Join Instagram   Join Now
Telegram Group  Join Now

जिल्हा परिषद धाराशिव कागदपत्र पडताळणीसाठी पात्र उमेदवारांची नवीन यादी जाहीर | ZP Osmanabad Bharti Result 2023

ZP Osmanabad Bharti Result 2023

Zilla Parishad Osmanabad Merit List

ZP Osmanabad Bharti Result 2023: Cumulative Merit of Candidates Qualified for Shortlist in Online Written Examination  through IBPS Company for Direct Service Vacancy in pharmacy officer . Category-wise list of eligible candidates for provisional shortlisting and document verification.

जिल्हा परिषदधाराशिव  थेट सेवा भरती-2023 मध्ये 30 संवर्गांची परीक्षा झाली होती. यासाठी निकाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. उमेदवार ZP धाराशिव दस्तऐवज पडताळणी वेळापत्रक आणि ZP धाराशिव भरती 2023 साठी निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी डाउनलोड करू शकतात. पुढील सर्व निकाल आणि सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

कनिष्ट अभियंता उमेदवारांची यादी पहा – १४ मे २०२४ 

फार्मसी उमेदवारांची यादी बघा – २३ एप्रिल २०२४ रोजी प्रसिद्ध

 

टिप :- 1) वरीलप्रमाणे प्रसिध्द करण्यात आलेली तात्पुरती निवड यादी ही IBPS कंपनीमार्फत लेखी परिक्षेअंती निवडसुचीसाठी पात्र ठरलेल्या गुणवत्ता यादीनुसार कागदपत्र पडताळणीसाठीच्या उमेदवारांची असून सदर यादीत नाव समाविष्ट केले याचा अर्थ सदर उमेदवार नियक्तीसाठी पात्र आहे असा होत नाही.
2) सदर पदासाठी पात्र उमेदवाराची अंतिम निवडसुची ही वरील यादीतील संबंधित उमेदवारांची ओळख /शैक्षणिक कागदपत्रे/प्रमाणपत्रे व अन्य कागदपत्र पडताळणीअंती प्रसिध्द करण्यात येणार आहे.
3) सदर पदासाठी अंतिम निवड झालेल्या उमेदवारांची नियुक्ती ही वैद्यकिय तपासणी अहवाल, चारित्र्य पडताळणी अहवाल, त्याचप्रमाणे समांतर आरक्षणाच्या अनुषंगाने सदर प्रमाणपत्राची सक्षम प्राधिकारी यांचेकडून पडताळणी केल्यानंतरच करण्यात येणार आहे.
4) उमेदवाराने सादर केलेली माहिती प्रत्यक्ष कागदपत्र पडताळणीवेळी चुकीची/खोटी आढळल्यास अगर समांतर आरक्षणाबाबतचे प्रमाणपत्र संबंधित सक्षम प्राधिकारी यांनी अवैध/ बाद ठरविल्यास, वैद्यकिय तपासणीच्या अहवालानुसार अपात्र ठरविल्यास संबंधित उमेदवाराचे नाव तात्पुरत्या /अंतिम निवड सुचीमधून कमी करण्यात येईल व गुणानुक्रमे पुढील उमेदवारास संधी देण्यात येईल.
5) दिव्यांग उमेदवारांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आलेला तपशिल शासन सामान्य प्रशासन विभाग, निर्णय दि.29 मे 2019 तसेच ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय दि. 22 फेब्रुवारी, 2021, दि.08 एप्रिल, 2021, दि.13 सप्टें. 2021 नुसार दिव्यांगासाठी शासनाने सुनिश्चित केलेल्या पदानुसार नमुद करण्यात आलेला आहे.

