DVET CBT-2 व्यावसायिक चाचणी प्रवेशपत्र डाउनलोड करा| DVET Admit Card 2023 Download

DVET Admit Card 2023 - dvet.gov.in

DVET CBT 2 Admit card 2023

DVET Admit Card 2023 : Professional Test (CBT-2) of candidates who applied with the prescribed can download Admit cards now A link will be provided to the candidates through e-mail at least before the examination to obtain the admit card for the professional test. Candidates will have to download their professional test admit card through the said link.

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या अधिपत्याखालील व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयांतर्गत राज्यातील विविध शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधीलप्रवेशपत्र खालील लिंक वरून आपण डाउनलोड करू शकता. तसेच सराव पेपर्स सोडवण्यासाठी येथे क्लिक करा CBT 2 भरती अभ्यासक्रम व परीक्षेचे स्वरूप येथे जाणून घ्या !!

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.


DVET HallTicket Download


 

DVET CBT 2 Exam Date Time Table 2023

Date Shift Reporting Time Gate Closure Time Exam. Time Post
05/06/2023 Shift-1 07.30 AM 08.45 AM 09.00 AM-09.45 AM Tool and Die Maker Dies and Moulds
Shift-2 10.00 AM 11.15 AM 11.30 AM-12.15 PM Operator Advance Machine Tool
Shift-3 01.00 PM 02.15 PM 02.30 PM-03.15 PM Tool and Die Maker Press Tools Jigs and Fixtures
Shift-4 03.30 PM 04.45 PM 05.00 PM-05.45 PM Draughtsman Mechanical
06/06/2023 Shift-1 07.30 AM 08.45 AM 09.00 AM-09.45 AM Plastic Processing Operator
Shift-2 10.00 AM 11.15 AM 11.30 AM-12.15 PM Maintenance Mechanic Chemical Plant
Shift-3 01.00 PM 02.15 PM 02.30 PM-03.15 PM Foundryman
Shift-4 03.30 PM 04.45 PM 05.00 PM-05.45 PM Attendant Operator Chemical Plant
07/06/2023 Shift-1 07.30 AM 08.45 AM 09.00 AM-09.45 AM Mechanic Tractor
Shift-2 10.00 AM 11.15 AM 11.30 AM-12.15 PM Mechanic Machine Tools Maintenance
Shift-3 01.00 PM 02.15 PM 02.30 PM-03.15 PM Carpenter
Shift-4 03.30 PM 04.45 PM i 05.00 PM-05.45 PM Pump Operator cum Mechanic
08/06/2023 Shift-1 07.30 AM 08.45 AM 09.00 AM-09.45 AM Mechanic Diesel
Shift-2 10.00 AM 11.15 AM 11.30 AM- 1) Computer Operator and Programming
12.15 PM Assistant 2) Machinist Grinder
Shift-3 01.00 PM 02.15 PM 02.30 PM-03.15 PM 1)    Information and Communication
Technology System Maintenance
2)   Sheet Metal Worker
Shift-4 03.30 PM 04.45 PM 05.00 PM-05.45 PM Plumber
09/06/2023 Shift-1 07.30 AM 08.45 AM 09.00 AM-09.45 AM 1)    Electronics Mechanic

2)    Mechanic Motor Vehicle

Shift-2 10.00 AM 11.15 AM 11.30 AM-12.15 PM Mason Building Constructor
Shift-3 01.00 PM 02.15 PM 02.30 PM-03.15 PM 1)   Architectural Draughtsman

2)   Electroplater

3)   Mechanic Refrigeration and Air
Conditioning

Shift-4 03.30 PM 04.45 PM 05.00 PM-05.45 PM Interior Design and Decoration
Date Shift Reporting Time Gate Closure Time Exam. Time Post
10/06/2023 Shift-1 07.30 AM 08.45 AM 09.00 AM-09.45 AM 1)   Cosmetology

2)   Secretarial Practice English

3)   Welder

Shift-2 10.00 AM 11.15 AM 11.30 AM-12.15 PM 1)   Sewing Technology

2)   Stenographer Secretarial Assistant
English

3)   Surveyor

Shift-3 01.00 PM 02.15 PM- 02.30 PM-03.15 PM 1)   Desktop Publishing Operator

2)    Instrument Mechanic Chemical Plant

3)   Machinist

4)   Surface Oranamentation Techniques
Embroidary

Shift-4 03.30 PM 04.45 PM 05.00 PM-05.45 PM 1)    Draughtsman Civil

2)    Food Production General

3)    Instrument Mechanic

4)    Painter General

11/06/2023 Shift-3 01.00 PM 02.15 PM 02.30 PM-03.15 PM 1)    Fashion Design and Technology

