Join Instagram   Join Now
Telegram Group  Join Now

अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभाग भरती नवीन निकाल जाहीर, येथे चेक करा! । Mahafood Result Download

Mahafood Result Download

Maha Food Puravtha Nirikshak Result Date

Mahafood Result Download: The Maharashtra Food, Civil Supplies, and Consumer Protection Department (FCS) recently conducted recruitment examinations for various positions, including Senior Clerk (Group-C) and Supply Inspectors (Group-C), to fill a total of 345 vacancies. The examination took place from February 26 to 29, 2024. Thousands of candidates participated in the test, and now they eagerly await the results. Now as per the latest update this result will publish before 20th June 2024.

महाराष्ट्र अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभाग (FCS) ने अलीकडेच एकूण ३४५ रिक्त जागा भरण्यासाठी वरिष्ठ लिपिक (गट-सी) आणि पुरवठा निरीक्षक (गट-सी) यासह विविध पदांसाठी भरती परीक्षा घेतल्या. . 26 ते 29 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीत परीक्षा झाली. हजारो उमेदवारांनी परीक्षेत भाग घेतला आणि आता ते निकालाची आतुरतेने वाट पाहत असलेला निका आज जाहीर झाला आहे. खालील लिंक वरून आपण निकालाची PDF बघू शकता. या संदर्भातील अधिक माहितीवेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

महाफूड पुरवठा निरीक्षक निकालची PDF पहा 
महाफूड लिपिक निकालची PDF पहा 
महाफूड UDC निकालची PDF पहा 
महाफूड SI निकालची PDF पहा 

 

Alternate Links :

pin अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, पुरवठा निरिक्षक गट-क, सरळसेवा भरती – २०२३ सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी pin
pin अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, पुरवठा निरिक्षक गट-क, सरळसेवा भरती – २०२३ अंतिम निकाल pin
pin अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, उच्चस्तर लिपिक गट-क, सरळसेवा भरती – २०२३ सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी pin
pin अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, उच्चस्तर लिपिक गट-क, सरळसेवा भरती – २०२३ अंतिम निकाल pin
pin अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, गट-क, सरळसेवा भरती – २०२३ (जाहिरात – १२.१२.२०२३) pin

MahaFood Cut Off 

MahaFood Cut Off


MahaFood Bharti 2023 Results

The examination was conducted on February 26, 27 and 28, 2024 for the recruitment of a total of 324 posts of Supply Inspector Cadre in Group-C under the Department of Food, Civil Supplies and Consumer Protection, Government of Maharashtra and on February 29, 2024 for the recruitment of a total of 21 posts of Higher Level Clerk. The model code of conduct is in force across the state till June 04, 2024, due to the Lok Sabha general election-2024. All candidates should please note that the result of the present examination will be declared after the end of the code of conduct i.e. after June 04, 2024.

Maharashtra Food Supply Inspector Result 2024

अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र मध्ये अन्न पुरवठा निरीक्षक आणि उच्च-स्तरीय लिपिक (गट C) पदांसाठी पात्र उमेदवारांची भरती करण्यासाठी महाराष्ट्र अन्न पुरवठा निरीक्षक परीक्षा 2024 आयोजित करण्यात आली होती ज्यासाठी अधिका-यांनी 345 रिक्त पदांची घोषणा केली होती. ज्या उमेदवारांची नावे महाराष्ट्र अन्न पुरवठा निरीक्षक निकाल 2024 मध्ये निवडली गेली आहेत त्यांना मुलाखत फेरीसाठी बोलावले जाईल

जाहिरात क्रमांक प्र. क्र. ६३ / २०२२ अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, गट-क संवर्ग, सरळसेवा भरती – २०२३

 • महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न, , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागांतर्गत गट-क संवर्गातील पुरवठा निरिक्षक व उच्चस्तर लिपीक च्या एकूण ३४५ पदांची सरळसेवा भरती- २०२३ करिता आय.बी.पी.एस. (Institute of Banking Personnel Selection) मार्फत सरळसेवा भरती २०२३ दिनांक २६, २७, २८ व २९ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी राज्यातील २३ जिल्ह्यांतील एकूण ७३ परीक्षा केंद्रावर परीक्षा घेण्यात आली.
 • अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत नियुक्त “विभागीय नोडल अधिकारी”, “जिल्हा नोडल अधिकारी” व परीक्षा केंद्रावर उपस्थित विभागाचे अधिकारी (Venue Officer) तसेच आय. बी. पी. एस. (Institute of Banking Personnel Selection) संस्थेमार्फत नियुक्त मनुष्यबळ व तांत्रिक अधिकारी यांच्या सहकार्याने सदर परीक्षा राज्यात सर्व परीक्षा केंद्रावर सुरळीत पार पडली.
 • सदर परीक्षेच्या वरील चारही दिवशी सर्व सत्रांत सरासरी सुमारे ८०% परीक्षार्थिनी परीक्षा दिली आहे.

Food Supply Inspector Result 2024

महाराष्ट्राचे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाने फेब्रुवारी 2024 मध्ये महाराष्ट्र अन्न पुरवठा निरीक्षक परीक्षा 2024 ची लेखी परीक्षा घेतली आहे. आता परीक्षा यशस्वीरित्या पूर्ण झालेली आहे आणि परीक्षेला हजेरी लावलेल्या उमेदवारांना त्यांच्या महाराष्ट्र अन्न पुरवठा निरीक्षक निकाल 2024 ची प्रतीक्षा आहे.तर, तुम्ही जर अन्न पुरवठा निरीक्षक निकाल 2024 ची आतुरतेने प्रतीक्षा करत असाल, तर तो मे 2024 मध्ये कधीही जाहीर होऊ शकतो, कारण तो खूप काळ प्रलंबित आहे. अन्न पुरवठा निरीक्षक निकाल 2024 PDF @https://mahafood.gov.in येथे जाहीर केला जाईल. उमेदवारांच्या सोयीसाठी, खालील लेखात लवकरच थेट लिंक प्रदान केली जाईल.अन्न पुरवठा निरीक्षक निकाल 2024
महाराष्ट्र अन्न पुरवठा निरीक्षक परीक्षा 2024 अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभाग, महाराष्ट्रामध्ये अन्न पुरवठा निरीक्षक आणि उच्चस्तरीय लिपिक (गट क) पदांच्या पात्र उमेदवारांची भरती करण्यासाठी घेतली होती, ज्यासाठी अधिकाऱ्यांनी 345 रिक्त पदे जाहीर केली होती. ज्या उमेदवारांची नावे महाराष्ट्र अन्न पुरवठा निरीक्षक निकाल 2024 मध्ये निवडली जातील त्यांना मुलाखतीसाठी बोलावले जाईल. अधिक माहितीसाठी खालील तक्ता वापरा….

FCSCPD Result 2024

Here are some key details about the Maha Food Supply Inspector and Senior Clerk recruitment process:

 1. Exam Overview:
  • The examination consisted of a total of 100 multiple-choice questions (MCQs).
  • Each MCQ carried 2 marks.
  • The entire exam had an allocated time of 2 hours.
  • The examination covered four main sections.
 2. Result Preparation Process:
  • After the written exam, the department released the official answer key, which provided correct answers to all questions.
  • Candidates could get a rough idea of their scores based on the answer key.
  • A window was provided for candidates to challenge or raise objections against the answer key if they believed there were errors.
  • After reviewing objections, the department finalized the answer key and evaluated answer sheets accordingly.
 3. Cut-Off Score:
  • The cut-off score represents the minimum score candidates need to achieve to be considered for the next stage of the selection process.
  • The cut-off varies from year to year and is determined based on factors such as the number of vacancies, the number of candidates appearing for the exam, the difficulty level of the exam, and overall candidate performance.
  • Candidates must secure a minimum of 45% to be eligible for the merit list.
 4. Merit List:
  • The merit list is compiled based on candidates’ scores in the written examination.
  • It ranks candidates according to their performance.
  • Those scoring above the cut-off marks are eligible for further consideration in the recruitment process.

