जलसंपदा विभाग परीक्षेचे पुढील परीक्षांचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर!। Jalsampada Vibhag Bharti 2024

WRD Maharashtra Recruitment 2024

WRD Maharashtra Bharti 2023

 

🆕जलसंपदा विभाग objection Link सुरू, त्वरित चेक करा

PWD रिस्पॉन्स शीट प्रकाशित, डाउनलोड करा – PWD Bharti Answer Key, Responce Sheet Download


WRD Maharashtra Recruitment 2023 Examinations Dates & Schedule is given below. Examinations are scheduled from 27th Dec 2023 to 2nd Jan 2024. More details are given below.

जलसंपदा विभागांर्तगतची भुतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) गट ब (अराजपत्रित) व गट क संवर्गातील परीक्षाबाबतचे वेळापत्रक खालील प्रमाणे असेल. या भरतीचे पुर्ण सिल्याबस आणि निवड प्रक्रियेसाठी या लिंक वर क्लिक करा. तसेच सरकारी नोकरीचे सर्व अपडेट्स टेलिग्रामवर चॅनल लिंक येथे आहे, आणि व्हाट्सअँप चॅनल लिंक येथे आहे.

 

WRD Exam Date

 

 


WRD Maharashtra Bharti 2023: WRD Maharashtra (Water Resource Department) Jalsampada Vibhag (WRD Recruitment 2023) – The recruitment notification has been declared for the vacant posts of “Senior Scientific Assistant Group-B, Lower Grade Stenographer, Junior Scientific Assistant, Geological Assistant, Draftsman, Assistant Draftsman, Civil Engineering Assistant, Laboratory Assistant, Draftsman, Office Clerk, Enumerator, Canal Inspector, Assistant Storekeeper, Junior Survey Assistant”. There are a total of 4497 vacancies available to fill the posts. Interested candidates can apply online before last date. Date of commencement of online application is 03rd of November 2023. Last Date for submitting application is 24th of November 2023 for WRD Recruitment 2023.  More details are as follows:-

WRD Maharashtra Recruitment 2023

 

जलसंपदा विभागा अंतर्गत “वरीष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक गट-ब, निम्नश्रेणी लघुलेखक, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक, भूवैज्ञानिक सहाय्यक, आरेखक, सहाय्यक आरेखक, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, प्रयोगशाळा सहाय्यक, अनुरेखक, दप्तर कारकुन, मोजणीदार, कालवा निरीक्षक, सहाय्यक भांडारपाल, कनिष्ठ सर्वेक्षण सहाय्यक” पदांच्या एकूण 4497 रिक्त जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे. अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने करायचा आहे. अर्ज 03 नोव्हेंबर2023 पासून सुरु होतील. तसेच, अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 24 नोव्हेंबर 2023 आहे.

WRD Corrigendum Published

The Water Resource Department of Maharashtra has publihsed first corrigendum for Aurangabad Parimandal regarding Samantar Aarakshan (Equal Reservation)! information is as per given below for WRD Recruitment 2023 :

जलसंपदा विभागाच्या आस्थापनेवरील अधीक्षक अभियंता व परिमंडळीय अधिकारी, दक्षता पथक, औरंगाबाद परिमंडळ, पाटबंधारे विभाग, छत्रपती संभाजीनगर या परिमंडळातील विविध संवर्गातील भरतीकरीता उपरोक्त संदर्भिय जाहिरातीत सामाजिक / समांतर आरक्षणबाबचा सुधारीत तपशील जाहीर करण्यात आलेला आहे. त्याबद्दलचे शुध्दीपत्रक खाली देण्यात आलेले आहेत. 

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

 • पदाचे नाव – वरीष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक गट-ब, निम्नश्रेणी लघुलेखक, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक, भूवैज्ञानिक सहाय्यक, आरेखक, सहाय्यक आरेखक, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, प्रयोगशाळा सहाय्यक, अनुरेखक, दप्तर कारकुन, मोजणीदार, कालवा निरीक्षक, सहाय्यक भांडारपाल, कनिष्ठ सर्वेक्षण सहाय्यक
 • पदसंख्या4497 जागा
 • शैक्षणिक पात्रता – शैक्षणिक पात्रता पदाच्या आवश्यकतेनुसार आहे .(मूळ जाहिरात वाचावी.)
 • अर्ज पद्धती – ऑनलाईन
 • वयोमर्यादा – पदानुसार
 • अर्ज सुरू होण्याची तारीख03 नोव्हेंबर 2023
 • अर्ज करण्याची शेवटची तारीख24 नोव्हेंबर 2023
 • निवड प्रक्रिया – संगणक आधारित चाचणी
 • अधिकृत वेबसाईट – wrd.maharashtra.gov.in

WRD Age Limit Criteria 

WRD Age Limit Criteria 
WRD Recruitment 2023

 

