Join Instagram   Join Now
Telegram Group  Join Now

कारागृह शिपाई भरती 2019 अंतिम निवड, प्रतिक्षा व गुणवत्ता यादी जाहीर

Police Bharti 2019 Result

Prison Peon Recruitment – 2019 Result

Police Bharti 2019 Result – Aurangabad Police Department has released the Final Selection, Waiting & Marit list for the Prison Peon Recruitment – 2019. Click on the link below to download the result.

नागपूर शहर – चालक पोलीस शिपाई भरती 2019 अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी जाहीर

पोलीस आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद शहर यांचेमार्फत पोलीस उपमहानिरीक्षक, औरंगाबाद कारागृह विभाग या आस्थापनेवरील कारागृह शिपाई भरती-2019 मध्ये रिक्त असलेल्या 76 कारागृह शिपाई पदाकरीता घेण्यात आलेल्या पदभरती अंतिम निवड, प्रतिक्षा व गुणवत्ता यादी जाहीर केलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

निवड व प्रतिक्षा यादी – https://cutt.ly/9JIx7Rg

गुणवत्ता यादी – https://cutt.ly/DJIci9v

 


Police Bharti 2019 Result 

Maharashtra Police Department has been declared the Merit List of Police Bharti 2019 written examination. Click on the link below to download the Merit Lists.

पोलीस भरती 2019 परीक्षा दिलेल्या उमेदवारांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. महाराष्ट्र पोलीस विभागाने वेगवेगळ्या युनिट लेखी परीक्षेच्या गुणयादी जाहीर केलेल्या आहेत. गुणयादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

Police Bharti 2019 Merit List/ Result 

New Update

१७ मे २०२२

औरंगाबाद शहर पोलीस शिपाई चालक भरती -२०१९ उमेदवारांकरीता सूचना.

औरंगाबाद शहर चालक पोलीस शिपाई भरती-2019 ची पुर्न:सुधारीत तात्पुरती गुणवत्ता यादी व तात्पुरती निवड/प्रतिक्षा यादी.

१२ मे २०२२

राज्य राखीव पोलीस बल, गट क्र.4 नागपुर पोलीस शिपाई भरती-2019 अंतिम निवड यादी.

राज्य राखीव पोलीस बल, गट क्र.4 नागपुर पोलीस शिपाई भरती-2019 अंतिम प्रतिक्षा यादी.

पोलीस शिपाई चालक भरती -२०१९ तात्पुरती निवड सूची.

पोलीस शिपाई चालक भरती -२०१९ तात्पुरती प्रतीक्षा सूची.

10 मे 2022

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. १८ (भा .रा. ब. ५) उदेगाव अकोला सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती २०१९ ची अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी.

०९-मे-२०२२

राज्य राखीव पोलीस बल, गट क्र.4 नागपुर पोलीस शिपाई भरती-2019 सुधारित तात्पुरती निवड यादी.

राज्य राखीव पोलीस बल, गट क्र.4 नागपुर पोलीस शिपाई भरती-2019 सुधारित तात्पुरती प्रतिक्षा यादी.

०४ एप्रिल २०२२

कारागृह शिपाई भरती-२०१९ ची तात्पुरती गुणवत्ता यादी व तात्पुरती निवड/प्रतिक्षा यादी Mahapolice वेबसाईट प्रसिध्द करणे

२८-मार्च-२०२२

राज्य राखीव पोलीस बल, गट क्र.४ नागपुर पोलीस शिपाई भरती-२०१९ तात्पुरती निवड यादी 

राज्य राखीव पोलीस बल, गट क्र.४ नागपुर पोलीस शिपाई भरती-२०१९ तात्पुरती प्रतिक्षा यादी 

२४-मार्च-२०२२

नागपूर शहर पोलीस शिपाई भरती २०१९ अंतिम निवडसूची. 

नागपूर शहर पोलीस शिपाई भरती २०१९ प्रतीक्षासूची. 

नागपूर शहर पोलीस शिपाई भरती २०१९ उम्मेदवारां करीता सूचना. 

११-०३-२०२२

शुद्धिपत्रक पोलीस भरती २०१९ मधील उमेदवारांची तात्पुरती निवड यादी व तात्पुरती प्रतीक्षा यादी – पिंपरी चिंचवड 

९ मार्च २०२२

नागपुर शहर पोलीस शिपाई भरती २०१९ उमेदवार करीता सुचना 

नागपुर शहर पोलीस शिपाई भरती २०१९ – तात्पुर्ती निवडसूची 

नागपुर शहर पोलीस शिपाई भरती २०१९ प्रतिक्षा यादी 

२८ फेब्रुवारी २०२२

पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालय पोलीस भरती २०१९ -तात्पुरती निवड यादी व तात्पुरती प्रतीक्षा यादी 

०४-फेब्रुवारी-२०२२

रायगड जिल्हा पोलीस भरती – २०१९ अंतिम ( FINAL ) निवड यादी 

१-फेब्रुवारी-२०२२

सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस शिपाई भरती -२०१९ अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 

२८-०१-२०२२

मुंबई पोलीस भरती 2019 तात्पुरत्या निवडलेल्या उमेदवाराची वैद्यकीय चाचणी. 

