JOIN Telegram

DTP Maharashtra PA Exam Pattern And Syllabus PDF -शिपाई ” (गट-ड)” ऑनलाईन परिक्षा तारीख जाहीर !!

DTP Maharashtra Exam Pattern And Syllabus

DTP Maharashtra PA Exam Pattern And Syllabus PDF : Town Planning and Valuation Department of Government of Maharashtra has published Peon Exam Notification for 125 posts. For this DTP Maharashtra is going to take Online Examination. In this article you will get DTP Peon Exam Pattern and Syllabus. Department of Town Planning and Valuation Maharashtra topic wise exam syllabus as well as selection process is given here. As per Official Notice, DTP Peon Exam Consits of 100 Questions For 200 Marks. Whole DTP Peon Exam Syllabus, DTP Peon Selection Process, DTP peon Exam Level is given, Download DTP Maharashtra PA Exam Pattern And Syllabus PDF :

DTP Maharashtra Bharti 2023 – Apply : महाराष्ट्र शासनाच्या नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभागांतर्गत पुणे / कोकण / नागपूर/ नाशिक / औरंगाबाद / अमरावती विभागातील शिपाई (गट-ड ) संवर्गातील रिक्त पदांवर नियुक्तीसाठी पात्र उमेदवारांकडून केवळ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरावयाची सुविधा महाराष्ट्र शासनाच्या www.urban.maharashtra.gov.in व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर दि. २०/०९/२०२३ रोजी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. अधिकृत सूचनेनुसार, DTP शिपाई परीक्षेत 200 गुणांसाठी 100 प्रश्न असतात. संपूर्ण डीटीपी शिपाई परीक्षा अभ्यासक्रम, डीटीपी शिपाई निवड प्रक्रिया, डीटीपी शिपाई परीक्षा स्तर दिलेला आहे, डीटीपी महाराष्ट्र पीए परीक्षेचा नमुना आणि अभ्यासक्रम PDF डाउनलोड करा:

तसेच या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्ससाठी या लिंक वरून आपण आमच्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करावे किंवा या लिंक वरून महाभरती एक्सामची अधिकृत अँप आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करावी आणि अधिक ताज्या आणि अधिकृत महाराष्ट्र परीक्षेच्या अपडेटसाठी MahaBharti.in/exam फॉलो करा:

List Of Documents For DTP Maharashtra Exam – दस्तऐवज पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान मूळ कागदपत्रे सादर करायची यादी

DTP Peon Exam Pattern 2023

महाराष्ट्र शासनाच्या नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभागांतर्गत पुणे / कोकण / नागपूर / नाशिक / औरंगाबाद / अमरावती विभागातील शिपाई (गट-ड ) संवर्गातील रिक्त पदांवर नियुक्तीसाठी पात्र उमेदवारांकडून केवळ ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मागविण्यात आलेले होते. या अनुषंगाने पद भरतीसाठीची ऑनलाईन परिक्षा (Computer based test) शनिवार दि. २५ नोव्हेंबर, २०२३ रोजी राज्यातील विविध शहरामध्ये आयोजित करण्यात येत आहे. परिक्षेत प्रवेश दिलेल्या उमेदवारांची प्रवेशपत्रे ऑनलाईन अर्ज प्रणालीच्या संकेतस्थळावर परिक्षेपूर्वी सर्वसाधारणपणे १० दिवस अगोदर उपलब्ध करुन देण्यात येतील.

विषय प्रश्न एकूण गुण
मराठी २५ ५०
इंग्रजी २५ ५०
सामान्यज्ञान २५ ५०
बौद्धीक चाचणी २५ ५०
एकूण १०० २००