तथापि, महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभागाकडील शासन निर्णय सनिव २०२३ / प्र.क्र १४ / कार्या १२ दि. ३ मार्च २०२३ अन्वये दि. ३१ डिसेंबर २०२३ पुर्वी प्रसिध्द होणाऱ्या भरती जाहिराती करिता कमाल वयोमर्यादेत दोन वर्षे शिथिलता दिलेली असल्याने वर नमूद प्रवर्गासाठी कमाल वयोमर्यादेत दोन वर्षे इतकी शिथिलता असेल.
२. उपरोक्त संदर्भिय जाहिरातीतील मुद्दा क्र.५ पदाच्या निवडीसाठी कार्यपध्दती, आवश्यक कागदपत्रे तसेच महत्वाच्या अटी व शर्ती, या मधील ५.१ च्या खाली, ५.१.१ अंतर्भुत करण्यात येत आहे.
५.१.१ संवर्ग १ ते १४ या पदांसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांसाठी महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्र. रिपभ/प्र. क्र. ६६ / २०११/ई- १० दिनांक २७ जुन २०११ नुसार त्या उमेदवाराकडे अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) उपलब्ध नसल्यास त्यांनी त्यांचा जन्म महाराष्ट्र राज्यात झाला असल्याचा जन्म दाखला (Birth Certificate) सादर करणे आवश्यक आहे. अशा प्रकरणात अधिवास प्रमाणपत्राची अट लागू राहणार नाही. सदर उमेदवाराकडे अधिवास प्रमाणपत्र तसेच जन्म तारखेचा दाखला उपलब्ध नसल्यास, त्या उमेदवाराने आपला शाळा सोडल्याचा दाखला सादर करणे आवश्यक राहील. परंतु सदर शाळा सोडल्याच्या दाखल्यामध्ये त्या उमेदवाराचा जन्म हा महाराष्ट्र राज्यात झाल्याची नोंद असणे आवश्यक आहे. अशा प्रकरणात अधिवास प्रमाणपत्राची अट लागू राहणार नाही. ज्या उमेदवाराचा जन्म महाराष्ट्र राज्यात झाला नसेल परंतु महाराष्ट्र राज्यातील रहिवास सलग १५ वर्ष व त्यापेक्षा अधिक कालावधीचा आहे अशा उमेदवारांसाठी अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) आवश्यक राहील.

WRD Maharashtra Vacancy 2024

पदाचे नाव पद संख्या 
वरीष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक गट-ब 04 पदे
निम्नश्रेणी लघुलेखक 19 पदे
कनिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक 14 पदे
भूवैज्ञानिक सहाय्यक 05 पदे
आरेखक 25 पदे
सहाय्यक आरेखक 60 पदे
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 1528 पदे
प्रयोगशाळा सहाय्यक 35 पदे
अनुरेखक 284 पदे
दप्तर कारकुन 430 पदे
मोजणीदार 758 पदे
कालवा निरीक्षक 1189 पदे
सहाय्यक भांडारपाल 138 पदे
कनिष्ठ सर्वेक्षण सहाय्यक 08 पदे
एकूण पदसंख्या ४४९७ 

 Salary Details For Jalsampada Vibhag Recruitment 2024

पदाचे नाव वेतनश्रेणी
वरीष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक गट-ब S-१६ : ४४९००-१४२४००
निम्नश्रेणी लघुलेखक S-१५ : ४१८००-१३२३००
कनिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक S-१५ : ४१८००-१३२३००
भूवैज्ञानिक सहाय्यक S-१४ : ३८६०० १२२८००
आरेखक S-१० : २९२०० ९२३००
सहाय्यक आरेखक S-८ : २५५००-८११००
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक S-6: २५५००-८११००
प्रयोगशाळा सहाय्यक S-७ : २१७००-६९१००
अनुरेखक S-७ : २१७००-६९१००
दप्तर कारकुन S-६ : १९९००-६३२००
मोजणीदार S-६ : १९९०० ६३२००
कालवा निरीक्षक S-६ : १९९०० ६३२००
सहाय्यक भांडारपाल S-६ : १९९००-६३२००
कनिष्ठ सर्वेक्षण सहाय्यक S-६ : १९९००.६३२००

 

