RTE Admission Process 2024-25 Maharashtra State Online Apply @ rte25admission.maharashtra.gov.in : आरटीई ऑनलाईन प्रवेश 

सन 2024-25 या वर्षी करिता RTE 25 % प्रवेश प्रक्रिये अंतर्गत RTE प्रवेश पात्र शाळांचे व्हेरिफिकेशन सोमवार दिनांक 04/03/2023 पासून सुरु होत आहॆ

RTE Admission Process 2024-25 Maharashtra

RTE Admission Process 2024-25 Maharashtra:RTE (Right to Education) Admissions  in Maharashtra 2024-25 Under Right of online admission RTE will be started from January  Parent who wish to make use of admission under the  RTE in Maharashtra 2024-25 application form the official website.

Maharashtra RTE Admission 2024-25:- The Maharashtra government will start accepting applications for RTE Admission 2024-25 from January 2024 (Expected). Parents who are interested in applying for the RTE 25% reserved seats may apply online mode. The online application form-filling procedure has already commenced at rte25admission.maharashtra.gov.in. Apply for the admission of your child by following a few easy steps as mentioned here.

Important Notice:

1) यापूर्वी सन २०२४-२५ या वर्षाकरिता आरटीई २५ टकके प्रवेश प्रक्रीयेसाठी बालकांच्या पालकांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले होते. तथापि मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही प्रक्रीया स्थगित करण्यात आलेली आहे.

2) सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षासाठी आरटीई अंतर्गत यापूर्वी ऑनलाईन अर्ज सादर केलेल्या बालकाच्या पालकांनी पुन्हा नव्याने ऑनलाईन अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.

3) यापूर्वी ऑनलाईन पदधतीने केलेल्या अर्जाच्या सन २०२४-२५ या वर्षाच्या आरटीई २५ टकके प्रवेश प्रक्रीयेसाठी विचार केला जाणार नाही याची कृपया पालकांनी नोंद घ्यावी.

पालकांकरीता सूचना (2024-2025)

1)  आर.टी.ई. प्रवेश प्रक्रिया 2024-2025  या वर्षाकरिता पालकांनी अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली आहे. पालकांनी पुढील सूचना पाळूनच अर्ज भरून पूर्ण करावा.

2) पालकांनी अर्ज भरताना आपल्या राहत्या निवासाचा पूर्ण पत्ता आणि google location पुन्हा पुन्हा तपासून पाहावे .पूर्ण अर्ज बरोबर असल्याची खात्री झाल्या शिवाय अर्ज सबमिट करू नये.

3)  आपल्या बालकाचा अर्ज भरत असताना जन्मदाखल्यावरीलच जन्म दिनांक लिहावा.

4) १ कि.मी, १ ते ३ कि.मी अंतरावर शाळा निवडत असताना कमाल १० च शाळा निवडाव्यात.

5) अर्ज भरत असताना  आवश्यक कागदपत्र   पालकांनी तयार ठेवावेत. लॉटरी लागली आणि कागदपत्र नसतील तर प्रवेश रद्द होऊ शकतो याची नोंद घ्यावी.

6) अर्ज भरून झाल्यावर जर तो चुकला आहे असे समजले तर पहिला अर्ज सबमिट करण्यापूर्वी डिलीट करावा आणि नवीन अर्ज भरावा.

7) एका पालकाने आपल्या बालकासाठी डुप्लिकेट अर्ज भरू नये. एकाच बालकाचे  २ अर्ज आढळून आल्यास त्या बालकाचे  दोन्ही अर्ज बाद होतील व ते अर्ज  लॉटरी प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट केले जाणार नाहीत.

8)  अर्ज भरल्यावर पालकांनी अर्ज क्रमांक , अर्जात लिहिलेला  मोबाइल नंबर आणि अर्जाची प्रत स्वत: जवळ लॉटरी प्रक्रिया होईपर्यंत जपून ठेवावी.

9) अर्ज भरत असताना अर्जातील माहिती खोटी अथवा चुकीची आढळल्यास मिळालेला प्रवेश रद्द होईल.

10) अर्ज करताना पासवर्ड विसरल्यास तो Recover Password यावर क्लिक करून रिसेट करावा .

11) RTE २५ % प्रवेश 2024-2025 या वर्षाकरिता पालकांनी ओंनलाईन अर्ज भरण्याची मुदत 31/05/2024 पर्यंत राहील.

12) दिव्यांग बालकांना अर्ज करण्यासाठी दिव्यांगत्वाचे प्रमाण पत्र 40% आणि त्या पुढील ग्राह्य धरण्यात येईल.

