Category: Maharashtra Board

Maharashtra Board

माहे एप्रिल-मे २०२१ परीक्षा पूर्व काळात मंडळाशी निगडीत वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न व उत्तरे

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे माहे एप्रिल-मे २०२१ परीक्षा पूर्व काळात मंडळाशी निगडीत वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न व उत्तरे १. इ.१० वी व इ.१२ वी प्रत्येक…