JOIN Telegram

जिल्हा परिषद अर्ज नोंदणी कशी करावी ? छायाचित्र स्वाक्षरी परिमाण किती? येथे वाचा संपूर्ण माहिती | Zilla Parishad Application Process 2023

Zilla Parishad Application Process 2023

Zilla Parishad Application Process 2023: Zilla Parishad Notification will be Published Soon on Official Site. Candidates can check How To Apply for ZP Recruitment 2023. In this article, we have given you ZP Exam Application Form Details, Signature Dimension For ZP Recruitment, ZP Recruitment Photo Dimension, How To Register For ZP Exam 2023, and other Basic Details. It is advised that all candidates who are going to apply for Zilla Parishad must ready with all documents given below before ZP Online Registration 2023 Process Starts:

जिल्हा परिषदेची अधिसूचना अधिकृत संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात आलेली आहे . उमेदवार ZP भरती 2023 साठी अर्ज कसा करायचा ते तपासू शकतात. या लेखात, आम्ही तुम्हाला ZP परीक्षेच्या अर्जाचा तपशील, ZP भरतीसाठी स्वाक्षरीचे परिमाण, ZP भरतीचे फोटो परिमाण, ZP परीक्षा 2023 साठी नोंदणी कशी करावी आणि इतर मूलभूत तपशील दिले आहेत. जिल्हा परिषदेसाठी अर्ज करणार असलेल्या सर्व उमेदवारांनी ZP ऑनलाइन नोंदणी 2023 प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी खाली दिलेल्या सर्व कागदपत्रांसह तयार असणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र ZP भरती परीक्षा पॅटर्न आणि अभ्यासक्रम 2023 PDF डाउनलोड करा तसेच ZP सराव पेपर्स करीता या लिंक वर क्लिक करा

तसेच या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्ससाठी या लिंक वरून आपण आमच्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करावे किंवा या लिंक वरून महाभरती एक्सामची अधिकृत अँप आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करावी आणि अधिक ताज्या आणि अधिकृत महाराष्ट्र परीक्षेच्या अपडेटसाठी MahaBharti.in/exam फॉलो करा:

Apply Online For ZP 

📢ZP Maharashtra Required Document List – जिल्हा परिषद भरतीसाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे यादी !

ZP Previous Year Paper PDF – जिल्हा परिषद मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका Download Now

Applicants are requested to follow the detail procedures/guidelines as indicated below:
A. Application Registration Procedure
B. Payment of fees Procedure
C. Guidelines for uploading of Photograph, Signature
D. Other Guidelines

📢Maharashtra ZP Bharti Exam Date – परीक्षा कधी होणार जाणून घ्या ?

📢Zilla Parishad Salary In Maharashtra – जिल्हा परिषदेत निवड झाल्यावर किती मिळेल पगार .. जाणून घ्या कोणत्या पदाला जास्त पगार मिळतो !

