पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका भरती मुलाखतीकरिता पात्र उमेदवारांची यादी जाहीर | PCMC Bharti Result

PCMC Bharti Result

PCMC Bharti Selection List 

PCMC Bharti Result: Pune Municipal Corporation has declared the selection list for the interview of Park Officer recruitment. Click on the below link to download the list.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, उद्यान/ वृक्षसंवर्धन विभाग अंतर्गत उद्यान अधिकारी पदभरती मुलाखतीस पात्र असलेल्या उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या अस्थायी आस्थापनेवरील गट “क” मधील १२ उद्यान अधिकारी संवर्गातील रिक्त पदे फक्त ६ महिने कालावधीकरीता दरमहा एकत्रित मानधनावर भरण्याकरीता जाहिरात क्र.०१/२०२२ दि.०८/०६/२०२२ अन्वये ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मागविणेत आले होते. त्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार शैक्षणिक अर्हता प्रमाणपत्र व अनुभव विचारात घेऊन मुलाखतीसाठी बोलावण्यात आलेले होते. मुलाखतीसाठी गठीत केलेल्या समितीने उद्यान अधिका-याच्या पात्रतेसाठी किमान ५०% म्हणजेच १० गुण प्राप्त होणे आवश्यक असल्याची अट निश्चित केलेली आहे. त्यानुसार मुलाखतीसाठी उपस्थित असलेल्या उमेदवारांपैकि खालील प्रमाणे उमेदवार “उद्यान अधिकारी ” या पदासाठी पात्र ठरलेले आहेत.

यादी डाउनलोड करा – http://bit.ly/3i4QI7s

Previous Update –

PCMC Recruitment Selection & Waiting List

PCMC Bharti Result: Pimpri Chinchwad Municipal Corporation has announced the Selection & Waiting List for the Veterinary Surgeon, Veterinary Officer, Live Stock Supervisor, Animal Keeper, Dog Pig Scot Coolie Recruitment Examination. Click on the link below to download the list.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पशुवैद्यकीय विभाग अंतर्गत पशुशल्यचिकित्सक, पशुवैद्यकीय अधिकारी, लाईव्ह स्टॉक सुपरवायझर, एॅनिमल किपर, डॉग पिग स्कॉड कुली पदभरती परीक्षेची निवड व प्रतीक्षा यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

 • पदाचे नाव – पशुशल्यचिकित्सक, पशुवैद्यकीय अधिकारी, लाईव्ह स्टॉक सुपरवायझर, एॅनिमल किपर, डॉग पिग स्कॉड कुली
 • पद संख्या – 21 पदे
निवड व प्रतीक्षा यादी – https://bit.ly/3CNZgYt

PCMC Group Organizer Recruitment Result 

PCMC Bharti Result: Pimpri Chinchwad Municipal Corporation has announced the Selection & Waiting List for the Group Organizer Recruitment Examination. Click on the link below to download the list.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, समाज विकास विभाग अंतर्गत समूह संघटक पदभरती परीक्षेची निवड व प्रतीक्षा यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

यादी डाउनलोड – https://cutt.ly/aZxaYgG


PCMC Health Assistant Recruitment Result 

PCMC Bharti Result: Pimpri Chinchwad Municipal Corporation has announced the Selection & Waiting List for the Health Assistant, Inspector Recruitment Examination. Click on the link below to download the list.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, आरोग्य विभाग अंतर्गत आरोग्य सहाय्यक, निरीक्षक पदभरती परीक्षेची निवड व प्रतीक्षा यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

यादी डाउनलोड – https://cutt.ly/iZgfmFw


PCMC Gardener Recruitment Result 

PCMC Bharti Result: Pimpri Chinchwad Municipal Corporation has announced the Selection List for the Gardener Recruitment Examination. Click on the link below to download the list.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका अंतर्गत माळी पदभरती परीक्षेची निवड यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

यादी डाउनलोड – https://cutt.ly/JLiEt4b


PCMC Medical Officer Recruitment Result 

PCMC Bharti Result: Pimpri Chinchwad Municipal Corporation has announced the Selection List for the Expert Medical Officer Recruitment Examination. Click on the link below to download the list.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका अंतर्गत तज्ञ वैद्यकीय अधिकारी पदभरती परीक्षेची निवड यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

यादी डाउनलोड –  https://cutt.ly/5KNVExv

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिके अंतर्गत विविध रिक्त पदांकरिता ‘या’ तारखेला मुलाखती आयोजित


PCMC Assistant Teacher Recruitment Result 

PCMC Bharti Result:Pimpri Chinchwad Municipal Corporation has announced the Selection List for the Assistant Teacher Recruitment Examination. Click on the link below to download the list.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, माध्यमिक शिक्षण विभाग अंतर्गत सहाय्यक शिक्षक पदभरती परीक्षेची निवड यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

यादी डाउनलोड – https://cutt.ly/bKYI0uY


PCMC Mali Recruitment Result 

PCMC Bharti Result: Pimpri Chinchwad Municipal Corporation has announced the merit List for the Mali Recruitment Examination. Click on the link below to download the list.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, माध्यमिक शिक्षण विभाग अंतर्गत माळी पदभरती परीक्षेची गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

