MPSC ASO सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी, तात्पुरती निवड यादी प्रकाशित | MPSC Exam Result 2023

MPSC Exam Result

MPSC Exam Result 2023

MPSC Exam ASO Result : ASO Result LIST OF CANDIDATES – ELIGIBLE FOR RECOMMENDATION And Merit List has been published on the Official Site. Those candidates who have attended this exam must download their results from the below link:

जा.क्र.86/2022 सहायक कक्ष अधिकारी मर्यादित विभागीय मुख्य परीक्षा 2022 भरतीप्रक्रियेची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी, तात्पुरती निवड यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. तसेच भरतीप्रक्रियेतून बाहेर पडण्याकरीता दि.31 जाने.2023 पर्यंत वेबलिंक उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.

 
MPSC Exam Result : Assistant Professor, Pharmacology, Maharashtra Medical Education And Research Service, Group-B (Gazetted) LIST OF CANDIDATES – ELIGIBLE FOR RECOMMENDATION And Merit List has been published on the Official Site. Those candidates who have attended this exam must download their results from the below link:

जाहिरात क्रमांक 56/2021 सहायक प्राध्यापक, औषधशास्त्र, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, गट ब संवर्गाची अंतिम गुणवत्ता यादी व अंतिम शिफारस यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे.

List Of Eligible Candidates – https://bit.ly/3iNNC8m
Merit List – https://bit.ly/3iNNC8m

MPSC Exam Result 2022

MPSC Exam Result: जा.क्र.051/2022, 059/2022, 261/2021, 262/2021 मधील सर्व उमेदवारांचे गुण व स्कॅन उत्तरपत्रिका त्यांच्या खात्यात उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. तसेच फेरपडताळणीसाठीची लिंक दिनांक 18 डिसेंबर 2022 पर्यंत उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.

MPSC Exam Result

सदर परीक्षांस उपस्थित असलेल्या उमेदवारांना त्यांचे गुण व स्कॅन उत्तरपत्रिका उमेदवारांच्या खात्यामधील संबंधित परीक्षेच्या नावासमोरील ‘View’ अंतर्गत उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत, तसेच गुणांची फेरपडताळणी (Retotalling) करू इच्छिणा-या उमेदवारांना फेरपडताळणीकरिता अर्ज सादर करण्यासाठी वेबलिंक उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. सदर वेबलिंकद्वारे विहित शुल्कासह अर्ज सादर करण्याकरिता पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. :-

 • (१) आयोगाच्या https://mpsc.gov.in या संकेतस्थळावरील ONLINE FACILITIES मधील Retotalling of Marks या लिंकवर क्लिक करावे.
 • (२) परीक्षेच्या अर्जात नमूद मोबाईल क्रमांक नमूद करून सदर क्रमांकावर प्राप्त होणारा ओटीपी प्रविष्ट करून लॉग-इन करावे.
 • (३) Retotalling संदर्भातील लिंकवर क्लिक करावे.
 • (४) उपलब्ध होणा-या गुणपत्रातील गुणांची फेरपडताळणी करावयाची असलेल्या परीक्षेची निवड करून ‘Save’ बटणवर क्लिक करावे.
 • (५) सेवा शुल्कासह विहित शुल्क ऑनलाईन पध्दतीने अदा करावे.

गुणांच्या फेरपडताळणीकरिताची सदर वेबलिंक दिनांक ०९ डिसेंबर, २०२२,१२:०० ते दिनांक १८ डिसेंबर, २०२२, २३:५९ या कालावधीत उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

उपरोक्त विहित कार्यपध्दतीनुसार गुणांच्या फेरपडताळणीकरिता अर्ज करताना कोणत्याही प्रकारच्या तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यास आयोगाच्या १८००-१२३४-२७५ किंवा ७३०३८२१८२२ या टोल फ्री क्रमांकावर अथवा support- [email protected] या ई-मेल आयडी वर संपर्क साधता येईल.

