MPSC भरती मुख्य परीक्षेचे अंतिम निकाल 2021 | MPSC Exam Result 2021

MPSC Exam Result 2021

MPSC Exam Result 2021

MPSC Exam Result 2021 : Maharashtra Public Service Commission has declared Recruitment final result. Click on the below link to download the result.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अंतर्गत भरती परीक्षेचे अंतिम निकाल जाहीर करण्यात आलेले आहे. निकाल डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

जा.क्र. 31/2022 राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2021 ची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. तसेच संवर्गाचे पसंतीक्रम सादर करण्याकरीता दि. 3 मार्च 2023 ते 10 मार्च 2023 या कालावधीत वेबलिंक उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.✅http://mpsc.gov.in/downloadFile/english/6794

✅http://mpsc.gov.in/downloadFile/english/6795


Previous Update –

MPSC दिवाणी न्यायाधीश मुख्य परीक्षा 2021 – लेखी परीक्षेचा निकाल जाहीर | MPSC Exam Result 2022

MPSC Exam Result 2022: Maharashtra Public Service Commission has declared the Civil Judge Junior Level and Magistrate First Class Main 2021 Written Exam Result. Click on the below link to download the result.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अंतर्गत जाहिरात क्रमांक 48/2021 दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग मुख्य परीक्षा 2021 च्या लेखी परीक्षेचा निकाल आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आला आहे. निकाल डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

MPSC Civil Judge – List of Qualified Candidates 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे दिनांक ०२ जुलै, २०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) व न्यायदंडाधिकारी (प्रथम वर्ग) (मुख्य) परीक्षा-२०२१ चा निकाल मा.उच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या विविध न्यायिक प्रकरणांमधील अंतिम न्यायनिर्णयांच्या अधीन राहून आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आला आहे.

  • उपरोक्त निकालानुसार मुलाखतीसाठी प्रथमदर्शनी पात्र ठरलेल्या सर्व उमेदवारांना त्यांच्या परीक्षेच्या आवेदनपत्रातील दाव्याच्या पृष्ठयर्थ मुलाखतीच्या वेळी त्यांची पात्रता मूळ प्रमाणपत्रावरून तपासण्याच्या अटीच्या अधीन राहून मुलाखतीस बोलविण्यात येत आहे.
  • उमेदवारांनी आवेदन पत्रात दिलेली माहिती खोटी अथवा चूकीची आढळून आल्यास अथवा आवेदनपत्रातील दाव्यानुसार आवश्यक मुळ प्रमाणपत्रांची पूर्तता तीचे वेळी न केल्यास, तसेच अधिसूचनेतील तरतूदीनुसार दावे तपासताना वा अन्य कारणामुळे अपात्र ठरणाऱ्या संबंधित उमेदवारांची उमेदवारी, कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्यात येईल.
  • सदर निकालानुसार अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांच्या मुलाखतीचा तपशीलवार कार्यक्रम आयोगाच्या संकेतस्थळावर लवकरच प्रसिध्द करण्यात येईल. मुलाखतपत्रे संबंधित उमेदवारांना त्यांच्या प्रोफाईलमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येतील.
  • अत्यंत अपरिहार्य कारणाशिवाय मुलाखतीचा दिनांक बदलून देण्याची विनंती मान्य केली जाणार नाही. उमेदवारांनी मुलाखतीस येताना मुलाखतपत्राची प्रत घेऊन येणे व त्यातील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे.
  • मुलाखतीच्या वेळेस अर्जात दावा केल्या पृष्ठ्यर्थ आवश्यक सर्व मूळ प्रमाणपत्रे / सर्व वर्षांची गुणपत्रके/ निगडीत असणारी विहित प्राधिकाऱ्यांनी दिलेली अनुभव प्रमाणपत्रे इ. सादर करणे अनिवार्य आहे. त्यासाठी कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही व अशा उमेदवारांची मुलाखत घेण्यात येणार नाही याची कृपया संबंधित उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.

सदर मुख्य परीक्षेमधून मुलाखतीकरीता अर्हताप्राप्त न ठरलेल्या ज्या उमेदवारांना त्यांच्या उत्तरपुस्तिकेतील गुणांची फेरपडताळणी करावयाची आहे, अशा उमेदवारांनी गुणपत्रके प्रोफाईलमध्ये प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून १० दिवसांच्या आत आयोगाकडे ऑनलाईन पध्दतीने विहित पध्दतीने अर्ज करणे आवश्यक आहे.

निकाल डाउनलोड करा – https://bit.ly/3WllJDP
नोटीस – https://bit.ly/3sJCTxD

Previous Post –

MPSC पदभरतीची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी व अंतिम शिफारस यादी जाहीर

MPSC Exam Result 2022: Maharashtra Public Service Commission has declared the General Merit List & Final Recommendation list for Advertisement No. 40/2021, 79/2021, 99/2021, 136/2021, 140/2021, 179/2021, 200/2021, 201/2021, 231/2021, 243/2021 Recruitment Process. Click on the below link to download the list.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अंतर्गत जाहिरात क्रमांक 40/2021, 79/2021, 99/2021, 136/2021, 140/2021, 179/2021, 200/2021, 201/2021, 231/2021, 243/2021 भरतीप्रक्रियेची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी व अंतिम शिफारस यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे.