यादी डाउनलोड – https://cutt.ly/0KYIbq0


PCMC Urdu Teacher Recruitment Result 

PCMC Bharti Result: Pimpri Chinchwad Municipal Corporation has announced the Selection List for the Urdu Teacher Recruitment Examination. Click on the link below to download the list.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, माध्यमिक शिक्षण विभाग अंतर्गत उर्दु शिक्षक पदभरती परीक्षेची निवड यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

यादी डाउनलोड – https://cutt.ly/AKxMFcv


PCMC Recruitment Selection & Waiting List

PCMC Bharti Result : Pimpri Chinchwad Municipal Corporation has announced the selection & waiting list of Senior Tuberculosis Treatment Supervisor (STS) and TB Health Visitor (TBHV) Bharti. Candidates click on the below link to download the list.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत रिक्त पदांसाठी जाहिरात क्र.३९/२०२२ दि.२१/०५/२०२२ रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेली होती. त्यानुसार दि.०७/०६/२०२२ रोजी वरीष्ठ क्षयरोग उपचार पर्यवेक्षक (एस टी एस) व टी बी हेल्थ व्हिजीटर (टी.बी.एच.व्ही.) या पदाकरिता Walk-in- Interview (थेट मुलाखती) प्रा.रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृह चिंचवड येथे घेण्यात आलेल्या आहेत.

वरीष्ठ क्षयरोग उपचार पर्यवेक्षक (एस टी एस) व टी बी हेल्थ व्हिजीटर (टी.बी.एच.व्ही.) या पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी सोबत
प्रसिध्द करण्यात येत असून सदर यादीबाबत हरकती असल्यास दिनांक- 29/0६/२०२२ पर्यंत सायं.५.०० वाजेपर्यंत (कार्यालयीन वेळेत) लेखी स्वरुपात हरकतीचे पुराव्यार्थ आवश्यक कागदपत्रे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका भवन, २ रा मजला, वैद्यकिय मुख्य कार्यालय येथे सादर करावेत. मुदतीनंतर आलेल्या हरकतींचा विचार केला जाणार नाही यांची सर्व संबंधीत उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.

यादी डाउनलोड – https://bit.ly/3b5SZMr


PCMC Department of Veterinary Medicine Eligible List

PCMC Bharti Result: Pimpri Chinchwad Municipal Corporation has announced the Selection and Waiting List of the Veterinary Officer, Veterinary, Curator, Veterinary Surgeon Recruitment Examination. Click on the link below to download the list.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभाग अंतर्गत पशुवैद्यकीय अधिकारी, पशुवैद्यकीय, क्यूरेटर, पशु शल्यचिकित्सक पदभरती परीक्षेची निवड व प्रतीक्षा यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

यादी डाउनलोड – https://cutt.ly/yGRmxHZ


PCMC TB & Chest Physician Selection List

PCMC Bharti Result: Pimpri Chinchwad Municipal Corporation has announced the Selection & waiting list of the TB & Chest Physician Recruitment Examination. Click on the link below to download the list.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आस्थापनेवरील टी.बी अँड चेस्ट फिजिशियन अभिनामाची गट अ मधील शासन मंजूर असणारी रिक्त पदे सरळसेवा प्रवेशाने भरण्याकामी जाहिरात क्र.१२६५/२०२१ चे अनुषंगाने उमेदवारांच्या दिनांक 25 जानेवारी 2022 रोजी मौखिक मुलाखती घेण्यात आलेल्या आहेत. त्यामध्ये जाहिरातीनुसार अर्ज केलेल्या उमेदवारांच्या मूळ कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली होती. याशिवाय कर्मचारी निवड समितीने मुलाखतीस उपस्थित असलेल्या उमेदवारांच्या मौखिक मुलाखती घेतल्या आहेत व निवड समितीने दिलेल्या गुणांनुसार टी.बी अँड चेस्ट फिजिशियन पदाकरीता खालील उमेदवारांची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

यादी डाउनलोड – https://cutt.ly/uSYAJ11


PCMC Department of Veterinary Medicine Eligible List

PCMC Bharti Result: Pimpri Chinchwad Municipal Corporation has announced the Eligible/ Non Eligible list of the Veterinary Officer, Veterinary, Curator, Veterinary Surgeon Recruitment Examination. Click on the link below to download the list.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभाग अंतर्गत पशुवैद्यकीय अधिकारी, पशुवैद्यकीय, क्यूरेटर, पशु शल्यचिकित्सक पदभरती परीक्षेची पात्र/ अपात्र यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

यादी डाउनलोड – https://bit.ly/3HsfW7T


PCMC Junior Resident Eligible Ineligible List

PCMC Bharti Result: Pimpri Chinchwad Municipal Corporation has announced the Eligible/ Non Eligible list of the Junior Resident Dentistry Recruitment Examination. Click on the link below to download the list.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका अंतर्गत कनिष्ठ निवासी दंतरोग पदभरती परीक्षेची पात्र/ अपात्र यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

