BHC निवड यादी जाहीर, एक्साम डेट, सिल्याबस – परीक्षेस 1456 उमेदवार पात्र !! Bombay High Court Clerk Bharti Eligible List

Bombay High Court Bharti Results

Bombay High Court Clerk Bharti Results

Bombay High Court Bharti Results: Mumbai High Court has published a list of candidates shortlisted for Clerk Typing Test. Following enlisted 1456 candidates, who are eligible for appearing for Typing Test are requested to remain present for Typing Test for the post of Clerk, on 19th March, 2023 at the time mentioned against their names, in the premises of the High Court of Bombay, Hutatma Chowk, Fort, Mumbai – 400 032, through Gate No. 4 at their own expenses.

खालील यादीत नावे नमूद असलेल्या टंकलेखन परीक्षेस पात्र १४५६ उमेदवारांना असे सूचित करण्यात येत आहे की, लिपिक या पदाकरिता नियोजित केलेल्या टंकलेखन (Typing Test) या परिक्षेसाठी, उच्च न्यायालय, मुंबई, गेट नं. ४, हुतात्मा चौक, फोर्ट, मुंबई ४०० ०३२, येथे स्वखर्चाने दिनांक १९ मार्च, २०२३ रोजी उमेदवारांच्या – नावापुढे जो वेळ नमूद केला आहे त्यावेळेनुसार उपस्थित रहावे. या भरतीचे संपूर्ण अभ्यासक्रम येथे बघा !!

Candidates can download their Hall Ticket / Admit card From below link. Exam will be on 19th March 2023Bombay High Court Admit Card 2023 Link

ओळखीच्या पुराव्यासाठी उमेदवाराने स्वत:चे आधार कार्ड किंवा निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र किंवा पॅन कार्ड किंवा वाहन चालविण्याचा परवाना किंवा पासपोर्ट पैकी किमान कोणतेही एक मूळ ओळखपत्र आणणे अनिवार्य आहे.
नाव बदललेले असल्यास उमेदवाराने राजपत्र / विवाह नोंदणीपत्र इत्यादी किंवा त्यासंबंधीचे कागदपत्र प्रवेशपत्रासोबत आणणे अनिवार्य आहे.
उमेदवारांनी टंकलेखन परिक्षेसाठीचे (Typing Test) प्रवेशपत्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून https://bombayhighcourt.nic.in दिनांक १६/०३/२०२३ रोजी सकाळी १०.०० पासून डाउनलोड करावे व परीक्षेच्यावेळी सोबत आणावे.

Download BHC Clerk Typing Skill Test List

Bombay High Court Clerk Bharti Eligible List

High Court of Judicature of Bombay – High Court of Judicature of Bombay has published a List of Eligible candidates for the post of Clerk on the establishment of High Court of Judicature of Bombay, Principal Seat at Bombay. 2011 eligible candidates for Screening Test have been shortlisted. Screening Test for the post of Clerk, on 26th February, 2023 at Indian Education Society, Raja Shivaji Vidyasankul, Sir Bhalchandra Road, Hindu Colony, Dadar (East), Mumbai- 400 014 at 10.30 a.m. sharp, at their own expenses.

खालील यादीत नावे नमूद असलेल्या चाळणी परीक्षेस पात्र २०११ उमेदवारांना असे सूचित करण्यात येत आहे की, लिपिक या पदाकरिता नियोजित केलेल्या चाळणी परीक्षेसाठी (Screening Test) | इंडियन एज्युकेशन सोसायटी, राजा शिवाजी विद्यासंकुल, सर भालचंद्र रोड, हिंदु कॉलनी, दादर (पूर्व), मुंबई – ४०० ०१४ या स्थळी दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी ठीक सकाळी १०.३० वाजता स्वखर्चाने उपस्थित रहावे. या भरतीचे संपूर्ण अभ्यासक्रम येथे बघा !!

