सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) भरती जाहिरात प्रकाशित; अर्ज करा!! – GAD Mumbai Bharti 2023

GAD Mumbai Bharti 2023

GAD Mumbai Bharti 2023

GAD Mumbai Bharti 2023: GAD Mumbai (General Administration Department Mumbai) has published a recruitment notification for vacant posts of “Room Officer”. Eligible & interested candidates can submit their applications to the given mentioned address before the last date. The last date of application is the 20th of June 2023. The official website of GAD Mumbai is www.maharashtra.gov.in. Further details are as follows:-

सामान्य प्रशासन विभाग मुंबई येथे “कक्ष अधिकारी” पदांच्या 07 रिक्त जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे. अर्ज ऑफलाईन पद्धतीने करायचा आहे. लक्षात ठेवा, अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 20 जून  2023 आहे.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा. • पदाचे नाव – कक्ष अधिकारी
 • पद संख्या – 07 जागा
 • शैक्षणिक पात्रता – शैक्षणिक पात्रता पदांच्या आवश्यकतेनुसार आहे. (मूळ जाहिरात बघावी.)
 • नोकरी ठिकाणमुंबई,
 • अर्ज पद्धती – ऑफलाईन
 • अर्ज पाठविण्याचा पत्ता –  अवर सचिव, कार्यालय 6, सामान्य प्रशासन विभाग, 19 वा मजला, मंत्रालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालयासमोर, मुंबई- 400032
 • अर्ज करण्याची शेवटची तारीख – 20 जून 2023
 • अधिकृत वेबसाईट – www.maharashtra.gov.in

GAD Mumbai Vacancy 2023 

पदाचे नाव पद संख्या 
 कक्ष अधिकारी 07  पद

Educational Qualification for GAD Mumbai Recruitment 2023

पदाचे नाव  पात्रता 
 कक्ष अधिकारी

How To Apply For GAD Maharashtra Recruitment 2023

 1. या भरतीसाठी अर्ज अर्ज ऑफलाईन पद्धतीने करायचा आहे.
 2. अर्ज नमूद संबंधित पत्त्यावर आवश्यक त्या कागदपत्रांसह पाठवावेत.
 3. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्राची प्रत जोडणे आवश्यक आहे.
 4. अर्जामध्ये माहिती अपूर्ण असल्यास अर्ज अपात्र ठरविण्यात येईल.
 5. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 20 जून 2023 आहे.
 6.  विहित मुदतीत आलेल्या निविदांचा विचार केला जाईल.
 7. अधिक माहिती करिता कृपया दिलेली PDF जाहिरात बघावी.

GAD Mumbai Vacancy details 2023

भरतीशी संबंधित अधिक माहितीसाठी, तुम्ही ही सरकारी नोकरीची अधिसूचना पाहू शकता, कृपया ही रोजगार बातम्यांची माहिती तुमच्या मित्रांसह शेअर करा आणि त्यांना सरकारी नोकऱ्या मिळवण्यात मदत करा. इतर सरकारी नोकऱ्यांचे मोफत जॉब अलर्ट मराठी मध्ये मिळवण्यासाठी रोज Mahabharti.in ला भेट द्या.

अधिक माहिती करिता कृपया दिलेली PDF जाहिरात बघावी.

Important Links For General Administration Department Mumbai Bharti 2023 | www.maharashtra.gov.in Recruitment 2023

📑 PDF जाहिरात
http://bit.ly/25gtyjj7
✅ अधिकृत वेबसाईट
www.maharashtra.gov.in

GAD Mumbai Bharti 2023: GAD Mumbai (General Administration Department Mumbai) has declared a recruitment notification for various vacant posts. Eligible candidates can submit their applications to the given mentioned address. The official website of GAD Mumbai is www.maharashtra.gov.in. Further details are as follows:-

GAD Maharashtra Bharti 2023

पुणे येथील सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातील तसेच राज्य माहिती आयोगाच्या कार्यालयातील रिक्त पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्यासाठी मंत्रालयीन विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी व लिपिक-टंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांकडून इच्छुकता मागविण्याबाबत. संदर्भाधिन क्र. १ येथील दिनांक १७-१२-२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रतिनियुक्तीचे धोरण निश्चित करण्यात आले असून, संदर्भाधिन क्र. २ येथील दिनांक ३१-८-२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये मंत्रालयीन संवर्गातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या प्रतिनियुक्तीबाबत कार्यपध्दती विहित करण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार खालील पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्यासाठी मंत्रालयीन विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी व लिपिक-टंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांकडून इच्छुकता मागविण्यात येत आहे. लक्षात ठेवा हि आंतर विभागीय भरती असून अन्य बाहेरील उमेदवारांनी अर्ज करू नये.  

