Join Instagram   Join Now
Telegram Group  Join Now

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत “वैद्यकिय अधिकारी” व इतर पदाची पात्र/अपात्र यादी जाहीर!!

NHM Raigad Bharti Result

NHM Raigad Bharti Result

NHM Raigad Bharti Result: Under Rashtriya Arogya Abhiyan, advertisement was published inviting applications from candidates for the post of Medical Officer (Male) under National Child Health Program and Audiologist under DEIC Program from 28/11/2023 to 08/12/2023. A list of eligible and ineligible candidates has been prepared based on the applications and documents received from the candidates. However, if there is any objection in the above mentioned list, the candidates should send the objection in writing and with the necessary official proof along with the scanned copy of the signature of the candidate to the email nhmraigadrecruitment@gmail.com from 27/12/2023 to 30/12/2023 and the objections received after 30/12/2023 Candidates should note that they will not be considered. Apart from this, according to the objection received with necessary written and official evidence, the final merit list will be prepared and the said list will be published on the website of Raigad Zilla Parishad.

 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत २८/११/२०२३ ते ०८/१२/२०२३ रोजी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रमांतर्गत वैद्यकिय अधिकारी (पुरुष) व डिईआयसी कार्यक्रमांतर्गत ऑडिओलॉजिस्ट या पदासाठी उमेदवारांकडून अर्ज मागविणेकरीता जाहिरात प्रसिध्द करणेत आलेली होती. उमेदवारांकडील प्राप्त अर्ज व कागदपत्रांच्या अनुषंगाने पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी तयार केली आहे. तरी उमेदवारांनी वर नमूद यादी मध्ये काही आक्षेप असल्यास त्यासंबंधी हरकत आवश्यक लेखी व अधिकृत पुराव्यासह उमेदवाराच्या स्वाक्षरीसह स्कॅन कॉपी २७/१२/२०२३ ते ३०/१२/२०२३ रोजीपर्यंत nhmraigadrecruitment@gmail.com या ईमेलवर पाठवावी व ३०/१२/२०२३ रोजी नंतर प्राप्त हरकतींचा विचार केला जाणार नाही याची नोंद उमेदवारांनी घ्यावी. याशिवाय आवश्यक लेखी व अधिकृत पुराव्यासह प्राप्त हरकतीनुसार अंतिम गुणवत्ता यादी तयार करून सदर यादी रायगड जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केली जाईल.

येथे डाउनलोड करा : https://shorturl.at/nxM23


NHM Raigad Bharti- Selection and Waiting List

NHM Raigad Bharti Result: National Health Mission Raigad has published a list of  Ayush Medical Officer, Bhulatdhya, Bhishak, Radiologist, Gynecologist,Pediatrician, Medical Officer, Orthopedic specialist posts. Click on the link below to download the list. 

टिप :- दि.२८/०४/२०२३ रोजी या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेल्या पदभरती जाहिरातीमध्ये Lab Technician (पदसंख्या -६ ) व Blood Bank Tecnician ( पदसंख्या – १) ही पदे भरणेबाबत सुचित करणेत आले होते. सदर पदभरती प्रक्रियेमध्ये संबंधित पदांसाठी दि. १६/०५/२०२३ रोजी थेट मुलाखती घेणत आल्या आहेत. परंतु सदर पदांच्या उमेदवारांच्या निवडीच्या शैक्षणिक अर्हतेबाबत राज्यस्तरावरुन प्राप्त दि.२१/१२/२०२२ रोजीच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार महाराष्ट्र पॅरावैद्यक परिषदेमध्ये पुढे नमुद विद्यापिठांची व शिक्षण मंडळांकडून प्राप्त अर्हता धारक उमेदवारांची निवड करणेबाबत सुचित केले आहे –

१) DPU Dr.D.Y.Patil Vidyapith Pune (Deemed University)
२) Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University, Nashik 3) Maharastra State Board of Technical Education, 49 Kherwadi Bandra Mumbai
x)’Shreemati Nathibai Damodar Thackersey, Women University Mumbai ) Maharastra University of Health Science Nashik
) TATA Institute of Social Science Devnar Mumbai
तरी सदर पदांसाठी दि. १६/०५/२०२३ रोजी मुलाखती देणेत आलेल्या उमेदवारांमध्ये वर नमुद विद्यापीठ / शिक्षण मंडळामधून शैक्षणिक अर्हता धारण केलेल्या उमेदवारांची संख्या कमी असल्याने Lab Technician व Blood Bank Tecnician या पदांच्या शैक्षणिक अर्हतेबाबत राज्यस्तरावरुन मार्गदर्शन मागविणेत आले आहे. तरी सदर मार्गदर्शन प्राप्त होईपर्यंत सदर पदांची भरती प्रक्रिया निवड समितीच्या मान्यतेने स्थगित करणेत येत असल्याची नोंद सर्व उमेदवारांनी घ्यावी.