Water Resources Department Recruitment 2023 Eligibility Criteria

पदाचे नाव  पात्रता 
वरिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक गट ब ज्यांनी भौतिक शास्त्र / रसायन शास्त्र / भुगर्भ शास्त्र या विषयामधील किंवा कृषी (मृद शास्त्र / कृषी रसायन शास्त्र) या विषयामधील पदव्युत्तर पदवी (किमान 60% गुणांसह) धारण केली आहे.
निम्नश्रेणी लघुलेखक गट ब
 • ज्या व्यक्तीने माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे आणि
 • जी व्यक्ती लघुलेखनाचा वेग किमान 100 शब्द प्रति मिनिट आणि इंग्रजी टंकलेखनाचा वेग किमान 40 शब्द प्रति मिनिट किंवा मराठी टंकलेखनाचा वेग किमान 30 शब्द प्रति मिनिट या अर्हतेचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र धारण करीत असेल.
कनिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक गट क ज्यांनी भौतिक शास्त्र / रसायन शास्त्र / भुगर्भ शास्त्र या विषयामधील किंवा कमी (कृषी 11/58 रसायन शास्त्र) या विषयामधील पदव्युत्तर पदवी धारण केली आहे.
भूवैज्ञानिक सहाय्यक गट क
 • ज्यांनी भुगर्भ शास्त्र किंवा उपयोजित भूगर्भ शास्त्र पदवी किंवा पदव्युत्तर मधाल ताय श्रणामध्ये उत्तीर्ण केली आहे किंवा भारतीय खणीकर्म धनबाद येथील भुगर्भ शास्त्र उपयोजित भुगर्भ शास्त्र पदविका किवा शासनमान्य इतर समकक्ष अर्हता
 • उपरोक्त नमुद अर्हता प्राप्त केलेनंतर भूगर्भीय क्षेत्रातील कामाचा अनुभव असणा-या उमेदवारास प्राधान्य देण्यात येईल
 • जलसंपदा विभाग पत्र क्र. संकीर्ण-1023/प्र.क्र. 157/23 / आ(तांत्रिक) दि. 12 ऑक्टोंबर 2023 अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार खालीलप्रमाणे समतुल्य शैक्षणिक अर्हता ग्राह्य समजण्यात येईल:-
 1. Master of Science (M.Sc) in Geology, Master of Science (M.Sc) in Applied Geology Master of Science (M.Sc) in Pure Geology, Master of Science (M.Sc) in | Earth Science, M.Sc Tech in Applied Goology ( 3 years Course). M.Tech in Applied Geology (3 Years Course), तसेच
 2. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक संकीर्ण-2013/(45/13)/भाग-1/ता.शि.-2, दिनांक 18 ऑक्टोंबर, 2016 अन्वये अ.क्र.19 व अ.क्र. 34 मध्ये विहित केलेली अर्हता ग्राह्य समजण्यात येईल
आरेखक गट क ज्यांनी स्थापत्य /यांत्रिकी/विदयुत अभियांत्रिकी मधील पदवी धारण केली आहे किंवा ज्यांनी स्थापत्य/यांत्रिकी/विदयुत अभियांत्रिकी मधील पदविका धारण केली आहे आणि शासकीय/निमशासकीय कार्यालयामध्ये सहाय्यक आरेखक पदाचा प्रत्यक्ष कामाचा तीन वर्षाचा अनुभव धारण केला आहे.
सहाय्यक आरेखक गट क ज्यांनी स्थापत्य यांत्रिकी/विदयुत अभियांत्रिकी मधील पदविका धारण केली आहे
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक गट क
 • ज्यांनी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून घेण्यात येणारी माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे आणि खालील परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे;
 • स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी (B.E) किंवा स्थापत्य अभियांत्रिकी पदविका (D.C.E) किंवा तिला समकक्ष अर्हता धारण केली आहे.
 • जलसंपदा विभाग पत्र क्र. संकीर्ण- 1023/प्र.क्र. 157/23/ आ(तांत्रिक) दि. 12 ऑक्टोंबर 2023 अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार खालीलप्रमाणे समतुल्य शैक्षणिक अर्हता ग्राह्य समजण्यात येईल:-
 1. पदविका सिव्हिल व रुरल इंजिनिअरिंग, सिव्हिल व रुरल कन्स्ट्रक्शन ट्रान्सपोर्टेशन मधील पदविका, कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी मधील पदविका
 2. पदवी- शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक संकीर्ण-2013(45/13)/भाग- 1/तां. शि. 2. दिनांक 18 ऑक्टोंबर, 2016 अन्वये अ.क्र. 1 मध्ये विहित केलेली अहंता ग्राह्य समजण्यात येईल.

 

प्रयोगशाळा सहाय्यक गट क ज्यांनी भौतीक शास्त्र / रसायन शास्त्र / भूगर्भ शास्त्र या विषयामधील मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची पदवी धारण केली आहे किंवा ज्यांनी कृषी शाखेतील पदवी धारण केली आहे.
अनुरेखक गट क
 • ज्यांनी माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे; आणि
 • ज्यांनी शासनाच्या ओद्योगोक प्रशिक्षण संस्थेचा आरेखक स्थापत्य हा अभ्यासक्रम उत्तीर्ण केलेला आहे किंवा शासन मान्यता प्राप्त कला/ रेखाचित्र विद्यालयाची कला शिक्षक पदविका धारण केली आहे.
दफ्तर कारकून गट क
 • ज्यांनी कोणत्याही शाखेची पदवी प्राप्त केली आहे तसेच
 • टंखलेखनाची शासकीय व्यावसायिक प्रमाणपत्र परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनिट मराठी किंवा 40 शब्द प्रति मिनिट इंग्रजी उत्तीर्ण केली आहे.
मोजणीदार गट क
 • ज्यांनी कोणत्याही शाखेची पदवी प्राप्त केली आहे
 • तसेच टंखलेखनाची शासकीय व्यावसायिक प्रमाणपत्र परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनिट मराठी किंवा 40 शब्द प्रति मिनिट इंग्रजी उत्तीर्ण केली आहे.
कालवा निरीक्षक गट क
 • ज्यांनी कोणत्याही शाखेची पदवी प्राप्त केली आहे
 • तसेच टंखलेखनाची शासकीय व्यावसायिक प्रमाणपत्र परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनिट मराठी किंवा 40 शब्द प्रति मिनिट इंग्रजी उत्तीर्ण केली आहे.
सहाय्यक भांडारपाल गट क
 • ज्यांनी कोणत्याही शाखेची पदवी प्राप्त केली आहे
 • तसेच टंखलेखनाची शासकीय व्यावसायिक प्रमाणपत्र परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनिट मराठी किंवा 40 शब्द प्रति मिनिट इंग्रजी उत्तीर्ण केली आहे.
कनिष्ठ सर्वेक्षण सहाय्यक गट क
 • ज्यांनी भौतिक शास्त्र / रसायन शास्त्र / गणित / इंग्रजी या विषयासह उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे किंवा
 • औध्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा भुमापक (सर्वेक्षक) अभ्यासक्रम उत्तीर्ण केलेला आहे
 • कृषी शाखेतील पदविका धारकाला प्राधान्य देण्यात येईल

