Yashwantrao Chavan Gharkul Yojana Application Form

Yashwantrao Chavan Mukta Visahat Yojana Details & Apply


Yashwantrao Chavan Gharkul Yojana

Yashwantrao Chavan Gharkul Yojana Application Form : Yashwantrao Chavan Mukta Vasahat Yojana has been started in the Maharashtra state to uplift the standard of living of the families belonging to the deprived castes, nomadic tribes. The main objective of this scheme is to increase their sources of income and give them stability in the rural areas. There are three colonies in each district and 20 beneficiaries in each colony. Each colony must be provided with water supply, electricity supply, sewerage, septic tank, internal roads etc. The funds for this work are to be deposited by the Director in the PLA account and distributed to the concerned construction machinery. The Deputy Commissioner of the Social Welfare Department will be the controlling officer for the implementation of this scheme.

तीन हजार घरकुलांचा मार्ग मोकळा – यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना

 1. यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेंतर्गत असलेल्या घरकुलांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जिल्ह्यातील तीन हजार ७४ वैयक्तिक घरकुल लाभार्थ्यांना राज्य शासनाने कार्योत्तर मान्यता दिली आहे. घरकुलासाठी जिल्ह्याला ३८ कोटी ३६ लाख ३५ हजार दोनशे रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीपैकी यापूर्वी चार कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे.
 2. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती प्रवर्गातील कुटुंबाचे राहणीमान उंचावणे, त्यांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवून त्यांना स्थिरता मिळावी, कुटुंबांना जमीन उपलब्ध करून देऊन त्यावर त्यांना घरे बांधून देणे व उर्वरित जागेवर लाभार्थी कुटुंबांना विविध शासकीय योजनांद्वारे स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना सुरू केली आहे. त्याअंतर्गत घरकुल बांधकामासाठी जिल्ह्यातील तीन हजार ૭૪ लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे. या लाभार्थ्यांच्या घरकुलासाठी निधी वितरित करण्यास शासनाने मान्यता दिल्याने अनेकांचे घराचे स्वप्न पूर्णत्वास येणार आहे. निधी मंजूर झाल्याने लाभार्थ्यांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे. यापूर्वी शासनाने चार कोटी रुपये दिले आहेत.
 3. उर्वरित निधीमधून घरकुल लाभार्थ्यांसाठी आता आठ कोटी ५९ लाख रुपये इतका निधी वितरित करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
 4. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती प्रवर्गातील गोरगरीब, गरजूंसाठी घरकुलाची स्वतंत्र योजना नव्हती. त्यासाठी सरकारने योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील गरजूंना घरकुल दिले जात आहे. जिल्ह्यासाठी घरकुलांची संख्या वाढविण्यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा सुरू आहे. -संजय राठोड, पालकमंत्री, यवतमाळ

Yashwantrao Chavan Mukta Visahat Yojana Details & Apply

mukta vasahat yojana

वसंतराव नाईक तांडा, वस्ती सुधार योजनेची माहिती

Objective of Yashwantrao Chavan Gharkul Yojana

यशवंतराव चव्हाण घरकुल योजनेचे उद्दिष्ट

 • Under this scheme, in order to uplift the standard of living of destitute castes, nomadic tribes in the state.
 • To increase their sources of income and provide them stability in rural areas by providing five gunthas of land to each of them and constructing 269 sq. Ft. Houses on the remaining land In order to provide self-employment opportunities,
 • Three villages in each of the 33 districts in the rural areas of the state with high population of deprived castes and nomadic tribes will be selected 
 • A total of 20 families in those villages will be given the benefit of the said scheme.

शबरी आदिवासी घरकुल योजना महाराष्ट्र अप्लीकेशन फॉर्म 

Eligibility for Yashwantrao Chavan Mukta Vasahat Yojana

यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेसाठी पात्रता

 1. Beneficiary families should be from deprived castes, nomadic tribes and indigenous classes as well as nomadic nomads.
 2. The annual income of the beneficiary family is Should be less than Rs. 1 lakh.
 3. Don’t have own a home.
 4. Hut- should be living in raw house, leaves.
 5. The family should be landless.
 6. Must be a resident of Maharashtra.
 7. Nowhere in the state should the Gharkool scheme be availed.
 8. The benefit of this scheme will be given to only one person in the family.
 9. Beneficiaries should reside in one place for at least six months in a year.