DTP Peon Syllabus 2023

विषय घटक
मराठी व्याकरण (वाक्यरचना, शब्दार्थ, प्रयोग, समास, समानार्थी शब्द, विरुध्दार्ती शब्द )
सर्वसामान्य शब्दसंग्रह
म्हणी आणि वाक्यप्रचार यांचा अर्थ आणि उपयोग
उताऱ्यावरील प्रश्नांची उत्तरे
वाक्य पृथःकरण व त्याचे प्रकार
इंग्रजी Grammar
Common Vocabulary
Sentence Structure
Idioms and Phrases and their meaning
Comprehension of passage
Sentence Arrangement and Error Correction
सामान्यज्ञान चालू घडामोडी
 महाराष्ट्राचा इतिहास
महाराष्ट्राचा भूगोल
भारताची राज्यघटना
महाराष्ट्राचे व भारताचे नागरीकरण
प्रसिध्द पुस्तके व लेखक
प्रसिध्द दिवस
मूलभूत संगणक
संख्याज्ञान व संख्याचे प्रकार, म. सा. वि. आणि
ल. सा. वि., दशांश अपूर्णाक, वर्गमूळ घनमूळ, गुणोत्तर प्रमाण, पदावली, काळ-काम-वेग, सरळ व्याज व चक्रवाढ व्याज, नफा-तोटा, वयवारी, वजाबाकी, व्यवहारी अपूर्णाक, घातांक, सरासरी व शेकडेवारी.
बौद्धीक चाचणी क्रमबध्द मालिका, संख्या सचातील अक शोधणे, समान संबंध किंवा परस्पर संबंध, आकृत्या मधील अंक शोधणे, वेन आकृती, कालमापन (दिनदर्शीका), रांगेवर आधारीत प्रश्न, सांकेतिक लिपी किंवा भाषा, विसंगत पद ओळखणे, विधाने व अनुमाने, आकृतीची आरशातील प्रतिमा, आकृतीचे पाण्यातील प्रतिबिंब, दिशा व अंतर, घडयाळ, नाते संबंधीची ओळख, निरिक्षण आणि आकलन.

 


DTP Maharashtra PA Exam Pattern And Syllabus PDF

DTP Maharashtra PA Exam Pattern And Syllabus PDF: Under the Town Planning and Valuation Department of the Government of Maharashtra, applications are invited from eligible candidates for appointment to the vacant posts of Planning Assistant (Group-B) (Non-Gazetted) Cadre in Pune/ Konkan/ Nagpur/ Nashik/ Aurangabad/ Amravati Division only.For this Recruitment, Online Written Exam Will be Conducted by TCS. Candidates who are planning to apply for this Maharashtra Urban PA Exam 2023 can download DTP Maharashtra Bharti Exam Pattern, DTP Maharashtra Planning Assistant Syllabus PDF from the below Link. Candidates should note that DTP Maha Selection process Includes DTP PA online Exam and Final Selection List which is based on Z-Score Normalization Method:

नगररचना व मूल्यमापन विभागांतर्गत रचना सहायक परीक्षा पॅटर्न, अभ्यासक्रम PDF

महाराष्ट्र शासनाच्या नगररचना व मूल्यमापन विभागांतर्गत पुणे/कोकण/नागपूर/नाशिक/औरंगाबाद/ अमरावती विभाग येथे नियोजन सहाय्यक (गट-ब) (अराजपत्रित) संवर्गाच्या रिक्त पदांवर नियुक्तीसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या भरतीसाठी, TCS द्वारे ऑनलाइन लेखी परीक्षा घेतली जाईल. जे उमेदवार या महाराष्ट्र अर्बन रचना सहायक परीक्षा 2023 साठी अर्ज करण्याची योजना आखत आहेत ते खालील लिंकवरून DTP महाराष्ट्र भरती परीक्षा पॅटर्न, DTP महाराष्ट्र रचना सहाय अभ्यासक्रम PDF डाउनलोड करू शकतात.