How To Apply For WRD Maharashtra Recruitment 2023

 • या पदासाठी उमेदवारांना अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने करायचा आहे.
 • अर्ज करण्यापुर्वी उमेदवारांनी नोटिफिकेशन काळजीपूर्वक वाचावे.
 • उमेदवारांनी खालील दिलेल्या लिंक वरून अर्ज सादर करावे.
 • अर्ज सुरू होण्याची तारीख 03 नोव्हेंबर 2023 आहे.
 • तसेच, ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 24 नोव्हेंबर 2023 आहे.
 • अधिक माहिती करिता कृपया दिलेली PDF जाहिरात बघावी.

भरतीशी संबंधित अधिक माहितीसाठी, तुम्ही ही सरकारी नोकरीची अधिसूचना पाहू शकता, कृपया ही रोजगार बातम्यांची माहिती तुमच्या मित्रांसह शेअर करा आणि त्यांना सरकारी नोकऱ्या मिळवण्यात मदत करा. इतर सरकारी नोकऱ्यांचे मोफत जॉब अलर्ट मराठी मध्ये मिळवण्यासाठी रोज Mahabharti.in ला भेट द्या.

अधिक माहिती करिता कृपया दिलेली PDF जाहिरात बघावी.

Important Links For wrd.maharashtra.gov.in Bharti 2023

📑 दिव्यांग उमेदवारांकरीता मार्गदर्शक सूचना- नमुना क्र १, २ व ३
https://shorturl.at/djq79
📑 नविन शुद्धिपत्रक जाहीर
https://shorturl.at/jrCEM
📑 PDF जाहिरात
https://shorturl.at/gHWX8
👉 ऑनलाईन अर्ज करा
https://shorturl.at/ktMS0
✅ अधिकृत वेबसाईट
wrd.maharashtra.gov.in

 

The recruitment board aims to fill 4497 vacancies through this recruitment drive. The posts on offer include Senior Scientific Assistant, Lower Cler, Junior Scientific Assistant, Geology Assistant, Surveyor, Assistant Surveyor, and more.

Important Dates

Event
Date
Notification PDF Release Date 01st November 2023
Apply Online Starts 03rd November 2023
Last Date to Apply Online 24th November 2023
Last Date for Fee Payment 24th November 2023
Maharashtra Jalsampada Vibhag Bharti Exam Date 2023 To be Notified

Vacancy Details WRD Maharashtra Bharti 2023

Post Name
Vacancy
Senior Scientific Assistant (Group B) 4
Lower Clerk (Group B) 19
Junior Scientific Assistant (Group C) 14
Geology Assistant (Group C) 5
Surveyor (Group C) 25
Assistant Surveyor (Group C) 60
Architectural Engineering Assistant (Group C) 1528
Laboratory Assistant (Group C) 35
Auditor (Group C) 284
Office Bearer (Group C) 430
Mozanidar (Group C) 758
Kalwa Inspector (Group C) 1189
Assistant Storekeeper (Group C) 138
Junior Survey Assistant (Group C) 8
Total Vacancies under WRD 4497

 

Stepwise instructions to apply for WRD Maharashtra Recruitment 2023

Online Application Instructions for Maharashtra Jalsampada Bharti 2023:-

 1. Visit www.wrd.maharashtra.gov.in for the official website of the Maharashtra Water Resource Department/ Jalsampada Vibhag.
 2. On the homepage, select the “APPLY ONLINE” link.
 3. A new page is displayed on the screen. tap on “Click here for New Registration” and input your required personal details, valid mobile number, and valid Email ID.
 4. The system generates a provisional registration number and password, which are displayed on the screen. Candidates must note it for future reference.
 5. Sign in with your registration number and password, then complete the application by entering your education information and any other required information.
 6. Upload your documents, along with your Photo and Signature, in the format specified in the instructions.
 7. Verify and ensure that the uploaded photograph, signature, and other information are accurate.
 8. select the ‘Payment’ Tab, pay the category-specific application fee, and then select the ‘Submit’ button.
 9. Download the online Maharashtra Jalsampada Bharti Application Form and print a copy for your records.

 

Maharashtra Jalsampada Bharti Application Fee

To apply online for Maharashtra Jalsampada Bharti 2023 candidates have to pay a certain amount of application fee in online mode when aplication forms will begin. Candidates belonging to the general category are required to pay Rs. 1000/- and candidates from the backward class have to pay Rs. 900 as the application fees. Ex-Army Man / Disabled Persons are exempted from the application fee. The required application fees as per category are mentioned below in the table. If any changes we will keep adding updates on MahaBharti.