सविस्तर माहिती – https://bit.ly/3iNNC8m

MPSC Exam Final Merit List & Final Recommendation List

MPSC Exam Result: Maharashtra Public Service Mission has declared the final merit list & final recommendation list. Click on the below link to download the list.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, सामान्य राज्यसेवा, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, गट-अ (अलिबाग, सिंधुदुर्ग) सहायक प्राध्यापक, सामान्य औषधवैद्यकशास्त्र, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, गट-ब संवर्गाची अंतिम गुणवत्ता यादी व अंतिम शिफारस यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर करावे.  

अंतिम गुणवत्ता यादी – https://bit.ly/3TgUVCl
अंतिम शिफारस यादी – https://bit.ly/3uyRbSG

MPSC Assistant Draftsman-cum-Under Secretary Result 

MPSC Exam Result: Maharashtra Public Service Commission has declared a not eligible candidate list & merit list for Assistant Draftsman-cum-Under Secretary, Group-A. Click on the below link to download the list.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सहाय्यक ड्राफ्ट्समन-सह-अवर सचिव, गट-अ ची गुणवत्ता यादी व अपात्र उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर करावे. 

यादी डाउनलोड करा – http://bit.ly/3id4NzT

MPSC PSI Exam 2021 – Qualified List

MPSC Exam Result: Maharashtra Public Service Commission has been declared a qualified candidates list of Police Inspector Limited Departmental Pre Examination 2021. Click on the below link to download the list.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत पोलीस उपनिरीक्षक लिमिटेड विभागीय पूर्व परीक्षा – 2021 परीक्षेची पात्र उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर करावे.

 यादी डाउनलोड – https://bit.ly/3NCKYwR


MPSC ASO Pre Exam 2021 Qualified Candidates List

MPSC Exam Result: Maharashtra Public Service Commission has been declared a qualified candidates list of Maharashtra Subordinate Services, Gr-B Pre Examination 2021 (Assistant Section Officer), Click on the below link to download the list.

 MPSC महाराष्ट्र दुय्यम सेवा पूर्व परीक्षा 2021 भरती जाहिरात प्रकाशित; 1083 रिक्त पदे

MPSC अंतर्गत विविध रिक्त पदांची नवीन भरती सुरु

खुशखबर!! कर सहाय्यक, लिपिक पदांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा!!

MPSC पोलीस उपनिरीक्षक मुख्य परीक्षा 2019 – सुधारित गुणवत्ता यादी जाहीर

MPSC राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2020 गुणवत्ता यादी जाहीर!!

विविध स्पर्धा परीक्षांचे मोफत सराव प्रश्नसंच – त्वरित नोंदणी करा    

MPSC नवीन टेस्ट सिरीज 

मेगा भरती आणि MPSC 2022-23 च्या परीक्षेस उपयुक्त प्रश्नसंच  

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सहाय्यक विभाग अधिकारी GR-B पूर्व परीक्षा – 2021 परीक्षेची पात्र उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर करावे.

यादी डाउनलोड – https://bit.ly/3ziMUGB


MPSC Maharashtra Civil Engineering Services Exam 2020 – General Merit List 

MPSC Exam Result : Maharashtra Public Service Commission has been declared the General Merit List of Maharashtra Civil Engineering Services Examination 2020. Click on the below link to download the list.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत २६ फेब्रुवारी २०१९ रोजी आयोजित महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१९ साठी सहायक कक्ष अधिकारी संवर्गासाठी विकल्प दिलेल्या उमेदवारामधून सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांचा १ जून २०२२ रोजी जाहीर करण्यात आला होता. प्रस्तुत पदासाठी पूर्व परीक्षेत अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांच्या बैठक क्रमांकासह नावाची यादी व गुणांची सोमारेषा आयोगाच्या https://mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध (published) करण्यात आली आहे. खाली दिलेल्या लिंक वरून आपण आपला निकाल बघू शकता. 