Maha Food Supply Inspector Result 2024

How to Check Maharashtra Food Supply Inspector and Senior Clerk Result:

 1. Visit the official website of the Department of Food, Civil Supplies, and Consumer Protection, Maharashtramahafood.gov.in.
 2. Once on the homepage, navigate to the Notice Board section.
 3. Look for the result announcement related to the Supply Inspector and Senior Clerk examination.

Candidates eagerly awaiting their results can keep an eye on the official website for updates. Best wishes to all the aspirants!

State Concerned Maharashtra
Recruitment Agency Maharashtra Food, Civil Supplies, and Consumer Protection Department (FCS)
Vacancy Name Food Supply Inspector, Sr Clerk
Number of Advertised Posts 345
Maha Food Supply Inspector Result 2024 Online
Maha Food Supply Inspector Exam Date 26 to 29 February
Official Website mahafood.gov.in

Mahafood Result Download

Mahafood Result Download: Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department published an advertisement on May 23, 2023  to fill up the vacant posts of Member of State Consumer Grievance Redressal Commission and, Chairman and Member of District Grievance Redressal Commission through IBPS. The exam was Conducted on 25th June 2023 at eight centers in major cities of the state. Out of a total of 1583 applicants, 1211 candidates appeared in both sessions. Accordingly, 50 marks interview of a total of 230 candidates who are eligible for interview has been Taken. A list of candidates who got selected after the Mahafood Interview is being Published by the department along with the list of 1220 candidates. Students can check their Mahafood Result 2023 from the below Link. Know the steps about Mahafood Result Download. Download List of Candidates Selected for State & District Commission Recruitment 2023

राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे सदस्य आणि जिल्हा तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांची रिक्त पदे भरण्यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाने 23 मे 2023 रोजी एक जाहिरात प्रकाशित केली. IBPS मार्फत ही परीक्षा 25 जून 2023 रोजी राज्यातील प्रमुख शहरांमधील आठ केंद्रांवर घेण्यात आली. एकूण 1583 अर्जदारांपैकी 1211 उमेदवारांनी दोन्ही सत्रात हजेरी लावली. त्यानुसार मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या एकूण 230 उमेदवारांची 50 गुणांची मुलाखत घेण्यात आली आहे. महाफूड मुलाखतीनंतर निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी विभागामार्फत 1220 उमेदवारांच्या यादीसह प्रकाशित केली जात आहे. विद्यार्थी त्यांचा महाफूड निकाल 2023 खालील लिंकवरून पाहू शकतात. Mahafood निकाल डाउनलोड कसा करायचा याबद्दल माहिती खाली जाणून घ्या. राज्य आणि जिल्हा आयोग भरती 2023 साठी निवडलेल्या उमेदवारांची यादी डाउनलोड करा. संपूर्ण परीक्षा पॅटर्न, अभ्यासक्रम व नमुना पेपर येथे डाउनलोड करा !!

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

Mahafood Result Download Link

Mahafood Result Download

 

State & District Commission Recruitment 2023 Result 

Result of examination for recruitment of President and Member in Consumer Commission-2023

Short Note regarding examination for recruitment of President and Member in Consumer Commission-2023

MAHA Food Member, President Result 2023 Overview

Organization Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department, Maharashtra (MAHA Food)
Job Name Member
Vacancies 112 Vacancies
Job Type Maharashtra Govt Jobs
Recruitment Click Here
Exam mode Written Exam
Result status Released
Admit card date 10 before to the exam
Exam date 25th June 2023
Job location All City, Maharashtra
Official website http://mahafood.gov.in

महाभरती महत्वाच्या लिंक्स

अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स १२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्स पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्स इंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्स ITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरात सरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरात रेल्वे जाहिराती

1 Comment
 1. MahaBharti says

  New Update

Leave A Reply

Your email address will not be published.

जाहिराती
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
अँप डाउनलोड