आरोग्य विभाग परीक्षा प्रश्नसंच व उत्तरतालिका डाउनलोड

Arogya Vibhag Exam Question Paper & Answer Key Download


Table of Contents

आरोग्य विभाग परीक्षेचे सर्व जुने पेपर्स खाली डाउनलोडसाठी दिलेले आहेत. सोबतच प्रत्येक पेपर सेटच्या उत्तरतालिका सुद्धा दिलेल्या आहेत. येणाऱ्या आरोग्य विभाग परीक्षेच्या लेखी परीक्षेस हे पेपर्स आपणास नक्की उपयोगी पडतील. हि लिंक आपल्या सर्व मित्रांना शेयर करायला विसरू नका.

आरोग्य विभाग परीक्षा प्रश्नसंच व उत्तरतालिका

डाउनलोड

अनु क्र.आरोग्य विभाग भरती परीक्षा प्रश्नसंच व उत्तरतालिका
डाउनलोड लिंक्स
Pdf Download Link

आरोग्य विभाग एक्स-रे तंत्रज्ञ परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७

आरोग्य विभाग एक्स-रे सहाय्यक परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७

आरोग्य विभाग वॉचमन लेखी परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७

आरोग्य विभाग टेलर लेखी परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७

आरोग्य विभाग स्टाफ नर्स परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७

आरोग्य विभाग वरिष्ठ लिपिक परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७

आरोग्य विभाग नियमित फील्ड कामगार परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७

आरोग्य विभाग फार्मासिस्ट परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७

आरोग्य विभाग शस्त्रक्रियागृह सहायक परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७

१०

आरोग्य विभाग ऑपरेशन थिएटर सहाय्यक परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७

११

आरोग्य विभाग बहुउद्देशीय कामगार ५०% परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७

१२

आरोग्य विभाग बहुउद्देशीय कामगार ४०% परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७

१३

आरोग्य विभाग प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७

१४

आरोग्य विभाग प्रयोगशाळा सहाय्यक परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७

१५

आरोग्य विभाग ईसीजी तंत्रज्ञ परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७

१६

आरोग्य विभाग कनिष्ठ लिपिक परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७

१७

आरोग्य विभाग ड्रायव्हर लिखित परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७

१८

आरोग्य विभाग आहारतज्ञ परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७

१९

आरोग्य विभाग गट डी कॅड्रे पूर्व परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७

२०

आरोग्य विभाग वीजतंत्री परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७

२१

आरोग्य विभाग दंत तंत्रज्ञ परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७

२२

आरोग्य विभाग दंत आरोग्यक परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७

२३

आरोग्य विभाग रासायनिक सहाय्यक परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७

२४

आरोग्य विभाग रक्तपेढी तंत्रज्ञ परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७

२५

आरोग्य विभाग स्त्री/पुरुष परिचर परीक्षा प्रश्नसंच आणि उत्तरतालिका – २०१७

२६

उस्मानाबाद आरोग्य सेवक प्रश्नसंच डाउनलोड – २०१५

२७

सोलापूर आरोग्य सेवक प्रश्नसंच डाउनलोड – २०१५

२८

भंडारा आरोग्य सेवक प्रश्नसंच डाउनलोड – २०१५

२९

हिंगोली आरोग्य सेवक प्रश्नसंच डाउनलोड – ८ जून २०१८

 Leave A Reply

Your email address will not be published.

जाहिराती
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
अँप डाउनलोड