Zilla Parishad Application Process Started | ZP Online Application process

अर्ज भरणे व सादर करणेबाबत आवश्यक सूचना

 • उमेदवारांनी अर्ज भरण्यापूर्वी ibpsonline.ibps.in/zpvpjun23 या लिंकवर जाऊन जाहिरात सविस्तर अभ्यासावी व नंतरच आपला अर्ज भरावा
 • उमदेवारास अर्ज सादर करताना काही समस्या उद्भवल्यास http://www.cgrs.ibps.in/ या लिंकवर अथवा 1800222366/1800 1034566 या हेल्पलाईनवर संपर्क साधावा
 • ऑनलाईन फी भरणेसाठी दि.२५ ऑगस्ट २०२३ वेळ २३.५९ पर्यंत मुदत |
 • अर्जात हेतूपुरस्सर खोटी माहिती देणे किंवा खरी माहिती दडवून ठेवणे किंवा त्यात बदल करणे किंवा पाठविलेल्या दाखल्यांच्या प्रतीतील नोंदीत अनधिकृतपणे खाडाखोड करणे किंवा खाडाखोड केलेले वा बनावट दाखले सादर करणे, परीक्षा कक्षातील गैरवर्तन, परीक्षेचे वेळी नक्कल (copy) करणे, वशिला लावण्याचा प्रयत्न करणे यासारखे अथवा परीक्षा कक्षाचे बाहेर अथवा परीक्षेनंतरही गैरप्रकार करणाऱ्या उमेदवारांना गुण कमी करणे, विशिष्ट किंवा सर्व परीक्षांना वा निवडींना अपात्र ठरविणे यापैकी प्रकरणपरत्वे योग्य त्या शिक्षा करणेचा तसेच प्रचलित कायदा व नियमाचे अनुषंगाने योग्य ती कारवाई करणेचे अधिकार मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना राहतील. तसेच विहीत केलेल्या  अर्हतेच्या अटी पूर्ण न करणारा अथवा गैरवर्तणूक करणारा उमेदवार कोणत्याही टप्प्यावर निवड होण्यास अपात्र ठरेल. तसेच निवड झाल्या नंतर देखील सेवा समाप्तीस पात्र ठरेल.
 • वयाच्या पुराव्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला जन्माचा दाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला, माध्यमिक (एस.एस.सी) परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र, वय व अधिवासाबाबत शासनाकडील सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले प्रमाणपत्र ग्राह्य धरणेत येईल.
 • शैक्षणिक अर्हतेसंदर्भात आवश्यक माहिती दिलेल्या क्रमाने नमूद करावी. संबंधित परीक्षेच्या गुणपत्रकावरील दिनांक हा शैक्षणिक अर्हता धारण केल्याचा दिनांक समजणेत येईल व त्या | आधारे उमेदवाराची पात्रता ठरविणेत येईल.
 • गुणांऐवजी श्रेणी पध्दत असल्यास कागदपत्र पडताळणीचे वेळी उमेदवारांनी गुणपत्रकासोबत श्रेणीची (Grade) यादी सादर करावी.
 • नवीन वापरकर्त्यांची नोंदणी वर क्लिक केल्यानंतर यंत्रणा लॉग-इन पृष्ठ प्रदर्शित करेल. नवीन खाते ( वापरकर्त्याचे नाव Login व Password) निर्माण करण्यासाठी लॉग-इन | पृष्ठाव्दारे विचारलेली सर्व माहिती भरून नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करावी.
  • ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज सादर करण्याची सर्वसाधारण प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे
   1. प्रोफाईल निर्मिती / प्रोफाईल अद्ययावत करणे.
   2. अर्ज सादरीकरण
   3. शुल्क भरणा
 • प्रोफाईल निर्मिती / प्रोफाईल अद्ययावत करणे.
  १. www. .com संकेतस्थळावर वापरकर्त्यांने प्रोफाईल निर्मिती करण्याकरीता | नवीन वापरकर्त्यांची नोंदणी वर क्लिक केल्यानंतर यंत्रणा लॉग-इन पृष्ठ प्रदर्शित करेल. नवीन खाते ( वापरकर्त्याचे नाव Login व Password) निर्माण करण्यासाठी लॉग-इन | पृष्ठाव्दारे विचारलेली सर्व माहिती भरून नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करावी. TİŞEM
  २. प्रोफाईलव्दारे माहिती भरताना उमेदवाराने स्वतःचाच वैध ई-मेल आयडी, वैध भ्रमणध्वनी क्रमांक व जन्म दिनांक नोंदविणे आवश्यक आहे.
  ३. उमेदवारांकडे नित्य वापरात असेल असा ई-मेल आयडी व भ्रमणध्वनी क्रमांक असणे आवश्यक आहे. तसेच भरती प्रक्रिये दरम्यान पत्रव्यवहार, प्रवेशपत्र आणि इतर माहिती | ऑनलाईन देण्यात येणार असल्याकारणामुळे भरती प्रकियेच्या संपूर्ण कालावधीमध्ये नोंदणीकृत सदर ई-मेल आयडी व भ्रमणध्वनी क्रमांक वैध / कार्यरत राहणे आवश्यक आहे.
  ४. वरीलप्रमाणे प्रोफाईलची निर्मिती झाल्यानंतर वापरकर्त्याने स्वतः च्या Login व Password व्दारे प्रवेश करून प्रोफाईलमध्ये विचारलेली वैयक्तिक माहिती, संपर्क तपशील, | इतर माहिती, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव इत्यादी संदर्भातील तपशीलाची अचूक नोंद करावी.
 • 5. फोटो व स्वाक्षरी अपलोड करणे :-
  नोंदणीची प्रक्रिया व प्रोफाईलव्दारे विचारलेली माहिती भरुन झाल्यानंतर उमेदवाराने स्वतचे छायाचित्र / फोटो (रुंदी ३.५ से.मी. x उंची ४.५ से.मी.) व स्वतःची स्वाक्षरी स्कॅन करुन
  खालीलप्रमाणे अपलोड करावी
 • १) एका पांढ-या स्वच्छ कागदावर विहित आकाराचा फोटो चिकटवावा. फोटोवर स्वाक्षरी करू नये अथवा फोटो साक्षांकित करु नये. वरील सुचनांनुसार फोटो कागदावर व्यवस्थित चिकटवावा, स्टॅपल अथवा पिनिंग करु नये. फक्त स्कॅनरवर ठेवून थेट स्कॅन करता येईल.
  २) फोटोचा आकार खालीलप्रमाणे असणे गरजेचे आहे.

