Vishesh Microfinance Yojana For Disabled Persons NHFDC


Vishesh Microfinance Yojana For Disabled Persons NHFDC

Vishesh Microfinance Yojana For Disabled Persons NHFDC Details are given here. Vishesh Microfinance Yojana’s main objective is to provide prompt and need based finance for the target group and activities at reasonable rate of interest throughNBFC- MFI, Section-8-MFI, and NGO-MFI, SHG Federations, state Government Missions and other state level organizations to pursue small/micro business and developmental activities.

विशेष मायक्रोफायनान्स योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट हे लहान व्यवसाय आणि विकासाचा पाठपुरावा करण्यासाठी NBFC- MFI, कलम-8-MFI, आणि NGO-MFI, SHG फेडरेशन, राज्य सरकारी मिशन आणि इतर राज्यस्तरीय संस्थांद्वारे लक्ष्य गट आणि उपक्रमांना वाजवी दराने त्वरित आणि गरजेवर आधारित वित्तपुरवठा करणे हे आहे.

Eligibility Criteria in Vishesh Microfinance Yojana

 • Any Indian citizen with 40% or more disability.
 • Age above 18 years.
 • Eligibility norms as followed by SIDBI or NABARD from time to time, for such categories ofmicrofinance lending organizations, would be followed.
 • The eligibility norms shall be deliberated and recommended by the Loan Screening Committee of the NHFDC based on the prevailing eligibility norms of the SIDBI or NABARD.

अंध, अपंग, विकलांग व्यक्तिंना कृत्रिम अवयव घेणेसाठी योजना

Financial Assistance to Vishesh Microfinance Yojana

 1. Unit Cost : The unit cost of the Project shall not exceed Rs.60,000/-.
 2. Quantum of Assistance : NHFDC’s share shall be up to 90% of the project cost. The balance 10% shall be contributed by the Implementing Agencies or other organizations acting as implementing partner of NHFDC, and/or beneficiaries.
 3. The rate of interest would be 12 % p.a.
 4. Repayment Period : The loan amount shall be repaid in quarterly installments within a maximum period of three years from the date of each disbursement including the moratorium period of three months. In addition, 120-days period is allowed for funds utilization. There shall not be any moratorium period for payment of interest.

अपंगांना स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य-(DWS)

Complete Details9 Comments
  Test22
 1. Abhi says

  अपंग व्यक्तीसाठी शून्य टक्के अथवा अल्प व्याजदरात गृहकर्ज अथवा विद्यार्थी वस्तीगृह काढण्यासाठी शासकीय योजना कर्ज रक्कम रुपये पन्नास लाखाच्या आत उपलब्ध आहे काय माझा फोन नंबर 95 52 96 52 09व्हाट्सअँप क्रमां

 2. Test22
 3. Om दिपक राऊत says

  मी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असून बी.एम. पाटील मेडिकल कॉलेज विजापूर कर्नाटक येथे एम बी बी एस. साठी प्रवेश घेतला आहे. मला दिव्यांग शिष्यवृत्ती योजना चा लाभ मिळेल का

 4. Test22
 5. Shayam Sharma says

  समाज कल्याण विभाग अजमल कसाब विभाग हैं ससारी योजना खुद खा जाते है

 6. Test22
 7. अलका बुध्या चौधरी says

  मला माझ्या वयक्तिक उदोगासाठी कर्ज उपलब्ध होईल का

 8. Test22
 9. Santosh Sukhadev Bagade says

  Yojana

 10. Test22
 11. Santosh Sukhadev Bagade says

  New yojana

 12. Test22
 13. Santosh says

  New yojana

 14. Test22
 15. MahaBhartiYojana says

  Vishesh Microfinance Yojana For Disabled Persons NHFDC

 16. Test22
 17. आनंद says

  मी दिव्यांग सुशिक्षित बेरोजगार आहे, मला दिव्यांगाना मिळणारया योजनाचा लाभ हवाय परंतु समाजकल्याण विभाग कोणतयाही कामाचा नाही आणि भाळ खाऊ आहे,मला उद्योगासाठी 5लाख पय॔त लोन पाहीजे आहे, शासनाचया कोणतया योजनाचा लाभ मिळणार,

Leave A Reply

Your email address will not be published.