MPSC दुय्यम सेवा परीक्षा

MPSC Duyyam Seva Exam Postponed

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानी महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा २०१९ पेपर क्रमांक २ (राज्य क्र निरीक्षक) परीक्षा जाहीर करण्यात आलेली आहे. परीक्षा दिनांक ११ ऑगस्ट २०१९ जाहीर करण्यात आलेली होती परंतु महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी व महापूर निर्माण झालेल्या असाधारण नैसर्गिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीमुळे परीक्षेचे दिनांक जाहीर केल्याप्रमाणे बदल करण्यात आलेले आहे.

परीक्षेचे नाव महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा २०१९ पेपर क्रमांक २ (राज्य क्र निरीक्षक) परीक्षा आहे. परीक्षेचा  दिनांक ११ ऑगस्ट २०१९ नमूद केलेला होता परंतु त्यामध्ये बदल करून दिनांक २४ ऑगस्ट २०१९ करण्यात आलेली आहे.

अधिक माहितीसाठी जाहिरात वाचन करावी.

जाहिरात


Leave A Reply

Your email address will not be published.