३) छायाचित्र अर्जाच्या दिनांकाच्या सहा महिन्याहून आधी काढलेले नसावे आणि ते ऑनलाईन परिक्षेच्या वेळी उमेदवाराच्या रुपाशी जुळणारे असावे.
४) विहित आकार/ क्षमतेप्रमाणे काळ्या शाईच्या (बॉल) पेनने स्वच्छ कागदावर स्वाक्षरी करावी. उमेदवाराने स्वतः स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे. अन्य कोणत्याही व्यक्तीने स्वाक्षरी केल्यास ती ग्राह्य धरण्यात येणार नाही…
५) वरीलप्रमाणे विहित आकारातील फक्त फोटो व स्वाक्षरी वेगवेगळी स्कॅन करावी. संपूर्ण पृष्ठ अथवा फोटो व स्वाक्षरी एकत्रित स्कॅन करु नये.
६) स्कॅन करुन अपलोड केलेली स्वाक्षरी, प्रवेशपत्र / हजेरीपट व तत्सम कारणासाठी वापरण्यात येईल. परीक्षेच्या वेळी, प्रत्यक्ष कागदपत्रे तपासणीच्या वेळी व अन्य कोणत्याही वेळी अर्ज भरताना केलेली स्वाक्षरी व फोटो न जुळल्यास उमेदवारास अपात्र ठरविण्यात येईल, अथवा अन्य कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

