Join Instagram   Join Now
Telegram Group  Join Now

DMER कागदपत्र पडताळणी वेळापत्रक जाहीर !। DMER Mumbai Result List of Eligible, Non Eligible candidates

DMER Mumbai Result Download Link - med-edu.in

DMER Schedule Published 2024

 

 

 

DMER Mumbai Result Download Link: A list of eligible/ineligible candidates for the posts in Group-C Technical Cadre has been published today on 9th December 2023. List of Eligible/Ineligible Candidates published by Directorate of Medical Education and Research, Mumbai for following posts. Candidates can download COT Exam 2023 Final List from below PDF. We have given you direct link for Final DMER Result 2023

DMER द्वारे पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी खाली दिलेली आहे. आपलं लिंक वरून पदानुसार यादी डाउनलोड करू शकता.  या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

14 MAR 24 – गट-क तांत्रिक संवर्गातील विद्युत जनित्र चालक/ जनरेटर ऑपरेटर या पदाची निवड यादी प्रसिध्द करण्याबाबत
12 MAR 24 –गट-क तांत्रिक संवर्गातील विद्युत जनित्र चालक/ जनरेटर ऑपरेटर या पदाची पात्र/अपात्र यादी प्रसिध्द करण्याबाबत
7 MAR 24 गट-क तांत्रिक संवर्गातील वाहनचालक या पदाची निवडयादी प्रसिध्द करण्याबाबत

 

COT – 2023 गट-क तांत्रिक संवर्गातील अंतिम निवड यादी प्रसिध्द करण्याबाबत

1. सहायक ग्रंथपाल या पदाची निवड यादी.  Download
2. सुतार या पदाची निवड यादी.  Download
3. डॉक्युमेंटलिस्ट / कॅटलॉगर /प्रलेखाकार/ग्रंथसूचीकार या पदाची निवड यादी.  Download
4. महिला अधीक्षिका/वॉर्डन वसतीगृह प्रमुख /वसतीगृह अधिक्षिका / स्त्री अधिक्षिका या पदाची निवड यादी.  Download
5. गृह नि वस्त्रपाल या पदाची निवड यादी.  Download
6. भौतिकोपचार या पदाची निवड यादी.  Download
7. स्वच्छता निरीक्षक या पदाची निवड यादी.  Download
8. शिंपी या पदाची निवड यादी.  Download
9. दूरध्वनी चालक या पदाची निवड यादी.  Download

 

COT – 2023 गट-क तांत्रिक संवर्गातील पदांकरीता पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी प्रसिध्द करण्याबाबत

1. Assistant Dental Technician Download
2. Dental Hygienist Download
3. Dental Technician Download
4. Driver Download
5. Library Assistant Download
6. Pharmacist Download

 


Revised DMER Result 2023

DMER Mumbai Result Download Link – med-edu.in: Revised List of Eligible/Ineligible Candidates published by Directorate of Medical Education and Research, Mumbai has been issued for following posts. Candidates can download COT Exam 2023 Revised List from below PDF. We have given you direct link for Revised DMER Result 2023

DMER द्वारे सुधारीत पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी खाली दिलेली आहे. आपलं लिंक वरून पदानुसार यादी डाउनलोड करू शकता.  या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

COT – 2023 Eligible /Not Eligible Candidates list

1. Physiotherapist Download
2. Steno Typist Download
3. Physical Instructor – Physical Training Instructor Download
4. Occupational Therapist Download
5. Lower grade Stenographer Download
6. Telephone Operator Download

 

DMER COT Eligible/Non Eligible candidates List

DMER Mumbai Result 2023 – DMER COT – 2023 Eligible /Not Eligible Candidates list is published by department. The PDF link to download the List is given below. From following given links you can download the respective post wise PDF file.

 

DMER द्वारे पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी खाली दिलेली आहे. आपलं लिंक वरून पदानुसार यादी डाउनलोड करू शकता.  या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

COT – 2023 Eligible /Not Eligible Candidates list

1. Assistant Librarian Download 
2. Audiomatric Technician – Audio-visual Technician Download 
3. Blacksmith Welder Download 
4. Chief Mechanic Download 
5. Compounder Download 
6. Electrician Download 
7. Higher grade Stenographer Download 
8. Hostel Superintendent (Male, Female) Download 
9. Librarian Download 
10. Lower grade Stenographer Download 
11. Museam Keeper Download 
12. Occupational Therapist Download 
13. Ophthalmic Assistant Download 
14. Physical Instructor – Physical Training Instructor Download 
15. Physiotherapist Download 
16. Senior Clerk Download 
17. Steno Typist Download 
18. Stock Verifier Download 
19. Telephone Operator Download 