13) सन 2024-2025 या वर्षाकरिता निवासी पुरावा म्हणून गॅस बुक रद्द करण्यात येत आहे .

14) सन 2024-2025 या वर्षाकरिता निवासी पुरावा म्हणून बँकेचे पासबूक दिल्यास फक्त राष्ट्रीय कृत बँकेचेच पासबुक ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.

15) अर्ज भरताना location चुकू नये म्हणून google वर पत्ता टाकून ते lattitude,longitude प्रवेश अर्जावर टाकल्यास location चुकणार नाही.

सन 2024-25 शैक्षणिक वर्षाच्या आर . टी . ई . अंतर्गत २५% प्रवेश प्रक्रियेबाबत सूचना 03/04/2024 image not found

Read More : 

Direct Link to KVS Admission 2024-25 Online Registration Process for Class 1-12 and Nursery starts 

Direct Link to RTE Admission Online Application 2024-25 

image not found RTE २५% ऍडमिशन साठी पालकांकरीता सूचना: Click Here to download

 

पालकांकरीता सूचना (2024-2025)1)  आर.टी.ई. प्रवेश प्रक्रिया 2024-2025  या वर्षाकरिता पालकांनी अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली आहे. पालकांनी पुढील सूचना पाळूनच अर्ज भरून पूर्ण करावा.2) पालकांनी अर्ज भरताना आपल्या राहत्या निवासाचा पूर्ण पत्ता आणि google location पुन्हा पुन्हा तपासून पाहावे .पूर्ण अर्ज बरोबर असल्याची खात्री झाल्या शिवाय अर्ज सबमिट करू नये.

3)  आपल्या बालकाचा अर्ज भरत असताना जन्मदाखल्या वरीलच जन्म दिनांक लिहावा.

4) १ कि.मी, १ ते ३ कि.मी अंतरावर शाळा निवडत असताना कमाल १० च शाळा निवडाव्यात.

5) अर्ज भरत असताना  आवश्यक कागदपत्र   पालकांनी तयार ठेवावेत. लॉटरी लागली आणि कागदपत्र नसतील तर प्रवेश रद्द होऊ शकतो याची नोंद घ्यावी.

6) अर्ज भरून झाल्यावर जर तो चुकला आहे असे समजले तर पहिला अर्ज सबमिट करण्यापूर्वी डिलीट करावा आणि नवीन अर्ज भरावा.

7) एका पालकाने आपल्या बालकासाठी डुप्लिकेट अर्ज भरू नये. एकाच बालकाचे  २ अर्ज आढळून आल्यास त्या बालकाचे  दोन्ही अर्ज बाद होतील व ते अर्ज  लॉटरी प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट केले जाणार नाहीत.

8)  अर्ज भरल्यावर पालकांनी अर्ज क्रमांक , अर्जात लिहिलेला  मोबाइल नंबर आणि अर्जाची प्रत स्वत: जवळ लॉटरी प्रक्रिया होईपर्यंत जपून ठेवावी.

9) अर्ज भरत असताना अर्जातील माहिती खोटी अथवा चुकीची आढळल्यास मिळालेला प्रवेश रद्द होईल.

10) अर्ज करताना पासवर्ड विसरल्यास तो Recover Password यावर क्लिक करून रिसेट करावा .

11) RTE २५ % प्रवेश 2024-2025 या वर्षाकरिता पालकांनी ओंनलाईन अर्ज भरण्याची मुदत 30/04/2024 पर्यंत राहील.

12) दिव्यांग बालकांना अर्ज करण्यासाठी दिव्यांगत्वाचे प्रमाण पत्र 40% आणि त्या पुढील ग्राह्य धरण्यात येईल.

13) सन 2024-2025 या वर्षाकरिता निवासी पुरावा म्हणून गॅस बुक रद्द करण्यात येत आहे .

14) सन 2024-2025 या वर्षाकरिता निवासी पुरावा म्हणून बँकेचे पासबूक दिल्यास फक्त राष्ट्रीय कृत बँकेचेच पासबुक ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.

15) अर्ज भरताना location चुकू नये म्हणून google वर पत्ता टाकून ते lattitude,longitude प्रवेश अर्जावर टाकल्यास location चुकणार नाही.

16) जर तुम्हाला १ किमी च्या अंतरावर अनुदानित/सरकारी शाळा उपलब्ध असल्यास तुम्हास Self Finanace school सिलेक्शन साठी उपलब्ध नसेल व Self Finanace school not available असा मेसेज दिसेल.

पालकांकरीता सूचना (2024-2025)

1)  आर.टी.ई. प्रवेश प्रक्रिया 2024-2025  या वर्षाकरिता पालकांनी अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली आहे. पालकांनी पुढील सूचना पाळूनच अर्ज भरून पूर्ण करावा.