Maharashtra Jalsampada Bharti 2023 Application Fee

 • General Rs. 1000/-
 • Backward Class Rs. 900/-
 • Ex-Army Man / Disabled Person Nil… Read more at: https://www.careerpower.in/blog/maharashtra-jalsampada-bharti

WRD Maharashtra Exam Pattern 2023

Understanding the exam pattern is critical for candidates and can often map the course of preparation. The WRD Maharashtra CBT exam pattern for 2023 will soon be notified along with the syllabus. From this Link you can check the Examinations Pattern 2023.

WRD Advertisement Helpline Number

HELPDESK


WRD Maharashtra Bharti 2023

WRD Maharashtra Bharti 2023: Superintending Engineer, Water Resources Department, Government of Maharashtra, has issued notification for WRD Bharti 2023.  Nominated Junior Engineer / Branch Engineer / Sr. for project work in in Beed/Parbhani/Jalna district through WRD office. The offline applications are invited for the posts of “Junior Engineer/Branch Engineer/Assistant Engineer Grade-II,  Sub-Divisional Officer/Sub-Divisional Engineer”.There are a total of 11 vacancies available to fill. Interested and eligible candidates can send their applications to the mentioned address before the last date. The said fully filled application dated 27/10/2023 By 4:00 pm. hand delivery / by post will be accepted in the concerned department.More details are as follows:-

जलसंपदा विभागा अंतर्गत “कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता/सहाय्यक अभियंता, उपविभागीय अधिकारी/उपविभागीय अभियंता” पदांच्या एकूण 11 रिक्त जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे. अर्ज ऑफलाईन पद्धतीने करायचा आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 27 ऑक्टोबर 2023 आहे.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

महाराष्ट्रातील संपूर्ण नवीन जॉब अपडेट्स
 • पदाचे नावकनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता/सहाय्यक अभियंता, उपविभागीय अधिकारी/उपविभागीय अभियंता
 • पदसंख्या11 जागा
 • शैक्षणिक पात्रता – शैक्षणिक पात्रता पदाच्या आवश्यकतेनुसार आहे .(मूळ जाहिरात वाचावी.)
 • नोकरी ठिकाण
 • वयोमर्यादा – 65 वर्षे
 • अर्ज पद्धती – ऑफलाईन
 • अर्ज पाठविण्याचा पत्ता – जाहिरातीत दिलेल्या संबंधित पत्यावर
 • अर्ज करण्याची शेवटची तारीख27 ऑक्टोबर 2023
 • अधिकृत वेबसाईट – wrd.maharashtra.gov.in

WRD Maharashtra Vacancy 2023 

पदाचे नाव पद संख्या 
कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता/सहाय्यक अभियंता १० पदे
उपविभागीय अधिकारी/उपविभागीय अभियंता ०१ पदे

How To Apply For WRD Maharashtra Jobs 2023

 • वरील पदांकरिता अर्ज ऑफलाईन पद्धतीने करायचा आहे.
 • अर्ज करण्यापुर्वी उमेदवारांनी नोटिफिकेशन काळजीपूर्वक वाचावे.
 • सर्व आवश्यक पात्रता अटींबाबत संपूर्ण माहिती द्या, अपूर्ण अर्ज नाकारले जातील.
 • अर्ज करण्याची तारीख 27 ऑक्टोबर 2023 आहे.
 • अर्ज दिलेल्या संबंधित पत्त्यावर पाठवावे.
 • अधिक माहिती करिता कृपया दिलेली PDF जाहिरात वाचावी.

भरतीशी संबंधित अधिक माहितीसाठी, तुम्ही ही सरकारी नोकरीची अधिसूचना पाहू शकता, कृपया ही रोजगार बातम्यांची माहिती तुमच्या मित्रांसह शेअर करा आणि त्यांना सरकारी नोकऱ्या मिळवण्यात मदत करा. इतर सरकारी नोकऱ्यांचे मोफत जॉब अलर्ट मराठी मध्ये मिळवण्यासाठी रोज Mahabharti.in ला भेट द्या.

अधिक माहिती करिता कृपया दिलेली PDF जाहिरात बघावी.

Important Links For wrd.maharashtra.gov.in Bharti 2023

📑 PDF जाहिरात https://shorturl.at/cfgMO
✅ अधिकृत वेबसाईट
wrd.maharashtra.gov.in

 


आत्ताच प्राप्त नवीन अपडेट नुसार महाराष्ट्र जलसंपदा विभागाची बहुप्रतीक्षित भरती प्रक्रिया लवकरच सुरु होणे अपेक्षित आहे. या अंतर्गत रिक्त पदांचा तपशील असलेले GR उपलब्ध झाले असून या नुसार विविध पदांसाठी हि भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. या बद्दल अधिकृत घोषणा अजून व्हायची आहे. पुढील माहिती प्राप्त झाल्या वर आम्ही या संदर्भातील पूर्ण अपडेट आपल्याला देऊच. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

तसेच जलसंपदा विभाग महाराष्ट्र भरतीचे नवीन  सिल्याबस आणि निवड प्रक्रियेबद्दल पूर्ण माहिती या लिंक वर दिलेली आहे. 

