JOIN Telegram

Maha Sainik Kalyan Vibhag Syllabus PDF – सैनिक कल्याण विभाग गट क भरती संपूर्ण अभ्यासक्रम व परीक्षा स्वरूप माहिती

Maha Sainik Kalyan Vibhag Exam Pattern And Syllabus

Maha Sainik Kalyan Vibhag Syllabus PDF: Department of Sainik Welfare has issued Notification for Group C Various Posts. Those candidates who are applying for this must know that DSW Will Hire candidates on the basis of Sainik Kalyan Vibhag Online Written Exam which is Computer Based CBT. Sainik Kalyan Vibhag exam 2024 will be carried out by TCS Company. We all know that Maharashtra direct Recruitment is carried out by TCS or IBPS. Exam Pattern By TCS for DSW is given below. If you are thinking to apply for Maha Sainik Kalyan Vibhag then you must go through Official Maha Department of Sainik Welfare Exam Pattern and Syllabus which is given below. It will Help You to prepare your study plans according. Do follow MahaBharti Exam for Latest Maharashtra Saral Seva Exam Syllabus :

सैनिक कल्याण विभागाने गट क विविध पदांसाठी अधिसूचना जारी केली आहे. जे उमेदवार यासाठी अर्ज करत आहेत त्यांना हे माहित असणे आवश्यक आहे की DSW उमेदवारांना सैनिक कल्याण विभाग ऑनलाइन लेखी परीक्षेच्या आधारावर नियुक्त करेल जी संगणक आधारित CBT आहे. सैनिक कल्याण विभाग परीक्षा २०२४ TCS कंपनीद्वारे घेतली जाईल. आपल्या सर्वांना माहित आहे की महाराष्ट्रात सरळ सेवा भरती TCS किंवा IBPS द्वारे केली जाते. DSW साठी TCS द्वारे परीक्षेचा नमुना खाली दिला आहे. जर तुम्ही महा सैनिक कल्याण विभागासाठी अर्ज करण्याचा विचार करत असाल तर तुम्ही खाली दिलेल्या अधिकृत सैनिक कल्याण परीक्षेचा नमुना आणि अभ्यासक्रमा विषयी माहिती नक्की तपासावी जेणेकरून तुम्हाला परीक्षेसाठी व्यवस्थित नियोजन करता येईल. तसेच या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्ससाठी या लिंक वरून आपण आमच्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करावे किंवा या लिंक वरून महाभरती एक्सामची अधिकृत अँप आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करावी आणि अधिक ताज्या आणि अधिकृत महाराष्ट्र परीक्षेच्या अपडेटसाठी MahaBharti.in/exam फॉलो करा:

Apply Here For this Recruitment and Know Details

Sainik Kalyan Vibhag Selection Process

Maharashtra Sainik Kalyan Vibhag Selection Process consist Of two steps:

  • Online Computer Base Exam
  • Document Verification

Maha Sainik Kalyan Vibhag Exam Pattern 2024

परीक्षेचे स्वरुप. TCS या कंपनीव्दारे ऑनलाईन पध्दतीने (Computer Based Test) परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी या स्वरुपात असेल. प्रत्येक प्रश्नास एकूण (१०० प्रश्न) जास्तीत जास्त २ गुण ठेवण्यात येतील. मराठी, इंग्रजी, सामान्य ज्ञान व बौध्दिक चाचणी या विषयावरील प्रश्नांकरीता प्रत्येकी ५० गुण ठेवून एकूण २०० गुणांची परीक्षा असेल. बौध्दिक चाचणी मधील ५० गुणांपैकी २० गुणांची परीक्षा सैनिक कल्याण विभागा विषयी असेल. शासन निर्णय क्रमांक प्रानिमं-१२२२/प्र.क्र. ५४/का. १३-अ दिनांक ०४.०५.२०२२ नुसार उपरोक्त नमूद केलेल्या पदांकरीता जे उमेदवार लेखी परिक्षेत एकूण गुणांच्या किमान ४५ टक्के गुण प्राप्त करतील अशाच उमेदवारांचा गुणवत्ता यादीत समावेश करण्यात येईल.

अ.क्र परीक्षेचा विषय एकूण प्रश्न एकूण गुण माध्यम कालावधी
1 इंग्रजी 25 50 इंग्रजी व मराठी १२० मिनिट
2 सामान्य ज्ञान 25 50
3 मराठी 25 50
4 बौध्दिक चाचणी 25 50 (20 Marks will be on Sainik Kalyan Department Questions)
एकूण 100 200 १२० मिनिट

Department of Sainik Welfare Syllabus 2024

अ क्र विषय तपशील
1 मराठी समानार्थी शब्द, विरुध्दार्थी शब्द, काळ व काळाचे प्रकार, शब्दांचे प्रकार- नाम, सर्वनाम, क्रियाविशेषण, क्रियापद, विशेषण, विभक्ती, संधी व संधीचे प्रकार, म्हणी, वाक्यप्रचारांचे अर्थ व उपयोग, शब्दसमुहाबद्दल एक शब्द
2 इंग्रजी Vocabulary, synonyms & antonyms, proverbs, tense & kinds of tense, question tag, use the proper form of the verb, spot the error, verbal comprehension passage, etc., spellings, sentence structure, one-word substitutions, phrases Article, Prepositions, Spelling, Punctuation, Expression, Simple Sentence structure, Grammar, Use of Idioms and Phrases & their meaning
3 सामान्य ज्ञान दैनंदिन घटना, इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र इ., चालू घडामोडी ( भारतातील व महाराष्ट्रातील), क्रीडा व साहित्य विषयक ( भारतातील व महाराष्ट्रातील), भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्यघटना, न्यायमंडळ शैक्षणिक व आरोग्य शिक्षण विषयक माहिती अधिकार अधिनियम, 2005, संगणक माहिती तंत्रज्ञान, जीएसटी आर्थिक सुधारणा व कायदे (खरेदी प्रक्रिया)
4 बौद्धिक चाचणी उमेदवार किती लवकर व अचूकपणे विचार करु शकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्न, बौध्दिक चाचणी मधील ५० गुणांपैकी २० गुणांची परीक्षा सैनिक कल्याण विभागा विषयी असेल

test99
Available for Amazon Prime
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
कॉन्टेस्ट
अँप डाउनलोड