Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University (PAHSU) Online Exam link 2022 Released- Check here BA,B.Com, BCCA, BBA, BE, MA, M.Com, M.Sc, MBA, BCA, MCA Online Examination 

Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University Instructions for Students of Summer- 2022 Online Examination

PAHSU Online Exam Link 2022

PAHSU Online Exam Link 2022 : Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University (PAHSU) has released the online exam link in official website http://www.sus.ac.in and also university has released the time table candidates can check the complete Exam Schedule Summer /Winter 2022 from this article. University  to conduct the semester examination twice in a year BA B.SC B.COM and Postgraduate Winter/ Summer exam schedule 2022 on the official website. All regular, private non-colleges and ex-students can download PAHSU Online Exam Link , Time Table 2022 and Hall Ticket of Solapur University Feb/ March Exam 2022. Candidates can check the complete details available in the Time Table and Hall Ticket . For more details on Solapur University Time Table Summer/Winter  2022, latest updates, release date of admit card read this article. Hall Ticket will be issued by the respective college.

Instructions

१) विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या वेळेनुसार लॉगिन करावे. ज्यांची परीक्षा नाही अश्या परीक्षार्थींनी लॉगिन करु नये. वेळापत्रक पुढील लिंक वर उपलब्ध आहे- https://su.digitaluniversity.ac
२) आपला पेपर कोणत्या तारखेला आणि स्लॉट मध्ये आहे हे विद्यापीठाच्या मुख्य वेबसाईट वर दिलेल्या अंतिम वेळापत्रकामध्ये तपासून घ्यावे. आपल्या डॅशबोर्ड मध्ये जर कोणत्याही विषयासमोर चुकीची तारीख किव्वा स्लॉट येत असेल तर त्वरित त्याची माहिती आम्हाला हेल्पलाईन सेंटर वर किव्वा pahsuexams@gmail.com ह्या वेबसाईट वर द्यावी. कोणत्याही परिस्थितीत फक्त विद्यापीठाच्या मुख्य वेबसाईट वर उपलब्ध अंतिम वेळापत्रकच ग्राह्य मानले जाईल.
३) कुणाला जर Invalid PRN असे दाखवत असेल, तर आपण जुलै महिन्यात होणाऱ्या परीक्षेकरीता अपेक्षित आहात काय याची खात्री करून घ्यावी. अथवा onexam@sus.ac.in या ईमेल वर समस्या रीतसर आणि PRN क्रमांकासह मेल करा.तांत्रिक अडचणीकरिता आपण हेल्पलाईन नंबर वर कॉल करू शकता.
८०१००९३८३१, ८०१००७६६५७, ८०१००८३७६०, ८०१००८५७५९

विद्यापीठ संबंधित समस्यांबाबत खालील क्रमांकांवर कॉल करावा
८४२१९०५६२३, ८४२१२३८४६६, ८४२१६३८५५६, ८४२१०६८४३६, ८४२१५२८४३६, ८४२१४७८४५१

१) कॉल करताना आपला PRN नंबर तयार ठेवावा.
२) कॉल करण्यापूर्वी आपल्या समस्येबाबत पोर्टल वर काही सूचना आली आहे काय हे एकदा तपासून घ्या.
३) कॉल सतत व्यस्त येत असल्यास दुसऱ्या क्रमांकांवर कॉल करण्याचा प्रयत्न करा. तरीही संपर्क होऊ शकला नाही तर त्वरित आपली समस्या लिहून आम्हाला pahsuexams@gmail.com या इमेल वर मेल करा.
४) हेल्पलाईन ची वेळ सकाळी १०:०० ते सायंकाळी ०५:३

Online Exam Modes

EXAM SCHEDULE/TIME-TABLE

          Draft Time-Table for Examinations of Oct-2021 Event, To be held in Feb/Mar-2022
Brown indicate as draft and Blue indicate as final

       FACULTY OF HUMANITIES : [मानवविज्ञान विद्याशाखा]

SR.NO. COURSES STATUS DRAFT UPLOAD DATE FINAL UPLOAD DATE
1. B.A  FINAL 01/01/2022 10/02/2022
2. M.A FINAL 24/01/2022 15/02/2022
3. M.A. English Revised FINAL 16/01/2022 22/02/2022
4. M.A. Marathi FINAL 16/01/2022 15/02/2022
5. M.A. Hindi FINAL 16/01/2022 15/02/2022
6. M.A. Kannada FINAL 16/01/2022 15/02/2022
7. M.A. Urdu FINAL 16/01/2022 15/02/2022
8. M.A. Economics (College) FINAL 16/01/2022 15/02/2022
9. M.A. Political Science  FINAL 16/01/2022 15/02/2022
10. M.A. History FINAL 16/01/2022 15/02/2022
11. M.A. Pali FINAL 22/01/2022 15/02/2022
12. MA Prakrit  FINAL 22/01/2022 15/02/2022
13. MA Economics (Campus) FINAL 22/01/2022 15/02/2022
14. M.A Mass Communication FINAL 22/01/2022 15/02/2022
15. M.A Rural Development FINAL 22/01/2022 15/02/2022
16. M.A Sanskrit  FINAL 22/01/2022 15/02/2022
17. M.A Drama FINAL 22/01/2022 15/02/2022
18. M.A Tabla FINAL 22/01/2022 15/02/2022
19. M.A Music FINAL 22/01/2022 15/02/2022
20. M.A  AIHC&A FINAL 04/02/2022 15/02/2022
21. BA.LLB FINAL 20/01/2022 15/02/2022
22. LLB FINAL 20/01/2022 15/02/2022
23. LLM DRAFT 20/01/2022
24. M.A Yoga DRAFT 10/02/2022
25. P.G.Diploma in Museology DRAFT 10/02/2022
26. OET Sem-II New DRAFT 10/02/2022
27. OET Sem-II Old  DRAFT 10/02/2022
28. OET Sem-III New DRAFT 10/02/2022
29. OET Sem-III Old FINAL 10/02/2022 22/02/2022