2) पालकांनी अर्ज भरताना आपल्या राहत्या निवासाचा पूर्ण पत्ता आणि google location पुन्हा पुन्हा तपासून पाहावे .पूर्ण अर्ज बरोबर असल्याची खात्री झाल्या शिवाय अर्ज सबमिट करू नये.

3)  आपल्या बालकाचा अर्ज भरत असताना जन्मदाखल्या वरीलच जन्म दिनांक लिहावा.

4) १ कि.मी, १ ते ३ कि.मी अंतरावर शाळा निवडत असताना कमाल १० च शाळा निवडाव्यात.

5) अर्ज भरत असताना  आवश्यक कागदपत्र   पालकांनी तयार ठेवावेत. लॉटरी लागली आणि कागदपत्र नसतील तर प्रवेश रद्द होऊ शकतो याची नोंद घ्यावी.

6) अर्ज भरून झाल्यावर जर तो चुकला आहे असे समजले तर पहिला अर्ज सबमिट करण्यापूर्वी डिलीट करावा आणि नवीन अर्ज भरावा.

7) एका पालकाने आपल्या बालकासाठी डुप्लिकेट अर्ज भरू नये. एकाच बालकाचे  २ अर्ज आढळून आल्यास त्या बालकाचे  दोन्ही अर्ज बाद होतील व ते अर्ज  लॉटरी प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट केले जाणार नाहीत.

8)  अर्ज भरल्यावर पालकांनी अर्ज क्रमांक , अर्जात लिहिलेला  मोबाइल नंबर आणि अर्जाची प्रत स्वत: जवळ लॉटरी प्रक्रिया होईपर्यंत जपून ठेवावी.

9) अर्ज भरत असताना अर्जातील माहिती खोटी अथवा चुकीची आढळल्यास मिळालेला प्रवेश रद्द होईल.

10) अर्ज करताना पासवर्ड विसरल्यास तो Recover Password यावर क्लिक करून रिसेट करावा .

11) RTE २५ % प्रवेश 2024-2025 या वर्षाकरिता पालकांनी ओंनलाईन अर्ज भरण्याची मुदत 30/04/2024 पर्यंत राहील.

12) दिव्यांग बालकांना अर्ज करण्यासाठी दिव्यांगत्वाचे प्रमाण पत्र 40% आणि त्या पुढील ग्राह्य धरण्यात येईल.

13) सन 2024-2025 या वर्षाकरिता निवासी पुरावा म्हणून गॅस बुक रद्द करण्यात येत आहे .

14) सन 2024-2025 या वर्षाकरिता निवासी पुरावा म्हणून बँकेचे पासबूक दिल्यास फक्त राष्ट्रीय कृत बँकेचेच पासबुक ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.

15) अर्ज भरताना location चुकू नये म्हणून google वर पत्ता टाकून ते lattitude,longitude प्रवेश अर्जावर टाकल्यास location चुकणार नाही.

16) जर तुम्हाला १ किमी च्या अंतरावर अनुदानित/सरकारी शाळा उपलब्ध असल्यास तुम्हास Self Finanace school सिलेक्शन साठी उपलब्ध नसेल व Self Finanace school not available असा मेसेज दिसेल.

image not found बालकाच्या जन्मतारखेबाबत : दिव्यांग बालकाचा अर्ज भरत असताना जन्मतारखेबाबत काही समस्या आल्यास त्वरित rtemah2020@gmail.com OR educom-mah@mah.gov.in वर इमेल पाठवावा.

सन 2024-25 या वर्षी करिता RTE 25 % प्रवेश प्रक्रिये अंतर्गत RTE प्रवेश पात्र शाळांचे व्हेरिफिकेशन सोमवार दिनांक 04/03/2023 पासून सुरु होत आहॆ. सर्व आर टी इ 25 टक्के प्रवेश पात्र शाळांनी आपल्या शाळेची आवश्यक सर्व माहिती अचूक व वस्तुनिष्ठ असल्याची खात्री करूनच संकेतस्थळावर अद्ययावत करावी. तसेच शाळांकरिता निर्धारित करुन दिलेल्या वेळेत आपली नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी.

Right to Education (RTE) Act in Maharashtra, like in other states of India, mandates the provision of free and compulsory education for children between the ages of 6 and 14. Under the RTE Act, there is a provision for 25% reservation of seats in private schools for children from economically weaker sections and disadvantaged groups.