2)   Turner

Shift-4 03.30 PM 04.45 PM 05.00 PM-05.45 PM 1)   Architectural Draughtsmanship

2)   Dress Making

3)    Mechanic Agricultural Machinery

4)   Stenography Marathi

5)   Wire.man

13/06/2023 Shift-3 01.00 PM 02.15 PM 02.30 PM-03.15 PM Fitter.5
Shift-4 03.30 PM 04.45 PM ] 05.00 PM-05.45 PM Electrician

प्रवेशपत्र डाउनलोड करा  

DVET CBT 2 Exam Date 2023

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या अधिपत्याखालील व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयांतर्गत राज्यातील विविध शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील शिल्प निदेशक • १४५७ पदे भरण्याकरिता दि.१७/०८/२०२२ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरात क्र.१/२०२२ च्या अनुषंगाने सामायिक परीक्षेत (CBT-१) किमान ४५% (५४ गुण) (Normalization – Mean Standard Deviation Method नुसार) प्राप्त करुन व्यावसायिक चाचणी (CBT – २) करिता पात्र ठरलेल्या व विहित शुल्कासह व्यावसायिक चाचणी (CBT – २) करिता अर्ज केलेल्या उमेदवारांची व्यावसायिक चाचणी (CBT -२) दि.०५/०६/२०२३ ते ११/०६/२०२३ व १३/०६/२०२३ या कालावधीत आयोजित करण्यात आली आहे.

Download Full Exam Notification and Instruction

सामायिक परीक्षेत (CBT – १) किमान ४५% (५४ गुण) (Normalization – Mean Standard Deviation Method नुसार) प्राप्त करुन व्यावसायिक चाचणी (CBT – २) करिता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांकडून दि.०८/०३/२०३ ते १८/०३/२०२३ या कालावधीत व्यावसायिक चाचणी (CBT -२) करिता अर्ज स्विकारण्यात आले होते.

विहित शुल्कासह अर्ज केलेल्या उमेदवारांची व्यावसायिक चाचणी (CBT-२) दि.०५/०६/२०२३ ते ११/०६/२०२३ व १३/०६/२०२३ या कालावधीत आयोजित करण्यात आली आहे. व्यावसायिक चाचणीकरिता प्रवेशपत्र (Admit Card) प्राप्त करुन घेण्याकरिता उमेदवारांना परीक्षेच्या किमान ७ दिवस आधी ई-मेलद्वारे Link उपलब्ध करुन देण्यात येईल. उमेदवारांनी सदर Link द्वारे त्यांचे व्यावसायिक चाचणीचे प्रवेशपत्र Download करुन घेणे आवश्यक राहील. तरी उमेदवारांनी याची नोंद घ्यावी.

DVET CBT 2 Important Instruction For Exam

व्यावसायिक चाचणी (CBT -२) च्या अनुषंगाने उमेदवारांकरिता अत्यंत महत्वाच्या सूचना :-
१) व्यावसायिक चाचणीचे प्रवेशपत्र (Admit Card) Download करुन घेण्याकरिता उमेदवारांना ई-मेल द्वारे Link उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. उमेदवारांनी सदर Link द्वारे दिनांक ०३/०६/२०२३ पर्यंत Admit Card Download करणे आवश्यक आहे. तद्नंतर Admit Card Download करण्याची सुविधा उपलब्ध राहणार नाही. Admit Card ची प्रत नसल्यास उमेदवारास परीक्षा केंदात प्रवेश दिला जाणार नाही व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही संबंधित उमेदवाराची राहील. या संदर्भात कोणत्याही स्वरुपाचा पत्रव्यवहार, ई-मेल, SMS, व्हाट्सॲप, माहिती अधिकार अर्ज, इ. विचारात घेतले जाणार नाही..
२) उमेदवारांनी परीक्षा केंद्रावर प्रवेशाकरिता ई-मेलद्वारे प्राप्त झालेल्या प्रवेशपत्राची (Admit Card) प्रत (Hard Copy) सोबत घेऊन जाणे आवश्यक आहे.
प्रत्येक पदाकि ३) एकापेक्षा अधिक पदांकरिता अर्ज केलेल्या उमेदवारांनी प्रत्येक पदाकरिता देण्यात आलेल्या प्रवेशपत्राची (Admit Card) प्रत (Hard Copy) सोबत घेऊन जाणे आवश्यक आहे.
४) उमेदवारांनी त्यांच्या प्रवेशपत्रात नमूद दिनांकास विहित वेळेत Report Time नुसार व Gate Closure Time पूर्वी परीक्षा केद्रावर उपस्थित राहण्याची खबरदारी घ्यावी. व्यावसायिक चाचणी (CBT – २) चे पदनिहाय, Daywise-Shift wise विस्तृत वेळापत्रकाचे प्रपत्र उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे.
५) व्यावसायिक चाचणी (CBT -२) ही दि.०५/०६/२०२३ ते ११/०६/२०२३ व १३/०६/२०२३ या कालावधीत होणार असली तरी एका पदाकरिता केवळ एकाच Shift मध्ये व्यावसायिक चाचणी (CBT-२) होणार असल्याने उमेदवाराने प्रवेशपत्रावरील दिनांक, वेळ यानुसार त्या-त्या दिवशी व्यावसायिक चाचणी (CBT-२) करिता संबंधित परीक्षा केंद्रावर Report Time नुसार उपस्थित राहणे आवश्यक आहे.

