Join Instagram   Join Now
Telegram Group  Join Now

महाराष्ट्र नगरपरिषद भरतीप्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा (ऑप्टिंग आऊट) पर्याय उपलब्ध – Nagar Parishad Result Download PDF

Nagar Parishad Selection and Waiting List

Nagar Parishad Opting Out Process: महाराष्ट्र नगरपरिषद राज्यसेवा गट-क परीक्षा २०२३ करीता तयार करण्यात आलेल्या उमेदवारांना सर्वसाधारण सुचना यातील प्रकरण क्र. ६ मधील मुद्दा क्र. ६.५.१ मधील (३) नुसार ज्या उमेदवारांची महाराष्ट्र नगरपरिषद राज्यसेवेतील एकापेक्षा जास्त संवर्गात निवड झाल्यास त्यांना त्यापैकी निवडीच्या पुढील कार्यवाही करता इच्छुक संवर्गा व्यतिरिक्त इतर संवर्गाच्या भरतीप्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा (ऑप्टिंग आऊट) पर्याय सादर करणे आवश्यक आहे. सदर पर्याय करण्यासाठी संबंधित उमेदवारांना सात दिवसांचा कालावधी दि. १८ जून, २०२४ रोजी रात्री ११:५९ वाजेपर्यंत देण्यात येत आहे. तरी अशा इच्छूक उमेदवारांनी त्यांच्या नोंदणीकृत ई-मेल आयडीवरुन संचालनालयास cadreexam2023@gmail.com या ई-मेल आयडीवर ऑप्टिंग आऊट चा पर्याय सादर करावा. सात दिवसानंतर प्राप्त झालेल्या ऑप्टिंग आऊट बाबतचा पर्याय विचारात घेतला जाणार नाही. उमेदवाराने ज्या संवर्गासाठी ऑप्टिंग आऊटचा पर्याय सादर केला आहे तो पर्याय भविष्यात मागे घेता येणार नाही.

Nagar Parishad Opting Out Process

Nagar Parishad Opting Out Process

 

Nagar Parishad Result Download PDF: A List of Selected and waitlisted candidates in Maharashtra Municipal Council Group-C Examination-2023 for Filling Various Posts in Maharashtra Municipal Council under Directorate of Municipal Administration is Published on 10th June 2024 on the website of Municipal Council Administration Directorate. The result is available for download on the official website of the Directorate of Municipal Administration, Maharashtra . The Computer Based Test for the various posts such as Accountant or Auditor, Tax Assessment & Administrative Officer, Fire Officer, Sanitation Inspector, etc, was held in October and November 2023 . The selection process for the Nagar Parishad recruitment includes a Written Test (CBT), Document Verification, and Medical Examination.

महाराष्ट्र नगरपरिषद गट-क परीक्षा-2023 मधील निवडलेल्या आणि प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांची यादी नगर प्रशासन संचालनालयाच्या अंतर्गत महाराष्ट्र नगरपरिषदेत विविध पदे भरण्यासाठी 10 जून 2024 रोजी नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. . निकाल महाराष्ट्र महानगरपालिका प्रशासन संचालनालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवर डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध आहे. लेखापाल किंवा लेखा परीक्षक, कर मूल्यांकन आणि प्रशासकीय अधिकारी, अग्निशमन अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक इत्यादी विविध पदांसाठी संगणक आधारित चाचणी ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर 2023 मध्ये घेण्यात आली. नगर परिषद भरतीसाठी निवड प्रक्रियेमध्ये लेखी परीक्षा (CBT), दस्तऐवज पडताळणी आणि वैद्यकीय परीक्षा यांचा समावेश होतो. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

 

महाराष्ट्र_नगरपरिषद_लेखापरीक्षण_व_लेखा_सेवा_प्रारूप_निवडसूची_व_अतिरिक्त
महाराष्ट्र_नगरपरिषद_कर_व_प्रशासकीय_सेवा_प्रारूप_निवडसूची_व_अतिरिक्त
 महाराष्ट्र नगरपरिषद राज्यसेवा गट क परीक्षा २०२३ प्रारूप निवडसूची व अतिरिक्त प्रारूप निवडसूची बाबतचे प्रसिद्धीपत्रक