 

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

उपरोक्त पदावर प्रतिनियुक्तीने जाण्याकरिता इच्छुक मंत्रालयीन विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी व लिपिक-टंकलेखकांनी आपल्या मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाकडे अर्ज सादर करावा कोणत्याही परिस्थितीत या विभागाकडे थेट अर्ज करु नये. थेट प्राप्त झालेल्या अर्जावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात येणार नाही. संबंधित मंत्रालयीन विभागानी त्यांच्या विभागातील इच्छुक कर्मचाऱ्यांची शिफारस करतांना, सामान्य प्रशासन विभाग, शा.नि. दिनांक १७.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद ५ (अ)(८) मध्ये नमूद केल्यानुसार नियमित नियुक्तीपासून किमान ७ वर्षे सेवा कालावधी पूर्ण करत नाहीत, अशा कर्मचाऱ्यांची या विभागाकडे शिफारस करू नये. तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, शा.नि. दिनांक १६.०२.२०१८ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद १) ज) नुसार जे अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवरुन विभागात रुजू झाले आहेत त्यांच्या रुजू दिनांकापासून मूळ विभागात मूळ संवर्गात किमान ३ वर्षे कालावधी (Cooling Off) पूर्ण करत नाहीत अशा अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची पुन्हा प्रतिनियुक्तीसाठी शिफारस करण्यात येऊ नये. सर्व संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी इच्छुक कर्मचाऱ्यांचे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संदर्भाधिन शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार अर्जांची छाननी करुन आपल्या विभागाच्या सचिवांच्या मान्यतेने इच्छुक कर्मचाऱ्यांचा प्रतिनियुक्तीचा प्रस्ताव खालील माहितीसह या कार्यासनाकडे दि. १२-०६-२०२३ पर्यंत पोहोचतील अशारीतीने (नोंदणी शाखेत पाठवू नये) पाठवावा.

 

पूर्ण PDF जाहिरात पहा

 

GAD Mumbai Bharti 2023

GAD Mumbai Bharti 2023: GAD Mumbai (General Administration Department Mumbai) has published a recruitment notification for vacant posts of “Social Media Specialist, Social Media Assistant”. Eligible & interested candidates can submit their applications to the given mentioned address before the last date. The last date of application is the 26th of April 2023. The official website of GAD Mumbai is www.maharashtra.gov.in. Further details are as follows:-

सामान्य प्रशासन विभाग मुंबई येथे “समाज माध्यम तज्ज्ञ, समाज माध्यम सहायक” पदांच्या 02 रिक्त जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे. अर्ज ऑफलाईन पद्धतीने करायचा आहे. लक्षात ठेवा, अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 26 एप्रिल 2023 आहे.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

 • पदाचे नाव – समाज माध्यम तज्ज्ञ, समाज माध्यम सहायक
 • पद संख्या – 02 जागा
 • शैक्षणिक पात्रता – शैक्षणिक पात्रता पदांच्या आवश्यकतेनुसार आहे. (मूळ जाहिरात बघावी.)
 • नोकरी ठिकाणमुंबई,
 • अर्ज पद्धती – ऑफलाईन
 • अर्ज पाठविण्याचा पत्ता – अवर सचिव, कार्यासन 6, सामान्य प्रशासन विभाग, 19 वा मजला, मंत्रालय, नवीन प्रशाकीय भवन, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालयासमोर मुंबई- 400032
 • अर्ज करण्याची शेवटची तारीख – 26 एप्रिल 2023
 • अधिकृत वेबसाईट – www.maharashtra.gov.in

GAD Mumbai Vacancy 2023 

पदाचे नाव पद संख्या 
समाज माध्यम तज्ज्ञ 01 पद
समाज माध्यम सहायक 01 पद

Educational Qualification for GAD Mumbai Recruitment 2023

पदाचे नाव  पात्रता 
समाज माध्यम तज्ज्ञ पदवीधर व एक वर्ष समाजमाध्यम कामांचा अनुभव.
समाज माध्यम सहायक पदवीधर व सहा महिने समाज माध्यम कामांचा अनुभव.