A. अर्ज नोंदणी

1. उमेदवारांनी .com या संकेतस्थळावर जाण्यासाठी https://www. .com/mr/recruitments “APPLY ONLINE” या पर्यायावर क्लिक करा जे एक नवीन स्क्रीन उघडेल.
2. अर्ज नोंदणी करण्यासाठी, “नवीन नोंदणीसाठी येथे क्लिक करा” (Click here for New Registration) टॅब निवडा आणि नाव, संपर्क तपशील आणि ईमेल आयडी प्रविष्ट करा. प्रणालीद्वारे तात्पुरता नोंदणी क्रमांक आणि पासवर्ड तयार केला जाईल आणि स्क्रीनवर प्रदर्शित केला जाईल. उमेदवाराने तात्पुरती नोंदणी क्रमांक आणि पासवर्ड नोंदवावा. तात्पुरती नोंदणी क्रमांक आणि पासवर्ड दर्शविणारा ईमेल आणि एस. एम. एस. देखील पाठविला जाईल.
3. जर उमेदवार एकाच वेळी अर्ज भरू शकत नसेल, तर तो “सेव्ह आणि नेक्स्ट” (Save & Next) टॅब निवडून आधीच एंटर (Enter) केलेला डेटा जतन करू शकतो. ऑनलाइन अर्ज सबमिट (Submit) करण्यापूर्वी उमेदवारांना ऑनलाइन अर्जातील तपशीलांची पडताळणी करण्यासाठी “सेव्ह आणि नेक्स्ट” ” (Save & Next) सुविधेचा वापर करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे आणि आवश्यक असल्यास त्यात बदल करावा. दृष्टिहीन उमेदवारांनी अर्ज काळजीपूर्वक भरावा आणि अंतिम सबमिशन करण्यापूर्वी ते बरोबर असल्याची खात्री करण्यासाठी तपशीलांची पडताळणी करून घ्यावी.
4. उमेदवारांनी ऑनलाइन अर्जात भरलेले तपशील काळजीपूर्वक भरावेत आणि त्याची पडताळणी करावी, कारण ‘पूर्ण नोंदणी’ (COMPLETE REGISTRATION BUTTON ) बढ़णावर क्लिक केल्यानंतर कोणताही बदल शक्य होणार नाही/ करणे शक्य होणार नाही.
5. उमेदवाराचे नाव किंवा त्याचे/तिचे वडील / पती इ. चे नाव अर्जामध्ये बरोबर लिहिलेले असावे, जसे ते प्रमाणपत्रे/गुणपत्रिका / ओळख पुराव्यामध्ये दिसते. कोणताही बदल / तफावत आढळल्यास उमेदवारी अपात्र ठरू शकते.
6. ‘तुमचे तपशील सत्यापित करा’ (‘Validate your details) आणि ‘जतन करा आणि पुढील ‘ (‘Save & Next’) बटणावर क्लिक करून तुमचा अर्ज जतन करा.
7. फोटो आणि स्वाक्षरी स्कॅनिंग आणि अपलोड करण्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये दिलेल्या वैशिष्ट्यांनुसार उमेदवाराने फोटो आणि स्वाक्षरी अपलोड करण्याची कार्यवाही करावी.

B. परीक्षा शुल्क भरणे
ऑनलाइन मोड:
1. डेबिट कार्ड (RuPay/Visa/Master Card / Maestro), क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बँकिंग, कॅश कार्ड्स / मोबाइल वॉलेट वापरून पेमेंट केले जाऊ शकते.

2.व्यवहार यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्यावर, एक ई- पावती तयार होईल.

3. ‘ई- पावती’ तयार न होणे अयशस्वी फी प्रदान दर्शविते.
4. उमेदवारांनी ई- पावती आणि फी तपशील असलेल्या ऑनलाइन अर्जाची प्रिंटआउट घेणे आवश्यक आहे.
C. छायाचित्र व स्वाक्षरी अपलोड (Upload of Photo / Signature) करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे

ऑनलाइन अर्ज करण्यापूर्वी उमेदवाराने खाली दिलेल्या वैशिष्ट्यांनुसार त्याचा/तिचा फोटो, स्वाक्षरी असणे आवश्यक आहे.
* छायाचित्र प्रतिमा (रुंदी 3.5cm x उंची 4.5cm)

 • छायाचित्र अलीकडील पासपोर्ट शैलीचे रंगीत चित्र असणे आवश्यक आहे.
 • हलक्या रंगाच्या, शक्यतो पांढऱ्या, पार्श्वभूमीच्या विरुद्ध घेतलेले असावे.
 • टोपी, आणि गडद चष्मा स्वीकार्य नाहीत.
 • परिमाण 200 x 230 पिक्सेल (प्राधान्य )
 • फाइलचा आकार 20kb 50kb दरम्यान असावा
 • स्कॅन केलेल्या प्रतिमेचा आकार 50kb पेक्षा जास्त नसावा

स्वाक्षरी:
• अर्जदाराला काळ्या शाईच्या पेनने पांढऱ्या कागदावर सही करावी लागेल.