Nagar Parishad Exam Result New Update

Nagar Parishad Result Download: नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय अंतर्गत महाराष्ट्र नगरपरिषद राज्यसेवा संवर्गामधील विविध पदे नामनिर्देशनाने / सरळसेवेने भरण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र नगरपरिषद राज्यसेवा गट-क परीक्षा-२०२३ मध्ये उमेदवारांनी प्राप्त केलेल्या गुणांची गुणतालिका दि. १५ मार्च, २०२४ रोजी नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली होती. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.
तदनंतर लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ करिता आदर्श आचारसंहिता दि. १६ मार्च, २०२४ च्या रोजी तात्काळ लागू झाली असून ती निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईपर्यंत अमलात असणार आहे. भारत निवडणूक आयोगाकडून आचारसंहिता समाप्तीची घोषणा झाल्यानंतर महाराष्ट्र नगरपरिषद राज्यसेवा गट- क परीक्षा-२०२३ च्या प्रारूप निवड याद्या प्रसिद्ध करण्याकरिता आवश्यक ती कारवाई करण्यात येतील. सबब, परीक्षार्थीनी प्रारूप निवड याद्या प्रसिद्धी बाबत नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयास संपर्क साधू नये.

 


DMA Nagar Parishad Result Download

Nagar Parishad Result Download: The Directorate of Municipal Administration is expected to release the result for various posts under the Nagar Parishad by the end of January 2024 as a merit list . The result will be available for download on the official website of the Directorate of Municipal Administration, Maharashtra . The Computer Based Test for the various posts such as Accountant or Auditor, Tax Assessment & Administrative Officer, Fire Officer, Sanitation Inspector, etc, was held in October and November 2023 . The selection process for the Nagar Parishad recruitment includes a Written Test (CBT), Document Verification, and Medical Examination.

mahadma Notification 2024

नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय अंतर्गत महाराष्ट्र नगरपरिषद राज्यसेवा संवर्गामधील विविध पदे नामनिर्देशनाने / सरळसेवेने भरण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र नगरपरिषद राज्यसेवा गट-क परीक्षा-२०२३ राज्यातील विविध परीक्षा केंद्रावर दि. २५, २६, २७ व २८ ऑक्टोबर, २०२३ आणि ०९, २२ व २४ नोव्हेंबर रोजी तीन सत्रात घेण्यात आलेली आहे.
त्याअनुषंगाने TCS ION कंपनीने संचालनालयास दि. ०४ मार्च, २०२४ रोजी सादर केलेल्या माहितीनुसार उमेदवारांना सदर परिक्षेत प्राप्त झालेले गुण संवर्गनिहाय याद्वारे प्रसिध्द करण्यात येत आहे. सामाजिक व समांतर आरक्षण विचारात घेऊन संवर्गनिहाय गुणवत्ता यादी स्वतंत्ररित्या प्रसिध्द करण्यात येईल.

महाराष्ट्र नगर परिषद अभियांत्रिकी सेवा (विद्युत) – गट क येथे क्लिक करा
महाराष्ट्र नगर परिषद पाणीपुरवठा आणि मलनिर्धारण अभियांत्रिकी येथे क्लिक करा 
महाराष्ट्र नगर परिषद अभियांत्रिकी सेवा (स्थापत्य) – गट क येथे क्लिक करा
महाराष्ट्र नगर परिषद अभियांत्रिकी सेवा (विद्युत) – गट क येथे क्लिक करा
महाराष्ट्र नगर परिषद अभियांत्रिकी सेवा (संगणक) – गट क येथे क्लिक करा
महाराष्ट्र नगर परिषद लेखापरीक्षण व लेखा विभाग – गट क येथे क्लिक करा
महाराष्ट्र नगर परिषद प्रशासकीय सेवा व कर निर्धारण – गट क येथे क्लिक करा
महाराष्ट्र नगर परिषद अग्निशमन सेवा – गट क येथे क्लिक करा
महाराष्ट्र नगर परिषद स्वच्छता निरीक्षक सेवा – गट क येथे क्लिक करा

Municipal Council recruitment exam result will be announced in December, but it is highly likely that the result will be announced in a few days, i.e. in January 2024. Final Answer Key will be published before the declaration of result. You can see the Final Answer Key by going to your login. For that we have given you the link below and you can directly go to the login page and see the Final Answer Key by clicking on it.

