Reshim Sheti Yojana Maharashtra

POKRA - Nanaji Deshmukh Krishi Sanjivani Project


Reshim Sheti Yojana Maharashtra

Farmers always face different problems while doing farming. Currently, due to heavy rains, the crops of many farmers have gone under water. Due to the irregular natural environment, the crops in the hands of the farmers have started to perish. Farmers do not get the profit they want even after working hard while doing traditional farming. Therefore, farmers need to take a step forward and turn to modern agriculture or do supplementary agriculture business. For this, the government is also providing financial assistance to the farmers. Along with this, loans and grants are also available.

Silk industry is an important business in agriculture supplementary business and the government is implementing various measures to make this business. By taking advantage of this scheme we can start our silk industry with less capital and earn good profit. Today we are going to get information about these schemes implemented by the government, but first let’s know why silk industry should be done.

Why should farmers do silk industry?

 1. By doing sericulture farmers get sustainable production every month.
 2. Once planted, there is no need to plant at all for twelve to fifteen years. Along with this, once the shed is built, there is no need to buy any materials again and it stands as your capital.
 3. Compared to other horticultural crops, less water is required.
 4. We use leaves to rear silkworms. No chemical insecticides or fungicides need to be sprayed on those leaves.
 5. If the larvae eat the remaining leaves and feed them to the animals, the milk and fat of the animals increases.
 6. Garbage, sticks, worm vistas, and leaves eaten by the larvae are decomposed to create compost. Leaving earthworms in those manures produces good quality vermicompost.

 रेशीम उद्योग माहिती मराठी

रेशीम शेती हा एक शेती आणि जंगलावर आधारित उद्योग आहे आणि त्यात प्रचंड रोजगार क्षमता आहे. प्रकल्पांतर्गत वनक्षेत्र किंवा उद्योगासाठी पोषक वातावरण असल्याने रेशीम उत्पादनाला भरपूर वाव आहे. हा असा उद्योग आहे जो शेतीच्या वाढीसोबत ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत करतो. राज्य, केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांमधून रेशीम उद्योग चालवता न आल्याने राज्यातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात उद्योगाकडे वळला नाही. शेतकऱ्यांना हवामान बदलाशी जुळवून घेता यावे या उद्देशाने रेशीम उद्योगाला चालना देण्यात आली असून नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत त्याचा समावेश करण्यात आला आहे. वाचक मित्रांनो, आज आपण रेशीम उद्योगाशी संबंधित माहिती जाणून घेणार आहोत.

निसर्गातील बदलांमुळे हायग्रोफिल्सचे नुकसान दिवसेंदिवस वाढत आहे. तसेच बाजारभाव निश्चित नसल्याने जेवढे उत्पादन होते त्यापेक्षा जास्त खर्च शेतकऱ्यांना करावा लागतो. दुसरीकडे रेशीम उद्योगाला महिन्याला शाश्वत उत्पन्न मिळू शकते. एकदा लागवड केल्यानंतर लागवडीचा खर्च 12-15 वर्षे पुरत नाही. तसेच केळी एकदाच विकत घेतली की उद्योगाशी संबंधित सर्व व्यवस्था व साहित्य केले, तर फारसा खर्च होत नाही. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे रेशीम शेतीसारख्या इतर बागांच्या भाज्यांच्या तुलनेत कमी पाणी लागते. पानांचा वापर रेशीम किड्यांच्या संगोपनासाठी होत असल्याने तुती बागांमध्ये कीटकनाशके, बुरशीनाशके आदींचा प्रादुर्भाव दिसून येतो. कारंजाची किंमत इथे नाही. अतिरिक्त चरबी मिळविण्यासाठी जनावरांना खाऊन मारल्याने त्यांचे दूध आणि चरबीचे प्रमाण वाढते.

Objectives of Silk Industry Maharashtra

 • Availability of seeds for sericulture is vast. It can generate income thrice a year. This industry gives more profit with less capital and it is an industry that improves the standard of living of the farmers. Therefore, farmers should think positively and participate in this industry.
 • To provide self-employment to tribals and other poor communities living in rural areas of the state through silk industry.
 • To promote the activities of natural species and domesticated species under the cocoon industry and increase the income of the people involved in this work.
 • To select local beneficiaries and form groups for implementation of schemes
 • To create a sustainable source of income for the farmers in the villages covered under the project through the sericulture industry, to develop holistically to increase their income.
 • Overall development of silk industry on group basis.
 • Increasing participation of women in mulberry production and silk industry.
  Bringing innovative sericulture technology to farmers.
 • To encourage farmers to cultivate sericulture by giving wide publicity about the results and success of the sericulture scheme.
 • To bring qualitative improvement in production of silk yarn with new technology.
 • Continuous efforts for skill improvement and technology transfer.