 

DMER Mumbai Result Download Link: Direct Service Competitive Examination through TCS Company for Vacancies in Group C Technical/Technical and Nursing Cadre in Government Medical/Dental/Ayurveda/Homeopathic/College Hospital under Department of Medical Education and Medicines and Mental Health Center Department from 12th June, 2023 to 20th June, 2023 It was conducted in various districts of the state. The document verification schedule of the candidates is published from time to time on the official website of the Directorate. Additional list for document verification for the following posts is hereby published and candidates should appear for document verification on the date indicated against their name as per their merit list number. Download DMER Mumbai Document Verification Schedule from below:

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय / दंत / आयुर्वेद / होमीओपॅथीक / महाविद्यालय रुग्णालयातील तसेच मानसिक आरोग्य केंद्र विभागाअंतर्गत गट क तांत्रिक/ अतांत्रिक व परिचर्या संवर्गातील रिक्त पदांसाठी सरळसेवा स्पर्धा परिक्षा टी. सी. एस. ६ आय.ओ. एन. कंपनीमार्फत दिनांक १२ जून, २०२३ ते २० जून, २०२३ या कालावधीत राज्यातील विविध जिल्हयाच्या ठिकाणी घेण्यात आली होती. उमदेवारांची कागदपत्र पडताळणीचे वेळापत्रक संचालनालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर वेळोवेळी प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहे. खालील पदनामांकरीता कागदपत्र पडताळणीकरीता अतिरिक्त यादी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत असून उमेदवारांनी त्यांच्या गुणवत्ता यादी क्रमांकानुसार त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांकास कागदपत्र पडताळणीकरीता उपस्थित रहावे.

जे उमेदवारांना कागदपत्र पडताळणीकरीता अपरिहार्य कारणास्तव बोलाविण्यात आलेल्या दिवशी उपस्थित राहू शकले नाहीत, अशा उमेदवारांनी खालील नमूद वेळापत्रकानुसार कागदपत्र पडताळणीकरीता उपस्थित रहावे.

DMER Document Verification Venue: ग्रॅन्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई येथील प्रशासकीय भवन, ०७ मजला

Download DMER Document Verification Time Table Post Wise

DMER Mumbai Final Result 2023

DMER Mumbai Result Download Link: Direct Service Competitive Examination for Vacancies in Group C Technical/Technical and Nursing Cadre in Government Medical/Dental/Ayurveda/Homeopathic/College Hospitals and Mental Health Centers under Department of Medical Education and Medicines T. C. S. I.O.N. It was conducted by the company from 12th June 2023 to 20th June 2023 at various places in the state.
Document verification of the candidates in the merit list published on 09.10.2023 will be conducted at the following places. The schedule of the counseling process is detailed as follows. Merit candidates should bring original documents and one set of photocopies of uploaded online application at the time of counseling process.

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय/दंत/आयुर्वेद / होमीओपॅथीक / महाविद्यालय रुग्णालयातील तसेच मानसिक आरोग्य केंद्र विभागाअंतर्गत गट क तांत्रिक/ अतांत्रिक व परिचर्या संवर्गातील रिक्त पदांसाठी सरळसेवा स्पर्धा परिक्षा टी. सी. एस. आय.ओ.एन. कंपनीमार्फत दिनांक १२ जून २०२३ ते २० जून २०२३ या कालावधीत राज्यातील विविध जिल्हयाच्या ठिकाणी घेण्यात आली होती.
दिनांक ०९.१०.२०२३ रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेल्या गुणवत्ता यादी मधील उमदेवारांची खालील ठिकाणी कागदपत्रांची पडताळणी घेण्यात येणार आहे. समुपदेशनाची प्रक्रियेचे वेळापत्रक खालीलप्रमाणे विषद करण्यात येत आहे. गुणवत्ता उमेदवारांनी समुपदेशन प्रक्रियेवेळी ऑनलाईन अर्ज अपलोड करण्यात आलेले मुळ कागदपत्रे व त्यांच्या छायाकिंत प्रतीचा एक संच घेवून यावा.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