महापालिका प्रशासन संचालनालय डिसेंबर २०२३ च्या अखेरीस नगर परिषदेच्या अंतर्गत विविध पदांसाठी गुणवत्ता यादी म्हणून निकाल जाहीर करणे याची अपेक्षा होती, परंतु अंतिम गुणवत्ता यादी तसेच अंतिम उत्तरतालिका अजूनही प्रकाशित झालेली नाही, सध्या तलाठी, ज़िल्हा परिषद, आरोग्य विभाग यांचे निकाल आले तर आपण आशा करू शकतो लवकरच नगर परिषद अंतिम उत्तरतालिका व निकाल जाहीर होईल. निकाल महाराष्ट्र महानगरपालिका प्रशासन संचालनालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवर डाउनलोड करण्यासाठी लवकरच उपलब्ध असेल. लेखापाल किंवा लेखा परीक्षक, कर मूल्यांकन आणि प्रशासकीय अधिकारी, अग्निशमन अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक इत्यादी विविध पदांसाठी संगणक आधारित चाचणी ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर 2023 मध्ये घेण्यात आली. नगर परिषद भरतीसाठी निवड प्रक्रियेमध्ये लेखी परीक्षा (CBT), दस्तऐवज पडताळणी आणि वैद्यकीय चाचणी इत्यादींचा समावेश आहे. तरी सर्व उमेदवार महाराष्ट्र नगर परिषद भरती निकाल २०२३ या पेज वर बघू शकता. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

Nagar Parishad Result Date

Nagar Parishad Result Download : Maha DMA Group C Result will be Published soon. Candidates can check Nagar Parishad Exam Result Date here

How To check Maharashtra Nagar Parishad Exam Result 2023

 • To check the Nagar Parishad result for various posts, you need to visit the official website of the Directorate of Municipal Administration, Maharashtra at https://mahadma.maharashtra.gov.in/ .
 • On the homepage, look for the section titled “Recruitment of Group C, Nagar Parishad 2023 Result” and click on it .
 • Within this section, you will find the specific category or link related to “List of Candidates Eligible for Nagar Parishad Document Verification” .
 • Click on the link to access the PDF file containing the list of eligible candidates .
 • You can use the search function by pressing Ctrl + F and entering your Roll Number to check if you have cleared the CBT or not .

Nagar Parishad Exam Cut Off 2023

Nagar Parishad Expected Cut Off is given here. You can check this for your reference:

 1. The cutoff marks for the various Group C posts will also be available in the result gazette .
 2. The expected cutoff marks for General category candidates range from 178 to 182 marks for different posts . T
 3. he cutoff marks vary based on the post and discipline .

Maharashtra DMA Nagar Parishad Cut Off 2023

Maharashtra Nagar Parishad Result PDF will be available soon. With nagar Parishad Nikal we will Publihsed Nagar Parishad Cut off also. Stay on MahaBharti.in to Check Category Wise Nagar Parishad Cut Off 2023.

महापालिका प्रशासन संचालनालय (DMA) निकालाच्या घोषणेसह महाराष्ट्र DMA कट ऑफ 2023 प्रसिद्ध करेल. DMA नगर परिषद कट ऑफ अनेक घटकांवर अवलंबून असेल जसे की एकूण रिक्त पदांची संख्या, परीक्षेत बसलेल्या एकूण उमेदवारांची संख्या, उमेदवारांची श्रेणी इ. आम्ही येथे महाराष्ट्र DMA नगर परिषद कट ऑफ प्रदान करू, एकदा अधिकृतपणे प्रसिद्ध झाले

Maha DMA Nagar Parishad Result 2023 Overview

Country India
State Maharashtra
Organization Directorate of Municipal Administration
Post Name Accountant or Auditor, Tax Assessment & Administrative Officer, Fire Officer and Sanitation Inspector (Group C)
Vacancies 1728 Posts
Application Form 13 July to 20 August 2023
Hall Ticket Released 22 October 2023
Maha DMA Exam Date 25 October to 03 November 2023
Maha DMA Result Date Expected in January 2024

कोणत्या विविध पदांसाठी निकाल जाहीर होणार आहेत?

The various posts for which the result will be released by the Directorate of Municipal Administration, Maharashtra, under the Nagar Parishad may include positions such as:

 1. Clerk
 2. Accountant
 3. Engineer (Civil/Electrical/Mechanical)
 4. Sanitary Inspector
 5. Tax Inspector
 6. Fireman
 7. Driver
 8. Peon
 9. Assistant Engineer
 10. Other technical and administrative positions

These are common positions found within municipal administrations, and the specific posts may vary based on the requirements of the Nagar Parishad. For accurate information, it is recommended to refer to the official notification or announcement by the Directorate of Municipal Administration, Maharashtra.

It is important to regularly check the official website for updates regarding the result announcement and further stages of the selection process


महाभरती महत्वाच्या लिंक्स

अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स १२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्स पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्स इंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्स ITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरात सरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरात रेल्वे जाहिराती

1 Comment
 1. MahaBharti says

  Result Will Be out Soon

Leave A Reply

Your email address will not be published.

जाहिराती
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
अँप डाउनलोड