२७-जानेवारी-२०२२

औरंगाबाद शहर चालक पोलीस शिपाई भरती- २०१९ ची सुधारीत तात्पुरती गुणवत्ता यादी व तात्पुरती निवड/प्रतिक्षा यादी 

२४-०१-२०२२

कारागृह शिपाई भरती २०१९ अंतिम निवडसूची व अंतिम प्रतीक्षासूची 

कारागृह पोलीस भरती – २०१९ अंतिम निवडसूची व अंतिम प्रतिक्षासूची

१८-०१-२०२२

औरंगाबाद शहर पोलीस शिपाई भरती 2019- मूळ कागदपत्र पडताळणी वेळापत्रक 

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र १९ कुसडगाव सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती २०१९ अंतिम निवड यादी व अंतिम प्रतीक्षा यादी 

१७-०१-२०२२

औरंगाबाद शहर पोलीस शिपाई भरती-2019 ची तात्पुरती गुणवत्ता यादी व तात्पुरती निवड/प्रतिक्षा यादी 

०६-जानेवारी-२०२२

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. १८ (भा .रा. ब. ५) उदेगाव अकोला सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती २०१९ ची तात्पुरती(Provisional) निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र १९ कुसडगाव सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती २०१९ सुधारित तात्पुरती निवड यादी व सुधारित तात्पुरती प्रतीक्षा यादी 

कारागृह शिपाई भरती – २०१९ उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांनुसार तात्पुरती निवडसूची व तात्पुरती प्रतीक्षासूची. 

०५-०१-२०२२

मुंबई पोलीस शिपाई भरती -2019 , अंतरिम प्रतीक्षा यादी (एकूण पदे -406) 

मुंबई पोलीस शिपाई भरती -2019 , अंतरिम निवडसूची (एकूण पदे -1076)  

अकोला सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती २०१९ ची लेखी चाचणी गुण यादी 

सिंधुदुर्ग पोलीस शिपाई चालक भरती २०१९ – शारीरिक चाचणी गुण यादी 

PIMPRI CHINCHWAD POLICE CONSTABLE RECRUITMENT – 2019 OUTDOOR MARKS OF CANDIDATES

महाराष्ट्र पोलीस भरती २०१९ जिल्हानिहाय निकाल – https://bit.ly/3keZKxh 


SRPF GROUP NO 19 KUSADGOAN WRITTEN EXAM MARKS LIST

Police Bharti 2019 Result  : State Reserve Police Force Group no. 19 Armed Police Peon Recruitment 2019 has been organized for 250 vacancies in San 2019 at the establishment of Kusadgaon. The list of marks obtained by the candidates in this written examination has been announced. Click on the link below to download the list.

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. 19 कुसडगाव यांच्या आस्थापनेवर सण 2019 मध्ये रिक्त असलेल्या 250 पदांकरिता सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती 2019 आयोजित  करण्यात आलेली आहे. सदर सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती 2019 ची लेखी परीक्षा 12.12.2021 रोजी घेण्यात आलेली असून सदरच्या लेखी परीक्षेमध्ये उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांची यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

Police Bharti 2019 Result

यादी डाउनलोड – https://bit.ly/3oYz7PJ


Police Bharti 2019 Result 

Police Bharti 2019 Result  : Maharashtra Police Department has been declared the revised cut-off marks for Mumbai Police Shiapi Bharti 2019. Click on the link below to download the cut-off marks.

महाराष्ट्र पोलीस विभाग अंतर्गत मुंबई पोलीस शिपाई भरती 2019 करिता कागदपत्र तपासणी, शारीरिक मोजमाप, मैदानी चाचणीसाठी बोलविण्यात येणाऱ्या उमेदवारांचा सुधारित गुणतक्ता जाहीर करण्यात आलेला आहे. गुणतक्ता डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

Police Bharti 2019 Result

सुधारित गुणतक्ता डाउनलोड – https://bit.ly/32SmKvU

 

पालघर पोलीस भरती २०१९ – मैदानी चाचणीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची अंतिम यादी

सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस शिपाई भरती 2019- 1:10 प्रवर्गनिहाय यादी आणि कागदपत्र पडताळणी, शारीरिक चाचणीसाठी सूचना

सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस शिपाई भरती -२०१९ – लेखी परीक्षा दिनांक १८/१०/२०२१ अंतिम गुण यादी व अंतिम उत्तर तालिका

पोलीस शिपाई चालक भरती 2019 , नागपूर ग्रामीण – लेखी परीक्षा पास उमेदवार यादी

पोलीस शिपाई चालक भरती 2019 , नागपूर ग्रामीण – लेखी परीक्षा पास उमेदवार यादी

पालघर पोलीस शिपाई भरती २०१९ मैदानी चाचणीसाठी पात्र ठरलेल्या संभाव्य उमेदवारांची यादी