पूर्व परीक्षेसाठी उमेदवारांनी ऑनलाइन पद्धतीने केलेल्या अर्जात दिलेल्या माहितीच्या आधारे त्यांची पात्रता तपासण्याच्या अटीच्या अधीन राहून पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे मुख्य परीक्षेस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांपैकी मुख्य परीक्षेसाठी विहित कालावधीत अर्ज करणाऱ्या तसेच परीक्षा शुल्क भरणाऱ्या अर्हताप्राप्त उमेदवारांना मुख्य परीक्षेस (exam) प्रवेश देण्यात येईल. आवश्यक तपासणीनुसार अपात्र ठरवणाच्या उमेदवारांची उमेदवारी आयोगाकडून कोणत्याही टप्यावर रद्द करण्यात येईल.

यादी डाउनलोड – https://bit.ly/3wQBx5K


MPSC ASO Exam 2021 Merit List

MPSC Exam Result: Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has been declared a merit list of ASSISTANT SECTION OFFICER LIMITED DEPARTMENTAL COMPETITIVE EXAMINATION – 2021. Click on the given link to download the list.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अंतर्गत आयोजित सहाय्यक विभाग अधिकारी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा – 2021 ची गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

यादी डाउनलोड (MPSC) – https://bit.ly/3PSF0t2

यादी डाउनलोड (मंत्रालय) – https://bit.ly/3N04jYl


MPSC Civil Judge Pre Exam 2021 – Qualified Candidates List

MPSC Exam Result : Maharashtra Public Service Commission has been declared a list of qualified candidates for Civil Judge (Junior Division) Judicial Magistrate (First Class) Competitive Pre Examination 2021. Click on the given link to download the list.

MPSC दिवाणी न्यायाधीश पूर्व परीक्षा – 2021 पात्र उमेदवारांची यादी जाहीर

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अंतर्गत आयोजित दिवाणी न्यायाधीश पूर्व परीक्षा – 2021 पात्र उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

MPSC अंतर्गत 419 रिक्त पदांची नवीन भरती सुरु

CUTOFF MARKS – 79.50

TOTAL CANDIDATES – 634

MPSC Exam Result

पात्रता यादी डाउनलोड – https://bit.ly/3lPlrUM


MPSC State Service Main Examination 202 General Merit List

MPSC Exam Result: Advertisement no. 60/2021 General Merit List for the State Service Main Examination 2020 has been published on the website of the Commission on the basis of interviews conducted from 18th April to 29th April 2022.

जा.क्र.६०/२०२१ राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२० करिता दिनांक १८ एप्रिल ते २९ एप्रिल,२०२२ या कालावधीत घेण्यात मुलाखतीच्या आधारे परीक्षेची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी (General Merit List) आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे.

राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (Maharashtra Public Service Commission) मुख्य परीक्षेचा निकाल (Main Exam Result) जाहीर करण्यात आला आहे. यामध्ये सांगलीचा प्रमोद चौगुले याने प्रथम क्रमांक तर नितेश कदम याने द्वितीय क्रमांक पटकावला आहे. रुपाली माने हीने महिलांमध्ये प्रथम येण्याचा मान मिळविला आहे. या परीक्षेला बसलेल्या उमेदवारांना अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन आपला निकाल पाहता येणार आहे. राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२० करिता दिनांक १८ एप्रिल ते २९ एप्रिल,२०२२ या कालावधीत घेण्यात मुलाखतीच्या आधारे परीक्षेची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी (General Merit List) आयोगाच्या वेबसाइटवर प्रसिध्द करण्यात आली आहे.

राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन उमेदवारांना निकाल तपासता येणार आहे. या निकालानंतर ऑपटींग आऊटसाठी संधी दिली जाईल. त्यानंतर अंतिम निकाल प्रसिद्ध केला जाणार आहे.

गुणवत्ता यादी डाउनलोड – https://bit.ly/3MDvk3l


MPSC Mains Result 2019

MPSC Exam Result: The final result of Maharashtra Civil Engineering Service Main Examination 2019 conducted by Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has been announced. Click on the link below to download the result.

‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (MPSC) घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा २०१९ चा अंतिम निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. निकाल डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

उमेदवारांना त्यांचा निकाल ‘एमपीएससी’च्या वेबसाइटवर पाहता येणार आहे. महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षेच्या मुलाखती चार ऑक्टोबर ते दोन फेब्रुवारी या कालावधीत घेण्यात आल्या. या परीक्षेच्या अंतिम निकालात एक हजार १४५ पदांपैकी अनाथ आणि श्रवणशक्तीतील दोष या प्रवर्गासाठी आरक्षित पदांवर उमेदवार उपलब्ध झाल्याने दोन पदे रिक्त ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे एक हजार १४३ पदांवर पात्र उमेदवारांची शिफारस करण्यात आली. उमेदवारांनी अर्जात केलेल्या दाव्यांच्या अनुषंगाने नियुक्तीच्या वेळी त्यांची पात्रता मूळ प्रमाणपत्रांवरून तपासण्याच्या अधीन राहून उमेदवारांची अंतिम निकालात शिफारस करण्यात आली आहे.

MPSC Exam Result

निकाल डाउनलोड 1 – https://bit.ly/36dvM8Z

निकाल डाउनलोड 2 – https://bit.ly/3xsKl3t


MPSC Civil Judge and Magistrate (First Class) Main Exam 2020 Result 

MPSC Exam Result: The eligibility and merit list of Civil Judge and Magistrate (First Class) Main Examination 2020 organized under Maharashtra Public Service Commission has been announced. Click on the link below to download the list. Further details are as follows:-

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अंतर्गत आयोजित दिवाणी न्यायाधीश आणि न्यायदंडाधिकारी (प्रथम वर्ग) मुख्य परीक्षा 2020 ची पात्रता व गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

महाराष्ट्र लोक सेवा आयोगाने (MPSC)सिविल जज (ज्युनियर डीएन) आणि ज्युडिशिअल मॅजिस्ट्रेट (एफ.सी.) चा अंतिम निकाल (MPSC Final Result 2022) जारी केला आहे. आयोगाने सिविल जज (ज्युनियर डी.एन.) आणि न्यायिक मॅजिस्ट्रेट (एफ.सी.) पदासाठी निवड प्रक्रियेतील उमेदवारांचे गुण देखील अपलोड केले आहेत. ज्या उमेदवारांनी सिविल जज (ज्युनियर डीएन) आणि न्यायिक मजिस्ट्रेट (एफसी) मेन्स परीक्षा २०२० आणि इंटरव्ह्यू राउंडसाठी उपस्थित होते, ते एमपीएससीच्या अधिकृत वेबसाइट mpsc.gov.in वर जाऊन आपला निकाल तपासू शकतात.

How to Check MPSC Civil Judge Final Result 2020

 • सर्वात आधी एमपीपीएससीच्या अधिकृत वेबसाइट mpsc.gov.in वर जा.
 • होमपेज वर करंट न्यूज किंवा लेटेस्ट अनाउंसमेंट सेक्शनमध्ये जा.
 • येथे ‘Adv.No. 06/2021 Civil Judge Junior Division and Judicial Magistrate First Class Main Examination 2020 – Final Result/Recommendation list’ लिंक वर क्लिक करा.
 • स्क्रीन वर पीडीएफ यादी उघडेल.
 • यादी तपासा आणि डाऊनलोड करा.

पात्रता यादी – https://bit.ly/3LGeIrd

गुणवत्ता यादी – https://bit.ly/3x2YXX9


MPSC Result 2022

MPSC Exam Result: Maharashtra State Pre-Service Written Examination was conducted on 23rd January 2022 at various examination centers in the state. Candidates who have passed this examination will now be able to appear for the main examination which will be held in the month of May. The main examination will be held on May 7, 8 and 9, 2022. Further details are as follows:-

महाराष्ट्र राज्य सेवा पूर्व परीक्षेचा निकाल (Maharashtra State Services Prelims Result) जाहीर झाला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) mpsc.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर एमपीएससी राज्य सेवा पूर्व परीक्षेचा निकाल २०२२ ( MPSC State Services Prelims Result 2022) जाहीर केला आहे. या परीक्षेला बसलेले उमेदवार एमपीएससीच्या अधिकृत वेबसाइटवरून निकाल पाहू शकतात. बातमीत दिलेल्या सोप्या स्टेप्स फॉलो करून देखील निकाल तपासता येणार आहे.