Click Here To Check DMER Final Result 2023

OR  Click On the Below Link

 1. Artist cum Photographer
 2. Assistant Dental Technician
 3. Assistant Librarian (Ayush)
 4. Assistant Librarian
 5. Audiomatric Technician Audio visual Technician
 6. Blacksmith Welder
 7. Carpenter
 8. Chief Mechanic
 9. Compounder
 10. Dental Hygienist
 11. Dental Technician
 12. Dialysis Technician
 13. Dietician
 14. Documentalist Cataloguer
 15. Driver
 16. Electrician
 17. Electrocardiography Technician
 18. Generator Operator
 19. Higher grade Stenographer
 20. Hostel Superintendent (Male Female)
 21. House and Linen keeper Linen keeper House keeper
 22. Laboratory Assistant
 23. Laboratory Technician
 24. Lady Superintendent
 25. Librarian(Ayush)
 26. Librarian
 27. Library Assistant
 28. Lower grade Stenographer
 29. Mouldroom Technician
 30. Museum Keeper
 31. Occupational Therapist
 32. Ophthalmic Assistant
 33. Pharmacist
 34. Physical Instructor Physical Training Instructor
 35. Physiotherapist
 36. Sanitary Inspector
 37. Senior Clerk
 38. Social Service Superintendent(Medical)
 39. Staff nurse
 40. Statistical Assistant
 41. Steno Typist
 42. Stock Verifier
 43. Tailor
 44. Telephone Operator
 45. Turner Fitter Bench fitter
 46. X-RAY Assistant Dark room Assistant
 47. X-Ray Technician

DMER Bharti Document Verification Schedule

DMER Bharti Document Verification Schedule

Download Full DMER COT Exam 2023 Document Verification Time Table

DMER Mumbai Merit List, Result Download Link

DMER Mumbai Result Download Link: Directorate of Medical Education & Research Mumbai – Nursing, Technical, and Non–Technical has released result at official website. The DMER Mumbai Result 2023 for Nursing, Technical, and Non-Technical Posts has been Published on 25th August 2023 as per notice. DMER Exam was conducted from 12th June to 20th June 2023. Applicants who had applied for this DMER Exam can download their results from the below-given link. We are providing the direct download link for DMER Examination 2023 Result in our article.  Know how to download DMER Mumbai Result 2023 from below link:

  1. Artist cum Photographer
  2. Assistant Dental Technician
  3. Assistant Librarian (Ayush)
  4. Assistant Librarian
  5. Audiomatric Technician Audio visual Technician
  6. Blacksmith Welder
  7. Carpenter
  8. Chief Mechanic
  9. Compounder
  10. Dental Hygienist
  11. Dental Technician
  12. Dialysis Technician
  13. Dietician
  14. Documentalist Cataloguer
  15. Driver
  16. Electrician
  17. Electrocardiography Technician
  18. Generator Operator
  19. Higher grade Stenographer
  1. House and Linen keeper Linen keeper House keeper
  2. Laboratory Assistant
  3. Laboratory Technician
 1. Librarian(Ayush)
 2. Librarian
 3. Library Assistant
 4. Lower grade Stenographer
 5. Mouldroom Technician
 6. Museum Keeper
 7. Occupational Therapist
 8. Ophthalmic Assistant
 9. Pharmacist
 10. Physical Instructor Physical Training Instructor
 11. Physiotherapist
 12. Sanitary Inspector
 13. Senior Clerk
 14. Social Service Superintendent(Medical)
 15. Staff nurse
 16. Statistical Assistant
 17. Steno Typist
 18. Stock Verifier
 19. Tailor
 20. Telephone Operator
 21. Turner Fitter Bench fitter
 22. X-RAY Assistant Dark room Assistant
 23. X-Ray Technician

 

DMER (मेडिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च मुंबई) – नर्सिंग, टेक्निकल आणि नॉन-टेक्निकल पदांचे निकाल लवकरच अधिकृत वेबसाइटवर प्रसिद्ध होतील. नर्सिंग, तांत्रिक आणि गैर-तांत्रिक पदांसाठी DMER मुंबई परीक्षा 2023 12 जून ते 20 जून 2023 रोजी घेण्यात आली. आम्ही आमच्या लेखात DMER परीक्षा 2023 च्या निकालाची थेट डाउनलोड लिंक देत आहोत…