 • परिमाण 140 x 60 पिक्सेल (प्राधान्य)
 • फाइलचा आकार 10kb 20kb दरम्यान असावा. स्कॅन केलेल्या प्रतिमेचा
 • आकार 20kb पेक्षा जास्त नाही याची खात्री करा.

ZP Procedure for Uploading Photograph and Signature

While filling in Online Application Form, there will be provided separate links for uploading Photograph and Signature.

 •  Click on the respective link “Upload Photograph /Signature “.
 • Browse & Select the location where the Scanned Photograph/ Signature file has been saved.
 • Select the file by clicking on it. Click the ‘Upload’ button.
 • If the file size and format are not as prescribed, an error message will be displayed.
 • Preview of the uploaded image will help to see the quality of the image. In case of unclear / smudged, the same may be re-uploaded to the expected clarity /quality.
 • In case the left thumb impression or the hand written declaration is unclear / smudged the candidate’s application may be rejected.
 • After uploading the photograph and signature in the online application form candidates should check that the images are clear and have been uploaded correctly. In case the images are not prominently visible, the candidate may edit his/ her application and re-upload the images, prior to submitting the form.
 • After registering online candidates are advised to take a printout of generated online application forms.
 • An online application which is incomplete in any respect such as without photograph and signature uploaded in the online application form/unsuccessful fee payment will not be considered as valid.

कागदपत्रे स्कॅन करणे :

 • स्कॅनर रिझोल्यूशन किमान 200 dpi वर सेट करा
 • रंग true colour सेट करा
 • कागदपत्रे अपलोड करण्याची प्रक्रिया:-
 • ऑनलाईन अर्ज भरताना उमेदवाराला छायाचित्र, स्वाक्षरी अपलोड करण्यासाठी स्वतंत्र लिंक प्रदान केल्या जातील.
 • संबंधित लिंकवर क्लिक करा “छायाचित्र / स्वाक्षरी अपलोड करा” (“Upload of Photo / Signature’)

तुमचा फोटो, स्वाक्षरी अपलोड केल्याशिवाय तुमचा ऑनलाइन अर्ज नोंदणीकृत होणार नाही.
1 ) छायाचित्रातील चेहरा किंवा स्वाक्षरी अस्पष्ट असल्यास उमेदवाराचा अर्ज नाकारला
जाऊ शकतो.
2) ऑनलाइन अर्जामध्ये छायाचित्र / स्वाक्षरी अपलोड केल्यानंतर उमेदवारांनी प्रतिमा स्पष्ट आहेत आणि योग्यरित्या अपलोड केल्या आहेत हे तपासावे.
3) उमेदवाराने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की अपलोड करावयाचा फोटो आवश्यक आकाराचा आहे आणि चेहरा स्पष्टपणे दिसला पाहिजे.

ZP Application OTHER GUIDELINES:

I. Applicants are advised to submit on-line application before the closing date and not to wait till the last date to avoid the possibility of disconnection /inability/failure to log on to the
Company’s website on account of heavy load on internet website jam. ZP takes no responsibility for applicants not being able to submit their applications online within the last date on account of aforesaid reasons or for any other reason beyond the control of the ZP.
II. Any information submitted by an applicant in his/her application shall be binding on the applicant personally and he/she shall be liable for prosecution / civil consequences in case the information /details furnished by him /her are found to be false at any stage.
III. ZP shall not be responsible for any application made/wrong information provided by any unauthorized person/institution. Applicants are advised not to share/mention their application details with/to anyone

Download Zilla Parishad Application Process 2023 PDF


test99

Leave a Comment

Available for Amazon Prime
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
कॉन्टेस्ट
अँप डाउनलोड