MPSC State Services Main Exam Dates 

मुख्य परीक्षेच्या तारखा

महाराष्ट्र राज्य सेवा पूर्व लेखी परीक्षा २३ जानेवारी २०२२ रोजी राज्यातील विविध परीक्षा केंद्रांवर घेण्यात आली. तर आता या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना मुख्य परीक्षेला बसता येणार असून ही परीक्षा मे महिन्यात होईल. मुख्य परीक्षा मे महिन्यात ७,८ आणि ९ मे २०२२ रोजी होणार आहे.

मुख्य परीक्षेचे प्रवेशपत्र लवकरच 

 • एमपीएससीतर्फे लवकरच मुख्य परीक्षेसाठी प्रवेशपत्र जाहीर केले जाणार आहे.
 • या परीक्षेसाठी नोंदणी प्रक्रिया ५ ऑक्टोबर रोजी सुरू झाली आणि १ जानेवारी २०२२ रोजी संपली.
 • या भरती प्रक्रियेद्वारे एकूण २९० पदांची भरती केली जाणार आहे.
 • या भरती प्रक्रियेशी संबंधित तपशीलांसाठी उमेदवारांना एमपीएससीच्या अधिकृत साइटवर जावे लागेल.

MPSC अंतर्गत राज्य सेवा (पूर्व) परीक्षा 2021 निकाल जाहीर!! | MPSC Exam Results

MPSC Exam Result: Results of State Services Preliminary Examination 2021 conducted by the Maharashtra Public Service Commission on 23 January 2022 have been announced. Click on the link below to download the result.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अंतर्गत घेण्यात आलेल्या राज्य सेवा (पूर्व) परीक्षा 2021 चा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. सदर पूर्व परीक्षेतून मुख्य परीक्षेकरीता अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांच्या बैठक क्रमांकासह नावांची यादी व गुणांची सीमारेषा आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. निकाल डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

निकाल डाउनलोड – https://cutt.ly/DDAg1aY 


MPSC Exam Results

MPSC Exam Result: Results of Maharashtra Medical Education and Research Services, Group-B, State Service Main Examination 2020, Maharashtra Civil Engineering Service Main Examination 2020 and other examinations conducted under Maharashtra Public Service Commission have been announced. Click on the link below to download the result.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अंतर्गत आयोजित महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, गट – ब, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2020, महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2020 व अन्य परीक्षांचे निकाल जाहीर करण्यात आलेले आहे. निकाल डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

निकाल डाउनलोड – https://bit.ly/3IcXqQE


MPSC Medical Education and Research Services Exam Result

MPSC Exam Result: The result of Professor, Pediatric Surgery, Government Medical College, Maharashtra Medical Education and Research Services, Group-A examination organized under Maharashtra Public Service Commission has been announced. Click on the link below to download the result.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अंतर्गत आयोजित प्राध्यापक, बालरोग शल्यचिकित्साशास्त्र, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, गट-अ परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आलेला आहे. निकाल डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

निकाल डाउनलोड – https://bit.ly/3KM11qr


MPSC Police Sub Inspector General Merit List

MPSC Exam Result: The general merit list of Sub-Inspector of Police Main Examination 2019 organized under the Maharashtra Public Service Commission has been announced. Candidates appearing for this examination will be able to go to the official website of the Maharashtra Public Service Commission and check the quality list by following the steps given in the news. Further details are as follows:-

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अंतर्गत आयोजित पोलीस उपनिरीक्षक मुख्य परीक्षा 2019 ची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. ही परीक्षा दिलेल्या उमेदवारांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन बातमीत दिलेल्या स्टेप्स फॉलो करुन गुणवत्ता यादी तपासता येणार आहे.