या निकाला संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

 • निकाल: DMER मुंबई गट क तांत्रिक/ नॉन-टेक्निकल आणि नर्सिंग (अधिकारपरिचारिका) संवर्ग पदांची भरती परीक्षा- 2023
 • परीक्षा आयोजित: वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, मुंबई
 • पदाचे नाव: स्टाफ नर्स, प्रयोगशाळा सहाय्यक, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, ग्रंथपाल, स्वच्छता निरीक्षक, E.G.G. तंत्रज्ञ, आहारतज्ज्ञ, फार्मासिस्ट, डॉक्युमेंटलिस्ट/कॅटलॉगर/संग्रहकार/ग्रंथलेखक, सामाजिक सेवा अधीक्षक (वैद्यकीय), ग्रंथालय सहाय्यक, व्यावसायिक थेरपिस्ट/व्यावसायिक थेरपिस्ट/व्यावसायिक थेरपी तंत्रज्ञ, दूरध्वनी ऑपरेटर, महिला अधीक्षक/होतेलेंडर, महिला अधीक्षक सहाय्यक, क्ष-किरण सहाय्यक, सांख्यिकी सहाय्यक, दंत आरोग्यतज्ज्ञ/दंत स्वच्छता, फिजिओथेरपिस्ट, दंत तंत्रज्ञ, सहाय्यक ग्रंथपाल, ऑडिओमेट्रिक तंत्रज्ञ / दृकश्राव्य तंत्रज्ञ / ऑडिओमेट्रिक तंत्रज्ञ, इलेक्ट्रीशियन / जनरेटर ऑपरेटर, नेत्ररोग सहाय्यक, डायलिसिस तंत्रज्ञ / शारीरिक शिक्षण संचालक, फिजिओथेरपिस्ट / ऑडिओमेट्रिक तंत्रज्ञ शिंपी, सहाय्यक दंत तंत्रज्ञ, मोल्डरूम तंत्रज्ञ, लोहार / जॉइनर, ड्रायव्हर, गृह आणि वनपाल / हाऊसकीपर / लिनेन कीपर, एक्स रे तंत्रज्ञ, सुतार, कटर- नि जोदरी, जोडी मिश्री / बॅचफिटर, अधीक्षक, उच्च दर्जाचे लघुलेखक, लोअर ग्रेड स्टेनोग्राफर स्टेनोग्राफर, स्टेनो टायपिस्ट
 • रिक्त पदांची संख्या: 5182 रिक्त पदेभरती परीक्षेची तारीख: 12 जून 2023 ते 20 जून 2023
 • निकाल जाहीर करण्याची तारीख: सूचित केले जावे
 • डीएमईआर मुंबई अधिकृत वेबसाइट: https://www.med-edu.in/

DMER Mumbai Result Download Link – med-edu.in

DMER Mumbai Result Download Link - med-edu.in

Download DMER COT Result 2023 

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय / दंत / आयुर्वेद / होमीओपॅथीक / महाविद्यालय रुग्णालयातील तसेच मानसिक आरोग्य केंद्र, पुणे विभागाअंतर्गत गट क तांत्रिक/ अतांत्रिक व परिचर्या संवर्गातील रिक्त पदांसाठी सरळसेवा स्पर्धा परिक्षा टी. सी. एस. आय. ओ. एन. कंपनीमार्फत दिनांक १२ जून,२०२३ ते २० जून,२०२३ या कालावधीत राज्यातील विविध जिल्हयांच्या ठिकाणी घेण्यात आली होती. गट- क परिचर्या, तांत्रिक व अतांत्रिक परिक्षेचा निकाल संचालनालयाच्या med-edu.in या सकतेस्थळावर दिनांक २५.०८.२०२३ पासून उपलब्ध करण्यात येत आहे. याची परिक्षार्थीनी नोंद घ्यावी.

 1. Artist cum Photographer CML
 2. Assistant Dental Technician CML
 3. Assistant Librarian(Ayush) CML
 4. Assistant Librarian CML
 5. Audiomatric Technician Audio visual Technician CML
 6. Blacksmith Welder CML
 7. Carpenter CML
 8. Chief Mechanic CML
 9. Dental Hygienist CML
 10. Dental Technician CML
 11. Dialysis Technician CML
 12. Dietician CML
 13. Documentalist Cataloguer CML
 14. Driver CML
 15. Electrician CML
 16. Electrocardiography Technician CML
 17. Generator Operator CML
 18. Hostel Superintendent (Male Female) CML
 19. House and Linen keeper Linen keeper House keeper CML
 20. Lady Superintendent Hostel Warden Hostel Superintendent Rector (Male And Female) CML
 21. Librarian(Ayush) CML
 22. Librarian CML
 23. Library Assistant CML
 24. Mouldroom Technician CML
 25. Occupational Therapist CML
 26. Ophthalmic Assistant CML
 27. Pharmacist Sheet1
 28. Physical Instructor Physical Training Instructor CML
 29. Physiotherapist CML
 30. Sanitary Inspector CML
 31. Senior Clerk CML
 32. Social Service Superintendent(Medical) CML
 33. Staff nurse Sheet1
 34. Statistical Assistant CML
 35. Tailor CML
 36. Telephone Operator CML
 37. Turner Fitter Bench fitter CML
 38. Laboratory Assistant CML
 39. Laboratory Technician CML
 40. Lower grade Stenographer CML
 41. Museum Keeper CML
 42. Steno Typist CML
 43. Stock Verifier CML
 44. X-RAY Assistant_Dark room Assistant CML
 45. X-Ray Technician CML
 46. Compounder CML
 47. Higher grade Stenographer CML