ZP Osmanabad List for Document Verification 

 Zilla Parishad Dharashiv Category Wise Eligible Candidates List for Document Verification as per Combined Merit List is given below

TITLE START DATE END DATE DOWNLOAD FILE
जिल्हा परिषद धाराशिव सरळसेवा भरती सन-2023- निकाल कनिष्ट आरेखक २०२४ – ०२ – १५ २०२४ – ०२ – २९ PDF view
जिल्हा परिषद धाराशिव सरळसेवा भरती सन-2023- निकाल कनिष्ट लेखाधिकारी २०२४ – ०२ – १५ २०२४ – ०२ – २९ PDF view
जिल्हा परिषद धाराशिव सरळसेवा भरती सन-2023- निकाल यांत्रिकी २०२४ – ०२ – १५ २०२४ – ०२ – २९ PDF view
जिल्हा परिषद धाराशिव सरळसेवा पदभरती 2023- कनिष्ट सहायक (लेखा) – कागदपत्र पडताळणीसाठी उपस्थित राहणे बाबत २०२४ – ०२ – १५ २०२४ – ०२ – २९ PDF view
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पद भरती 2023 -24 जाहिरात दि. 04 /10/ 2023 अंतिम पात्र अपात्र यादी, गुणवत्ता यादी, मूळ कागदपत्र तपासणी व समुपदेशन प्रक्रिया बाबत २०२४ – ०२ – १४ २०२४ – ०२ – २९ PDF view
जिल्हा परिषद धाराशिव सरळसेवा पदभरती 2023- तारतंत्री – कागदपत्र पडताळणीसाठी उपस्थित राहणे बाबत २०२४ – ०२ – १४ २०२४ – ०२ – २९ PDF view
मोबाईल मेडिकल युनिट पद भरती 2023-24 तात्पुरती पात्र /अपात्र व गुणांकन यादी २०२४ – ०२ – १३ २०२४ – ०२ – १६ PDF view
जिल्हा परिषद धाराशिव सरळसेवा पदभरती 2023- लघुलेखक निम्न श्रेणी – कागदपत्र पडताळणीसाठी उपस्थित राहणे बाबत २०२४ – ०२ – १४ २०२४ – ०२ – २९ PDF view
कनिष्ठ सहाय्यक( लेखा) – जिल्हा परीषद धाराशिव एकत्रित गुणवत्ता यादीनुसार कागदपत्र पडताळणीसाठी प्रवर्गनिहाय पात्र उमेदवारांची यादी २०२४ – ०२ – १३ २०२४ – ०२ – २९ PDF view
तारतंत्री – जिल्हा परीषद धाराशिव एकत्रित गुणवत्ता यादीनुसार कागदपत्र पडताळणीसाठी प्रवर्गनिहाय पात्र उमेदवारांची यादी २०२४ – ०२ – १३ २०२४ – ०२ – २९ PDF view
लघुलेखक निम्न श्रेणी – जिल्हा परीषद धाराशिव एकत्रित गुणवत्ता यादीनुसार कागदपत्र पडताळणीसाठी प्रवर्गनिहाय पात्र उमेदवारांची यादी २०२४ – ०२ – १३ २०२४ – ०२ – २९ PDF view
जिल्हा परिषद धाराशिव सरळसेवा भरती सन-2023-निकाल कनिष्ट सहायक(लेखा) २०२४ – ०२ – १२ २०२४ – ०२ – २९ PDF view
जिल्हा परिषद धाराशिव सरळसेवा भरती सन-2023-निकाल तारतंत्री २०२४ – ०२ – १२ २०२४ – ०२ – २९ PDF view
जिल्हा परिषद धाराशिव सरळसेवा भरती सन-2023-निकाल लघुलेखक निम्न श्रेणी २०२४ – ०२ – १२ २०२४ – ०२ – २९ PDF view
जिल्हा परिषद धाराशिव सरळसेवा पदभरती 2023-विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) – कागदपत्र पडताळणीसाठी उपस्थित राहणे बाबत २०२४ – ०२ – ०८ २०२४ – ०२ – २९ PDF view
जिल्हा परिषद धाराशिव सरळसेवा पदभरती 2023-वरिष्ठ सहायक(लेखा) – कागदपत्र पडताळणीसाठी उपस्थित राहणे बाबत २०२४ – ०२ – ०८ २०२४ – ०२ – २९ PDF view
Recruitment
Title Description Start Date End Date File
Ringmen- Zilla Parishad Dharashiv Category Wise Eligible Candidates List for Document Verification as per Combined Merit List Ringmen- Zilla Parishad Dharashiv Category Wise Eligible Candidates List for Document Verification as per Combined Merit List 07/02/2024 29/02/2024 View (568 KB) 
Health Supervisor- Zilla Parishad Dharashiv Category Wise Eligible Candidates List for Document Verification as per Combined Merit List Health Supervisor- Zilla Parishad Dharashiv Category Wise Eligible Candidates List for Document Verification as per Combined Merit List 07/02/2024 29/02/2024 View (489 KB) 
Senior Assistant (Account) Zilla Parishad Dharashiv Category Wise Eligible Candidates List for Document Verification as per Combined Merit List Senior Assistant (Account) Zilla Parishad Dharashiv Category Wise Eligible Candidates List for Document Verification as per Combined Merit List 07/02/2024 29/02/2024 View (2 MB) 
Extension Officer (Agri) Zilla Parishad Dharashiv Category Wise Eligible Candidates List for Document Verification as per Combined Merit List Extension Officer (Agri) Zilla Parishad Dharashiv Category Wise Eligible Candidates List for Document Verification as per Combined Merit List 07/02/2024 29/02/2024 View (648 KB) 
Extension Officer (Statistics) Zilla Parishad Dharashiv Category Wise Eligible Candidates List for Document Verification as per Combined Merit List Extension Officer (Statistics) Zilla Parishad Dharashiv Category Wise Eligible Candidates List for Document Verification as per Combined Merit List 07/02/2024 29/02/2024 View (1 MB) 
Corrigendum published provisional eligible and non eligible form list recruitment NHM Z.P. Dharashiv Corrigendum published provisional eligible and non eligible form list recruitment NHM Z.P. Dharashiv 07/02/2024 09/02/2024 View (513 KB) 
Provisional eligible not eligible list of NHM Recruitment. Provisional eligible not eligible list of NHM Recruitment. 06/02/2024 09/02/2024 View (1 MB) 