How to Download Sub-Inspector of Police General Merit List 

 • सर्वप्रथम अधिकृत वेबसाइट https://mpsc.gov.in/ वर जा.
 • Latest Update सेक्शनवर जा.
 • ‘Advt.No.08/2019-Police Sub Inspector-General Merit List’ या लिंकवर क्लिक करा
 • पीडीएफ खुली होईल.
 • यादी तपासा. डाऊनलोड करा.
 • भविष्यातील उपयोगासाठी प्रिंट काढा.

निकाल डाउनलोड – https://bit.ly/3Cq0LKD

पोलीस उपनिरीक्षक पदाचा निकाल आणि गुणवत्ता यादी तपासण्यासोबतच भरतीप्रक्रियेतून बाहेर पडण्यासाठी वेबलींक सुरू करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. ही गुणवत्ता यादी तात्पुरत्या स्वरुपाची आहे. या निकालानंतर उमेदवारांनी नोंदवलेल्या आक्षेपांचा विचार करुन त्यानंतर बदल करुन अंतिम निकालापूर्वी प्रमाणपत्र आणि कागदपत्रांची पडताळणी केली जाईल.


MPSC has released the general merit list of Maharashtra Civil Engineering Services Main Examination-2019. Students are provided with the option of opting out or opting out of the recruitment process by compiling a general merit list. Further details are as follows:-

एमपीएससीने (MPSC) महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा-२०१९ परीक्षेची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केली. पहिल्यांदाच आयोगाने सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी लावून विद्यार्थ्यांना पसंतीक्रम अथवा भरतीप्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा (Opting Out) विकल्प उपलब्ध करून दिला आहे. यापूर्वी गुणवत्ता यादी, पसंती क्रम आणि भरती प्रकियेतून बाहेर पडण्याची सुविधा हे तीन महत्वपूर्ण निर्णय आयोगाने घेतले होते, त्याची अंमलबजावणी आता सुरू झाली आहे.

आयोगाचा हा सर्वाधिक महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे. यामुळे आयोगाच्या परीक्षा पद्धतीत आणखी पारदर्शकता येऊन होतकरू मुलांना संधी मिळतील. यामुळे आता एमपीएससी जाहीरातीत जेवढ्या जागा काढते त्या सर्व जागा भरल्या जातील. एका जागेवर एकच विद्यार्थी निवडला जाईल. यापूर्वीच्या परीक्षा पद्धतीमुळे बऱ्याच जागा शिल्लक राहत होत्या. आयोगाच्या या निर्णयाचे विद्यार्थ्यांकडूनही स्वागत होत आहे.

यादी डाउनलोड – https://bit.ly/3p8zVkX

 


MPSC Civil Judge Magistrate Main Exam 2020 Result 

MPSC Exam Result: The results of the Civil Judge (Junior Division) Magistrate Competitive Main Examination 2020 organized under Maharashtra Public Service Commission have been announced. Click on the link below to download the result.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अंतर्गत आयोजित दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ विभाग) न्यायदंडाधिकारी स्पर्धात्मक मुख्य परीक्षा 2020 चे निकाल जाहीर करण्यात आलेले आहे. निकाल डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

निकाल डाउनलोड – https://bit.ly/33dABgU


MPSC Recruitment Result Declared 

MPSC Exam Result: Results of various competitive examinations conducted under the Maharashtra Public Service Commission have been announced. Click on the link below to download the result.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अंतर्गत आयोजित विविध स्पर्धा परीक्षांचे निकाल जाहीर करण्यात आलेले आहे. निकाल डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

निकाल डाउनलोड – https://bit.ly/3IcXqQE


MPSC Forest Services Main Examination 2019 – Final Result

The result of Forest Service Main Exam 2019 for the posts of Assistant Conservator Forest GR -R organized under the Maharashtra Public Service Commission has been announced. Click on the link below to download the MPSC Van Seva Main Exam 2019 Result.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अंतर्गत वन सेवा मुख्य परीक्षा 2019 – सहाय्यक वनसंरक्षक वन GR -R पदभरतीचा  निकाल जाहीर करण्यात आलेला आहे. निकाल डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

निकाल डाउनलोड – https://bit.ly/3e6lMyF

 