 

Jalsampada Vibhag Bharti 2023

 


 

WRD Maharashtra Bharti 2023: Advertisement has been released on 22 July 2019 for the recruitment of 500 posts of Junior Engineer (Civil) in Water Resources Department. Aspirants submitted online applications from 25th July to 15th August 2019 for WRD Maharashtra Bharti 2023. It is planned to conduct the examination at six divisional centers in the state. However, due to Corona this exam was held on 6th, 9th and 12th August 2023. After the declaration of the exam results, the documents were verified. Even after four years since the advertisement for the recruitment of Junior Engineers was published by the Water Resources Department, 495 people have not yet been appointed. Therefore, the concerned candidates started a chain fast at Sinchan Bhawan in Pune from Monday. Know More Update about WRD Maharashtra Bharti 2023 at below :

जलसंपदा विभागाकडून कनिष्ठ अभियंता भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध होऊन चार वर्षे उलटल्यानंतरही अद्याप ४९५ जणांना नियुक्ती मिळालेली नाही. त्यामुळे संबंधित उमेदवारांनी पुण्यातील सिंचन भवन येथे साखळी उपोषणाला सोमवारपासून सुरूवात केली.

जलसंपदा विभागात कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) ५०० पदांच्या भरतीसाठी २२ जुलै २०१९ मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध झाली. २५ जुलै ते १५ ऑगस्ट २०१९ या कालावधीत इच्छुकांनी ऑनलाइन अर्ज सादर केले. राज्यातील सहा विभागीय केंद्रांवर परीक्षा घेण्याचे नियोजन होते. मात्र, करोनामुळे ही परीक्षा ६, ९ आणि १२ ऑगस्ट २०२३ मध्ये पार पडली. परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आली.

४९५ उमेदवारांची अंतिम गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध

४९५ उमेदवारांची अंतिम गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध झाली. मात्र, उमेदवारांना नियुक्तीपत्र मिळालेले नाही. संबंधित उमेदवारांनी आमदार, खासदारांसह उपमुख्यमंत्री आणि जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. मात्र, त्यानंतरही कार्यवाही झालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर संबंधित उमेदवारांनी पुण्यातील मंगळवार पेठेतील सिंचन भवन येथे साखळी उपोषणाला सोमवारपासून सुरुवात केली आहे, अशी माहिती लक्ष्मण भुटे यांनी दिली.

परीक्षेचा घटनाक्रम – Jalsampada Vibhag Exam Time Table 

 • २२ जुलै २०१९ जाहिरात प्रसिद्ध
 • २५ जुलै २०१९ अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू
 • ६, ९, १२ ऑगस्ट २०२३ परीक्षा पूर्ण
 • २४ मार्च २०२३ सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध
 • १०, ११, १२ एप्रिल निवड झालेल्या उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण
 • २० जून २०२३ रोजी ४९५ उमेदवाराची अंतिम निवड यादी प्रसिद्ध

WRD Maharashtra Bharti 2023

WRD Maharashtra Bharti 2023: Superintending Engineer, Water Resources Department, Government of Maharashtra, Kharbhoomi Development Board, Thane has issued notification for WRD Bharti 2023.  Nominated Junior Engineer / Branch Engineer / Sr. for project work in Raigad / Ratnagiri / Sindhudurg district through WRD office. The posts in Category-II (Architectural) cadre are to be filled on contract basis. However eligible Retired Junior Engineer / Branch Engineer/ Assi Engg Applications in prescribed form from Category-II (Architectural) will be available in person from 29.08.2023 to 05.09.2023 at the place mentioned below. The offline applications are invited for the posts of “Junior Engineer/Branch Engineer/Assistant Engineer”.

Applications in prescribed form from Category-II (Architectural) will be available in person from 29.08.2023 to 05.09.2023 at the place mentioned below. There are a total of 05 vacancies available to fill. Interested and eligible candidates can send their applications to the mentioned address before the last date. The said fully filled application dated 12.09.2023 pm. By 5.30 hand delivery / by post will be accepted in the concerned department. It should be clearly written on the application envelope regarding the recruitment of retired officers/engineers on a contract basis. Applications received after the above date and incomplete applications will not be considered.. More details are as follows:-

खारभूमी विकास मंडळ अंतर्गत “कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता/सहाय्यक अभियंता” पदांच्या एकूण 05 रिक्त जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे. अर्ज ऑफलाईन पद्धतीने करायचा आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 12 सप्टेंबर 2023 आहे.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

महाराष्ट्रातील संपूर्ण नवीन जॉब अपडेट्स
 • पदाचे नावकनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता/सहाय्यक अभियंता
 • पदसंख्या05 जागा
 • शैक्षणिक पात्रता – शैक्षणिक पात्रता पदाच्या आवश्यकतेनुसार आहे .(मूळ जाहिरात वाचावी.)
 • नोकरी ठिकाण
 • वयोमर्यादा – 65 वर्षे
 • अर्ज पद्धती – ऑफलाईन
 • अर्ज पाठविण्याचा पत्ता
  • कार्यकारी अभियंता, खारभूमी सर्वेक्षण व अन्वेषण विभाग, पेण, उंबर्डे फाटा, गजानन महाराज मंदिराजवळ, रामवाडी पेण, जि. रायगड.
  • कार्यकारी अभियंता, द.र. खारभूमी विकास विभाग, रत्नागिरी, जि. रत्नागिरी.
  • कार्यकारी अभियंता, सिंधुदूर्ग खारभूमी विकास विभाग, सिंधुदुर्गनगरी, जि. सिंधुदूर्ग.
 • अर्ज करण्याची शेवटची तारीख12 सप्टेंबर 2023
 • अधिकृत वेबसाईट – wrd.maharashtra.gov.in

WRD Maharashtra Vacancy 2023 

पदाचे नाव पद संख्या 
कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता/सहाय्यक अभियंता 05 पदे

Educational Qualification For WRD Maharashtra Recruitment 2023

पदाचे नाव शैक्षणिक पात्रता
कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता/सहाय्यक अभियंता कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता / सहा.अभि. श्रेणी २ (स्थापत्य) संवर्गातील पदावर कमीत कमी २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक.