  • ओळखीच्या पुराव्यासाठी उमेदवाराने स्वत:चे आधार कार्ड किंवा निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र किंवा पॅन कार्ड किंवा वाहन चालविण्याचा परवाना किंवा पासपोर्ट पैकी किमान कोणतेही एक मूळ ओळखपत्र आणणे अनिवार्य आहे.
  • नाव बदललेले असल्यास उमेदवाराने राजपत्र / विवाह नोंदणीपत्र इत्यादी किंवा त्यासंबंधीचे कागदपत्र प्रवेशपत्रासोबत आणणे अनिवार्य आहे.
  • उमेदवारांनी चाळणी परिक्षेसाठीचे ( Screening Test) प्रवेशपत्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून https://bombayhighcourt.nic.in दिनांक २०/०२/२०२३ रोजी सकाळी १०.०० पासून डाउनलोड करावे व परीक्षेच्यावेळी सोबत आणावे.
  • उमेदवारांचा परीक्षा आसन क्रमांक संबंधित उमेदवारांच्या प्रवेशपत्रात नमुद केला जाईल.

Candidates can download their Hall Ticket/Admit card in respect of above test from official website of Bombay High Court, i.e. https://bombayhighcourt.nic.in from dated 20/02/2023 at 10.00 a.m. and should bring the same at the time of examination. Examination Seat No. will be mentioned in the Hall Ticket/Admit Card of the respective candidate.

Download Mumbai High Court Clerk Exam Selection List

 


Bombay High Court Legal Assistant Recruitment Results

Bombay High Court Bharti Results – Bombay High court Aurangabad Bench has declared the Selection and waiting list of Legal Assistant Posts. Click on the link below to download the list.

मुंबई उच्च न्यायालय अंतर्गत कायदेशीर सहाय्यक पदभरती परीक्षेची निवड व प्रतीक्षा यादी जाहीर करण्यात आलेला आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

यादी डाउनलोड:- https://cutt.ly/CLNsapw


Bombay High Court Stenographer Recruitment Results

Bombay High Court Bharti Results – Bombay High Court has declared the eligibility list to appear for the Shorthand Dictation Test for the posts of Stenographer (Lower Grade). Click on the link below to download the list.

List of Candidates who are eligible to appear for the Shorthand Dictation Test for the posts of Stenographer (Lower Grade) on the establishment of High Court of Judicature of Bombay at Principal Seat at Bombay

मुंबई उच्च न्यायालय अंतर्गत लघुलेखक (लोअर ग्रेड) या पदांसाठी लघुलेखन चाचणीसाठी पात्र असलेल्या उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात आलेला आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

शॉर्टहँड श्रुतलेखन चाचणीची तारीख, वेळ आणि ठिकाण उच्च न्यायालय, मुंबईच्या अधिकृत वेब-साईटवर योग्य वेळी प्रकाशित केले जाईल. खालील यादी आस्थापनेकडे प्राप्त झालेल्या अर्जांनुसार तयार करण्यात आली असून गुणवत्तेनुसार नाही.

NOTE:

  • The date, time, and venue of the Shorthand Dictation Test will be published in due course on the official website of the High Court, Bombay.
  • The following list has been prepared as per the applications received to the establishment and not as per merit.

यादी डाउनलोड:- https://cutt.ly/qLApVm1


Bombay High Court Staff Car Driver Recruitment Results

Bombay High Court Bharti Results – Bombay High Court has declared the result of Staff Car Driver Posts. Click on the link below to download the list.

मुंबई उच्च न्यायालय अंतर्गत कर्मचारी कार चालक पदभरती परीक्षेचे निकाल जाहीर करण्यात आलेला आहे. निकाल डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

यादी डाउनलोड:- https://cutt.ly/yK6L6H6


Bombay High Court Translator Recruitment Results

Bombay High Court Bharti Results – Bombay High Court has declared the result of Translator Posts. Click on the link below to download the list.

मुंबई उच्च न्यायालय अंतर्गत अनुवादक पदभरती परीक्षेचे निकाल जाहीर करण्यात आलेला आहे. निकाल डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

निकाल डाउनलोड – https://bit.ly/3Kvuo00


महाभरती महत्वाच्या लिंक्स

अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स १२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्स पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्स इंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्स ITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरात सरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरात रेल्वे जाहिराती

Leave A Reply

Your email address will not be published.

जाहिराती
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
अँप डाउनलोड