How To Apply For GAD Maharashtra Recruitment 2023

 1. या भरतीसाठी अर्ज अर्ज ऑफलाईन पद्धतीने करायचा आहे.
 2. अर्ज नमूद संबंधित पत्त्यावर आवश्यक त्या कागदपत्रांसह पाठवावेत.
 3. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्राची प्रत जोडणे आवश्यक आहे.
 4. अर्जामध्ये माहिती अपूर्ण असल्यास अर्ज अपात्र ठरविण्यात येईल.
 5. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 26 एप्रिल 2023 आहे.
 6.  विहित मुदतीत आलेल्या निविदांचा विचार केला जाईल.
 7. अधिक माहिती करिता कृपया दिलेली PDF जाहिरात बघावी.

GAD Mumbai Vacancy details 2023

GAD Mumbai Bharti 2023

भरतीशी संबंधित अधिक माहितीसाठी, तुम्ही ही सरकारी नोकरीची अधिसूचना पाहू शकता, कृपया ही रोजगार बातम्यांची माहिती तुमच्या मित्रांसह शेअर करा आणि त्यांना सरकारी नोकऱ्या मिळवण्यात मदत करा. इतर सरकारी नोकऱ्यांचे मोफत जॉब अलर्ट मराठी मध्ये मिळवण्यासाठी रोज Mahabharti.in ला भेट द्या.

अधिक माहिती करिता कृपया दिलेली PDF जाहिरात बघावी.

Important Links For General Administration Department Mumbai Bharti 2023 | www.maharashtra.gov.in Recruitment 2023

📑 PDF जाहिरात
http://bit.ly/3msgqp7
✅ अधिकृत वेबसाईट
www.maharashtra.gov.in

 

The recruitment notification has been declared by the General Administration Department Mumbai for interested and eligible candidates. The offline applications are invited for the Social Media Specialist and Social Media Assistant posts. There are a total of 02 vacancies available to fill. The employment place for this recruitment is Mumbai. Interested and eligible candidates can send their applications to the mentioned address before the last date. The last date for application is the  26th of April 2023. For more details about GAD Mumbai Recruitment 2023, GAD Mumbai Jobs 2023, and General Administration Department Recruitment 2023, visit our website www.MahaBharti.in.

General Administration Department Bharti 2023 Details

🆕 Name of Department General Administration Department Mumbai
📥 Recruitment Details General Administrative Department Recruitment 2023
👉 Name of Posts Social Media Specialist and Social Media Assistant
🔷 No of Posts 02 Vacancies
📂 Job Location Mumbai
✍🏻 Application Mode Offline
✉️ Address  Under Secretary, Office 6, General Administration Department, 19th Floor, Ministry, New Administrative Building, Madam Kama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Opposite Ministry Mumbai- 400032
✅ Official WebSite www.maharashtra.gov.in

Educational Qualification For GAD Mumbai Recruitment 2023

Social Media Specialist Graduate and one-year social media work experience.
Social Media Assistant Graduate and 6 months of social media work experience.

Age Criteria For GAD Recruitment 2023

Age Limit  

GAD Mumbai Recruitment Vacancy Details

Social Media Specialist 01 Vacancy
Social Media Assistant 01 Vacancy

All Important Dates For General Administration Department Recruitment 2023

⏰ Last Date  26th of April 2023

Bharti Important Links

📑 Full Advertisement READ PDF
✅ Official Website CLICK HERE


महाभरती महत्वाच्या लिंक्स

अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स १२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्स पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्स इंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्स ITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरात सरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरात रेल्वे जाहिराती

4 Comments
 1. MahaBharti says

  Latest Bharti, Apply Now

 2. Z says

  New Recruitment Update

 3. Harshad Ingle says

  सर, इथे धीलेली link. Mdhe नोकरी साठी अर्ज कुठे करायचं

 4. Pranay says

  वसतिगृह तथा आवार व्यवस्थापक ह्या पोस्ट साठी वयोमर्यादा किती आहे..?

Leave A Reply

Your email address will not be published.

जाहिराती
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
अँप डाउनलोड