Join Instagram   Join Now
Telegram Group  Join Now

पशुसंवर्धन विभागातील सरळसेवा गट-क संवर्गातील भरती- प्रारुप प्रतिक्षा यादी जाहीर ! – AHD Maharashtra Pashusavardhan Document Verification @ ahd.maharashtra.gov.in

AHD Maharashtra Pashusavardhan Vibhag Bharti Result

Pashusavardhan Vibhag Waiting List

AHD Maharashtra Pashusavardhan Vibhag Bharti Result: All the candidates are shortlisted according to the Waiting list, the format waiting list of various cadres taken in the year 2023 by Animal Husbandry Department is being published herewith. Students can download Pashusavardhan Vibhag Waiting List from below link.

पशुसंवर्धन विभागातील सरळसेवा गट-क संवर्गातील भरती- २०२३ प्रारुप प्रतिक्षा यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. / Draft Waiting List for Direct recruitment of Group-C Cadre in Animal Husbandry Department-2023 has been published on the website.

पशुसंवर्धन विभागातील सरळसेवा गट-क संवर्गातील भरती- २०२३ प्रारुप प्रतिक्षा यादी प्रसिध्द करण्यात आलेलीआहे. सर्व उमेदवारांना सूचीत करण्यात येते की, पशुसंवर्धन विभागामाद्वारे सन २०२३ मध्ये घेण्यात आलेल्या विविध संवर्गाची प्रारुप प्रतीक्षा यादी यासोबत प्रसिध्द करण्यात येत आहे. पुढील कार्यवाही शासन नियमाप्रमाणे अनुसरण्यात येईल. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

Pashusavardhan Vibhag Waiting List PDF 

Pashusavardhan Vibhag Waiting List PDF 


Maharashtra AHD Bharti Document Verification 2023

AHD Maharashtra Pashusavardhan Vibhag Bharti Result : The Document verification schedule if published now. Candidates can check their schedule of verification from the following given PDF document.

 

पशुसंवर्धन आयुक्तालयाच्या अधीनस्त विभागातील गट क संवर्गातील रिक्तपदे भरण्याकामी दि.२६.०५.२०२३ रोजी प्रसिद्ध जाहिरातीनुसार दिनांक ९.९.२०२३, ११.९.२०२३ व १२.९.२०२३ कालावधीत ऑनलाईन परिक्षा घेण्यात आली होती. सदर परिक्षेच्या उमेदवारांची गुणवत्ता यादी व प्रारूप निवड यादी दि.२३.११.२०२३ रोजी विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली होती. सदर परिक्षेतील गुणवत्तेनुसार निवड उमेदवारांनी खालील नमूद तक्त्यामध्ये दिलेल्या दिनांकास सकाळी १०.०० वा. पशुसंवर्धन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, स्पायसर मेमोरिअल कॉलेज समोर, औंध-खडकी रोड, आँध पुणे ६७ येथील कामधेनु सभागृहामध्ये उपस्थित रहावे. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

 

????यादी डाउनलोड करा


 

पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या भरतीचा निकाल  जाहीर करण्यात आलाआहे .आपण आपला निकाल खालील लिंक वरीं बघू शकता. 

 

* दिनांक २६/०५/२०२३ रोजी पशुसंवर्धन विभागाने प्रसिदध केलेल्या जाहीरातीनुसार गट-क संवर्गातील पदांच्या परिक्षेचा निकालNEW

* १. बाष्पक परिचर

* २. उच्च श्रेणी लघुलेखक

* ३. निम्न श्रेणी लघुलेखक

* ४. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ

* ५. पशुधन पर्यवेक्षक

* ६. तारतंत्री

* ७. वरिष्ठ लिपिक

* ८. यांत्रिकी

 

* दिनांक २६/०५/२०२३ रोजी पशुसंवर्धन विभागाने प्रसिदध केलेल्या जाहीरातीनुसार गट-क संवर्गातील विविध पदांकरिता निवड झालेल्या उमेदवारांची यादीNEW

* १. बाष्पक परिचर

* २. उच्च श्रेणी लघुलेखक

* ३. निम्न श्रेणी लघुलेखक

* ४. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ

* ५. पशुधन पर्यवेक्षक

* ६. तारतंत्री

* ७. वरिष्ठ लिपिक

* ८. यांत्रिकी

 


Pashusavardhan Vibhag Bharti Result Date 2023

AHD Maharashtra Pashusavardhan Vibhag Bharti Result @ ahd.maharashtra.gov.in – AHD Maharashtra Pashusavardhan Vibhag Bharti Result link is given below. AHD Maharashtra result 2023 Candidates can check and download their result from following given link. This examinations was conducted on 11 & 12 Feb 2023. More details are given below.

 

आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-६७ यांचे मार्फत पशुसंवर्धन विभागातील राजपत्रित अधिकारी यांच्या दि.११.०२.२०२३ व दि. १२.०२.२०२३ रोजी घेण्यात आलेल्या विभागीय लेखा परीक्षेचा (जुलै-२०१५) निकाल संदर्भिय पत्रान्वये जाहिर करण्यात आलेला आहे. सदर निकालावर काही परीक्षार्थीचे गुणपडताळणीकरीता अर्ज प्राप्त झालेले आहेत. त्याप्रमाणे उत्तरपत्रिका फेरपडताळणी करीता परीक्षकांकडे देण्यात आल्या होत्या. सदर उत्तरपत्रिकांची फेरपडताळणी करुन परीक्षकांकडुन अहवाल प्राप्त झालेला आहे. तरी खालील प्रमाणे निकाल जाहिर करण्यात येत आहे. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

AHD Maharashtra Result 2023

Organization Name Animal Husbandry Department (AHD), Maharashtra
Post Names Livestock Supervisor, Senior Clerk, Higher Grade Stenographer, Lower Grade Stenographer, Laboratory Technician, Electrician, Mechanic, Steam Attendant
No.of Posts 446 Posts
Advt No NGO-5(4)/(P.No.1110)/291/2023 / PS-1, Pune-67
Exam Dates 9th, 11th, 12th September 2023
Result Dates 23 November 2023
AHD Maharashtra Pashusavardhan Vibhag Bharti Result
ahd maharashtra result 2023

 

निकाल चेक करा

 

AHD Maharashtra Merit List 2023, Selection Lists

The AHD Maharashtra Merit List 2023 and related Selections List, Waiting Lists updates will be published soon.  is a compilation of the names of candidates who have excelled in the selection process for various positions within the Animal Husbandry Department (AHD) in Maharashtra. This list is created based on candidates’ overall performance in the examinations and tests. Being featured in the merit list signifies that a candidate has ranked among the top performers and is likely to be considered for the available positions, such as Livestock Supervisor, Senior Clerk, and others. Checking the AHD Maharashtra Merit List 2023 is crucial for candidates eager to know if they have secured a place among the most competitive and deserving candidates, moving one step closer to their desired roles within the department.

 


महाभरती महत्वाच्या लिंक्स

अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स १२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्स पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्स इंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्स ITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरात सरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरात रेल्वे जाहिराती

1 Comment
  1. Raju Anandrao Jibhakate says

    17.10.2023 cha pashusanvardhan vibhagamadhe pashudhan paryavyakshak result

Leave A Reply

Your email address will not be published.

जाहिराती
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
अँप डाउनलोड