 

FACULTY OF COMMERCE AND MANAGEMENT : [वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा]

SR.NO. COURSES STATUS DRAFT UPLOAD DATE FINAL UPLOAD DATE
1. B.Com  FINAL 01/01/2022 10/02/2022
2. B.B.A FINAL 03/01/2022 11/02/2022
3. M.Com (Old)  DRAFT 28/01/2022
4. M.Com (College & Campus) FINAL 28/01/2022 22/02/2022
5. M.Com (Campus)  DRAFT 28/01/2022
6. MBA(Old) FINAL 31/01/2022 22/02/2022
7. MBA(College & Campus) FINAL 31/01/2022 22/02/2022
8. MBA (Campus) FINAL 31/01/2022 22/02/2022
9. PGDCA DRAFT 10/02/2022
10. OET Sem-II New DRAFT 10/02/2022
11. OET Sem-II Old  DRAFT 10/02/2022
12. OET Sem-III New DRAFT 10/02/2022
13. OET Sem-III Old FINAL 10/02/2022 22/02/2022

 

FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY :  [विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा] 

SR.NO. COURSES STATUS DRAFT UPLOAD DATE FINAL UPLOAD DATE
1. B.Sc  FINAL 03/01/2022 11/02/2022
2. B.Sc (ECS) Revised FINAL 03/01/2022 11/02/2022
3. B.Sc Biotechnology Revised FINAL 03/01/2022 11/02/2022
4. B.Sc Entrepreneurship FINAL 03/01/2022 11/02/2022
5. B.C.A Revised FINAL 03/01/2022 17/02/2022
6. M.Sc AGPM FINAL 13/01/2022 22/02/2022
7. M.Sc Applied Geology  FINAL 13/01/2022 22/02/2022
8. M.Sc Applied Electronics FINAL 13/01/2022 22/02/2022
9. M.Sc Bioinformatics FINAL 13/01/2022 22/02/2022
10. M.Sc Biostatistics FINAL 13/01/2022 22/02/2022
11. M.Sc Botany FINAL 13/01/2022 22/02/2022
12. M.Sc Biotechnology FINAL 13/01/2022 22/02/2022
13. M.Sc Chemistry FINAL 13/01/2022 22/02/2022
14. M.Sc Computer Science FINAL 13/01/2022 22/02/2022
15. M.Sc Condensed Matter  FINAL 13/01/2022 22/02/2022
16. M.Sc Electronics FINAL 13/01/2022 22/02/2022
17. M.Sc Electronic Science FINAL 13/01/2022 22/02/2022
18. M.Sc Environmental Science FINAL 13/01/2022 22/02/2022
19. MSc Entreprneurship  FINAL 13/01/2022 22/02/2022
20. M.Sc\M.A  Geography FINAL 13/01/2022 22/02/2022
21. M.Sc Genetics  FINAL 13/01/2022 22/02/2022
22. M.Sc Geoinformatics  FINAL 13/01/2022 22/02/2022
23. M.Sc Material Science FINAL 13/01/2022 22/02/2022
24. M.Sc Mathematics FINAL 13/01/2022 22/02/2022
25. M.Sc Microbiology  FINAL 13/01/2022 22/02/2022
26. M.Sc Microbiology (Campus) FINAL 13/01/2022 22/02/2022
27. M.Sc Nano-Physics FINAL 13/01/2022 22/02/2022
28. M.Sc Nanotechnology  FINAL 13/01/2022 22/02/2022
29. M.Sc Physics Energy Studies DRAFT 13/01/2022
30. M.Sc Solid State FINAL 13/01/2022 22/02/2022
31. M.Sc Statistics  FINAL 13/01/2022 22/02/2022
32. M.Sc Zoology  FINAL 13/01/2022 22/02/2022
33. OET Sem-II New DRAFT 10/02/2022
34. OET Sem-II Old  DRAFT 10/02/2022
35. OET Sem-III New DRAFT 13/01/2022
36. OET Sem-III Old FINAL 13/01/2022 22/02/2022
37. M.C.A  FINAL 20/01/2022 22/02/2022
38. B.Tech  Revised FINAL 10/01/2022 29/01/2022
39. M.Tech  Revised FINAL 05/01/2022 29/01/2022
40. B.Architecture Revised FINAL 08/01/2022 29/01/2022
41. FE To BE Revised FINAL 04/02/2022 16/02/2022
42. M.Tech FINAL 04/02/2022 16/02/2022
43. M.Tech (CT) DRAFT 04/02/2022
44. M.E FINAL 04/02/2022 16/02/2022
45. B.Pharm FINAL 10/02/2022 16/02/2022
46. M.Pharm DRAFT 04/02/2022
47. PG Nutrition  DRAFT 10/02/2022
48. PG Diploma in Electronic Media DRAFT 10/02/2022

FACULTY OF INTER-DISCIPLINARY STUDIES :[आंतर-विद्याशाखीय अभ्यास विद्याशाखा]

SR.NO. COURSES STATUS DRAFT UPLOAD DATE FINAL UPLOAD DATE
1. B.Ed  FINAL 20/01/2022 17/02/2022
2. B.P.Ed  FINAL 20/01/2022 17/02/2022
3. M.Ed  FINAL 20/01/2022 17/02/2022
4. M.P.Ed  FINAL 20/01/2022 17/02/2022
5. B.Voc JMC DRAFT 22/01/2022
6. M.S.W DRAFT 22/01/2022