उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अंशकालीन निदेशकांचा कायम संवर्ग तयार करणे, अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीच्या अटी-शर्ती ठरवणे, केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अंशकालीन पदावर नियुक्ती होण्यासाठी शैक्षणिक अर्हता आणि व्यावसायिक पात्रता निश्चित करणे, अंशकालीन निदेशकांचे मानधन निश्चित करणे अशी समितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.