How to apply for Yashwantrao Chavan Mukta Vasahat (Gharkul) scheme 

यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत (घरकुल) योजना अर्ज कुठे करावा?

 • या योजनेअंतर्गत लाभास पात्र असलेल्या अर्जदारांनी आपल्या जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालयाची भेट घ्यावी.
 • आवश्यक कागदपत्रांची आणि या योजने संबंधित अधिक माहितीची चौकशी करावी आणि समाजकल्याण कार्यालयामध्ये अर्ज दाखल करावेत.

Benefits of Yashwantrao Chavan Mukta Vasahat (Gharkul) Scheme

यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत (घरकुल) योजनेचे लाभ

 1. या योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या विमुक्त आणि भटक्या जमातीच्या कुटुंबास प्रत्येकी ५ गुंठे जमीन देऊन त्यांना २६९ चौरस फूट चे घर बांधून दिले जाते. उर्वरित जागेवर लाभार्थी कुटुंबास शासकीय योजनाद्वारे स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून दिली जाते.
 2. भूखंड कोणालाही हस्तांतरीत करता येणार नाही किंवा विकता येत नाही किंवा भाडेतत्वावर देता येणार नाही.
  प्रति वर्षी ३४ जिल्ह्यातील (मुंबई व बृहन्मुंबई वगळून) प्रत्येकी तीन गावे निवडून त्या गावातील कुटुंबांना या योजनेचा लाभ देण्यात येतो.
 3. झोपडीत राहणारे दारिद्र रेषेखालील कुटुंब ज्यांच्या घरात कमावणारा व्यक्ती नाही अशा विधवा अपंग, महिला आणि पूरग्रस्त कुटुंबे यांना या योजनेअंतर्गत प्राधान्याने निवड करून लाभ देण्यात येतो.

Required Documents for Yashwantrao Chavan Gharkul Yojana 

यशवंतराव चव्हाण घरकुल योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे

 1. Caste certificate issued by the competent authority
 2. Income certificate issued by the competent authority if the annual income of the family is less than Rs. 1 lakh
 3. Certificate issued by the competent authority for being landless
 4. Residence certificate of residence in the state of Maharashtra 
 5. Affidavit on stamp paper Rs. 100/ stating that no member of the family has availed of Gharkul Yojana in any other place in the State of Maharashtra

रमाई आवास घरकुल योजना फॉर्म, अनुदान, यादी

विमुक्त जाती भटक्या जमातीसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना

Yashwantrao Chavan Gharkul Yojana complete details available below in Marathi..

अ. क्र. योजना सविस्तर माहिती
1. योजनेचे नाव विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गासाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना.
2 योजनेचा प्रकार राज्यस्तरीय योजना
3 योजनेचा उद्देश. राज्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमाती या प्रवर्गातील कुटुंबांचे राहणीमान उंचावणे.

राज्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील कुटुंबाचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवून त्यांना स्थिरता प्राप्त व्हावी यासाठी सहाय्य करणे.

4 योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव विमुक्त जाती व भटक्या जमाती .
5 योजनेच्या प्रमुख अटी लाभार्थी कुटूंब हे विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या मूळ प्रवर्गातील तसेच गावोगावी भटकंती करुन उपजिवीका करणारे असावे.

लाभार्थी कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. 1 लक्ष पेक्षा कमी असावे.

लाभार्थी कुटुंबाचे स्वत:चे मालकीचे घर नसावे.

लाभार्थी कुटुंब हे झोपडी / कच्चे घर/ पालामध्ये राहणारे असावे.

लाभार्थी कुटूंब हे भूमीहीन असावे.

लाभार्थी हा महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी असावा.

लाभार्थी कुटुंबाने राज्यात कोठेही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.

सदरहू योजनेचा लाभ पात्र कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस देण्यात येतो.

लाभार्थी वर्षभरात किमान 6 महिने एका ठिकाणी वास्तव्यास असावा.