रेशीम शेती लाभार्थी पात्रता निकष

रेशीम शेतीसाठी लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकरी ज्यांच्या कुटुंबात किमान एक व्यक्ती तुती लागवड आणि संगोपनासाठी उपलब्ध आहे, यामध्ये अनुसूचित जाती तसेच अनुसूचित जमाती आणि आदिवासी, दिव्यांग, महिला आणि त्याचप्रमाणे इतर पात्र शेतकरी या योजनेच्या अंतर्गत प्राधान्यक्रमानुसार पात्र आहेत.

 • या योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांकडे अशा प्रकारची जमीन असावी जिथे पाण्याचा निचरा मोठ्याप्रमाणात किंवा मध्यम प्रमाणात होतो
 • तसेच लाभार्थ्यांना ज्या जमिनीत किंवा शेतजमिनीत तुतीची लागवड करावयाची आहे, त्या क्षेत्रात सिंचनासाठी व्यवस्थित सुविधा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
 • या योजनेच्या अंतर्गत ज्या लाभार्थ्यांना किंवा शेतकऱ्यांना रेशीम उद्योग उभा करावयाचा आहे त्यांना या उद्योगा संबंधित म्हणजे रेशीम अळीचे संगोपन आणि लागवडी पूर्वी व नंतर, प्रशिक्षण घेणे आवश्यक आहे.
 • या योजनेच्या संदर्भात जर लाभार्थ्यांनी इतर कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ मिळविला असेल तर त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
 • या योजनेच्या अंतर्गत एका परिवारातील एकाचा व्यक्तीला या योजनेच्या संबंधित फायदा देण्यात येणार आहे.
 • त्यानंतर हा उद्योग सुरु केल्यानंतर कमीत कमी तीन वर्षे करणे आवश्यक राहील.

Silk Industry Maharashtra Economic Grant

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (POKRA)

Under the Nanaji Deshmukh Krishi Sanjivani Project, 75% financial assistance will be given to general category beneficiaries and 90% financial assistance to scheduled caste/scheduled deposits, according to the criteria given for silk industry or component.

तपशील एकक मंजूर मापदांडानुसार खर्च (UNIT COST) प्रकल्प अर्थ सहाय्याचे प्रमाण (मंजूर मापदांडानुसार) सर्वसाधारण (75 %) प्रकल्प अर्थ सहाय्याचे प्रमाण (मंजूर मापदांडानुसार) अ.जाती / अ.जमाती (९0%)
तुती रोपे तयार करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य प्रती एकर 1,50,000/- 1,12,500/- 1,35,000/-
तुती लागवड विकास कार्यक्रमांतर्गत सहाय्य प्रती एकर row2 col 3 37,500/- 45,000/-
दर्जेदार कोष उत्पादनासाठी – कीटकसंगोपन साहित्य/ शेती अवजारे साहित्य पुरवठा सहाय्य आधुनिक मांउटेज (Rotary Mountages( सहित) प्रती लाभार्थी 75,000/- 56,250/- 67,500/-
कीटकसंगोपन गृह बाांधणीसाठी सहाय्य प्रती लाभार्थी मॉडेल I (1000 चौ. फूट) 1,68,639/ 1,26,479/- 1,51,775/-
मॉडेल II (600 चौ. फूट) 95,197/- 71,397/- 85,677/-

In addition to help in nursery care, Chowki Rearing Centre, Multiend Reeling Machine (10 Basins) Reeler, Automatic Reeling Machine (ARM) 200 ends, Silk Yarn Peeler (480 ends) Reeler , Master Reelers and Technician Service Engineer etc. Ghatakancha will give benefits to the farmer producer company/group. The technical and economic parameters of Tuti cultivation, other literature are as suggested by the guidelines of the Silk Directorate and the changes made in them will be applicable for the project.