यादी डाउनलोड – https://bit.ly/33g7j0P


PCMC Bharti Selection and Waiting List

PCMC Bharti Result: The selection & waiting list has been declared for Gynecologist, Pediatrician, Medical Officer, Quality Assurance Assistant, Staff Nurse, Pharmacist, Lab Technician posts under Pimpri Chinchwad Municipal Corporation, National Health Mission. Click on the link below to download the list.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत स्त्रीरोगतज्ञ, बालरोगतज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी, गुणवत्ता आश्वासक सहाय्यक, स्टाफ नर्स , फार्मासिस्ट, लॅब टेक्निशियन पदभरतीची निवड आणि प्रतीक्षा यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

यादी डाउनलोड – https://bit.ly/321HZeo

 


PCMC Asha Swayamsevika Bharti Selection List 

PCMC Bharti Result: The selection has been declared for Asha Swayamsevika posts under Pimpri Chinchwad Municipal Corporation, National Health Mission. Click on the link below to download the list.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आशा स्वयंसेविका पदभरतीची निवड यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

यादी डाउनलोड – https://bit.ly/3aCZdQc


PCMC Junior Engineer Bharti Merit List Declared 

PCMC Bharti Result : Pimpri Chinchwad Municipal Corporation has announced the merit list of Junior Engineer Civil Engineering posts. Click on the link below to download the list.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य पदभरती ची गुणयादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. उमेदवारांना गुणांचे संदर्भात काही हरकती असल्यास दिलेल्या ई-मेल पत्त्यावर पाठवावे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

 • पदाचे नावकनिष्ठ अभियंता स्थापत्य
 • ई-मेल पत्ता[email protected]
 • हरकती नोंदविण्याची शेवटची तारीख – 8 ऑक्टोबर 2021

यादी डाउनलोड – https://bit.ly/3iHchIZ


PCMC Bharti Merit List Declared 

Pimpri Chinchwad Municipal Corporation has announced the merit list of Veterinary Officer, Park Officer, Assistant Park Officer, Supervisor, Licensing Inspector, Inspector, Health Assistant, Live Stock Supervisor, Animal Keeper, Gardener posts. Click on the link below to download the list.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका अंतर्गत पशुवैद्यकीय अधिकारी, उद्यान अधिकारी, सहाय्य्क उद्यान अधिकारी, सुपरवायझर, परवाना निरीक्षक, निरीक्षक, आरोग्य सहायक, लाईव्ह स्टॉक सुपरवायझर, ऐनिमल किपर, माळी पदभरती ची गुणयादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

यादी डाउनलोड – https://bit.ly/3oBBFmW


PCMC Specialist Bharti Selection & Waiting List 

PCMC Bharti Result : Pimpri Chinchwad Municipal Corporation has announced the selection & waiting list of Specialist (Neurosurgeon, Plastic Surgeon) posts. Click on the link below to download the list.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका अंतर्गत विशेषज्ञ पदभरती परीक्षेची निवड व प्रतीक्षा यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

यादी डाउनलोड – https://bit.ly/3tywncv


PCMC Junior Resident Dentistry Bharti Merit List

Pimpri Chinchwad Municipal Corporation has announced the merit list of the Junior Resident Dentistry Recruitment Examination. Click on the link below to download the list.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका अंतर्गत कनिष्ठ निवासी दंतरोग पदभरती परीक्षेची गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

यादी डाउनलोड – https://bit.ly/3rszyS5

PCMC Law Officer Bharti Selection List

PCMC Bharti Result : Pimpri Chinchwad Municipal Corporation has announced the selection and waiting list for the Law Officer recruitment examination. Click on the link below to download the list.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका अंतर्गत विधी अधिकारी पदभरती परीक्षेची निवड व प्रतीक्षा यादी जाहीर करण्यात आलेली आहेत. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

PCMC Bharti Result

Important Links For PCMC Recruitment Result

यादी डाउनलोड : https://bit.ly/3wCG3m0

PCMC Specialist Bharti Selection List

PCMC Bharti Result : The list of Selection candidates for the Pimpri Chinchwad Municipal Corporation has been announced. Click on the link below to download the list.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका अंतर्गत आयोजित विशेषतज्ञ पदभरती परीक्षेची निवड यादी जाहीर करण्यात आलेली आहेत. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

Important Links For PCMC Recruitment Result

यादी डाउनलोड : https://bit.ly/3xmGm5Y


महाभरती महत्वाच्या लिंक्स

अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स १२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्स पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्स इंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्स ITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरात सरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरात रेल्वे जाहिराती

2 Comments
 1. Prafull says

  नगरपालिकाची सिस्टीम भंगार आहे नेते लोकांचे फोन गेले की लगेच कामे पूर्ण होतात आणि आम्ही शिक्षण घेतो एवढे ते म्हणजे आम्ही मूर्खच जणू काही

 2. prajkta Ashok Gavali says

  Maza result nav ka naho aal

Leave A Reply

Your email address will not be published.

जाहिराती
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
अँप डाउनलोड