NHM कोल्‍हापूर लेखापाल,डेटा एंट्री ऑपरेटर पदाची पात्र अपात्र यादी प्रकाशित! | NHM Kolhapur Eligible Non-Eligible List 2023

NHM Kolhapur Recruitment Result  

NHM Kolhapur Eligible Non-Eligible List 2023

NHM Kolhapur Recruitment Result:NHM Kolhapur was published on 13/06/2023 for the recruitment of Contract Vacancy under National Health Mission. As per this recruitment advertisement, applications were accepted till 20/06/2023. Accordingly, after the scrutiny of the applications received, the list of eligible / ineligible candidates has been published. Click on the link below to download the list.

 

NHM Kolhapur, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी रिक्त पदाची पदभरतीची जाहिरात दिनांक १३/०६/२०२३ रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेली होती. या पदभरती जाहिरातीस अनुसरुन दिनांक २०/०६/२०२३ रोजी पर्यत अर्ज स्विकारण्यात आलेले होते. त्या अनुषंगाने प्राप्त अर्जाची छाननी अंती उमेदवारांची पात्र / अपात्र यादी प्रसिध्द झाली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.Download NHM Kolhapur Bharti Result PDF

 

 

NHM Kolhapur Recruitment Result:Under the National Health Mission, Principal, Health and Family Welfare Training Centre, Kolhapur has advertised for the post of Public Health Nurse and Curriculum Instructor on a contractual basis Released on 12/01/2023. According to the said recruitment advertisement Applications were accepted till 20/01/2023. Accordingly, after the scrutiny of the applications received, the draft eligible/ineligible list of candidates is being published. If Candidates having any objection then raise it before 21st April 2023. Click on the link below to download the list.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत प्राचार्य, आरोग्य व कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, कोल्हापूर येथे सार्वजनिक आरोग्य परीचारीका तथा पाठयनिर्देशिका या पदाची कंत्राटी पध्दतीने करार तत्वावर पदभरती जाहिरात दि. १२/०१/२०२३ रोजी प्रसिद्ध करणेत आली होती. सदर पदभरती जाहिरातीस अनुसरुन दि. २०/०१/२०२३ रोजीपर्यंत अर्ज स्विकारणेत आले होते. त्या अनुषंगाने प्राप्त अर्जांची छाननी अंती उमेदवारांची प्रारुप पात्र / अपात्र यादी प्रसिद्ध करणेत येत आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

सदर अपात्र यादीतील उमेदवारांनी अपूर्ण कागदपत्रे दिनांक २०/०४/२०२३ ते २१/०४/२०२३ रोजीपर्यंत कार्यालयिन वेळेत प्राचार्य, आरोग्य व कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, आर.के.नगर रोड, शेंडा पार्क, शासकिय वैद्यकिय महाविद्यालय जवळ, कोल्हापूर येथे समक्ष स्विकारणेत येतील याची नोंद घ्यावी. तद्नंतर येणाऱ्या हरकतींचा विचार केला जाणार नाही तसेच ई-मेल, पोस्ट / कुरीयर द्वारे पाठविलेल्या हरकतींचा विचार केला जाणार नाही याची नोंद घ्यावी.

Download NHM Kolhapur Bharti Result PDF

NHM Kolhapur Result 2022 – 2023

NHM Kolhapur Recruitment Result for the post of Medical officer & others is published now. Candidates can read the details from following given PDF file. Also candidates should present for interviews on scheduled Date & time with all required documents.

कोल्हापूर व सांगली महानगरपालिका यांचेकडील राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत विशेषतज्ञ, पुर्णवेळ वैद्यकिय अधिकारी, अर्धवेळ वैद्यकिय अधिकारी या कंत्राटी रिक्त पदांची पदभरतीची पदभरतीची जाहिरात दिनांक १५/११/२०२२ रोजी परिमंडळस्तरावरुन प्रसिध्द करण्यात आलेली होती. त्या अनुषंगाने प्राप्त अर्जाची छाननी करुन अंतिम पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी दि. ३०/१२/२०२२ रोजी आरोग्य विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेत आलेली आहे.

विशेषतज्ञ, पुर्णवेळ वैद्यकिय अधिकारी, अर्धवेळ वैद्यकिय अधिकारी या कंत्राटी पदासाठी पात्र झालेल्या उमेदवारांची मुलाखत दि. ११ जानेवारी २०२३ रोजी सकाळी ११.०० वाजता आयोजीत केली आहे. सर्व पात्र उमेदवारांनी सकाळी १०.०० वाजता खाली नमुद केलेल्या ठिकाणी मुळ कागदपत्रासह उपस्थित रहावे.