6 दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील निवड झालेल्या विजाभज कुटुंबास प्रत्येकी पाच गुंठे जमीन देवून त्यांना 269 चौ.फु.चे घर बांधून देणे. आणि उर्वरित जागेवर लाभार्थी कुटुंबास विविध शासकीय योजनांव्दारे स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देणे.
प्रतिवर्षी 34 जिल्हयातील (मुंबई व बृहन्मुंबई वगळून) प्रत्येकी 3 गावे निवडून त्या गावांतील 20 कुटुंबांना या योजनेचा लाभ देणे.
पालात राहणारे, दारिद्रय रेषेखालील कुटुंब, घरात कोणीही कमावता नाही अशा विधवा परित्यक्ता किंवा अपंग महिला व पूरग्रस्त अशा कुटुंबाची प्राधान्याने निवड केली जाते.
घर व भुखंड हे संयुक्तपणे पती पत्नीच्या नावे केले जाते. मात्र, विधवा व परित्यक्ता स्त्रियांच्या बाबतीत भूखंड व घर त्यांच्या नावेच केले जाते.
भूखंड व घर कोणालाही हस्तांतर करता येत नाही व विकता येत नाही. तसेच सदरहू भूखंड अथवा घर भाडे तत्वावर सुध्दा देता येत नाही व पोटभाडेकरु सुध्दा ठेवता येत नाही.
सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हा स्तरावर व उपविभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली तालुका स्तरावर समिती निर्माण करण्यात आलेली आहे. त्यांनी शासकीय जमिनीची निवड करणे, शासकीय जमीन नसल्यास खाजगी जमीन निश्चित करुन खरेदी करणे, लाभार्थी निवड करणे, लेआऊट तयार करुन भूखंडावर घर बांधून देणे, पायाभुत सुविधा पुरविणे, विविध शासकीय योजनांव्दारे स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणे इ. कामे करणे आवश्यक आहे.
7 अर्ज करण्याची पध्दत संबधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांचेकडे अर्ज करणे.
8 योजनेची वर्गवारी सामाजिक
9 संपर्क कार्यालयाचे नांव संबंधित सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण .

Yashwantrao Chavan Gharkul Yojana for VJNT.

Sr. No. Scheme Detailed information
1. Name of the Scheme Yashwantrao Chavan Mukta Vasahat Yojana for VJNTs.
2 Funding By Maharashtra State
3 Scheme Objective To increase the living standards of VJNT families. To create and uplift income sources and get stability to VJNT families.
4 Beneficiary Category V.J.N.T.
5 Eligibility Criteria Beneficiary family should be resident of Maharashtra.

Beneficiary family should belong to VJNT category.

Beneficiary family should be landless and homeless.

Beneficiary family should stable for at least 6 months at one place and in remaining months family should travel village to
Village for living.

Annual income limit is Rs.1.00 lakh.

6 Benefits Provided The pattern of assistance is to provide each family with ‘5 R’ land with construction of 269 Sq. home. The cluster is consisting of 20 families. Total project cost is of Rs.88.63 lakhs inclusive of shelter, internal roads, drainages, water supply, electricity, community Hall (Samaj Mandir) etc. will be provided under this scheme.
Benefits of schemes run by other departments for VJNT will be given at cluster.
7 Application Process A committee headed by Collector of concerned district has been founded for implementation of this scheme has been founded. This committee will take the needful steps to implement this scheme successfully.
8 Category of Scheme Income Upliftment and Social remedies.
9 Contact Office Assistant Commissioner of Social Welfare concerned District.

Yashwantrao Chavan Gharkul Yojana Online Application

यशवंतराव चव्हाण घरकुल योजना ऑनलाईन अर्ज

 1. संबधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांचेकडे अर्ज करणे.
 2. A committee headed by Collector of concerned district has been founded for implementation of this scheme has been founded.
 3. This committee will take the needful steps to implement this scheme successfully.

Apply Here22 Comments
  Test22
 1. Guddi dikesh fulkar says

  Mla ghar hav hot

 2. Test22
 3. विशाल चंद्रकांत झडे says

  कोळी महादेव जमातीसाठी जो भूमिहीन आहे आणि घर बांधण्यासाठी आणि शेतीसाठी जागाही नाही यासाठी सरकार कोणती योजना देऊ शकते आणि त्याची प्रोसेस काय ? मी स्वतः भूमिहीन आहे plz मदत करा…..

