JOIN Telegram

Maharashtra Non Gazetted Services Group B Main New Syllabus – महाराष्ट्र अराजपत्रित सेवा गट ब मुख्य नवीन अभ्यासक्रम

Maharashtra Non Gazetted Services Group B Main New Syllabus

महाराष्ट्र अराजपत्रित सेवा गट ब मुख्य नवीन अभ्यासक्रम

Maharashtra Non Gazetted Services Group B Main New Syllabus – MPSC New Updated Syllabus has been Published on Official Site. Students who are preparing for MPSC Group B Exam Must Know Updated Non Gazetted Services Group B Main Examination Syllabus. The selection Process consist of Prelims Exam, Mains Exam and Interview. To get recruited in MPSC Group B Candidates must Qualify all these stages. You should not miss any details regarding Maharashtra Non Gazetted Services Group B Main New Syllabus as Well as Group B exam Pattern. If you qualified Prelims exam you will be shortlisted for MPSC Non Gazetted Services Group B Main Examination. And before appearing for any exam you should have proper idea about Syllabus, Exam Pattern, No Of Questions asked in which Topics etc. So download here Maharashtra Non Gazetted Services Group B Main Examination Syllabus PDF in Marathi, Check link for MPSC Non Gazetted Services Group B Main Exam  Syllabus and Exam Pattern at below :

Maharashtra Non Gazetted Services Group C Main Examination Syllabus – Updated

MPSC AMVI Bharti New Exam Pattern And Syllabus PDF – सहायक मोटार वाहन निरीक्षक पूर्व, मुख्य परीक्षेचा पॅटर्न

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणा-या महाराष्ट्र अराजपत्रित सेवा गट-ब व महाराष्ट्र अराजपत्रित सेवा गट-क या दोन्ही संवर्गांच्या मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम दिनांक १५ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आला होता. सदर अभ्यासक्रमामध्ये ‘आधुनिक भारताचा विशेषत: महाराष्ट्राचा इतिहास हा घटक समाविष्ट करण्याची बाब आयोगाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार सदर दोन्ही संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेचा दिनांक १५ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी प्रसिध्द केलेला अभ्यासक्रम अधिक्रमित करून सुधारित अभ्यासक्रम आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आला आहे.

To Know Latest Changes And Updates in MPSC Exam Click Here

एमपीएससी मोफत मॉक टेस्ट

MPSC Combine Prelim Exam 2023 Question Paper PDF

MPSC Group B Syllabus 2023 in Marathi, Exam Pattern

MPSC नवीन अद्ययावत अभ्यासक्रम अधिकृत साइटवर प्रकाशित करण्यात आला आहे. जे विद्यार्थी MPSC गट ब परीक्षेची तयारी करत आहेत त्यांना अद्ययावत अराजपत्रित सेवा गट ब मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम माहित असणे आवश्यक आहे. निवड प्रक्रियेमध्ये प्रिलिम्स परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत यांचा समावेश होतो. एमपीएससी गट ब मध्ये भरती होण्यासाठी उमेदवारांनी या सर्व टप्प्यांमध्ये पात्रता प्राप्त करणे आवश्यक आहे. तुम्ही महाराष्ट्र अराजपत्रित सेवा गट ब मुख्य नवीन अभ्यासक्रम तसेच गट ब परीक्षेच्या पॅटर्नशी संबंधित कोणतेही तपशील चुकवू नये. तुम्ही प्रिलिम्स परीक्षेत पात्र ठरल्यास तुम्हाला MPSC नॉन-राजपत्रित सेवा गट ब मुख्य परीक्षेसाठी निवडले जाईल. आणि कोणत्याही परीक्षेला बसण्यापूर्वी तुम्हाला अभ्यासक्रम, परीक्षेचा पॅटर्न, कोणत्या विषयात विचारले गेलेले प्रश्न इत्यादींची योग्य कल्पना असली पाहिजे. त्यामुळे येथे डाउनलोड करा महाराष्ट्र अराजपत्रित सेवा गट ब मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम मराठीत PDF, MPSC नॉन राजपत्रित सेवा गटासाठी लिंक तपासा. B मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम आणि परीक्षेचा नमुना खाली:

🧿MPSC New Syllabus And Exam Pattern PDF-Download For All Exam

MPSC Cobmine Exam 2023 Exam Pattern

MPSC Non Gazzeted New Combine Prelims Exam Pattern And Syllabus– New Pattern & Syllabus

Maharashtra Non Gazetted Services Group B Main Exam Pattern

Maharashtra Non Gazetted Services Group B Main New Syllabus

Maharashtra Non Gazetted Services Group B Main New Syllabus

On Previous Syllabus History is removed Now As Per Latest MPSC Group B Mains Syllabus Maharashtra History is included See below:

Maharashtra Non Gazetted Services Group B Main New Syllabus

 

🧿Downlaod Maharashtra Non Gazetted Services Group B Main New Syllabus  PDF

🧿Download MPSC Non Gazzeted New Combine Prelims Exam Pattern 2023

🧿Downlaod Maharashtra Non Gazetted Services Group B Main Old Syllabus  PDF


test99

1 thought on “Maharashtra Non Gazetted Services Group B Main New Syllabus – महाराष्ट्र अराजपत्रित सेवा गट ब मुख्य नवीन अभ्यासक्रम”

Leave a Comment

Available for Amazon Prime
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
कॉन्टेस्ट
अँप डाउनलोड