Download NHM Raigad List of Eligible Candidates


NHM Raigad Bharti- Selection and Waiting List

NHM Raigad Bharti Result: National Health Mission Raigad has declared the Selection and Waiting List of Dental Technician, Physiotherapist, Medical Officer posts. Click on the link below to download the list. 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान रायगड अंतर्गत दंत तंत्रज्ञ, फिजिओथेरपिस्ट, वैद्यकीय अधिकारी पदभरतीची निवड आणि प्रतीक्षा यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

यादी डाउनलोड – https://cutt.ly/4ZDcSE2


NHM Raigad Medical Officer Bharti Final Result 

NHM Raigad Bharti Result: National Health Mission Raigad has declared the final result of RBSK Medical Officer posts. Click on the link below to download the list.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान रायगड अंतर्गत RBSK वैद्यकीय अधिकारी पदभरतीची अंतिम निवड यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

यादी डाउनलोड – https://bit.ly/2YnQ0Zu


NHM Raigad Bharti Revised Eligibility & Non-Eligibility List

National Health Mission Raigad has declared the revised eligibility & non-eligibility list of Dental Technician, Optometrist. Click on the link below to download the list.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान रायगड अंतर्गत दंत तंत्रज्ञ, ऑप्टोमेट्रिस्ट पदभरती परीक्षेची सुधारित पात्र/ अपात्रता यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

दंत तंत्रज्ञ यादी – https://bit.ly/3tkKke8

ऑप्टोमेट्रिस्ट यादी – https://bit.ly/3mZUD67


NHM Raigad Bharti Eligibility & Non-Eligibility list

National Health Mission Raigad has declared the eligibility & non-eligibility list of Dental Technician posts. Click on the link below to download the list.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान रायगड अंतर्गत दंत तंत्रज्ञ पदाची पात्र/ अपात्रता यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. उमेदवारांना काही आक्षेप असल्यास 4 ऑगस्ट 2021 पर्यंत दिलेल्या ई-मेल वर मूळ कागदपत्रांसह सादर करावे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

  • पदाचे नाव – दंत तंत्रज्ञ
  • ई-मेल पत्ता – deicraigad@gmail.com
यादी डाउनलोड – https://bit.ly/3CbBwer

NHM Raigad Result – The final selection and waiting list for Anesthesiologist, Gynecologist, Pediatrician, Physician, Surgeon, Orthopedist, Radiologist, Dialysis Technician, X-Ray Technician, etc. Recruitment Examination under National Health Mission Raigad has been announced. Click on the link below to download the list.

NHM Raigad Bharti Final Selection & Waiting List : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान रायगड अंतर्गत भूलतज्ञ, स्त्रीरोगतज्ञ, बालरोगतज्ञ, फिजिशियन, सर्जन, अस्थिरोगतज्ञ, रेडिओलॉजिस्ट, डायलेसिस तंत्रज्ञ, एक्स-रे तंत्रज्ञ, इत्यादी पदभरती परीक्षेची अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी जाहीर केलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

अधिक माहिती करिता कृपया दिलेली PDF जाहिरात वाचावी.

Important Links For NHM Raigad Result

यादी डाउनलोड : https://bit.ly/3f3ajQl

NHM Raigad AYUSH Medical Officer Result

The final selection and waiting list for AYUSH Medical Officer Recruitment Examination under National Health Mission Raigad has been announced. Click on the link below to download the list.

NHM Raigad Bharti Final Selection & Waiting List : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान रायगड अंतर्गत आयुष वैद्यकीय अधिकारी पदभरती परीक्षेची अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी जाहीर केलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

अधिक माहिती करिता कृपया दिलेली PDF जाहिरात वाचावी.

Important Links For NHM Raigad Result
यादी डाउनलोड 1 : https://bit.ly/31Mrhwi

यादी डाउनलोड 2 : https://bit.ly/3sW1E8f


National Health Mission Raigad Final Selection & Waiting List

NHM Raigad Bharti Final Selection & Waiting List : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान रायगड अंतर्गत RBSK वैद्यकीय अधिकारी (महिला/ पुरुष) पदभरती परीक्षेची अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी जाहीर केलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

अधिक माहिती करिता कृपया दिलेली PDF जाहिरात वाचावी.

Important Links For NHM Raigad Result
यादी डाउनलोड : http://bit.ly/3cCR0Ou

NHM Raigad Bharti Eligible & Non-Eligibility List : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान रायगड अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी पदभरती परीक्षेची पात्रता व अपात्रता यादी जाहीर केलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

अधिक माहिती करिता कृपया दिलेली PDF जाहिरात वाचावी.

Important Links
यादी डाउनलोड : http://bit.ly/2Xn62ib

 


महाभरती महत्वाच्या लिंक्स

अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स १२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्स पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्स इंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्स ITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरात सरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरात रेल्वे जाहिराती

Leave A Reply

Your email address will not be published.

जाहिराती
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
अँप डाउनलोड