How to check the med-edu.in DMER Mumbai 2023 Result?

 • DMER मुंबई अधिकृत वेबसाइट @ www.med-edu.in उघडा.
 • त्यानंतर DMER Mumbai Result 2023 ही लिंक शोधा.
 • त्यानंतर DMER मुंबई निकाल 2023 साठी लिंकवर क्लिक करा.
 • आता User ID आणि Password टाका.
 • आवश्यक माहिती प्रविष्ट करा, जसे की तुमचा DOB आणि नोंदणी क्रमांक.
 • सबमिट बटणावर टॅप करा आणि नंतर पुढील पृष्ठाची प्रतीक्षा करा.
 • संगणकाच्या स्क्रीनवर, DMER मुंबई निकाल दिसेल.
 • निकाल 2023 चा प्रिंटआउट घ्या आणि पुढील वापरासाठी डाउनलोड करा.

DMER Mumbai Cut-off Marks 2023

DMER मुंबई निकाल 2023 कट-ऑफ गुण निवड गुण आणि संबंधित श्रेणींवर आधारित वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय (DMER) द्वारे निर्धारित केले जातील. उमेदवार अधिकृत घोषणेवरून SC, ST, OBC आणि सामान्य श्रेणीसाठी DMER कट-ऑफ मार्क्स 2023 तपासू शकतात. कट-ऑफ गुण श्रेणीनुसार बदलतात आणि प्रत्येक श्रेणीसाठी आवश्यक किमान पात्रता गुण निर्धारित करण्यासाठी वापरले जातात. DMER मुंबई निकाल 2023 कट-ऑफ मार्क्सवरील अचूक आणि अद्ययावत माहितीसाठी अधिकृत स्त्रोतांचा संदर्भ घेण्याचा सल्ला दिला जातो.

med-edu.in Group C Results 2023

Exam DMER Technical and Non Technical Exam 2023
Authority Directorate of Medical Education and Research, Mumbai
Total Posts 5182 Posts
Post Name Staff Nurse, Pharmacist and Group C Posts
Selection Process Written Exam and DV
Written Exam Date 12 to 20 June 2023
Qualifying Marks 45% Marks
Answer Key Out Now

Med-edu.in Staff Nurse Result 2023 Link

DMER Mumbai Result 2023 Link Check Link
DMER Mumbai Merit List 2023 Check Link

DMER Mumbai Merit List 2023

DMER मुंबई गुणवत्ता यादी 2023 ही प्रवेश परीक्षेतील अर्जदारांची कामगिरी आणि इतर संबंधित घटकांचा विचार करून वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय (DMER), मुंबई द्वारे तयार केली जाते. गुणवत्तेची यादी अर्जदारांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे कारण ती त्यांच्या पसंतीच्या पदवी कार्यक्रम आणि महाविद्यालयात प्रवेश मिळण्याच्या शक्यतांबद्दल महत्त्वपूर्ण माहिती प्रदान करते. उमेदवार त्यांच्या प्रवेशाची शक्यता निश्चित करण्यासाठी DMER मुंबई गुणवत्ता यादी 2023 ची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.


महाभरती महत्वाच्या लिंक्स

अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स १२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्स पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्स इंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्स ITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरात सरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरात रेल्वे जाहिराती

3 Comments
 1. MahaBharti says

  Document Verification Date

 2. […] DMER Mumbai Result 2023 is Out !!  […]

 3. MahaBharti says

  DMER Mumbai Result For Group C is OUT !! Check Now

Leave A Reply

Your email address will not be published.

जाहिराती
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
अँप डाउनलोड