रेशीम उद्योगाचे महत्वपूर्ण वैशिष्ट्ये

 • पाण्याचा निचरा होणार्‍या (पाणी पुरवठ्यासह) कोणत्याही प्रकारच्या जमिनीवर रेशीम शेती सुरू करता येते.
 • एकदा तुटीचे रोप लावल्यानंतर, तुटीचे रोप 1 वर्ष  ते 15 वर्षे कीटक व्यवस्थापनासाठी वापरले जात असल्याने, वार्षिक लागवड खर्चाची पुनरावृत्ती करण्याची आवश्यकता नाही.
 • तुटपुंजी गुंतवणूक करून दर महिन्याला पगारासारखे उत्पन्न मिळवून देणारा हा उद्योग आहे.
 • घरातील वृद्ध, लहान मुले, स्त्रिया, अपंग व्यक्तीही कीटक-संवर्धनाचे काम करू शकतात.
 • तुती लागवडीसाठी इतर बागायती पिकांच्या तुलनेत 1/3 पाणी लागते.
 • कच्च्या मालाची उपलब्धता आणि तयार मालाच्या खरेदीची हमी देणारा हा एकमेव उद्योग आहे.
 • एक एकर तुतीची लागवड दोन दुभत्या गायींच्या संगोपनासाठी आणि दुध वाढीसाठी केली जाऊ शकते आणि तुतीची पाने संगोपन करताना अळ्या खातात.
 • बायोगॅससाठी रेशीम किड्यांच्या विष्ठेचा वापर केला जातो.
 • एक एकर रेशीम उद्योगातून वार्षिक 50 ते 65 हजार रुपयांचे निव्वळ उत्पन्न मिळू शकते.
 • रेशीम उद्योग ग्रामीण भागात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करून देत असल्याने शहरी स्थलांतराला आळा घालण्यास मदत होते.
 • तुतीची पाने/फांद्यांची लागवड किटक संगोपनासाठी किंवा कोटक संकलन केंद्रांना विकली जाऊ शकते.
 • संगोपनासाठी निरोगी अंड्यांचे उत्पादन आणि विक्री करणे.
 • रेशीम अळ्यांचे सामुदायिक संगोपन आणि इतर रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांना विक्री.
 • केवळ प्रौढ अळ्यांचे संगोपन करून कोषांची निर्मिती.
 • कोष मिळवणे आणि त्यातून धागा वाइंड करण्याची प्रक्रिया.
 • हातमागावर आणि यंत्रमागावर रेशीम धाग्यापासून कपडे विणणे.
 • सिल्क फॅब्रिकवर डाईंग आणि प्रिंटिंगचे काम.
 • रेशीम कापडाचे उत्पादन. पैठणीसारख्या रेशमी कापडांची विक्री आणि व्यवस्थापन.
 • रेशीम उत्पादनासाठी साधने तयार करणे. संगोपन साहित्याचे उत्पादन आणि दुरुस्ती, साठवण प्रक्रिया साहित्य इत्यादी विविध उपक्रम खाजगी आणि एकत्रितपणे करता येतात.
 • रेशीम व्यवस्थापनात कौशल्य विकास आणि गुणवत्ता वाढीसाठी प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन केंद्रे चालवली जाऊ शकतात.
 • रेशीम उत्पादनात भारताचा संपूर्ण जगभरात दुसरा नंबर लागतो. जगातील सर्व प्रकारचे रेशीम म्हणजे तुती, झार, एरी आणि मुगा रेशीम फक्त भारतातच तयार होतात.

Important advantages of Reshim Udyog

रेशीम उद्योगाचे महत्त्वाचे फायदे

 • रेशीम किड्यांचे विष्ठा शुगर ग्रास सारख्या दुग्धजन्य जनावरांसाठी चारा म्हणून वापरता येते. यामुळे 1 ते 1.5 लिटर दूध वाढते.
 • गाईच्या शेणात वाळलेली पाने आणि विष्ठा वापरणे हा गॅस मिळवण्याचा उत्तम मार्ग आहे.
 • वाळलेल्या तुतीच्या फांद्या इंधन म्हणून वापरता येतात. हे खत म्हणून देखील वापरले जाऊ शकते.
 • संगोपनात वापरत असलेला पेंढा बनवून त्यावर मश्रूमची लागवड करता येते आणि नंतर पेंढ्यापासून गांडूळ खत तयार करता येते.
 • रेशीम उद्योगातून देशाला परकीय चलन मिळते आणि देशाच्या विकासाला हातभार लागतो.
 • तुतीची दरवर्षी छाटणी करावी लागते. या छाटणीतून मिळणारे तुती शासनाकडून खरेदी केले जातात. त्यामुळे रु. 3500/- ते रु. 4500/- अधिक प्रति एकर प्रतिवर्ष.
 • तुतीच्या पानांमध्ये भरपूर जीवनसत्त्वे असतात. त्यामुळे आयुर्वेदात तुतीची पाने आणि रेशीम प्युपे यांना महत्त्व आहे.
 • तुतीचा चहा परदेशात बनवला जातो. ते वाइनही बनवतात.
 • कोष मृत प्युपा आयुर्वेदिक औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधनांमध्ये वापरला जाऊ शकतो.
 • एक तुतीचे झाड सुमारे 15 वर्षे उत्पन्न देत राहते.

Documents required for silk industry

Following will be the necessary documents under the scheme –

 1. 7/12 and 8A transcript of the applicant
 2. Proof if applicant belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe category
 3. Certificate if the applicant is disabled
 4. Certificate of Purchase Committee

Online Application Process for Silk Business

 • Eligible farmers of the state who want to apply under this silk industry scheme and get the benefit of the subsidy, first of all, they have to register on the official website of the scheme.
 • After that they have to submit the application form as per the guidelines shown on the website and upload all the required documents related to this scheme on the website
 • In this way you can apply under this scheme and avail the benefits of the scheme

PDF3 Comments
  Test22
 1. MahaBhartiYojana says

  Reshim Sheti Yojana Maharashtra

 2. Test22
 3. Bhimashankar says

  Resham sheti karneka sahi tarika

 4. Test22
 5. Vishant balasaheb Korake says

  अनुदान मिळेल ❓

Leave A Reply

Your email address will not be published.