JOIN Telegram

BMC परवाना निरीक्षक परीक्षा स्वरूप व अभ्यासक्रम – BMC Licence Inspector Syllabus And Exam Pattern

BMC Licence Inspector Syllabus And Exam Pattern

BMC Licence Inspector Syllabus And Exam Pattern: It’s important for candidates to thoroughly review the syllabus and exam pattern provided by the respective institution or organization conducting the BMC License Inspector examination and prepare accordingly. Under BMC License Inspector Exam 2024, there will be No Interview for candidates. Only Online Written Exam will be conducted. Syllabus of BMC License Inspector Syllabus is given below. The Exam pattern and format of the Multiple Choice Objective Online Examination to be conducted for the post of Licensing Inspector on the basis of merit from among the employees of Brihanmumbai Municipal Corporation will be as follows. Download BMC Licence Inspector Syllabus And Exam Pattern from below link:

BMC लायसन्स इन्स्पेक्टर अभ्यासक्रम आणि परीक्षा पॅटर्न: उमेदवारांनी BMC परवाना निरीक्षक परीक्षा आयोजित करणाऱ्या संबंधित संस्था किंवा संस्थेद्वारे प्रदान केलेल्या अभ्यासक्रमाचे आणि परीक्षेच्या पॅटर्नचे सखोल पुनरावलोकन करणे आणि त्यानुसार तयारी करणे महत्त्वाचे आहे. बीएमसी परवाना निरीक्षक परीक्षा 2024 अंतर्गत, उमेदवारांसाठी कोणतीही मुलाखत होणार नाही. फक्त ऑनलाइन लेखी परीक्षा घेतली जाईल. BMC परवाना निरीक्षक अभ्यासक्रमाचा अभ्यासक्रम खाली दिला आहे. परवाना निरीक्षक पदासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांमधून गुणवत्तेच्या आधारावर घेण्यात येणाऱ्या एकाधिक निवड वस्तुनिष्ठ ऑनलाइन परीक्षेचा नमुना आणि स्वरूप खालीलप्रमाणे असेल. खालील लिंकवरून बीएमसी परवाना निरीक्षक अभ्यासक्रम आणि परीक्षा पॅटर्न डाउनलोड करा..तसेच या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्ससाठी या लिंक वरून आपण आमच्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करावे किंवा या लिंक वरून महाभरती एक्सामची अधिकृत अँप आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करावी आणि अधिक ताज्या आणि अधिकृत महाराष्ट्र परीक्षेच्या अपडेटसाठी MahaBharti.in/exam फॉलो करा:

टिप:-1) अनुज्ञापन निरिक्षक पदाकरीता घेण्यात येणारी परिक्षा हि भारतातील मान्यताप्राप्त विद्यापीठांच्या पदवी परिक्षेच्या दर्जाच्या समान राहील.
2) मौखिक चाचणी घेण्यात येणार नाही.
3) अनुज्ञापन निरिक्षक पदाची अर्हता धारण करणा-या उमेदवारांने सदर पदाकरीता घेण्यात येणारी बहुपर्यायी वस्तुनिष्ठ ऑनलाईन परिक्षेमध्ये किमान 45 % गुण प्राप्त करणे आवश्यक राहील.
4) बहुपर्यायी वस्तुनिष्ठ ऑनलाईन परिक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची त्यांच्या लिपिक व तत्सम संवर्गातील म्हणजेच लिपिक, लिपिक- नि-टंकलेखक, टंकलेखक, कनिष्ठ लघुलेखक, सूचना लिपिक, जलमापक निरीक्षक, कनिष्ठ वाहतूक पर्यवेक्षक, भाडे संकलक, रोख प्रापक लिपिक, लिपिक-नि-रोखपाल, भांडार लिपिक, भांडारपाल-नि- समयलेखक, पर्यवेक्षक-नि-भांडारपाल, कनिष्ठ लेखापरीक्षा व लेखा सहाय्यक, कनिष्ठ वेतनप्रदाता, विधि खात्यातील व्यवस्थापन लिपिक (अर्हतारहित), सर्वसाधारण लिपिक, न्यायालयीन लिपिक, अधिपत्र लिपिक, शोधक लिपिक, कनिष्ठ विधि सहायक, वरिष्ठ न्यायालयीन लिपिक (अर्हतारहित) इत्यादी पदांवरील उमेदवारांची सामाईक गुणवत्ता यादीच्याआधारे सामाजिक व समांतर आरक्षण विचारात घेऊन निवड यादी तयार करण्यात येईल.
5) बहुपर्यायी वस्तुनिष्ठ ऑनलाईन परिक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची अंतिम निवडयादी तयार करताना दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक उमेदवारांचे गुण समान असल्यास खालील कार्यपध्दतीनुसार लागू राहील.
अ) उमेदवाराने पदवी परिक्षेत प्राप्त केलेल्या गुणांनुसार
ब) उपरोक्त ‘अ’ समान असल्यास, पदवी परिक्षा उत्तीर्ण केल्याच्या दिनांकानुसार क) उपरोक्त ‘अ’ व ‘ब’ समान असल्यास, महानगरपालिकेतील गट ‘क’ संवर्गातील नियमित नियुक्तीच्या
सेवाकालावधीनुसार
ड) उपरोक्त ‘अ’, ‘ब’ व ‘क’ समान असल्यास, वयाने ज्येष्ठ असलेल्या उमेदवाराचा क्रम वरती लागेल

BMC License Inspector Exam Pattern 2024

BMC License Inspector Exam Pattern 2024

 


test99
Available for Amazon Prime
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
कॉन्टेस्ट
अँप डाउनलोड