MPSC गट क सेवा मुख्य परीक्षा २०१९ उत्तरतालिका

MPSC Gr C Service Main Exam 2019 Answer Key


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने महाराष्ट्र गट-क सेवा (मुख्य) परीक्षा २०१९ – लिपिक-टंकलेखक, दुय्यम निरीक्षक व कर सहायक या स्पर्धा परीक्षेच्या, पेपर क्र. १ भरती परीक्षेची उत्तरतालिका उपलब्ध केलेली आहे. उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

 

घोषणापत्र  उत्तरतालिका



Leave A Reply

Your email address will not be published.