महाभरती आणि MPSC सराव परीक्षा पेपर ३६

MPSC Bharti Sarav Paper 36


महाभरती आणि MPSC सराव परीक्षा पेपर ३६

विविध विभागांची महाभरती आणि MPSC भरती २०२० ला अनुसरून महत्वाचे प्रश्नसंच देत आहोत. यात आम्ही २५ प्रश्न देत आहोत.लवकरच होणाऱ्या MPSC भरती २०२० आणि विविध विभागांची मेगाभरतीला अनुसरून खास आपल्या सरावा साठी MahaBharti.in टेस्ट सिरीस सुरु करत आहे. तेव्हा MahaBharti.in ला रोज भेट देत रहा..
Leaderboard: MegaBharti & MPSC Paper 36

maximum of 25 points
Pos.NameEntered onPointsResult
Table is loading
No data available

MegaBharti & MPSC Paper 36

MahaBharti Quiz – Important Questions by MahaBhati For Coming Examinations. This Questions will help you for coming various Examinations.3 Comments
  1. Snehal sargar says

    How to selection

  2. Ram shinde says

    छान आहे

  3. Omkar ghate says

    आपण अंकगणितीय व इंग्रजी प्रश्न आणि उत्तरे टाकलेत तर फार बर होईल.

Leave A Reply

Your email address will not be published.