Here’s a general overview of the RTE admission process in Maharashtra:

 1. Notification: The State Government of Maharashtra releases a notification regarding the RTE admissions for the upcoming academic year. This notification includes important dates, guidelines, and procedures for RTE admissions.
 2. Application: Parents or guardians of eligible children need to fill out the RTE application form. The application forms are usually available online on the official website designated for RTE admissions in Maharashtra.
 3. Document Verification: After filling out the application form, parents or guardians need to submit the required documents for verification. These documents typically include proof of residence, income certificate, age proof of the child, etc.
 4. Lottery System: In Maharashtra, if the number of applicants exceeds the number of available seats in private schools, a lottery system is often used to select the candidates who will be granted admission under the RTE quota.
 5. Admission: Once the selection process is complete, the selected candidates are informed about their admission to the respective schools. They are then required to complete the admission formalities as per the guidelines provided by the concerned authorities.

RTE २५% ऍडमिशन साठी स्कूल रेजिस्ट्रेशन कसे करावे याबाबतचे युजर मॅन्युअल : Click Here to download

RTE 25% ऴाला नोंदणी प्रक्रियेसाठी मार्दग ऴकग सचूना

RTE Admission Process 2024-25 Maharashtr

Overview of Maharashtra RTE Admission 2024-25

Name of the Registration Maharashtra RTE Admission
Authority School Education and Sports Department, Maharashtra
State Maharashtra
Year 20224-25
Act Right To Education or RTE
Purpose Free School Education to Underprivileged Students in Private Schools
Beneficiaries Underprivileged students up to Class 8
Reservation 25%
Academic Session 2024-25
Application Mode Online
Application Started  January 2024
Last Date to Apply March 2025
Selection Procedure Lottery
School Education and Sports Department Portal, Government of Maharashtra student.maharashtra.gov.in
Right To Education portal of Maharashtra Click Here
Application Link Click Here
RTE User Manual Click Here

How To Apply For RTE Maharashtra Admission 2024-25 Online Application Form

Follow the given below steps to apply for RTE 25 Admission Maharashtra Online.

 • First of all you need to visit the official website of RTE 25 Admission Maharashtra i. e https://student.maharashtra.gov.in/.
 • Click Here on “Online Application” link.
 • Now you need to click on “New Registration” link.
 • Enter details correctly such as Child Name, Date of Birth, Mobile Number, Email Id, etc.
 • And click on Register button.
 • Now fill all required details and upload required documents.
 • Recheck your RTE Maharashtra Admission Online Application Form. And click on Submit.

Admission Process 2024-25 : Admission Process for RTE 25% reservation through online application.

Part – I : School
Eligible schools to fill following details and get the approval of Cluster / URC head to make the school available for Selection
a) School Contacts
b) Valid age limit for admission
c) Total strength,(30 sept 2014) intake and vacancies for RTE 25% reservation
d) Accurate school location on Google map
Part – II : Child
The steps involved are as follows.
1) Get your application number registered on the system. The application number and password will be communicated on your registered mobile.
2) Enter child details, parent details.
3) Locate the address accurately to list schools within 1 KM and within 1-3 KM range from your house.
4) Select the required standard.
5) Upload required documents.
6) Confirm the application.
7) After confirmation, take the printed application along with the required documents to help desk provided.
Part – III : Lottery
1) The schools having more vacancies and less number of applications will allot the seats to all applicants.
2) The schools having less vacancy will use lottery system. The lottery will be drawn and generated by the district administration i.e. Education officer, Primary for the district.
3) The selection list will be published on the system.
4) The list will be made available under application login for parents. The admit card can be printed.
5) Schools will admit the students as approached by parents after completing necessary requirements.
Maharashtra RTE Admission 2024-25 Details 
Article about RTE Admission 2024-25
Admission 2024-25 School
Standards Primary to 8th standard
Name of Department School Education and Support Department, Government of Maharashtra
Launched State Maharashtra
Application mode Online
Official website https://rte25admission.maharashtra.gov.in/

RTE Admission 2024-25 Required Documents List

RTE Maharashtra Admission 2024-25 Students have to submit following documents while applying for the RTE Admission 2024-25. The List of Documents are as below.