 4. Test22
 5. Anil Balu Mandlik says

  Kheva pasun lab Milnar ani kheva pasun suru jale

 6. Test22
 7. विशाल चंद्रकांत झडे says

  माझे आई वडील लहानपणीच वारले आहेत. मी शासकीय आश्रमशाळा मध्ये शिकलो. त्यामुळे परिस्थिती हलाकीची आहे. आम्हाला थोडीही जमीन नाही किंवा 7/12 नाही, स्वतःच घर सुद्धा नाही. मला शेतीसाठी जमीन आणि स्वतःच घरकुल आणि घरासाठी जागा पाहिजे आहे. त्यामुळे मला मदत आणि सहकार्य पाहिजे आहे…..

 8. Test22
 9. Deepa Singh says

  Kuch nahi

 10. Test22
 11. Prajkta karnik says

  Prajakta karnik 8796051621 Plz cal me

 12. Test22
 13. Prajkta karnik says

  मला घर हवं होतं राहिला

 14. Test22
 15. प्रीती says

  आमी भूमिहीन आहे व राहायला घर सुद्धा नाही आणी कोणी मदत पण करीत नाही दोन लहान लहान मुल आहे आणी परिस्थिती खूब बिकट आहे. आमाला मदत करा शेती द्या 9579652191

 16. Test22
 17. प्रीती says

  V.j.n.t. cast che ahe ami

 18. Test22
 19. Sonal lakhan warde says

  I am graduate from BA. Is there is available vacancy.? 6304311631

 20. Test22
 21. Ajay gharat says

  Vayomaryada kiti rahil

 22. Test22
 23. Ajay gharat says

  Age kiti rahil

 24. Test22
 25. sandip waghmare says

  जागा कोठे मिळतील

 26. Test22
 27. Changuna shahaji Dadas says

  Me vidhava ahe majhe Age 48yrs she mla rahayla ghar nhi, sheti Nahi, sarkari kontyahi yojnecha labh milalela nhi please mla ya yojnecha labh milava
  please help Me

 28. Test22
 29. Shahin ikbal nadaf says

  Kote form bharaycha

 30. Test22
 31. Sapna santosh Vishwakarma says

  माझे वडील हातमजुरी चे काम करतात आम्ही खूप गरीब आहो येवढ्या महगाई मधे घर घेणं शक्य नाही सर आम्हाला पण घर मिळायला पाहिजे

 32. Test22
 33. Shivram budha bhagat says

  नांव : लक्ष्मण बुधा भगत. गांव : ओहळचीवाडी,पोस्ट. विहिगाव, तालुका. शहापूर, जिल्हा.ठाणे आम्ही गरीब आहेत. आम्हाला राहायला घर सुद्धा नाही.कृपया करून आम्हाला घरकुल दया. मोबाईल नंबर : 7499119189

 34. Test22
 35. पिंटू राठोड says

  घरकुल योजनेस लागणारे कागदपत्रे फार मोठी आसतात व किचकट गरिबां ना ते लवकर मिळत नाही

 36. Test22
 37. महेंद बोराडे says

  मी महेंद्र विश्वनाथ बोराडे सर्वाना नमस्कार
  मला घर जमीन नाही.मला फक्त घर किवा रहण्याची सोय झाली.तरी चाले कारण काम,नोकरी पण नाहि.कोरोना मुळे सर्व काही हरवून गेले आहे.
  9420991087

 38. Test22
 39. Dk says

  I am iti , graduate koi job hai kya

 40. Test22
 41. विनोद सुंदर जोगदंड says

  ही स्कीम गरिबा पर्यंत पोहोचत नाही.

 42. Test22
 43. Vachhala Arun bawane says

  Vachhala Arun bawane mla 5 varsha zale maza Ghar padle tre mla Ghar kahi aale nhi tr mla Ghar deniyat yave gharampachayt che lock amcha kde laksh det nhi

Leave A Reply

Your email address will not be published.