तलाठी भरती 2019 निवड, प्रतीक्षा यादी आणि वेळापत्रक जाहीर !!! Satara Talathi Bharti Result

Satara Talathi Bharti Result

Satara Talathi Bharti Result

Satara Talathi Bharti Result : Talathi Recruitment 2019 – Select and Waiting List has been published by Satara District on official site @satara.gov.in. Studnets from the categories where the non-crimelier principle is applicable have been selected on the basis of category and parallel reservation. The concerned candidates should note that the following time-bound program has been fixed by the District Selection Committee in accordance with the appointment of the selected candidates. Check Satara Talathi Bharti Result at below :

सातारा जिल्ह्यासाठी तलाठी महापदभरती-२०१९ चे अनुषंगाने प्रसिध्द करणेत आलेल्या जाहिरात क्र.मह/२/आस्था/२/कावि-१८९/१९, दिनांक २८/०२/२०१९ प्रमाणे नॉन क्रिमिलेअर तत्व लागू असलेल्या प्रवर्गामधून अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांकरिता प्रसिध्दीपत्रक.

जिल्हा निवड समिती, सातारा जिल्हा यांनी दिनांक – १७/०१/२०२३ रोजीच्या बैठकीमध्ये मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांचेकडील मुळ अर्ज क्र. ७०१/२०२२ मध्ये मा. न्यायाधिकरणाकडून दिनांक ०९/०१/२०२३ रोजी पारीत करणेत आलेल्या अंतिम निर्णयानुसार नॉन क्रिमिलेअर तत्व लागू असलेल्या प्रवर्गांमधून दिनांक- ३१/०३/२०१९ पर्यंत वैध असलेले नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर केलेल्या उमेदवारांमधून गुणवत्तेनुसार पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची प्रवर्ग व समांतर आरक्षणनिहाय निवड केलेली आहेत. निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती देणेच्या अनुषंगाने जिल्हा निवड समितीकडून खालीलप्रमाणे कालबध्द कार्यक्रम निश्चित करणेत आला आहे, याची संबंधित उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.
नॉन क्रिमिलेअर तत्व लागू असलेल्या प्रवर्गांमधील अद्याप नियुक्तीवर प्रलंबित असलेल्या पदांवर पात्र उमेदवारांची निवड करुन नियुक्त्या देणेच्या अनुषंगाने निश्चित करणेत आलेला कालबध्द कार्यक्रम.Satara Talathi Bharti 2019 Schedule

 

Download Satara Talathi Bharti 2019 Result From below Link

निवड व प्रारुप प्रतिक्षा यादी प्रसिध्दीपत्रक (589 KB) 

OBC (General) – Prov. waiting list (356 KB) 

Open (Female) – Prov. Waiting List (476 KB) 

OBC (Female) – Prov. Select List (402 KB) 

OBC (Female) – Prov. Waiting List (481 KB) 

Open (Female) – Prov. Select List (441 KB) 


 

Satara EWS Talathi Bharti Result

Satara Talathi Bharti Result – In the meeting of the District Selection Committee dated 22/12/2022, the eligible candidates are selected from the EWS category from among the original SEBC category candidates who submitted the EWS option and the District Selection Committee has approved to prepare and publish draft selection lists and draft waiting lists on the basis of parallel reservation.  Below is the List of candidates Selected for Satara Talathi Bharti 2019 in EWS Category. Download Satara Talathi Bharti Result. If you are having any objections you can submit your Objection before 2nd January 2023:

Out of the candidates who have submitted EWS option of SEBC category, candidates who are qualified in EWS category on the basis of parallel reservation are being published along with the format selection list and the format waiting list approved by the district selection committee. However, if there are any objections regarding the said list, they should be submitted before this office by date-02/01/2023. Concerned candidates should note that objections received after the deadline will not be considered.

जिल्हा निवड समिती, सातारा जिल्हा यांनी दिनांक – २२/१२/२०२२ रोजीच्या बैठकीमध्ये शासन निर्णय दिनांक – ३१/०५/२०२१, ०५/०७/२०२१ व शासन परिपत्रक दिनांक- २१/११/२०२२ अन्वये शासनाने दिलेल्या निर्देशांनुसार एसईबीसी प्रवर्गाच्या ईडब्ल्यूएस विकल्प सादर केलेल्या उमेदवारांपैकी गुणवत्तेनुसार पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची ईडब्ल्यूएस प्रवर्गामध्ये समांतर आरक्षणनिहाय निवड केलेली आहेत. निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती देणेच्या अनुषंगाने जिल्हा निवड समितीकडून खालीलप्रमाणे कालबध्द कार्यक्रम निश्चित करणेत आला आहे, याची संबंधित उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. निकाल डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

Satara Talathi Bharti 2019 Time Table For EWS 

Satara Talathi Bharti Result

निकाल डाउनलोड करा – https://bit.ly/3MpppPV

महाभरती महत्वाच्या लिंक्स

अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स १२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्स पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्स इंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्स ITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरात सरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरात रेल्वे जाहिराती

1 Comment
  1. MahaBharti says

    Talathi Recruitment 2019 Selection, Waiting List and Schedule Announced !!

Leave A Reply
जाहिराती
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
अँप डाउनलोड