 1. Aadhar Card
 2. Passport Size Photo
 3. Residential Certificate
 4. BPL Ration Card
 5. Disability Certificate
 6. Caste Certificate
 7. Date of Birth Certificate
 8. Previous Year Marksheet
 9. Nationalize Bank Pass Book

Admission Schedule 2024-25 

District School Registration Online Application
From To Open Close
Ahmadnagar 04/03/2024 22/04/2024 16/04/2024 30/04/2024
Akola 04/03/2024 22/04/2024 16/04/2024 30/04/2024
Amravati 04/03/2024 22/04/2024 16/04/2024 30/04/2024
Aurangabad 04/03/2024 22/04/2024 16/04/2024 30/04/2024
Bhandara 04/03/2024 22/04/2024 16/04/2024 30/04/2024
Bid 04/03/2024 22/04/2024 16/04/2024 30/04/2024
Buldana 04/03/2024 22/04/2024 16/04/2024 30/04/2024
Chandrapur 04/03/2024 22/04/2024 16/04/2024 30/04/2024
Dhule 04/03/2024 22/04/2024 16/04/2024 30/04/2024
Gadchiroli 04/03/2024 22/04/2024 16/04/2024 30/04/2024
Gondiya 04/03/2024 22/04/2024 16/04/2024 30/04/2024
Hingoli 04/03/2024 22/04/2024 16/04/2024 30/04/2024
Jalgaon 04/03/2024 22/04/2024 16/04/2024 30/04/2024
Jalna 04/03/2024 22/04/2024 16/04/2024 30/04/2024
Kolhapur 04/03/2024 22/04/2024 16/04/2024 30/04/2024
Latur 04/03/2024 22/04/2024 16/04/2024 30/04/2024
Mumbai 04/03/2024 22/04/2024 16/04/2024 30/04/2024
Nagpur 04/03/2024 22/04/2024 16/04/2024 30/04/2024
Nanded 04/03/2024 22/04/2024 16/04/2024 30/04/2024
Nandurbar 04/03/2024 22/04/2024 16/04/2024 30/04/2024
Nashik 04/03/2024 22/04/2024 16/04/2024 30/04/2024
Osmanabad 04/03/2024 22/04/2024 16/04/2024 30/04/2024
Palghar 04/03/2024 22/04/2024 16/04/2024 30/04/2024
Parbhani 04/03/2024 22/04/2024 16/04/2024 30/04/2024
Pune 04/03/2024 22/04/2024 16/04/2024 30/04/2024
Raigarh 04/03/2024 22/04/2024 16/04/2024 30/04/2024
Ratnagiri 04/03/2024 22/04/2024 16/04/2024 30/04/2024
Sangli 04/03/2024 22/04/2024 16/04/2024 30/04/2024
Satara 04/03/2024 22/04/2024 16/04/2024 30/04/2024
Sindhudurg 04/03/2024 22/04/2024 16/04/2024 30/04/2024
Solapur 04/03/2024 22/04/2024 16/04/2024 30/04/2024
Thane 04/03/2024 22/04/2024 16/04/2024 30/04/2024
Wardha 04/03/2024 22/04/2024 16/04/2024 30/04/2024
Washim 04/03/2024 22/04/2024 16/04/2024 30/04/2024
Yavatmal 04/03/2024 22/04/2024 16/04/2024 30/04/2024

Admission Schedule 2024-25

District School Registration Online Application
From To Open Close
Ahmadnagar 23/02/2024 11/03/2024
Akola 23/02/2024 11/03/2024
Amravati 23/02/2024 11/03/2024
Aurangabad 23/02/2024 11/03/2024
Bhandara 23/02/2024 11/03/2024
Bid 23/02/2024 11/03/2024
Buldana 23/02/2024 11/03/2024
Chandrapur 23/02/2024 11/03/2024
Dhule 23/02/2024 11/03/2024
Gadchiroli 23/02/2024 11/03/2024
Gondiya 23/02/2024 11/03/2024
Hingoli 23/02/2024 11/03/2024
Jalgaon 23/02/2024 11/03/2024
Jalna 23/02/2024 11/03/2024
Kolhapur 23/02/2024 11/03/2024
Latur 23/02/2024 11/03/2024
Mumbai 23/02/2024 11/03/2024
Nagpur 23/02/2024 11/03/2024
Nanded 23/02/2024 11/03/2024
Nandurbar 23/02/2024 11/03/2024
Nashik 23/02/2024 11/03/2024
Osmanabad 23/02/2024 11/03/2024
Palghar 23/02/2024 11/03/2024
Parbhani 23/02/2024 11/03/2024
Pune 23/02/2024 11/03/2024
Raigarh 23/02/2024 11/03/2024
Ratnagiri 23/02/2024 11/03/2024
Sangli 23/02/2024 11/03/2024
Satara 23/02/2024 11/03/2024
Sindhudurg 23/02/2024 11/03/2024
Solapur 23/02/2024 11/03/2024
Thane 23/02/2024 11/03/2024
Wardha 23/02/2024 11/03/2024
Washim 23/02/2024 11/03/2024
Yavatmal 23/02/2024 11/03/2024

RTE 25% Status Report for Academic Year : 2024-25