How To Apply For WRD Maharashtra Jobs 2023

 • वरील पदांकरिता अर्ज ऑफलाईन पद्धतीने करायचा आहे.
 • अर्ज करण्यापुर्वी उमेदवारांनी नोटिफिकेशन काळजीपूर्वक वाचावे.
 • सर्व आवश्यक पात्रता अटींबाबत संपूर्ण माहिती द्या, अपूर्ण अर्ज नाकारले जातील.
 • अर्ज करण्याची तारीख 12 सप्टेंबर 2023 आहे.
 • अर्ज दिलेल्या संबंधित पत्त्यावर पाठवावे.
 • अधिक माहिती करिता कृपया दिलेली PDF जाहिरात वाचावी.

भरतीशी संबंधित अधिक माहितीसाठी, तुम्ही ही सरकारी नोकरीची अधिसूचना पाहू शकता, कृपया ही रोजगार बातम्यांची माहिती तुमच्या मित्रांसह शेअर करा आणि त्यांना सरकारी नोकऱ्या मिळवण्यात मदत करा. इतर सरकारी नोकऱ्यांचे मोफत जॉब अलर्ट मराठी मध्ये मिळवण्यासाठी रोज Mahabharti.in ला भेट द्या.

अधिक माहिती करिता कृपया दिलेली PDF जाहिरात बघावी.

Important Links For wrd.maharashtra.gov.in Bharti 2023

📑 PDF जाहिरात https://shorturl.at/cfgMO
✅ अधिकृत वेबसाईट
wrd.maharashtra.gov.in

WRD Maharashtra Bharti 2023

Jalsampada Vibhag Bharti 2023 –  The number of vacancies is increasing day by day due to non-recruitment for various posts in Group C and D category in the water resources department of the state since 2013. Therefore, to overcome the drought in the state and to increase the irrigation capacity in the state, the government has completely ignored the issues of this department and a statement has been given a few days ago that these posts should be filled as soon as possible.

 

राज्याच्या जलसंपदा विभागात २०१३ पासून गट क आणि ड वर्गातील विविध पदांच्या जागांसाठी पदभरती न झाल्यामुळे रिक्त पदांची संख्या दिवसागणिक वाढत आहे. त्यामुळे राज्यातील दुष्काळावर मात करण्यासाठी व राज्यात सिंचन क्षमता वाढवणाऱ्या या विभागाचा प्रश्नांकडे शासनाचे पूर्ण दुर्लक्ष झाले असून ही पदे लवकरात लवकर भरावीत असे निवेदन काही दिवसांपूर्वी देण्यात आले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, गट ‘क’ वर्गाची सरळसेवा ८ हजार १४, पदोन्नती- ३१६३ अशी एकुण- १११७७ पदे रिक्त आहेत तर गट ‘ड’ वर्गाची सरळसेवा – ४७०२, तर पदोन्नतीने ३०६ एकूण ५००८ पदे ३१ मार्च २०२३ पर्यंत रिक्त होती. मात्र, ३१ मार्च २०२३ ते ३० जून २०२३ या कालावधीत या रिक्त पदांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. जलसंपदा विभाग महाराष्ट्र भरती परीक्षेचे स्वरूप आणि सिल्याबस येथे डाउनलोड करा  तसेच या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

राज्यातील जलसंपदा विभाग हा पाणीपुरवठा व कृषी सिंचनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा समजला जातो. मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडणाऱ्या कोकण विभागातही एप्रिल व मे महिन्यात पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते. कमी पावसाच्या मराठवाडा व विदर्भात तर अनेक ठिकाणी दरवर्षी दुष्काळसदृश परिस्थिती असते. असे असताना जलसंपदा विभागात सध्या गट क व ड वर्गात सध्या १६ हजारांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. गेल्या दहा वर्षात ही भरती न झाल्यामुळे रिक्त पदे लवकरात लवकर भरण्याची मागणी कोकण विभाग कृषी पदवी व पदवीधारक संघर्ष समितीच्यावतीने राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे.