सिंधूदुर्ग ज़िल्हा पोलीस शिपाई चालक भरती -२०१९ भरतीच्या पुढील प्रक्रियेसाठी पात्र असलेल्या उमेदवारांची १:१० प्रमाने प्रवर्गनिहाय यादी व उमेदवाराना सूचना

पोलीस शिपाई (निःशस्त्र) २०१९, पालघर, गुणतक्ता यादी (गुणानुक्रमे)

18th & 19th Oct 2021

मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती -2019 लेखी परीक्षा पात्र उमेदवारांच्या गुणांची Cut off यादी

मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती -2019 सामाजिक व समांतर आरक्षणनिहाय 1:10 प्रमाणात पात्र उमेदवारांची सुधारित यादी

सिंधुदुर्ग पोलीस शिपाई भरती २०१९ लेखी परीक्षा दि.१८.१०.२०२१ बाबत सूचना पत्र

सिंधुदुर्ग पोलीस शिपाई भरती २०१९ लेखी परीक्षा दि.१८.१०.२०२१ मध्ये उमेदवारांना प्राप्त झालेल्या गुणांची अंतरिम यादी

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. 11 नवी मुंबई, पोलीस भरती 2019 – अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी व उमेदवारांना महत्वाची सूचना

सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस शिपाई चालक भरती – २०१९ लेखी परीक्षा दिनांक १३/१०/२०२१ अंतिम गुण यादी

15th Oct 2021

मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती – २०१९ कागदपत्र पडताळणी करिता पात्र उमेदवारांची यादी – https://bit.ly/3n2hxYU

मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती – २०१९ लेखी परीक्षा गुणवत्ता आक्षेप निराकरण – https://bit.ly/3lLFkNj

चालक पोलीस शिपाई – २०१९, पोलीस अधीक्षक – सिंधुदुर्ग – लेखी परिक्षा निकाल आणि प्रेस नोट – https://bit.ly/3C6imq9

चालक पोलीस शिपाई – २०१९, पोलीस अधीक्षक – सिंधुदुर्ग – लेखी परिक्षा उत्तर तालिका – https://bit.ly/3DV0S0l

पोलीस भरती- २०१९, पोलीस अधीक्षक- पुणे लोहमार्ग- लेखी परीक्षा प्रेस नोट – https://bit.ly/3BSrkae

मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९ लेखी परीक्षा गुणतक्ता यादी – https://bit.ly/3pruK0r

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. 11 नवी मुंबई, पोलीस भरती – 2019 लेखी परीक्षा व मैदानी चाचणी एकूण गुणांची यादी – https://bit.ly/3aN7ph1

 

SRPF Goup 7 Daund Revised Eligibility List

SRPF Group 4 Nagpur Final Merit List

SRPF Group 5 Daund Revised Merit List

SRPF Group 7 Daund – मैदानी चाचणीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी

SRPF Gropu 1 Pune Provsional Result 

पोलीस भरती – २०१९, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. १४ , औरंगाबाद लेखी परीक्षा सुधारित गुण यादी.

पोलीस भरती – २०१९ रारापो बल गट. १ पुणे – लेखी परीक्षा तात्पुरते (provisional) गुणपत्रिका उर्वरीत १०२८ उमेदवार १४-०९-२०२१

चालक पोलीस शिपाई भरती – २०१९ पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद – लेखी परीक्षा गुणवत्ता यादी

पोलीस भरती – २०१९, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. १५, गोंदिया लेखी परीक्षा गुण यादी.

पोलीस भरती – २०१९, रारापो बल गट क्र. 2 पुणे – लेखी परीक्षा तात्पुरते गुणपत्रक

SRPG Group 7 Daund Merit List – https://bit.ly/392Q0jq 

SRPF Group 1 Pune Merit List – https://bit.ly/2VzXIhS 

SRPF Group 5 Daund Merit List – https://bit.ly/3C9aGTh 

SRPF Group 7 Merit List – https://bit.ly/3httOUd 

SRPF Group 14 Aurangabad Merit List – https://bit.ly/3tFjhtZ 

Police Bharti 2019 Answer Key 

Police Bharti Answer Key 

 


महाभरती महत्वाच्या लिंक्स

अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स १२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्स पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्स इंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्स ITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरात सरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरात रेल्वे जाहिराती

4 Comments
 1. सुकदेव शिड्या पाडवी says

  पुणे येथे झालेल्या 2019 ची पोलीस भरती ला sms नाही ई-मेल नाही .आणी अचानक होल तिकिट अस का झाल .

 2. Kailas kale says

  Puna lohe marge yadi kadi lagnar

 3. Nitin borade says

  c.p. Pimpri Chinchwad police bharti लेखी परीक्षा कधी आहे

 4. Ashvini says

  २०२१ चे फाम कदी निघणार

Leave A Reply

Your email address will not be published.

जाहिराती
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
अँप डाउनलोड