Educational Loan Yojana – nsfdc.nic.in


Educational Loan Yojana 2022 Online Apply

Educational Loan Yojana 2022 online apply details available here – This Yojana is for providing financial assistance in pursuing full-time Professional/Technical courses to the eligible student. Educational Loan shall be provided to eligible students for pursuing regular full time Professional / Technical recognized courses approved by the Government in the following fields in India or abroad. We provide the list of course which cover in this yojana below on this page. All other details  like interest rate, how to apply, cover courses list etc., given below:

NSKFDC Loan Schemes 2021 Application Form

शैक्षणिक ऋण योजना (ईएलएस) : यह योजना पूर्णकालिक व्‍यावसायिक/ तकनीकी पाठ्यक्रम के अध्‍ययन हेतु वित्‍ती सहायता प्रदान करने के लिए है । शैक्षणिक ऋण भारत अथवा विदेश में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निम्नलिखित नियमित पूर्णकालिक व्‍यावसायिक/तकनीकी पाठयक्रमों को करने के लिए पात्र उम्‍मीद्वारों को उपलब्ध कराया जाता है:-

Education Loan Interest Rate

Educational Loan Professional/Technical Courses Covered List

Educational Loan shall be provided to eligible students for pursuing regular full time Professional / Technical recognized courses approved by the Government in the following fields in India or abroad :

 1. Engineering (Diploma/ B.Tech /B.E, M.Tech/M.E.)
 2. Architecture (B.Arch/M.Arch)
 3. Medical (MBBS/MD/MS)
 4. Biotechnology/Microbiology/Clinical Technology (Diploma/Degree)
 5. Pharmacy (B.Pharma/M.Pharma)
 6. Dental (BDS/MDS)
 7. Physiotherapy (B.Sc./M.Sc.)
 8. Pathology (B.Sc/M.Sc.)
 9. Nursing (B.Sc./M.Sc.)
 10. Information Technology (BCA/MCA)
 11. Management (BBA/MBA)
 12. Hotel Management & Catering Technology (Diploma /Graduation/Post Graduation)
 13. Law (LLB/LLM)
 14. Education (CT/NTT/B.Ed/M.Ed)
 15. Education (CT/NTT/B.Ed/M.Ed)
 16. Physical Education (C.PEd./B.PEd/ M.PEd)
 17. Journalism & Mass Communication (Graduation/Post Graduation)
 18. Geriatric Care (Diploma/Post Graduate Diploma)
 19. Midwifery (Diploma)
 20. Laboratory Technician (Diploma)
 21. Chartered Accountancy (CA)
 22. Cost Accountancy (ICWA)
 23. Company Secretaryship (CS)
 24. Actuarial Sciences (Graduation/ Post Graduation/FIA)
 25. Associate Member of Institute of Engineers (AMIE) and Institute of Electronics & Telecommunication
 26. Higher education like Doctoral Studies leading to M.Phil/PhD from recognized institutions.

Education Loan scheme by Narendra Modi

 • Repayment Period: Up to 10 years (for loans up to Rs.7.50 lakh) & Up to 15 years (for loans above Rs7.50 lakh)
 • Moratorium Period: 6 months after course completion or getting employment, whichever is earlier.

Education Loan Scheme Application From

Click here to download application form pdf file

Application Form

शैक्षणिक कर्ज योजना सविस्तर माहिती :-

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
१७.९ योजनेचे नांव शैक्षणिक कर्ज योजना
योजनेचा प्रकार केंद्र शासनाच्या योजना राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ (एन.एस.एफ.डी.सी.), नवी दिल्ली यांच्या योजना
योजनेचा उद्देश अनूसुचित जातीतील चर्मकार समाजातील (चर्मकार, ढोर, होलार, मोची इत्यादी) व्यक्तींना त्यांचे जीवनमान उंचविणे, समाजप्रवाहात त्यांना मानाचे स्थान मिळण्याच्या उद्देशाने त्यांचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी महामंडळामार्फत योजना राबविण्यात येतात.
योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाज.
योजनेच्या प्रमुख अटी
 • अर्जदार हा अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाजाचा असावा.
 • अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा.
 • अर्जदाराचे वय १८ ते ५० वर्षांपर्यत असावे.
 • अर्जदाराने जो व्यवसाय निवडला असेल त्या व्यवसायाचे ज्ञान व अनुभव त्याला असावा.

( अ) अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागासाठी रु.९८०००/ व शहरी भागासाठी रु.१२००००/ पर्यंत असावे.

 • (ब) राज्य शासन पुरस्कृत योजनांसाठी शहरी व ग्रामीण भागातील उत्पन्न मर्यादा रु.१०००००/ पर्यंत असावे.
 • जातीचा व उत्पन्नाचा दाखला तहसिलदार किंवा तत्सम सक्षम प्राधिकायाने दिलेला असावा.
 • अर्जदाराने या महामंडळाकडून अथवा इतर कोणत्याही शासकीय उपक्रमाकडून आर्थिक लाभ घेतलेला नसावा.

महामंडळाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्ती अर्जदारावर बंधनकारक राहतील.

दिल्या जाणाया लाभाचे स्वरुप एनएसएफडीसी नवी दिल्ली यांच्या कर्ज योजने अंतर्गत सन २००९ या वर्षापासून शैक्षणिक कर्ज योजना राबविण्यात येत आहे. सदर योजने अंतर्गत शैक्षणिक कर्ज योजना राबविण्यात येत आहे. सदर योजने अंतर्गत शैक्षणिक कर्ज मर्यादर देशात शिक्षणसाठी रु.१० लाख व परदेशासाठी रु.२० लाख इतकी आहे. या कर्जावर ४ टक्के व्याजदर आकारण्यात येतो.
अर्ज करण्याची पध्दत
 • अर्जाचा नमुना महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात विनाशुल्क स्वरुपात उपलब्ध असेल.

अर्जदाराने विहित नमुन्यातील अर्ज भरुन संपूर्ण कागदपत्रांसह जिल्हा कार्यालयात अर्ज सादर करावयाचा आहे.

योजनेची वर्गवारी शैक्षणिक
संपर्क कार्यालयाचे नांव सोबत जिल्हा कार्यालयांची यादी जोडली आहे.


1 Comment
  Test22
 1. Janhavi Nilesh shitaye says

  In this Bsc computer application course whose getting to Bsc student to job

Leave A Reply

Your email address will not be published.