Bhumi Abhilekh Vibhag Syllabus and Exam Pattern

भूमी अभिलेख भरती परीक्षेचे स्वरूप आणि अभ्यासक्रम Bhumi Abhilekh Vibhag Syllabus and Exam Pattern : Good News For Candidates Form Maharashtra State. Department of Land Records Maharashtra , A well Known Government Department from Maharashtra State has issued big Recruitment Notification for Group C Posts. Many candidates across the state every year wait for MahaBhulekh … Read more

Bhumi Abhilekh Test Series, Mock Test 2022

Bhumi Abhilekh Test Series, Mock Test 2022 (Bhumi Abhilekh Test Series, Mock Test 2021) – महाभरती एक्साम पोर्टलच्या भूमी अभिलेख पेपर्स या नवीन सेक्शन मध्ये आपलं स्वागत आहे. या पेज वर आम्ही रोज नवीन पेपर प्रकाशित करू. हे पेपर्स भूमी अभिलेख लेखी परीक्षेला अनुसरून दिलेले आहेत. खालील सर्व पेपर्स लवकरच होणाऱ्या भूमी अभिलेख लेखी परीक्षेस … Read more

Telegram