Join Instagram   Join Now
Telegram Group  Join Now

ZP सोलापूर अनुकंपा भरती प्रक्रिया कागदपत्र पडताळणी बाबत | ZP Solapur Anukampa Document Verification

ZP Solapur Anukampa Document Verification

ZP Solapur Anukampa Document Verification

ZP Solapur Anukampa Document Verification: The Anukampa Document Verification notification has been declared by the General Administrative Department, Zilla Parishad Solapur. Eligible candidates may present for the Document Verification at the mentioned address on the 8th of August 2022. Further details are as follows:-

उपरोक्त विषयास अनुसरुन आपणास कळविण्यात येते की, अनुकंपा उमेदवरांच्या भरती प्रक्रियेकरीता कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी काही कारणास्तव दिनांक २९/७/२०२२ रोजी आयोजीत केलेल्या कॅम्पला अनुउपस्थित असलेस जे उमेदवार अनुपस्थित होते अश्या उमेदवाराकरीता दिनांक ८/८/२०२२ (सोमवार) सकाळी ११-०० वा. रोजी वाजता यशवंतराव चव्हाण सभागृह, जिल्हा परिषद सोलापूर येथे कॅम्प आयोजित करणेत आलेला आहे.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

सोलापूर जिल्ह्यातील संपूर्ण नवीन जॉब अपडेट्स

ZP Solapur Anukampa Bharti – Important Documents 

सदर कॅम्पमध्ये –

 • १) कर्मचाऱ्याच्या मृत्युनंतर एका वर्षाचे आत अनुकंपा नोकरीसाठी केलेले अर्ज
 • २) सज्ञान झालेनंतर एका वर्षाचे आत अनुकंपा नोकरीसाठी केलेले प्रथम अर्ज
 • ३) विहित नमुना अर्ज
 • ४) कुटूंबातील वारसांचे प्रमाणपत्र (प्रतिज्ञालेख)
 • ५) अनुकंपा नोकरी देणेसाठी कुटूंबातील अन्य वारसांचे संमतीपत्र (प्रतिज्ञालेख)
 • ६)कुटूंबातील कोणतेही सदस्य शासकीय / निमशासकीय सेवेत नसल्याचे प्रतिज्ञालेख
 • ७) कर्मचाऱ्याच्या पत्नीचा अनुकंपासाठी अर्ज असल्यास पुनर्विवाह न केलेचा प्रतिज्ञालेख
 • ८) शैक्षणीक अर्हतेचे प्रमाणपत्रे, गुणपत्रक
 • ९) जन्म तारखेसंबंधीत कागदपत्र
 • १०) जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र
 • ११) कर्मचाऱ्याच्या मृत्युपश्चात कुटुंब निवृत्ती वेतन व मिळालेल्या इतर लाभांचे आदेश
 • १२) कर्मचाऱ्याचा मृत्यु दाखला इ.मूळ कागदपत्रांची तपासणी करण्यात येणार आहे.

तेंव्हा आपण उपरोक्त मूळ कागदपत्रांसह दिनांक ८/८/२०२२ रोजी खालील नमुद केलेल्या अनुक्रमांकानुसार देणेत आलेल्या वेळेत यशवंतराव चव्हाण सभागृह, जिल्हा परिषद सोलापूर येथे न चुकता उपस्थित रहावे. सदर दिवशी वेळेवर उपस्थित राहणे ही आपली जबाबदारी आहे. उपस्थित न राहिल्यास आपल्या अनुकंपा नियुक्तीचा विचार केला जाणार नाही याची नोंद घ्यावी. . टिप – प्रतिक्षायादीमधील ज्या उमेदवारांची दिनांक २९/७/२०२२ रोजी कागदपत्रांची पडताळणी झाली आहे अश्या उमेदवारांनी येऊ नये.

PDF जाहिरात – https://bit.ly/3zwvwMN

अधिकृत वेबसाईट – zpsolapur.gov.in

 


महाभरती महत्वाच्या लिंक्स

अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स १२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्स पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्स इंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्स ITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरात सरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरात रेल्वे जाहिराती

Leave A Reply

Your email address will not be published.

जाहिराती
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
अँप डाउनलोड