यादी डाउनलोड करा – https://bit.ly/3TgUVCl

MPSC Assistant Motor Vehicle Inspector Main Exam 2020 Merit List 

MPSC Exam Result 2022: Maharashtra Public Service Commission has declared the ASSISTANT MOTOR VEHICLE INSPECTOR MAIN EXAMINATION – 2020 Revised General Merit List. Click on the below link to download the list.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) अंतर्गत आयोजित सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक मुख्य परीक्षा – 2020 ची सुधारित सामान्य गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

यादी डाउनलोड करा – https://bit.ly/3CiU51c

MPSC PSI Limited Department Main Exam 2021 Qualified List

MPSC Exam Result 2022: Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has been declared the list of qualified list of POLICE SUB INSPECTOR LIMITED DEPARTMENTAL MAIN EXAMINATION – 2021. Click on the below link to download the list.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) अंतर्गत आयोजित पोलीस उपनिरीक्षक लिमिटेड विभागीय मुख्य परीक्षा – 2021 ची पात्रता यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

यादी डाउनलोड – https://bit.ly/3SrGKKE


MPSC Maharashtra Medical Education and Research Services – Merit List 

MPSC Exam Result 2022: Maharashtra Public Service Commission has declared the Professor, Associate Professor, (Adv. No. 066/2021, 67/2021, 81/2021, 103/2021 merit list. Click on the below link to download the list.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) अंतर्गत आयोजित महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन सेवा, गट अ (प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक) जाहिरात क्रमांक 066/2021, 67/2021, 81/2021, 103/2021 ची गुणवत्ता यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

यादी डाउनलोड करा – https://bit.ly/3qAPS3m


MPSC Exam Merit List Declared 

MPSC Exam Result 2022: Maharashtra Public Service Commission has declared the Professor, Associate Professor, and Assistant Professor (Adv. No. 077/2021, 116/2021, 194/2022, 206/2022) merit list. Click on the below link to download the list.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) अंतर्गत आयोजित प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक जाहिरात क्रमांक 077/2021, 116/2021, 194/2022, 206/2022 ची गुणवत्ता यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

यादी डाउनलोड करा – https://bit.ly/3qAPS3m


MPSC Maharashtra Medical Education and Research Services Admit Card

MPSC Exam Result 2022: Maharashtra Public Service Commission has been declared the Maharashtra Medical Education and Research Services, Group-A (Professor, Associate Professor) (Advertisement No. 112/2021, 164/2022, 220/2021, 221/2021) merit list. Click on the below link to download the list.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) अंतर्गत आयोजित महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन सेवा, गट-अ (प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक) जाहिरात क्रमांक 112/2021, 164/2022, 220/2021, 221/2021 ची गुणवत्ता यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

यादी डाउनलोड करा – https://bit.ly/3qAPS3m


MPSC Maharashtra Medical Education And Research Services Group A Merit List

MPSC Exam Result 2022: Maharashtra Public Service Commission has been declared the Maharashtra Medical Education And Research Services, Group-A (Associate Professor) (Advertisement No. 102/2021, 117/2021, 219/2021 and 228/2021) merit list. Click on the below link to download the list.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) अंतर्गत आयोजित महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन सेवा, गट-अ (सहयोगी प्राध्यापक) जाहिरात क्रमांक 102/2021, 117/2021, 219/2021 व 228/2021 ची गुणवत्ता यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

Download List –

जाहिरात क्रमांक 102/2021 गुणवत्ता यादी – https://bit.ly/3ef543g

जाहिरात क्रमांक 117/2021 गुणवत्ता यादी – https://bit.ly/3REVdlP

जाहिरात क्रमांक 219/2021 गुणवत्ता यादी – https://bit.ly/3qdHPcJ

जाहिरात क्रमांक 228/2021 गुणवत्ता यादी – https://bit.ly/3xmp6zR


MPSC Maharashtra Medical Education And Research Services Merit List

MPSC Exam Result 2022: Maharashtra Public Service Commission has been declared the Maharashtra Medical Education And Research Services, Group-A (Associate Professor) merit list. Click on the below link to download the list.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) अंतर्गत आयोजित महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन सेवा, गट-अ (सहयोगी प्राध्यापक) ची गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. गुणवत्ता यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

गुणवत्ता यादी डाउनलोड 1 – https://bit.ly/3e7hOsB

गुणवत्ता यादी डाउनलोड 2 – https://bit.ly/3e4df2n


MPSC Exam Result 2022 – MPSC Maharashtra Gazetted Technical Services Combined Preliminary Examination 2021 Result is published. Maharashtra Public Service Commission (MPSC) Technical Services Preliminary Exam result is now available. MPSC Technical Services Preliminary Exam Answer Key set is also available now for candidates to download. MPSC conducted the Technical Services Preliminary Exam on 30th April 2022. MPSC Technical Services Preliminary Exam result Download from the link given below. All MPSC Technical Services Exam results are available in this section.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) अंतर्गत आयोजित महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 चा निकाल जाहीर करण्यात आलेला आहे. निकाल डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

MPSC 2022 Result

 


महाभरती महत्वाच्या लिंक्स

अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स १२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्स पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्स इंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्स ITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरात सरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरात रेल्वे जाहिराती

Leave A Reply

Your email address will not be published.

जाहिराती
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
अँप डाउनलोड