सोलापूर शहर पोलीस भरती लेखी परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांची यादी जाहीर – Solapur Police Bharti result 2022 Check Online

Solapur Police Driver Physical Test Marklist

Police Bharti 2022 Driver Test Marklist

Solapur Police Driver Bharti result  2022 – Maharashtra Police Bharti Driver result 2022 is published today. The Examinations Result is declared now. Solapur Police has corrected marks of Some Date, pdf for which is provided below. Students can check the Revised Marklist Of the Solapur Physical Test Exam 2022 at below :

सोलापूर चालक झालेल्या टेस्ट ची मार्कलिस्ट चेक करा. या भरती संबंधित महाराष्ट्र पोलिस कॉन्स्टेबल अभ्यासक्रम आणि परीक्षेचे स्वरूप येथे तपासा . तसेच पुढील सर्व अपडेट्ससाठी या लिंक वरून महाभारती अँप डाउनलोड करा , म्हणजे पुढील सर्व अपडेट्स आपल्याला वेळेवर मिळतील. .

 

निकाल पहाList Of Candidates For Written Exam


 

Solapur Police Driver Bharti result  2022 – Maharashtra Police Bharti result 2022 is published today. The Physical Examinations Result of 2nd Jan 2023, 3rd Jan, and 4th January 2023 is declared now. Solapur Police has corrected marks of Some Date, pdf for which is Provided below. Students can check Revised Marklist Of Solapur Physical Test Exam 2022 at below :

सोलापूर चालक येथे झालेल्या आजच्या ग्राउंड ची मार्कलिस्ट चेक करा. या भरती संबंधित महाराष्ट्र पोलिस कॉन्स्टेबल अभ्यासक्रम आणि परीक्षेचे स्वरूप येथे तपासा . तसेच पुढील सर्व अपडेट्ससाठी या लिंक वरून महाभारती अँप डाउनलोड करा , म्हणजे पुढील सर्व अपडेट्स आपल्याला वेळेवर मिळतील. .

  • Name: Solapur Physical Exam Result 2023
  • Exam Date : 2nd Jan 2023, 3rd Jan 2023, 4th, 5th Jan 2023

Solapur Police Driver Skill Test Date 2023

सोलापूर ग्रामीण जिल्हा पोलीस दलाच्या आस्थापनेवरील सन २०२१ मधील रिक्त असलेल्या २८ चालक पोलीस शिपाई पदांसाठी आवेदन अर्ज भरलेल्या उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणी, शारिरीक मोजमाप व मैदानी चाचणी दि.०२/०१/२०२३ ते दि.०५/०१/२०२३ या कालावधीत पुर्ण झालेली आहे. मैदानी चाचणीमधील पात्र उमेदवारांची कौशल्य चाचणी होणार आहे त्यासाठी मैदानी चाचणीमधील उमेदवारांना मिळालेल्या गुणानुसार प्रवर्गनिहाय १.१० प्रमाणात कौशल्य चाचणीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची गुणवत्ता यादी व कौशल्य चाचणीचा दिनांक, वेळ व ठिकाण याबाबतची माहिती या कार्यालयाच्या www.solapurpolice.gov.in या संकेतस्थळावर दिनांक १७/०१/२०२३ रोजी प्रसिध्द करण्यात येईल. तरी सर्व उमेदवारांनी या कार्यालयाच्या www.solapurpolice.gov.in या संकेतस्थळावर पाहणी करावी व सर्व कौशल्य चाचणीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांनी दिलेल्या ठिकाणी, तारखेस व वेळेवर न चुकता हजर रहावे.

राज्य राखीव पोलीस बाल गट क्र १० सोलापूर मैदानी चाचणी गुणतालिका जाहीर  

SRPF Solapur Ground Test Marks PDF

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. १०, सोलापुर येथे सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती २०२१ प्रक्रिया सुरु असुन दि.०५/०१/२०२३ रोजी मैदानी चाचणी घेण्यात आली असुन, सदर मैदानी चाचणी एकुण १०० गुणांची घेण्यात आली होती. सदर मैदानी चाचणीमध्ये उत्तीर्ण होणेसाठी ५० टक्के पेक्षा जास्त गुण घेणे अनिवार्य आहे. ज्या उमेदवारांस मिळालेल्या गुणांबाबत काही तक्रार असल्यास त्यांनी दैनदिन गुणांकन जाहिर केल्यापासुन ४८ तासाच्या आत (२ दिवस) समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. १०, सोलापुर यांचे कार्यालय येथे दुरध्वनी क्रमांक ०२१७-२७४४६४० व [email protected] वर संपर्क साधुन तक्रार नोंदवावी