गट ‘क’ वर्गातील रिक्त पदांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे :
1 प्रथम लिपिक : ५५ जागा
2 आरेखक : १४४ जागा
3 भांडारपाल : ६८ जागा
4 सहाय्यक आरेखक : १९१ जागा
5 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक : २ हजार ५७१
6 वरिष्ठ लिपिक : ७०५ जागा
7 अनुरेखक : ९७६ जागा
8 संदेशक : १९० जागा
9 टंकलेखक : ५३ जागा
10 वाहनचालक : ८२४ जागा
11 कनिष्ट लिपिक : १ हजार ९६८ जागा
12 सहाय्यक भांडारपाल : १८१ जागा
13 दप्तरी कापकून : ५३४ जागा
14 मोजणीदार : ९५१ जागा
15 कालवा निरीक्षक : १ हजार ४७१

गट ‘ड’ वर्गातील रिक्त पदांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे :

1 नाईक : २४५ जागा
2 शिपाई : २ हजार ३५७ जागा
3 चौकीदार : १ हजार ०५७ जागा
4 कालवा चौकीदार : ७८४ जागा
5 कालवा टपाली : ३३० जागा
6 प्रयोगशाळा परिचर : १५२ जागा
7 तप्तरी : ६ जागा

महाराष्ट्रातील संपूर्ण नवीन जॉब अपडेट्स


Currently, there are large number of vacant posts in Group ‘C’ and Group ‘D’ categories in the Water Resources Department, which is working on water distribution, and due to this, many works under the Water Resources Department have slowed down. This department is not working efficiently under Jalsampada Vibhag Bharti 2023. If we want to overcome drought and water scarcity, the efficiency of water resources department should be increased. For that, the vacancies in the water resources department should be filled. There are many vacancies in this department for many years and Group ‘C’ and Group ‘D’ category recruitment has not been done since last 2013. This has increased the number of vacancies in this department to a great extent.

Educational Qualification For WRD Maharashtra Recruitment 2023

पदाचे नाव शैक्षणिक पात्रता
संचालक 1. स्थापत्य अभियांत्रिकी मधील पदवीधर किंवा अर्थशास्त्र / उपयोजित अर्थशास्त्र यामधील पदव्युत्तर पदवी, जल वापर व्यवस्थापन किंवा व्यवस्थापन यातील पदवीधारक / पदव्युत्तर

2. कृषी विषयक अर्थशास्त्राचे पुरेसे ज्ञान असले पाहिजे.

उपसंचालक स्थापत्य अभियांत्रिकीमधील पदवीधर
सहायक संचालक 1. स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवीधर

2. माहिती तंत्रज्ञान मधील पदविका

Salary Details For WRD Maharashtra Jobs 2023

पदाचे नाव वेतनश्रेणी
संचालक Rs. 78,800/- Rs.2,09,200/ –
उपसंचालक Rs. 67,700/- Rs.2,08,700/ –
सहायक संचालक Rs. 56,100/- Rs.1,77,500/ –

How To Apply For Jalsampada Vibhag Bharti 2023

 • या पदासाठी उमेदवारांना अर्ज ऑफलाईन पद्धतीने करायचा आहे.
 • अर्ज करण्यापुर्वी उमेदवारांनी नोटिफिकेशन काळजीपूर्वक वाचावे.
 • सर्व आवश्यक पात्रता अटींबाबत संपूर्ण माहिती द्या, अपूर्ण अर्ज नाकारले जातील.
 • सदर पदांकरिता अधिक माहिती wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
 • अर्ज करण्याची शेवटची तारीख लवकरच अपडेट करण्यात येईल. 
 • अधिक माहिती करिता कृपया दिलेली PDF जाहिरात बघावी.

Jalsampada Vibhag Bharti 2023 Details

🆕 Name of Department WRD (Water Resource Department) Jalsampada Vibhag
📥 Recruitment Details WRD Recruitment 2023
👉 Name of Posts Director, Deputy Director, Assistant Director, Etc
🔷 No of Posts Update Soon
📂 Job Location Maharashtra
✍🏻 Application Mode Offline
✉️ Address 
✅ Official WebSite wrd.maharashtra.gov.in

Educational Qualification For Jalsampada Vibhag Recruitment 2023

Director 1. Graduate in Civil Engineering or Post Graduate in Economics / Applied Economics, Graduate / Post Graduate in Water Use Management or Management

2. Should have adequate knowledge of agricultural economics.

Deputy Director Graduate in Civil Engineering
Assistant Director 1. Graduate in Civil Engineering

2. Diploma in Information Technology

WRD Maharashtra Recruitment Vacancy Details

Director 01 Post
Deputy Director 01 Post
Assistant Director 01 Post

All Important Dates For WRD Recruitment 2022

⏰ Last Date  Update Soon 

भरतीशी संबंधित अधिक माहितीसाठी, तुम्ही ही सरकारी नोकरीची अधिसूचना पाहू शकता, कृपया ही रोजगार बातम्यांची माहिती तुमच्या मित्रांसह शेअर करा आणि त्यांना सरकारी नोकऱ्या मिळवण्यात मदत करा. इतर सरकारी नोकऱ्यांचे मोफत जॉब अलर्ट मराठी मध्ये मिळवण्यासाठी रोज Mahabharti.in ला भेट द्य

Table of Contents


महाभरती महत्वाच्या लिंक्स

अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स १२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्स पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्स इंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्स ITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरात सरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरात रेल्वे जाहिराती

22 Comments
 1. MahaBharti says

  jalsampada vibhag bharti 2024

 2. यश says

  मी जलसंपदा विभाग भरतीचे पेमेंट केले आणि अकाउंट वरुन डेबीट पण झाले, पण फार्म वर पेमेंट फेल सांगत आहे काय करावे

Leave A Reply

Your email address will not be published.

जाहिराती
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
अँप डाउनलोड