MPSC PSI Exam Result 

MPSC Exam Result : The result of Maharashtra Secondary Service Non-Gazetted Group-B Joint Pre-Examination 2020 organized under the Maharashtra Public Service Commission has been announced. Click on the link below to download the result.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अंतर्गत आयोजित महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2020 मधील पोलीस उपनिरीक्षक संवर्गाचा निकाल जाहीर करण्यात आलेला आहे. निकाल डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

निकाल डाउनलोड – https://bit.ly/32YfLSm

 


Maharashtra Subordinate Services Pre Exam 2020 List Of Qualified Candidates 

Maharashtra Public Service Commission has been declared the list of qualified candidates of Maharashtra Subordinate Services, Group-B Pre Examination 2020. Click on the link below to download the result.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अंतर्गत आयोजित महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2020 मधील राज्य कर निरीक्षक संवर्गाची पात्रता यादी जाहीर करण्यात आलेला आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

यादी डाउनलोड – https://bit.ly/3DhEg9A


Maharashtra Subordinate Services, Group-B Pre Examination 2020 Result 

MPSC Exam Result : Maharashtra Public Service Commission has been declared the result of Maharashtra Subordinate Services, Group-B Pre Examination 2020. Click on the link below to download the result.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अंतर्गत आयोजित महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2020 मधील सहायक कक्ष अधिकारी संवर्गाचा निकाल जाहीर करण्यात आलेला आहे. निकाल डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

निकाल डाउनलोड – https://bit.ly/3lqKe1A

वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत 1,584 पदांची भरती लवकरच!!!

MPSC अंतर्गत 101 रिक्त पदांची भरती सुरु !! अर्ज सुरु, त्वरित अर्ज करा।


MPSC Assistant Motor Vehicle Inspector Pre Examination 2020 Revised Qualified List

MPSC Exam Result : Maharashtra Public Service Commission has been declared the revised qualified list for Assistant Motor Vehicle Inspector Pre Examination 2020. Click on the link below to download the list.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अंतर्गत आयोजित सहाय्यक मोटर वाहन निरीक्षक पूर्व परीक्षा 2020 ची सुधारित पात्रता यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

यादी डाउनलोड – https://bit.ly/2XngytF


MPSC Exam 2019 Merit List

Maharashtra Public Service Commission has been declared the merit list of MAHARASHTRA ELECTRICAL ENGINEERING SERVICES MAIN EXAMINATION – 2019. Click on the link below to download the list.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अंतर्गत आयोजित महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2019 ची गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

यादी डाउनलोड – https://bit.ly/3hg4p0n


MPSC State Services Pre Exam 2020 Result 

Maharashtra Public Service Commission has released the result of the MPSC State Services Pre Examination 2020. Click on the link below to download the result.

MPSC दुय्यम सेवा गट-ब संयुक्त (पूर्व) स्पर्धा परीक्षा 2020 उत्तरतालिका जाहीर !!

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अंतर्गत MPSC राज्य सेवा पूर्व परीक्षा – 2020 चे निकाल जाहीर करण्यात आलेले आहे. निकाल डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

निकाल डाउनलोड – https://bit.ly/3tmeAoZ


MPSC Maharashtra Civil Engineering Service Pre Examination 2020 Result 

Maharashtra Public Service Commission has released the result Maharashtra Civil Engineering Service Pre Examination 2020. Click on the link below to download the result.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अंतर्गत आयोजित महाराष्ट्र नागरी अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा – 2020 चे निकाल जाहीर करणात आलेला आहे. निकाल डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

निकाल डाउनलोड – https://bit.ly/3DPwG7m


Table of Contents


महाभरती महत्वाच्या लिंक्स

अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स १२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्स पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्स इंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्स ITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरात सरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरात रेल्वे जाहिराती

2 Comments
 1. MahaBharti says

  दिलेल्या लिंक वर पहावे येथे पात्रतेनुसार जॉब्स दिलेले आहे :

  https://mahabharti.in/jobs-as-per-eligibility/

 2. आकाश says

  12, pass कोणती नोकरी आहे का

Leave A Reply
जाहिराती
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
अँप डाउनलोड