पोलीस भरती २०२२ सर्व जिल्ह्यांचे निकाल चेक करा

13-Feb-2023 Police Constable Recruitment 2021 Qualified Candidates List for Written exam Download
13-Feb-2023 Driver Police Constable Recruitment-2021 Skill Test Marks Download
13-Feb-2023 List of Eligible Candidates for Driver Police Constable Recruitment 2021 For Written Download
१२ – जानेवारी – २०२३ पोलिस कॉन्स्टेबल ड्रायव्हर शारीरिक चाचणी निकाल छाती क्रमांक २१८८ ते २७१२ Download
१२ – जानेवारी – २०२३ पोलीस कॉन्स्टेबल ड्रायव्हर शारीरिक चाचणी निकाल छाती क्रमांक २७१३ ते ३६११ Download
१७ – जानेवारी – २०२३ पोलीस कॉन्स्टेबल 17.01.2023 शारीरिक चाचणी गुण Download
१७ – जानेवारी – २०२३ पात्र ड्रायव्हर गुणवत्ता यादी Download
१८ – जानेवारी – २०२३ पोलीस कॉन्स्टेबल 18.01.2023 शारीरिक चाचणी गुण Download
१९ – जानेवारी – २०२३ चेस्ट नंबर-2040 चे पात्र यादी सुधारणा गुण Download
१९ – जानेवारी – २०२३ पोलीस कॉन्स्टेबल 19.01.2023 शारीरिक चाचणी गुण Download
२० – जानेवारी – २०२३ Police Constable 20.01.2023 Physical Test Marks Download
२० – जानेवारी – २०२३ POLICE CONSTABLE PHYSICAL TEST RESULT CHEST NO 01 TO 528 Download
२० – जानेवारी – २०२३ POLICE CONSTABLE PHYSICAL TEST RESULT CHEST NO 529 TO 1077 Download
२० – जानेवारी – २०२३ POLICE CONSTABLE PHYSICAL TEST RESULT CHEST NO 1078 TO 1619 Download
२० – जानेवारी – २०२३ POLICE CONSTABLE PHYSICAL TEST RESULT CHEST NO 1620 TO 2169 Download
२० – जानेवारी – २०२३ POLICE CONSTABLE PHYSICAL TEST RESULT CHEST NO 2170 TO 2719 Download
२० – जानेवारी – २०२३ POLICE CONSTABLE PHYSICAL TEST RESULT CHEST NO 2720 TO 3263 Download
२० – जानेवारी – २०२३ POLICE CONSTABLE PHYSICAL TEST RESULT CHEST NO 3264 TO 3955 Download
२१ – जानेवारी – २०२३ पोलिस कॉन्स्टेबल ड्रायव्हर ड्रायव्हिंग शेड्यूल Download
३१ – जानेवारी – २०२३ POLICE CONSTABLE DRIVER SKILL TEST RESULT Download
०१ – फेब्रुवारी – २०२३ POLICE CONSTABLE DRIVER SKILL TEST RESULT 01.02.2023 Download
०२ – फेब्रुवारी – २०२३ POLICE CONSTABLE DRIVER SKILL TEST RESULT 02.02.2023 Download
०३ – फेब्रुवारी – २०२३ POLICE CONSTABLE DRIVER SKILL TEST RESULT 03.02.2023 Download
०४ – फेब्रुवारी – २०२३ POLICE CONSTABLE DRIVER SKILL TEST RESULT 04.02.2023 Download
०६ – फेब्रुवारी – २०२३ POLICE CONSTABLE DRIVER SKILL TEST RESULT 06.02.2023 Download
०७ – फेब्रुवारी – २०२३ POLICE CONSTABLE DRIVER SKILL TEST RESULT 07.02.2023 Download
०८ – फेब्रुवारी – २०२३ POLICE CONSTABLE DRIVER SKILL TEST RESULT 08.02.2023 Download
०९ – फेब्रुवारी – २०२३ POLICE CONSTABLE DRIVER SKILL TEST RESULT 09.02.2023 Download
१० – फेब्रुवारी – २०२३ POLICE CONSTABLE DRIVER SKILL TEST RESULT 10.02.2023 Download
११ – फेब्रुवारी – २०२३ POLICE CONSTABLE DRIVER SKILL TEST RESULT 11.02.2023 Downlaod
११ – फेब्रुवारी – २०२३ Correction of Chest No-3414 Download
११ – फेब्रुवारी – २०२३ पोलीस आयुक्तालय सोलापूर शहर, पोलीस शिपाई चालक भरती 2021 मधील कौशल्य चाचणीचा संपूर्ण निकाल. Download

SRPF Group 10 Solapur Physical Test Mark PDF

1 06-Jan-2023 POLICE BHARATI- 2021 PHYSICAL MARKS 5.1.23 Download
2 06-Jan-2023 Police Recruitment 2021 Physical test Marks Date 06.01.2023 Download
3 08-Jan-2023 Police Recruitment 2021 Physical test Marks Date 08.01.2023 Download
4 09-Jan-2023 Police Recruitment 2021 Physical test Marks Date 09.01.2023 Download
5 10-Jan-2023 Police Recruitment 2021 Physical test Marks Date 10.01.2023 Download

 

23 16-Jan-2023 सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती 2021 मैदानी चाचणी गुणपत्रक 16.01.2023 Download
24 17-Jan-2023 physical marks Download
25 18-Jan-2023 pb2021 Download
26 19-Jan-2023 State Reserve Police Force Gr.10 Solapur Written Qualified List Download

Solapur Police Bharti Driver Physical Test Marklist 2022

तारीख शिर्षक माहिती
०२ – जानेवारी – २०२३ Physical Test Marklist 02.01.2023 PDF view
०३ – जानेवारी – २०२३ Physical Test Marklist 02.01.2023 Correction Marks of Chest No-83 PDF view
०३ – जानेवारी – २०२३ Physical Test Marklist 03.01.2023 PDF view
०३ – जानेवारी – २०२३ Physical Test Marklist 03.01.2023 Correction Marks of Chest No-114 PDF view
०४ – जानेवारी – २०२३ Physical Test Marklist 04.01.2023 PDF view
०४ – जानेवारी – २०२३ Physical Test Marklist 02.01.2023 & 03.01.2022 Correction Marks PDF view
०५ – जानेवारी – २०२३ Physical Test Mark list 05.01.2023 PDF view
०६ – जानेवारी – २०२३ Physical Test Mark list 06.01.2023 PDF view
०७ – जानेवारी – २०२३ Physical Test Mark list 07.01.2023 PDF view
14-Jan-2023 Driver Police Constable Recruitment-2021 Ground Mark List PDF view

महाभरती महत्वाच्या लिंक्स

अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स १२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्स पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्स इंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्स ITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरात सरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरात रेल्वे जाहिराती

Leave A Reply

Your email address will not be published.

जाहिराती
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
अँप डाउनलोड