  • सोबत :- मुलाखतीस पात्र उमेदवार यादी
  • मुलाखतीचे ठिकाण :- उपसंचालक आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर, २ रा मजला, मध्यवर्ती प्रशासकिय इमारत, जिल्हा पोलीस  अधिक्षक कार्यालयाजवळ, कसबा बावडा रोड, कोल्हापूर
  • मुलाखत दिनांक:- ११ जानेवारी २०२३
  • मुलाखत वेळ:- सकाळी १०.०० वाजता

 

NHM कोल्हापूर निकाल PDF पहा

 


Superintendent Seniority List 2022

NHM Kolhapur Recruitment Result : Deputy Director Health Services Kolhapur Board Kolhapur has declared the Interim seniority list for the post of superintendent announced. Click on the below link to download the list.

उप संचालक आरोग्य सेवा कोल्हापूर मंडळ कोल्हापूर अंतर्गत अधिपरिचारिका पदभरतीची अंतरिम जेष्ठता यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

उपरोक्त संदर्भिय विषयान्वये कळविण्यात येते की, संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने ६ महिने कालावधीकरिता अधिपरिचारीकांना तात्पुरत्या स्वरुपात सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी कंत्राटी नियुक्ती देणे बाबतचे अर्ज या कार्यालयास प्राप्त झालेले आहेत. दि. १६ नोव्हेंबर, २०२२ ते २८ नोव्हेंबर, २०२२ अखेर या कार्यालयास प्राप्त् झालेल्या एकुण १ ते १९ कंत्राटी अधिपरिचारीका उमेदवारांच्या अर्जा पैकी कोणताही उमेदवार हा खाजगी संस्थेतुन जी. एन. एम. परिक्षा उत्तीर्ण झालेला नाही याची खात्री त्यांच्या कागदपत्रावरुन पडताळणी केलेली आहे. तरी सदर कंत्राटी उमेदवाराची अंतरिम ज्येष्ठता यादी मा. संचालक मुंबई यांच्या कडील www.arogya.maharashtra.gov.in/nrhm.maharashtra. gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द करणेत येत आहे या बाबत संबधित उमेदवारांनी नोंद घ्यावी व त्रुटी ची पुर्तता करुन काही आक्षेप असल्यास दोन दिवासात या कार्यालयास आवगत करावे जेणे करुन ज्येष्ठता यादी मध्ये बदल करणे सोयीचे होईल.

यादी डाउनलोड करा – https://bit.ly/3hqx9Xm

NHM Kolhapur Recruitment Result  

NHM Kolhapur Bharti Result: National Health Mission Kolhapur has been declared an eligibility list of candidates for interviews for the Full-Time Specialist, Full Time/ Part Time Medical Officer, City Quality Assurance Assistant, Senior Tuberculosis Supervisor posts. To download the list Click on the given below link.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कोल्हापूरअंतर्गत पूर्ण वेळ विशेषतज्ञ, पूर्ण वेळ/ अर्ध वेळ वैद्यकीय अधिकारी, शहर गुणवत्ता आश्वासक सहायक, वरिष्ठ क्षयरोग पर्यवेक्षक पदांसाठी मुलाखातीकरिता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी जाहीर केलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

NHM Kolhapur Bharti Result

अधिक माहिती करिता कृपया दिलेली PDF जाहिरात वाचावी.

Important Links For NHM Kolhapur Bharti Eigibility List

 यादी डाउनलोड: https://cutt.ly/BZ6FL3W

NHM Kolhapur Staff Nurse Bharti Eligibility List

NHM Kolhapur Bharti Result: National Health Mission Kolhapur has been declared eligibility a list Recruitment conducted Under Kolhapur Mahangarpalika for various Staff Nurse posts. Click on the link below to download the list.

राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत स्टाफ नर्स पदभरती अर्ज स्विकारण्यात आलेले होते. त्या अनुषंगाने प्राप्त अर्जाची छाननी अंती उमेदवारांची पात्र/ अपात्र यादी जाहीर केलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

अधिक माहिती करिता कृपया दिलेली PDF जाहिरात वाचावी.

Important Links For NHM Kolhapur Eigibility List

 यादी डाउनलोड : https://cutt.ly/fO2uttS  

Kolhapur Covid 19 Selection List : उपसंचालक आरोग्य सेवा कोल्हापूर मंडळ नि वैद्यकीय अधिकारी, आयुष वैद्यकीय अधिकारी, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल मॅनेजर, ईसीजी टेक्निशियन, एक्स-रे टेक्नीशियन, लॅब टेक्निशियन पदभरती परीक्षेची निवड यादी जाहीर केलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

अधिक माहिती करिता कृपया दिलेली PDF जाहिरात वाचावी.

Important Links For NHM Kolhapur Selection List
 यादी डाउनलोड : https://bit.ly/2ZGNSc3

महाभरती महत्वाच्या लिंक्स

अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स १२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्स पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्स इंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्स ITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरात सरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरात रेल्वे जाहिराती

Leave A Reply

Your email address will not be published.

जाहिराती
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
अँप डाउनलोड