ कागदपत्रे व त्यांच्या प्रत्येकी दोन स्व साक्षांकित प्रतींसह उमेदवाराला दिलेल्या तारखेला दिलेल्या वेळेत समक्ष उपस्थित राहाण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

 

 

Karagruh Vibhag Final Result Download – कारागृह विभाग अंतिम निकाल आज  प्रकाशित झाले आहे. खालील लिंक वर जाऊन आपण डाऊनलोड करु शकता.

  Sr.Clerk Selected List New 01/07/2024 पी डी फ 1176 DownLoadSr.Clerk Selected List  डाऊनलोड
  Sr Clerk Waiting List New 01/07/2024 पी डी फ 1461 DownLoadSr Clerk Waiting List डाऊनलोड
  Clerk Waiting List New 01/07/2024 पी डी फ 2650 DownLoadClerk Waiting List डाऊनलोड
  Clerk Selected List New 01/07/2024 पी डी फ 6369 DownLoadClerk Selected List डाऊनलोड

 


Maharashtra Prison Department Result 2024

Karagruh Vibhag Final response sheet Download – कारागृह विभाग निकाल आज  प्रकाशित झाले आहे. खालील लिंक वर जाऊन आपण डाऊनलोड करु शकता.

Title Date File Type File Size(KB) View
  अंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी – ‍मिश्रक New 13/06/2024 पी डी फ 1268 DownLoadअंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी - ‍मिश्रक डाऊनलोड
  अंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी -‍शिक्षक New 13/06/2024 पी डी फ 645 DownLoadअंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी -‍शिक्षक डाऊनलोड
  अंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी – गृह पर्यवेक्षक New 13/06/2024 पी डी फ 436 DownLoadअंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी - गृह पर्यवेक्षक  डाऊनलोड
  अंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी – ‍लघुलेखक निम्न श्रेणी New 13/06/2024 पी डी फ 513 DownLoadअंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी - ‍लघुलेखक निम्न श्रेणी  डाऊनलोड
  अंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी – शिवणकाम निदेशक New 13/06/2024 पी डी फ 487 DownLoadअंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी - शिवणकाम निदेशक  डाऊनलोड
  अंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी -ब्रेललिपि निदेशक New 13/06/2024 पी डी फ 435 DownLoadअंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी -ब्रेललिपि निदेशक  डाऊनलोड
  अंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी – जोडारी निदेशक New 13/06/2024 पी डी फ 453 DownLoadअंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी - जोडारी निदेशक  डाऊनलोड
  अंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी – प्रिपरेटरी निदेशक New 13/06/2024 पी डी फ 434 DownLoadअंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी - प्रिपरेटरी निदेशक  डाऊनलोड
  अंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी – शारीरिक कवायत ‍ निदेशक New 13/06/2024 पी डी फ 452 DownLoadअंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी - शारीरिक कवायत ‍ निदेशक  डाऊनलोड
10   अंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी – शारीरिक ‍ शिक्षण ‍ निदेशक New 13/06/2024 पी डी फ 438 DownLoadअंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी - शारीरिक ‍ शिक्षण ‍ निदेशक  डाऊनलोड

 

 शीर्षक दिनांक प्रकार आकार(कै बी) पाहा
11   अंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी – मिलींग‍ पर्यवेक्षक New 13/06/2024 पी डी फ 430 DownLoadअंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी - मिलींग‍ पर्यवेक्षक डाऊनलोड
12   अंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी – प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ New 13/06/2024 पी डी फ 511 DownLoadअंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी - प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ  डाऊनलोड
13   अंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी -बेकरी निदेशक New 13/06/2024 पी डी फ 440 DownLoadअंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी -बेकरी निदेशक  डाऊनलोड
14   अंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी -विनकाम निदेशक New 13/06/2024 पी डी फ 436 DownLoadअंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी -विनकाम निदेशक  डाऊनलोड
15   अंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी- चर्मकला निदेशक New 13/06/2024 पी डी फ 436 DownLoadअंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी- चर्मकला निदेशक डाऊनलोड
16   अंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी- निटींग ॲन्ड विव्हींग निदेशक New 13/06/2024 पी डी फ 435 DownLoadअंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी- निटींग ॲन्ड विव्हींग निदेशक  डाऊनलोड
17   अंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी- यंत्र निदेशक New 13/06/2024 पी डी फ 439 DownLoadअंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी- यंत्र निदेशक  डाऊनलोड
18   अंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी -लिपीक New 13/06/2024 पी डी फ 4489 DownLoadअंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी -लिपीक डाऊनलोड
19   अंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी – ‍ वरिष्ट लिपीक New 13/06/2024 पी डी फ 1292 DownLoadअंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी - ‍ वरिष्ट लिपीक डाऊनलोड
20   अंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी- लोहारकाम निदेशक New 13/06/2024 पी डी फ 438 DownLoadअंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी- लोहारकाम निदेशक  डाऊनलोड

 

  शीर्षक दिनांक प्रकार आकार(कै बी) पाहा
21   अंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी- कातारी निदेशक New 13/06/2024 पी डी फ 436 DownLoadअंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी- कातारी निदेशक  डाऊनलोड
22   अंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी – सुतारकाम निदेशक New 13/06/2024 पी डी फ 466 DownLoadअंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी - सुतारकाम निदेशक  डाऊनलोड
23   अंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी – पंजा व गालिचा निदेशक New 13/06/2024 पी डी फ 430 DownLoadअंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी - पंजा व गालिचा निदेशक  डाऊनलोड
24   अंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी -ताणाकार New 13/06/2024 पी डी फ 437 DownLoadअंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी -ताणाकार डाऊनलोड
25   अंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी- करवत्या New 13/06/2024 पी डी फ 438 DownLoadअंतरिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी- करवत्या डाऊनलोड
26   लिपीक भरती प्रक्रिया सन २०२३ Normalization Formula New 11/06/2024 पी डी फ 31 DownLoadलिपीक भरती प्रक्रिया सन २०२३ Normalization Formula डाऊनलोड

 


महाभरती महत्वाच्या लिंक्स

अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स १२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्स पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्स इंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्स ITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरात सरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरात रेल्वे जाहिराती

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

जाहिराती
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
अँप डाउनलोड