MPSC उपनिरीक्षक मुख्य परीक्षा २०१९ प्रवेशपत्र

MPSC Sub Inspector Main Exam 2019 Answer Key


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानी लिपिक टंकलेखक, दुय्यम निरीक्षक व कर सहाय्यक पदभरती “महाराष्ट्र गट क (मुख्य) परीक्षा २०१९” परीक्षेची उत्तरतालिका उपलब्ध केलेली आहे. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

 

जाहिरात   उत्तरतालिकाLeave A Reply

Your email address will not be published.