तसेच या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्ससाठी या लिंक वरून आपण आमच्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करावे किंवा या लिंक वरून महाभरती एक्सामची अधिकृत अँप आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करावी आणि अधिक ताज्या आणि अधिकृत महाराष्ट्र परीक्षेच्या अपडेटसाठी MahaBharti.in/exam फॉलो करा:

List Of Documents For DTP Maharashtra Exam – दस्तऐवज पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान मूळ कागदपत्रे सादर करायची यादी

DTP Maharashtra Bharti Exam Pattern 2023

  • ऑनलाईन परीक्षा एकूण २०० गुणांची (प्रत्येकी २ गुणांचा एक प्रश्न याप्रमाणे १०० प्रश्न) घेतली जाईल.
  • त्यापैकी तांत्रिक प्रश्नांसाठी ८० गुण व मराठी + इंग्रजी + सामान्यज्ञान + बौद्धिक चाचणी यासाठी प्रत्येक विषयास ३० गुण याप्रमाणे १२० गुणांची परीक्षा घेण्यात येईल.
  • सदर ऑनलाईन परीक्षा ही रचना सहायक पदासाठी निश्चित केलेल्या किमान शैक्षणिक अर्हतेशी संबंधित अभ्यासक्रमावर आधारित व २ तासांची असेल.
  • प्रश्नपत्रिका वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरुपाची असेल. बहुपर्यायी प्रश्नांसाठी दिलेल्या चार पर्यायांपैकी एकच पर्याय निवडावा.
  • प्रत्येक योग्य उत्तरासाठी २ गुण व प्रत्येक चूकीच्या उत्तराबाबत एकूण २ गुणांच्या १/३ म्हणजेच ०.६६ गुण वजा याप्रमाणे परीक्षेमध्ये नकारात्मक गुणपद्धत (Negative Marking System) अवलंबिली जाईल.
  • समान गुण मिळालेल्या उमेदवारांबाबत शासनाने निर्गत केलेल्या सूचनांच्या आधारे निर्णय घेण्यात येईल. परीक्षेसाठीचा अभ्यासक्रम खालीलप्रमाणे राहील :-

Maximum Marks Required for DTP Maharashtra Exam 2023

  • पात्रतेकरिता सर्व संवर्गातील उमेदवारांनी किमान ९० गुण प्राप्त करणे आवश्यक राहील.
  • पात्र उमेदवारांचा अंतिम निकाल महाराष्ट्र शासनाच्या www.urban.maharashtra.gov.in तसेच संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात येईल.

DTP Maharashtra PA Exam Syllabus 2023

DTP Maharashtra PA Exam Pattern And Syllabus PDF

DTP Maharashtra Exam Z-Score Normalization Method

About Normalization
Normalization means adjusting values measured on different scales to a notionally common scale
Need for Normalization in Exam
Exam pertaining for a particular post/course could be spread across multiple shifts which will have different question paper for each shift. Hence the normalization of scores need to be carried out for all the candidates who had written the exam, across shifts for the same post/course.
Score Normalization logic
For each shift, average and standard deviation is calculated. Average tells us about overall scoring. Standard deviation tells about spread of marks. Take example below of one shift and see how average and StdDev is calculated.

Sr. X

(raw score)

x = (X-Xav) X2
1 31 -34 1156
2 46 -19 361
3 40 -25 625
4 71 6 36
5 65 0 0
6 90 25 625
7 59 -6 36
8 84 19 361
9 99 34 1156
N = 9 Total = L = XX = 585 I x2 = 4356

Xav = : L / No. of candidates present for that particular shift = 585/9 = 65

Standard Deviation =          /?Xx2)/N   =       74356/9   =       /484          =22

As shown in example above for one shift, same process is followed for every shift to calculate mean and StdDev of each shift.

Choosing the Base Shift
Then to calculate normalized score for each candidate, first we need to consider one shift as base shift. Statistically any shift can be considered as base shift because normalization will put all candidates properly in relative position. But to avoid reduction in marks after normalization, we normally consider shift with highest mean as base shift. Also, in particular shift, if number of candidates is too low, we may not consider that shift as base shift (for statistical purposes) even if it has highest mean. (Generally, this threshold is kept at 70%).

Normalized Score for each candidate (Xn)

To calculate normalized score of each candidate, following formula is used.

Xn = —» (X – Xav) + Yav

S2 Is the Standard Deviation of the base shift
S1 Standard Deviation for the candidate shift (to be scaled to S2)
X Raw score of a candidate
Xav Simple averaqe of the candidate Shift
Yav Average of the base shift

 


test99

Leave a Comment

Available for Amazon Prime
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
कॉन्टेस्ट
अँप डाउनलोड