६) Gate Closure Time नंतर कोणत्याही उमेदवारास कोणत्याही कारणास्तव परीक्षा केंद्रात प्रवेश दिला जाणार नाही. Gate Closure Time नंतर परीक्षा केंद्रावर प्रवेश देण्याकरिता उमेदवाराने कोणत्याही स्वरुपाचा दबाव आणल्यास उमेदवारास व्यावसायिक चाचणी (CBT – २) करिता प्रवेश न देता संपूर्ण पदभरती प्रक्रियेतून वगळण्यात येईल याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.
७) प्रवेशपत्रात नमूद दिनांका व्यतिरिक्त अन्य दिवशी व कोणत्याही कारणास्तव व्यावसायिक चाचणी (CBT-२) घेण्याची उमेदवाराची विनंती कोणत्याही परिस्थितीत मान्य केली जाणार नाही.
८) व्यावसायिक चाचणी (CBT – २) दरम्यान उमेदवाराने कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यास तात्काळ व्यावसायिक चाचणी (CBT – २) पासून रोखण्यात येऊन त्याचेविरुद्ध संबंधित पोलीस स्थानकात गुन्हा दाखल करण्यात येईल. तसेच सदर उमेदवारास व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय व अधिनस्त शासकीय संस्था / कार्यालयातील पदभरतीकरिता प्रतिबंधीत करण्यात येऊन त्याचा समावेश काळ्या यादीत करण्यात येईल. संचाल
९) उमेदवारांना व्यावसायिक चाचणीचे प्रवेशपत्र (Admit Card) खालील Link द्वारे देखील Download करता येईल.


DVET Admit Card Download @ dvet.gov.in

DVET Admit Card Download: DVET (Directorate of Vocational Education & Training Maharashtra) declared the Examination on 16th April 2023. Candidates can download the examinations admit cards from following given link through g26.tcsion.com.

DVET Maharashtra ITI Admit Card 2022 dvet.gov.in 

व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय महाराष्ट्र (DVET) अंतर्गत परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर करण्यात आलेले आहेत. हि परीक्षा १६ एप्रिल २०२३ रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध झाले आहेत, खालील लिंक वर लॉगिन करून उमेदवारांनी आपले प्रेवेशपत्र डाउनलोड करावे. तसेच सराव पेपर्स सोडवण्यासाठी येथे क्लिक करा

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

 

DVET ITI Amit Card Download 2023

 

प्रेवेशपत्र डाउनलोड लिंक

DVET ITI Admit Card download

 

 

www.dvet.gov.in 2022 ITI Instructor Admit Card

Department Name Directorate of Vocational Education & Training (DVET) Maharashtra
Name of Post Craft Inspector (ITI Instructor)
Total No. of Vacancy 1457 Posts
Application Form Dates 17th August to 9th September 2022
DVET ITI Instructor Admit Card Release Date 17th September 2022
DEVT ITI Instructor Exam Date September / October 2022
Job Location Maharashtra
Article Category Admit Card
Official Website www.dvet.gov.in

How to Download the Maharashtra DVET ITI Instructor Hall Ticket 2022?

  • खालील url ला भेट द्या https://g26.tcsion.com/EForms/configuredHtml/32330/78392/login.html
  • क्रेडेन्शियल्स एंटर करा आणि लॉगिन करा
  • प्रवेशपत्राचे पान दिसेल
  • परीक्षेचे तपशील आणि वैयक्तिक तपशील तपासा
  • डाउनलोड करा आणि प्रिंट काढा

Important Links – www.dvet.gov.in ITI Craft Instructor Admit Card 2022

प्रवेशपत्र डाउनलोड करा – https://bit.ly/3UknrnU

सराव पेपर्स सोडविण्यासाठी येथे क्लिक करा

 


महाभरती महत्वाच्या लिंक्स

अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स १२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्स पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्स इंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्स ITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरात सरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरात रेल्वे जाहिराती

Leave A Reply

Your email address will not be published.

जाहिराती
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
अँप डाउनलोड