 

Zilla Parishad Dharashiv Direct Recruitment 2023-Result Health Supervisor Zilla Parishad Dharashiv Direct Recruitment 2023-Result Health Supervisor 24/01/2024 12/02/2024 View (113 KB) 
Zilla Parishad Dharashiv Direct Recruitment 2023-Result Extension Officer (Agri) Zilla Parishad Dharashiv Direct Recruitment 2023-Result Extension Officer (Agri) 24/01/2024 12/02/2024 View (123 KB) 
Zilla Parishad DHarashiv Direct Recruitment 2023 Result -Extension Officer (Stat) Zilla Parishad DHarashiv Direct Recruitment 2023 Result -Extension Officer (Stat) 24/01/2024 12/02/2024 View (193 KB) 

 

RECRUITMENT 2023 OF RINGMAN (DORKHANDWALA) ZILLA PARISHAD DHARASHIV -RESULT DECLARATION RECRUITMENT 2023 OF RINGMAN (DORKHANDWALA) ZILLA PARISHAD DHARASHIV -RESULT DECLARATION 19/01/2024 28/02/2024 View (118 KB) 
RECRUITMENT 2023 OF SENIOR ASSISTANT (ACCOUNTS) ZILLA PARISHAD DHARASHIV -RESULT DECLARATION RECRUITMENT 2023 OF SENIOR ASSISTANT (ACCOUNTS) ZILLA PARISHAD DHARASHIV -RESULT DECLARATION 19/01/2024 28/02/2024 View (258 KB) 

ZP Osmanabad Result : ZP Osmanabad Asha Swayamsevak Selection List : जिल्हा परिषद उस्मानाबाद नि आशा स्वयंसेविका पदभरती परीक्षेची निवड यादी जाहीर केलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

अधिक माहिती करिता कृपया दिलेली PDF जाहिरात वाचावी.

Important Links For ZP Osmanabad Result
यादी डाउनलोड : https://bit.ly/33b3MOD

महाभरती महत्वाच्या लिंक्स

अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स १२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्स पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्स इंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्स ITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरात सरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरात रेल्वे जाहिराती

Leave A Reply

Your email address will not be published.

जाहिराती
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
अँप डाउनलोड