JOIN Telegram

Bhumi Abhilekh Test Series, Mock Test 2023

Bhumi Abhilekh Test Series, Mock Test 2023 (Bhumi Abhilekh Test Series, Mock Test 2023) – महाभरती एक्साम पोर्टलच्या भूमी अभिलेख पेपर्स या नवीन सेक्शन मध्ये आपलं स्वागत आहे. या पेज वर आम्ही रोज नवीन पेपर प्रकाशित करू. हे पेपर्स भूमी अभिलेख लेखी परीक्षेला अनुसरून दिलेले आहेत. खालील सर्व पेपर्स लवकरच होणाऱ्या भूमी अभिलेख लेखी परीक्षेस … Read more

Bhumi Abhilekh Mock

दिशा (१-५): खालील माहितीचा काळजीपूर्वक अभ्यास करा आणि त्यानुसार प्रश्नांची उत्तरे द्या. जास्तीत जास्त 8 बॉक्स असतात जे एका स्टॅकमध्ये एकमेकांच्या वर ठेवलेले असतात. बॉक्स M आणि बॉक्स N मध्ये चार बॉक्स ठेवलेले आहेत जे वरच्या किंवा खालच्या स्थानावर ठेवलेले आहेत. बॉक्स M आणि बॉक्स R मध्ये फक्त एक बॉक्स ठेवला आहे जो बॉक्स M … Read more

Bhumi Abhilekh Full Test

Bhumi Abhilekh Full Test Bhumi Abhilekh Full Test – Bhumi Abhilekh Exam Dates are OUT ! Students who had applied earlier this year can solve as Much as Bhumi Abhilekh Papers because hardly there are 15-16 days are remaining for Exam. For students convenience, we are ready to Give You Bhumi Abhilekh Full Mock Test … Read more

Available for Amazon Prime